Anda di halaman 1dari 5

- istilah tamadun Masyarakat yang mempunyai kehalusan budi dan tatasusila. Mempunyai perkaitan dengan masyarakat madani.

Revolusi perbandaran

- bezakan tamadun Islam dan Barat Ketinggian akhlak dan dan keesaan dari sudut kepercayaan

- Pernyataan berkaitan tamadun Melayu-Islam Agama Islam memantapkan Tamadun Melayu Tamadun Melayu memantapkan tamadun Malaysia tamadun Islam asas pembinaan bahasa dan bangsa Melayu

- buktikan tamadun Melayu menjadi dasar kepada tamadun Malaysia

Perjuangan bangsa Melayu menentang British Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan Kejayaan Melayu menentang Malayan Union

- Kesan pengaruh Islam ke atas orang Melayu di Tanah Melayu berlaku dalam aspek.

- lahir karya-karya keagamaan yang disampaikan dalam bentuk persuratan yang namakan sastera kitab. - wujud rangkaian institusi pendidikan secara rasmi dan tidak rasmi seperti madrasah, pondok, masjid dan surau - semua golongan tanpa mengira kedudukan sosial berpeluang mempelajari ilmu pengetahuan

- faktor menjadikan masyarakat India relevan dengan usaha pembinaan tamadun Malaysia - Sikap tolak ansur dan pandangan semesta organik.

- pengaliran pengetahuan dan teknologi Cina ke Jepun, Korea dlm bidang - Pertanian,pembuatan sutera, dan logam

- Aspek yang menunjukkan kesan interaksi Tamadun Jepun kepada Malaysia : - Jepun dijadikan model dalam aspek disiplin, ketekunan, dan etika kerja

yang tinggi

- Masyarakat Islam kurang mendapat manfaat daripada proses globalisasi kerana kurang daya saing. kurang persediaan kurang peka terhadap perkembangan semasa.

- pengaruh hegemoni Barat ke atas masyarakat Islam dan Asia filem-filem barat meluas di pasaran dunia jenama makanan barat popular dalam kalangan masyarakat Islam dan Asia jenama barangan Barat dianggap berkualiti dan menjadi pilihan masyarakat

=====================

- Matlamat Tamadun Islam Hubungan manusia dengan Penciptanya(Allah) Hubungan manusia dengan Allah disebut Hablumminallah Seluruh kehidupan manusia secara mutlaknya adalah terikat dengan peraturan dan undangundang Allah. Hubungan manusia dengan Allah adalah meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusi. Hubungan manusia dengan manusia Dikenali sebagai Hablumminannas Manusia tidak boleh hidup berseorangan.mereka memerlukan orang lain untuk terus hidup. Sehubungan dengan itu terdapat tatacara yang tertentu bagi manusia mengikutinya dalam pergaulan (muamalat) yang ditetapkan oleh Allah Hubungan muslim dengan muslim adalah berlandaskan persaudaraan seagama yang samasama menghambakan diri kepada Allah dengan penuh taqwa. -Hubungan manusi dengan Alam ---

- Kesan-kesan interaksi antara pelbagai tamadun -Positif Mendapat perlindung, keamanan, dan kestabilan Penyebaran agama berkembang Mengembangkan perdagangan dan ekonomi Kemajuan dalam teknologi dan kebendaan, tetapi tidak mengubah cara pemikiran dan beragama

-Negatif Ketidakseimbangan ekonomi dan sosial Sering berperang, tegang serta saling membunuh Perbezaan agama menyebabkan berlaku pemberontakan dan penghijrahan Apa-apa jawapan berkaitan

- Nilai universal yang terdapat di dalam komuniti * TAMADUN MELAYU : - Tamadun Melayu berasaskan ajaran Al-Quran dan AS-Sunnah. - mengharamkan penyekutuan Allah dgn sesuatu. - Ibu bapa bertanggungjawab memberi pendidikan yang sempurna kepada anak-anak-merangkumi pendidikan agama dan kemahiran. - Anak-anak tidak boleh menderhaka terhadap ibu bapa kerana keredhaan Allah terletak pada keredhaan ibu bapa. - Anak-anak tidak boleh menderhaka terhadap ibu bapa kerana keredhaan Allah terletak pada keredhaan ibu bapa. - menekankan kepentingan kasih sayang sesama manusia dan makhluk lain. - Ikatan (ukhwah) sesama anggota komuniti tidak hanya ditentukan oleh hubungan kekerabatan, malah hubungan sesama agama dan hubungan sesama manusia yang merangkumi hubungan orang Islam dengan jiran yang bukan Islam. - Hak jiran - menggariskan hak dan tanggungjawab individu Islam terhadap jirannya dan peringkat ikatannya dengan jiran tersebut. - Asas hubungan individu dalam Islam ; ikatan kekerabatan, persamaan agama, ikatan kemanusiaan. - berdasarkan konsep keadilan.

* TAMADUN CINA : - Konsep kekeluargaan paling penting kerana ia adalah asas kpd pembentukan masyarakat Konfusianisme / Cina ; kesetiaan & pertalian yg erat. - hierarki kuasa. - kuasa lelaki dan bapa. - Sistem kekerabatan berasaskan hubungan darah. - Sistem kelas dalam komuniti mengambil berat tentang tahap pendidikan dan kemahiran. - menekankan kepentingan amalan kasih sayang. - Pendidikan diutamakan dlm Tam.Cina merupakan mobiliti sosial. Pegawai kerajaan yg dilantik adalah berdasarkan ilmunya. - Konsep li menekankan 5 jalinan hubungan sesama manusia:a) hubungan maharaja dengan rakyat b) hubungan bapa dengan anak c) hubungan abang dengan adik d) hubungan suami dengan isteri e) hubungan kawan dengan kawan.

- Anak-anak tidak boleh menderhaka kepada kedua ibu bapa. - Konsep ketaatan yang kental kepada ibu bapa menyebabkan masyarakat cina mengadakan upacara mengingati nenek moyang bertujuan mengucapkan terima kasih dan menunjukkan ketaatan kepada nenek moyang dan ibu bapa yang telah meninggal. * Tamadun India : - Komuniti dalam Tamadun India mempunyai peraturan yang ketat, berbeza daripada tamadun lain. - Sistem sosial dan komuniti berasaskan sistem kasta. - Penentuan kasta seseorang adala secara ascribed iaitu diwarisi daripada nenek moyang. - Sistem kasta turut menentukan jenis pekerjaan yang boleh dilakukan dan layanan yang patut diberikan kepada individu tersebut. - Sistem kasta mempengaruhi semua aktiviti kehidupan dalam komuniti. - Konsep dharma ditekankan dalam hubungan sesama anggota masyarakat. - Dharma menggariskan fungsi dan peraturan bagi menentukan apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota. - Agama Hindu juga menekankan kepentingan amalan kasih sayang.

- Langkah yg perlu diambil oleh setiap generasi untuk menghadapi isu-isu kontemporari Islam dan Barat. - mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan seharian. - memperkukuhkan iman setiap generasi. - menguasai pelbagai bidang ilmu - memperkukuhkan ekonomi - membentuk generasi muda yang berdaya tahan melalui ilmu dan kemahiran - membina kemajuan diri, keluarga, agama, bangsa dan negara - menggunakan segala kekuatan dan kekayaan dengan cara yg betul. - mengamalkan tradisi dan budaya baik yang terdapat dalam masyarakat.

====================

- Sumbangan Ibnu Sina , Syeikh Tahir Jalaludin di dalam perkembangan tamadun Islam. - pendekatan dalam Islam Hadari - Prinsip-prinsip Islam Hadhari, bagaimana pelaksanaan tersebut membantu umat islam di malaysia.