Anda di halaman 1dari 21

ASAS PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM DI MADINAH

TOPIK PERBINCANGAN

Pembinaan masjid

alMuakhah

Sahifah alMadinah

Pembinaan masjid
Berlaku ketika Nabi tinggal di rumah Abu Ayub al-Ansari selama 7 bln

Dibina di atas tanah milik anak yatim Bani al-Najjar (Sahl b Amru dan Suhayl b. Amru) yang dibeli dengan harga 10 dinar

Dibina dalam tempoh 12 hari menggunakan al-labin utk bangunan, pelepah tamar yang keras utk tiang dan daun pelepah tamar utk atap

Baginda terlibat dlm pembinaan dan apabila siap masjid, dibina pula bilik2 untuk baginda dan isteri2 baginda

Tempat beribadat azan dilaungkan

Tempat perlindungan kepada ahl al-suffah

Fungsi masjid Tempat perlindungan kepada wanita Islam yang lemah dan tiada pelindung sms tiba di Madinah, cth : al-Walidah alSawda Tempat bermesyuarat, berbincang dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan keduniaan

Menempatkan tawanan perang mushrik memberi kesedaran kpd mereka

Tempat untuk didirikan khemah bagi merawat tentera Islam yang cedera dalam peperangan. Cth: Khimah Rafidah sms Perang Khandak

Fungsi masjid

Tempat Nabi menemui perwakilan asing

Tempat membincangkan strategi peperangan

Rasional pembinaan masjid


Menggambarkan kepentingan masjid dalam menegakkan syiar Islam

Menyatukan akidah umat Islam

Seluruh ibadat dalam Islam tertumpu kepada pembersihan jiwa, pemurnian akhlak dan pengukuhan ikatan antara sesama Islam

Al-Muakhah

Al-Muakhah

Mempersaudarakan golongan Muhajirin dengan Ansar

Rasional alMuakhah

Menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial Muhajirin

Contoh pengorbanan Ansar

Memberikan separuh daripada harta

Mencadangkan untuk membahagikan kebun tamar

Menawarkan salah seorang isteri. Cth: Saad b. Rabi menawarkan isteri kepada Abd al-Rahman b Awf

Golongan yang terlibat dalam al-Muakhah


90 atau 100 orang Abu Bakr Kharijah b. Zuhayr

Umar b. alKhattab Utban b. Malik

Jafar b. Abi Talib Muadh b. Jabal

Musab b. Umayr Abu Ayub alAnsari Al-Zubayr b. Awwam Salamah b. Salamah

Uthman b. Affan Aws b. Thabit

Apa yang dibolehkan dalam al-Muakhah


Tolong menolong Bekerjasama Mewarisi harta pusaka kemudiannya dimansuhkan melalui ayat 75 surah alAnfal

Sahifah Madinah

Sahifah Madinah

Memuatkan perjanjian antara Nabi dengan penduduk Madinah

Keperluan kepada Sahifah Madinah


Cth. hak dan tanggungjawab setiap kelompok masyarakat bagaimana untuk membantu Muhajirin Cth. - Hubungan dengan penduduk bukan Muslim penyusunan organisasi politik dan ketenteraan untuk mempertahankan Madinah

Wujud masalah yang perlukan penyelesaian segera

Cth. - Gantirugi kehilangan nyawa dan harta benda golongan Muhajirin angkara Quraysh Mekah

Wujud keinginan untuk membina komuniti yang selamat

Rundingan ke arah mewujudkan Sahifah Madinah


Rundingan melibatkan pemimpin semua kabilah yang mendiami Madinah

Cadangan Nabi diterima baik

SM
Nabi cadang diwujudkan kerjasama dalam pentadbiran Madinah

Rundingan berlangsung di rumah Anas b. malik

Periwayatan Sahifah Madinah

Sejarawan pertama meriwayatkan SM Muhammad b. Ishaq

Sejarawan lain kemudiannya memetik serba sedikit daripada SM tersebut Ibn. Sad, al-Tabari, Ibn Sayyid alNas

Bahagian 1

Fasal 1-fasal 23 peraturan mengenai Muhajirin dan Ansar

Pembahagian Sahifah Madinah


Bahagian 2

Fasal 24-fasal 47 mengenai hak dan kewajipan masyarakat Yahudi di madinah

Tarikh penulisan Sahifah Madinah


Perjanjian Nabi dengan Muhajirin dan Ansar pada tahun 2H

Perjanjian nabi dengan Yahudi ada 2 pandangan

P1- sebelum peperangan Badar(al-Baladhuri melaporkan ia berlaku sebelum sariyyah Hamzah b. Abd al-Muttalib

P2- selepas peperangan Badar (ada pandangan bahawa tarikh ini adalah perjanjian ulangan yang diminta oleh Yahudi selepas rasa terancam ekoran pembunuhan Kab b. al-Ashraf)

Kandungan Sahifah Madinah


Perjanjian berkaitan dengan golongan Muslimin Perjanjian berkaitan dengan golongan Yahudi

Perjanjian berkaitan dengan golongan Mushrikin

Perjanjian yang melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan peraturan umum

Kandungan Sahifah Madinah


F1- Muhajirin, Ansar & mereka yg bsetuju utk taat & bekerjasama dgn rakyat Muslim Madinah F14- Org Mukmin tdk boleh mbunuh org Mukmin lainkrn seorg kafir & tdk boleh menolong kafir thdp seorg mukmin

F2- Pbentukan satu umat, rakyat mpunyai hak dan kewajipan yg sama

F13- Org beriman hendaklah menentang sesiap yg membuat kesalahan, kezaliman@ dosa @ kerosakan

F3- Muhajirin Quraysh kekal dgn sistem lama, menangung & membayar wang tebusan (diyat)

F4- Bani Awf Madinah kekal dgn sistem lama, menanggung & mbayar wang tebusan (diyat)

Kandungan Sahifah Madinah


F24- Yahudi hendaklah turut mengeluarkan perbelanjaan bersama-sama dengan Mukmin selama mana mereka berperang F25- Yahudi dari B. Awf satu ummah dengan Mukmin; mereka bebas dengan agama mereka dan orang Islam dengan agama mereka F39- kota Madinah terpelihara sempadannya dan tidak boleh dicerobohi oleh mana-mana pihak yang menganggotai SM

F40- Jiran tetanggga diperlakukan sptdiri sendiri

F42- Segala pertengkaran antara sesama anggota SM yang dikhuatiri membawa kepada bencana hendaklah dirujuk kepada hukum Allah dan kepada penyelesaian oleh Nabi

F43- Tidak boleh diberikan perlindungan kepada Quraysh (musuh) dan orang-orang yang membantunya

F47- SM tdk boleh melindungi org2 yg zalim. Anggotanya dijamin keselamatannya kecuali org yg zalim & yg bersalah

Kesimpulan
SM menggariskan hak, tggjawab dan peraturan antara penduduk berdasarkan prinsip Islam

SM menyusun pembentukan sebuah negara

SM memberi pengiktirafan kepada Nabi sebagai ketua

SM menjamin kesejahteraan dan keamanan Madinah