Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN

SENARAI TUGAS Pentadbiran Am 1. Penolong Setiausaha Pembangunan & Perabot 2. Penolong Setiausaha Aset Dan Inventory Pengurusan Akedemik 1. Pengerusi Panitia Kemahiran Hidup 2. A K Perpustakaan Pengurusi Hal !h"al #urid 1. A K Disiplin 2. A K Penga"as Sekolah $. A K %imbingan Dan Kaunsesing &. A K Sekolah Selamat '. (uru Kelas 'P Pengurusan Kokurikulum 1. Penolong urulatih )lahraga 2. (uru *umah Kuning $. urulatih Sepak +akra" &. Pengerusi Persatuan Ka,ian +empatan-Kemahiran Hidup-Sivik. '. Penasihat Persatuan Pengakap .ain / lain 1. A K PI%( 2. Pegurus Pasukan %ola %aling Daerah