Anda di halaman 1dari 1

PELAN TINDAKAN PEKA PERINGKAT SEKOLAH

BIL 1 2 3 ( AKTIVITI Membentuk jawatankuasa PBS peringkat sekolah Perlantikan Ketua Pentaksir Sekolah (KPS !an Pentaksir Sekolah (PS Mes$uarat pen$elarasan peringkat sekolah kali pertama Pemantauan !alaman peringkat sekolah kali Pertama Pemantauan luaran peringkat !aerah kali pertama Mes$uarat pen$elarasan peringkat sekolah kali ke!ua Pemantauan luaran peringkat !aerah kali ke!ua Pemantauan !alaman bagi pen$elarasan skor peringkat sekolah Pemantauan luaran bagi pen$elarasan skor peringkat !aerah Pen$erahan skor kepa!a Setiausaha Peperiksaan Sekolah TARIKH 03 Jan 2011 03 " 0# Jan 2011 11%1& Jan 2011 #%11 Ma) 2011 TINDAKAN Guru Besar Guru Besar 'JK PBS Sekolah 'JK Pemantauan Sekolah +PP PP, KPKw-PKw 'JK PBS Sekolah +PP PP, KPKw-PKw KPS- PS +PP PP, KPKw-PKw KPS- PS

* & # . / 10

21%2* Ma) 2011 (%. 'pr 2011 1&%20 Mei 2011 11%1* Julai 2011 1.%22 Julai 2011 2*%2/ Julai 2011