Anda di halaman 1dari 10

PY1272 FIQH SIRAH MUKJIZAT NABI MUHAMMAD (S.A.W.

) DAN PENAFIAN TERHADAP DAKWAAN ORIENTALIS

OBJEKTIF
Memberi

pendedahan mengenai mukjizat Nabi Muhammad dan kepentingannya kepada dakwah. Memberi pentakrifan istilah bagi mukjizat, irhasat dan khawariq. Mengenal pasti beberapa contoh bagi mukjizat Nabi Muhammad berdasarkan sumber sirah. Mengenal pasti dakwaan orientalis terhadap isu mukjizat.

MUKJIZAT
Mukjizat: asal bahasa Arab ajaza Maksud: satu perkara yang boleh melemahkan lawan daripada melakukan sesuatu yang menyerupainya. Takrifan ulama: kejadian atau peristiwa luar biasa yang terjadi dengan pertolongan Allah (s.w.t.) kepada NabiNya untuk membuktikan kenabian dan kebenaran risalahnya.

MUKJIZAT
Unsur luar biasa ini mengatasi segala kebiasaan manusia. Unsur ini mengenepikan sihir kerana sihir boleh dipelajari. Unsur ini hanya berlaku kepada diri seorang Nabi. Unsur ini tidak boleh ditandingi oleh manusia dan ia berkaitan dgn. kepandaian sesuatu umat. Mukjizat hissi dan maknawi.

TUJUAN PENGURNIAAN MUKJIZAT

Membuktikan kenabian Baginda.

Bulan terbelah dua.

Memperkuatkan keazaman Nabi.


Isra dan Mikraj; menunjukkan kekuasaan Allah (s.w.t.). Segala dugaan yang dihadapi Nabi bukan kemurkaan-Nya.

Meningkatkan keimanan umat.

Isra dan Mikraj hanya berlaku dalam satu malam.

Bab 7 6

MUKJIZAT HISSI NABI


Meminta

hujan; tika Nabi berkhutbah, seorang lelaki minta hujan diturunkan kerana kelaparan anak dan kematian binatang ternakan. Kambing keluarkan susu; asalnya kambing telah kehabisan susu tetapi Nabi telah usap kantung susu; banyak susu yang dikeluarkan Menambah makanan; berlaku ketika perang Khandaq; hidangan yang cukup untuk bbrp orang boleh dimakan oleh 800 orang sehingga kenyang.

MUKJIZAT MAKNAWI NABI


Al-Quran

al-Karim:

Mukjizat yang didapati dalam al-Quran itu sendiri. Keaslian nas al-Quran dikekalkan. Pemeliharaan al-Quran hingga hari Akhirat.

Isra

dan Mikraj:

Pertemuan Nabi Muhammad (s.a.w.) dengan para Nabi lain. Keistimewaan ini semua tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa.

KESAN MUKJIZAT NABI


Membuktikan

kebenaran perutusan Muhammad (s.a.w.).


Masyrakat Mushrikin Quraysh dicabar Allah (s.w.t.) untuk mencipta ayat al-Quran. Jelas mereka gagal menyahut seruan itu.

Memudahkan

urusan terima Islam

Pengislaman Umar b. al-Khattab (r.a.). Telah mendengar bacaan surah Taha oleh adiknya.

DAKWAAN ORENTALIS
Menyifatkan

mukjizat sebagai divine comedy. Menyifatkan mukjizat sebagai langsung tiada kaitan dengan kehidupan manusia. Menyifatkan mukjizat itu sekadar mainan perasaan Nabi Muhammad (s.a.w.), dongeng. Mukjizat perlu dicatatkan dalam semua buku sejarah dunia.

RUMUSAN
Mukjizat

Nabi Muhammad amat penting kepada dakwah Islamiah. Mukjizat; hissi dan maknawi. Antara contoh mukjizat Nabi Muhammad: alQuran, Isra dan Mikraj, makanan bertambah, hujan diturunkan. Kesan terbesar mukjizat ialah untuk meningkatkan keimanan.