Anda di halaman 1dari 13

Na]ion ali s m [ i i dent i t a t e

Belgienii nu [i manifest\ public entuziasmul fa]\ de propria na]ionalitate. Un sondaj de opinie a relevat c\ 60% din ei regret\ c\ nu s-au n\scut n alt\ parte. Imnul na]ional vorbe[te despre la Patrie (ca s\ rimeze cu O Belgique! O Me `re chrie, biata de ea), dar pu]ini sunt belgienii capabili s\ recite mai mult dect prima strof\. Cnd a fost ntrebat dac\ [tie versurile, un candidat la postul de prim-ministru a nceput s\ cnte Marseilleza. Faptul c\ Bruxelles-ul este capitala Belgiei este un avantaj pentru belgieni, dat fiind c\ statutul ora[ului de capital\ a Europei nseamn\ c\, n fine, oamenii din ntreaga lume vor fi izbutit s\ le localizeze (cu aproxima]ie) ]ara pe hart\. Dar asta nu nseamn\ neap\rat c\ str\inii vor [ti [i ce limb\ vorbesc belgienii, dar este un nceput.
Ghidul xenofobu

lui. Belgienii

AVERTISMENT n lipsa a ceva mai interesant de spus despre Belgia [i belgieni, str\inii i-au etichetat drept lipsi]i de haz. Este o etichet\ de care se scap\ greu, ca [i cum ai fi ntrebat de c\tre cineva predispus la plictiseal\: Tu nu po]i s\ spui nimic interesant? Belgienii cunosc prea bine sentimentul acesta. Ei au ncercat. O tr\s\tur\ curioas\ [i simpatic\ a belgienilor este c\ nu se reped s\ mu[te din momeala presupus\ de o asemenea etichet\. N-au dect s\ cnte alte popoare: coco[ul care cnt\ cel mai tare ajunge primul n oal\. Dar cei care se uit\ la ei de sus ar trebui s\ fie aten]i. Produsele belgiene ncep s\ fie la mod\, [i nu este vorba doar de ciocolat\ [i de bere. Vizitatorii descoper\ cu surprindere geniul buc\t\riei belgiene, c\ldura ospitalit\]ii belgiene, sclipirea de nestemat\ a artei flamande [i chiar [i cte un castel, ascuns prin regiunile rurale. Grupul de creatori de mod\ cunoscut sub numele de Cei {ase din Anvers s-a ridicat pn\ la cel mai nalt nivel interna]ional, iar catedra de mod\ a Academiei de Arte Frumoase din acela[i ora[ continu\ s\ produc\ o serie de talente remarcabile.
8
ANTONY MASON

Alte ]\ri ncep s\ vad\ c\, prin raportare la standardele europene ale secolului XXI, belgienii, n felul lor t\cut [i nedemonstrativ, par s\ fi n]eles corect multe lucruri. Parc\ pentru a sublinia [i mai bine aceasta, rapoartele publicate de Na]iunile Unite au descris Belgia ca ]ara n care se tr\ie[te cel mai bine din Uniunea European\ [i au plasat-o a cincea pe lista prosperit\]ii dintre toate ]\rile lumii (dup\ Norvegia, Australia, Canada [i Suedia), fapt [ocant pentru belgieni, care au dedicat prompt o mare cantitate de cerneal\ de tipar pentru a explica de ce asemenea laude sunt nejustificate.

SPIRIT NA}IONAL Lipsa de entuziasm fa]\ de propria ]ar\ se poate explica, par]ial, prin faptul c\ belgienii, ca popor, sunt foarte noi. {i-au c[tigat statutul de na]iune n 1830, dup\ secole de ocupa]ii [i invazii romane, franceze, burgunde, spaniole, austriece [i olandeze. Independen]a [i-au ob]inut-o printr-o revolu]ie, declan[at\ de un spectacol de oper\. Strni]i de sim]\mintele exprimate n opera La Muette de
Ghidul xenofobu

lui. Belgienii

Portici (Muta din Portici), de Auber, melomanii s-au rev\rsat pe str\zile Bruxelles-ului n straiele de duminic\ [i au n\l]at drapelul na]ional pe acoperi[ul prim\riei. Dup\ cteva ciocniri, trupele olandeze au dat bir cu fugi]ii [i rebelii au pus st\pnire pe palatul regal, unde au s\rb\torit sfr[itul domina]iei str\ine ncoronnd un bust al regelui cu o roat\ de ca[caval olandez, cutreiernd apartamentele [i admirndu-i garderoba. Poate ntmpl\rile nu au acela[i pana[ ame]itor ca al Revolu]iei Franceze, dar belgienii au optat ntotdeauna pentru modera]ie, cu pre]ul unui loc n c\r]ile de istorie, ceea ce, una peste alta, pare s\ le fi slujit destul de bine interesele. Belgianitatea, nu este, n consecin]\, adnc nr\d\cinat\ n istorie. Spre deosebire de alte state na]ionale la fel de noi, cum sunt Germania sau Italia, Belgia nu se define[te nici prin limb\, dat fiind c\ are dou\ limbi principale: franceza [i olandeza (denumit\ pe vremuri flamand\, botezat\ ns\ acum olandez\ de c\tre belgienii care o vorbesc). Belgianul mediu poate p\rea de o modestie [i mul]umire cump\tate, chiar dac\ pu]in ap\sat de povara unei vie]i casnice att de confortabile, a pletorei de bunuri de consum [i a hranei
10
ANTONY MASON

excelente. Dar, ascunse sub v\lul sub]ire al unei ]\ri placide, care (la o adic\) poate face din lipsa de [ovinism na]ional o virtute, pndesc loialit\]i acerbe [i antipatii amare ntre cele dou\ grup\ri lingvistice. n anii nou\zeci, Belgia a fost practic mp\r]it\ n dou\ state federale: Flandra vorbitoare de olandez\ [i Valonia vorbitoare de francez\, ns\ilate n aceea[i structur\ de un guvern na]ional [i o capital\ ca o b\[ic\ n principal vorbitoare de francez\, nconjurat\ de un teritoriu flamand. Il ny a plus de Belges, sun\ o nemul]umire frecvent exprimat\. Il ny a que de Wallons et des Flamands. (Nu mai exist\ belgieni. Nu mai exist\ dect valoni [i flamanzi.) Ast\zi, na]ionalismul nu mai presupune entuziasmul fa]\ de Belgia, ci fa]\ de Flandra sau Valonia. Spiritele se inflameaz\, rezultatul fiind ciorov\ieli ntre cele dou\ comunit\]i, mai ales la interfa]a tulbure de pe grani]\. Emblemele lor, coco[ul valon [i leul flamand, ar putea foarte bine fi nf\]i[ate ca sco]ndu-[i reciproc ochii cu ghearele. Din cnd n cnd, nsu[i viitorul Belgiei pare s\ se afle n cump\n\. Suntem unica ]ar\ care se ntreab\ dac\ m\car exist\, declar\ poetul belgian Daniel De Bruycker. Adesea auzi spunndu-se c\ statul na]ional
Ghidul xenofobu

lui. Belgienii

11

r\mne laolalt\, ]inut de dou\ fire sub]iri: familia regal\ [i Diavolii Ro[ii (echipa na]ional\ de fotbal). n timp ce politicienii din ambele comunit\]i exploateaz\ antagonismele dintre vorbitorii de olandez\ [i de francez\ pe principiul divide et impera, a te numi belgian ([i nu flamand sau valon) a devenit, n sine, un fel de declara]ie politic\. Ab]ibildurile de pe ma[ini care proclam\: Belge, et fier de ltre (Belgian [i mndru c\ sunt) nu sunt ncerc\ri disperate de a sc\pa de un stigmat, ci expresia dorin]ei de a vedea p\strndu-se spiritul na]ional belgian.

CUM SE V|D EI PE EI Belgienii sunt parc\ prea mode[ti ca popor. Au tendin]a de a-[i descrie ]ara drept mic\ [i plat\ n realitate, nu este nici chiar att de mic\, nici tocmai plat\, dar ei par s\ se a[tepte s\ fie insulta]i. Pn\ [i personalitatea secolului al XIX-lea care a fost Leopold al II-lea, regele belgienilor [i spaima statului Congo, [i-a concediat propriul popor printr-o sintagm\ celebr\: Petit pays, petites gens (}ar\ mic\, oameni m\run]i).
12
ANTONY MASON

n ciuda numeroaselor lucruri de bine care s-au scris [i s-au spus despre ei n anii din urm\, belgienii sunt n continuare ap\sa]i de o oarecare melancolie [i lips\ de ncredere n propriile for]e. Sunt anima]i de cele mai bune inten]ii, dar ceva pare ntotdeauna s\-i mpiedice: problemele de natur\ economic\, cele de s\n\tate, corup]ia politic\, flamanzii, valonii, francezii sau... doar faptul c\ sunt belgieni. Cnd a constatat pentru prima dat\ c\ lumea modei interna]ionale interpreteaz\ aproape orbe[te eticheta Made in Belgium ca pe ceva foarte dezirabil, creatorul Dries van Noten a fost sincer uimit. n general, Belgiei nu i se acord\ asemenea distinc]ii pentru calitate dect atunci cnd vine vorba despre ciocolat\. Oricum, mul]i belgieni afirm\ c\ nici nu se consider\ belgieni, ci flamanzi, valoni sau flamanzi/valoni [i abia pe urm\ belgieni. n Flandra, de exemplu, un flamand care devine star interna]ional va fi, cel mai probabil, aclamat ca un mare flamand, n timp ce un valon care devine star interna]ional va fi declarat de c\tre flamanzi un mare belgian. Ceea ce au ns\ n comun belgienii n afar\ de bere, cartofi pr\ji]i, Tintin, Biserica Catolic\
Ghidul xenofobu

lui. Belgienii

13

[i cei dou\ mii de ani de istorie comun\ care i leag\ este sentimentul c\ nu apar]in nici unui alt popor. Poate s\ le vin\ greu s\ se considere belgieni, dar categoric nu sunt nici germani, nici olandezi [i nici francezi. Este ceea ce i diferen]iaz\ de al]ii: pu]ine alte popoare se definesc negativ.

CUM SE V|D FLAMANZII PE EI N{I{I Flamanzii se consider\ muncitori, one[ti [i oameni de ncredere. Uita]i-v\ la Bruges, Ghent [i Anvers, trei ora[e magnifice, cu catedrale m\re]e [i colec]ii minunate de art\ de Jan van Eyck, Dirk Bouts, Rubens, Jacob Jordaens, Van Dyck. La vremea lor, au fost practic ora[e-stat [i au [i acum un aer de mndrie civic\ [i autonomie. Ast\zi, flamanzii stau cu fruntea sus, cu sentimentul c\ steaua lor este n ascensiune [i c\, dup\ secole ntregi n care belgienii vorbitori de francez\ i-au c\lcat n picioare, acum, n sfr[it, s-a ntors roata. Lucrurile s-au schimbat. Odat\ cu pr\bu[irea sectoarelor industriale grele din Valonia, domeniile noi ale industriei u[oare [i porturile din nord, dar [i turismul i-au adus Flandrei rena[terea
14
ANTONY MASON

economic\. Aceasta este acum considerat\ una dintre cele mai prospere regiuni din Europa, pe un loc frunta[ n tehnologia informa]iei, n industria farmaceutic\ [i cea electric\. Pentru flamanzi, este o man\ cereasc\, iar ei nu se ostenesc prea mult s\-[i ascund\ ncntarea: Flandra, o stea ntre regiunile Europei, a[a suna un slogan de campanie. Este contraofensiva mult a[teptat\ fa]\ de o ndelungat\ perioad\ de aprecieri negative. Flamanzii se v\d ca vrful de lance al revitaliz\rii economice a Europei. Se mndresc cu onestitatea lor, cu firea lor deschis\ [i omenia lor [i se consider\ cultiva]i ntr-un mod care nu ar putea fi etichetat drept ostentativ. O tr\s\tur\ tipic belgian\.

CUM SE V|D VORBITORII DE FRANCEZ| PE EI N{I{I Belgienii vorbitori de limb\ francez\ au [anse mai mari dect flamanzii s\ se considere ca fiind n primul rnd belgieni. Realitatea este c\ trec printr-o perioad\ grea [i se v\d pe ei n[i[i ca aflndu-se ntre ciocan [i nicoval\.
Ghidul xenofobu

lui. Belgienii

15

Vorbitorii de francez\ au pierdut puterea. Au pierdut ini]iativa ntr-o ]ar\ unde au fost, odat\, st\pni de necontestat. Valonia ncepe s\ capete aspectul unei provincii agreabile [i somnolente, situate undeva, prin Europa. Bruxellezii vorbitori de francez\ se consider\ nc\ [i mai amenin]a]i. nconjura]i de teritorii flamande, descoper\ c\ flamanzii vor s\ fac\ din Bruxelles capitala Flandrei, n ciuda faptului c\ majoritatea locuitorilor ora[ului sunt francofoni. (Depinde cum trasezi harta Bruxelles-ului, replic\ flamanzii.) ntr-un cuvnt, vorbitorii de francez\ din Belgia se consider\ oprima]i, ceea ce li se pare greu de acceptat, dat fiind c\ se v\d ca fiind muncitori, de ncredere, deschi[i, sociabili [i cultiva]i (dar nu excesiv), oameni care nu merit\ s\ li se atribuie un rol secundar.

CUM I V|D FLAMANZII PE FRANCOFONI Flamanzii nu pot s\ nu fie pu]in cu nasul pe sus (dac\ nu chiar porni]i s\ se r\zbune), datorit\ recentei lor superiorit\]i fa]\ de belgienii vorbitori de francez\. Oricum, i consider\ pe ace[tia r\spunz\tori pentru propria soart\: sunt
16
ANTONY MASON

vanito[i, [ov\itori [i trufa[i. Valonii nu au dect s\ se considere deschi[i [i cu o gndire liberal\, ba chiar boemi, dar flamanzii v\d aceste tr\s\turi ca pe o aplecare spre lene, libertinism [i degenerare. n ochii flamanzilor, Valonia este ponosit\ [i dezorganizat\. Iat\ o glum\ care circul\ pe seama compatrio]ilor lor francofoni:
ntrebare: De ce au valonii un coco[ drept emblem\? R\spuns: Pentru c\ e singurul animal care continu\ s\ cnte chiar [i cnd e n rahat.

Ceea ce i irit\ ns\ cu adev\rat pe flamanzi sunt banii. Flamanzii ([omaj 7%) ob]in profituri [i pl\tesc taxe c\tre bugetul de stat pe care le redistribuie prompt sub form\ de ajutor de [omaj valonilor ([omaj 18%). De ce s\-i subven]ioneze flamanzii pe indolen]ii de valoni? N-au dect s\ pl\teasc\ pentru felul lor de via]\ dezordonat aceasta cnd [i dau osteneala s\ se gndeasc\ vreun pic la valoni. n ora[ele flamande, ca de exemplu n Bruges, nu este greu s\ crezi c\ Belgia nu are [i o parte vorbitoare de francez\. Franceza se aude arareori.
Ghidul xenofobu

lui. Belgienii

17

Dac v-a plcut acest fragment de carte, mai multe detalii despre modalitile de livrare i plat putei gsi n paginile Nemira.ro.