Anda di halaman 1dari 3

MURID BERKEPERLUAN KHAS Kategori Murid Berkeperluan Khas: Kategori masalah Kategori masalah khusus Mempunyai kecerdasan yang

g amat rendah dan hadapi masalah dalam menyesuaikan diri di sekolah biasa dan dalam kalangan masyarakat Kanak-kanak pintar cerdas merupakan golongan yang mana kebolehan mental lebih tinggi daripada rakan sebaaya Kanak-kanak pintar cerdas juga mempunyai masalah komunikasi, penyesuaian dengan sistem persekitaran dan pandangan orang lain Guru perlu membantu kanakan-kanak ini dalam mengatasi masalah mereka 7 kategori kanak-kanak istimewa yang perlukan Program Pendidikan Khas: Kerencatan mental Bermasalah pembelajaran Kecelaruan tingkah laku Cacat pendengaran dan bermasalah komunikasi Cacat penglihatan Cacat fizikal Pintar cerdas dan berbakat istimewa Masalah murid berkeperluan khas: Kecelaruan tingkah laku (hiperaktif/hiperkinetik) Tingkah laku ketidakmatangan yang agak ketara Kurang beri perhatian dalam setiap aktiviti yang dijalankan Murid sebegini perlu ditangani sebaik yang mungkin supaya tidak tercicir dari arus pendidikan ISU-ISU KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN Orang Asli Tinggal di dalam atau pinggir hutan 3 rumpun bangsa :- Senoi, Negrito dan Melayu Asli Faktor ketinggalan dan terpinggir:1.Infrastruktur dan prasarana kurang lengkap 2.Tiada persaingan yang sihat dalam aspek kemajuan pendidikan (golongan bijak pandai masih kurang) 3.Taraf sosio-ekonomi rendah

4.Penyediaan tenaga pengajar agak sukar 5.Minat yang rendah 6.Persekitaran-ibu bapa kurang mengambil isu pendidikan dan tiada tekanan untuk berubah 7.Cara hidup tertumpu kepada hutan-mendorong berhenti sekolah awal

3)Murid Berkeperluan Khas Dr. Chua Tee Tee- satu program khas untuk kanak-kanak istimewa atau luar biasa. Mempunyai kecerdasan yang amat rendah atau kebolehan mental yang lebih tinggi. Persekitaran yang kurang yang kurang mesra menyebabkan golongan ini tertinggal. Mereka mengalami kecelaruan tingkah laku Tingkah laku terbias Tingkah laku bersifat pengongkongan dalaman. Mengalami ketidakmatangan yang sangat ketara. Golongan ini mesti diberi peluang supaya tidak tertinggal dalam arus pendidikan nasional. Melalui Akta Pendidikan Khas 1966 memberi kuasa kepada KPM menyediakan pendidikan yang sesuai untuk golongan ini. Orang Asli Orang Asli merupakan komuniti yang terbukti kaya dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan tentang pengurusan alam semulajadi. Keserasian cara hidup dengan alam sekitar membolehkan mereka mengetahui di mana tanah yang sesuai untuk bertani, hasil hutan yang bermanfaat dan cara pemeliharaan. (Rusli Zaenal, 2002) Kajian Kementerian Pelajaran, mendapati, ada dalam kalangan ibu bapa ORANG ASLI yang menanamkan kepercayaan bahawa sekolah tidak akan mengubah masa depan kaum mereka. `Sekolah' bagi mereka ialah kemahiran membezakan madu dan tuba, ketangkasan dan ketepatan berburu dan menyumpit, dan sebagainya. Kadar keciciran sangat tinggi dalam kalangan murid Orang Asli merupakan isu yang perlu ditangani secara bersama dan bersemuka supaya sejajar dengan dasar pendemokrasian pendidikan. Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) melaporkan 34.31 peratus murid Orang Asli tercicir daripada memasuki sekolah menengah sementara 46.28 peratus dilaporkan tidak menamatkan pendidikan sehingga ke tingkatan lima.

Dalam kes tertentu terdapat segelintir kanak-kanak Orang Asli yang tidak dapat ke sekolah kerana tergolong sebagai kanak-kanak berkeperluan khas. Faktor kemunduran Orang Asli turut dikaitkan dengan latar belakang akademik yang rendah (Mustaffa Omar, 2004). Menurut JHEOA (1998), minat belajar dalam kalangan Orang Asli masih berada di tahap rendah. Keciciran yang dicatatkan pada 1998 adalah tinggi iaitu 45.8 peratus dan kadar buta huruf 49.2 peratus (kadar nasional 6.4 peratus). Bagi golongan dewasa pula, buta huruf dan sering ditipu peraih. Kesannya pendapatan Orang Asli merosot dan hidup serba kekurangan. Seisi keluarga adalah tenaga kerja yang keluar mencari makan seharian suntuk. Tempat kediaman terlalu jauh dengan sekolah. Taraf sosio-ekonomi yang rendah. Tanggapan negatif ibu bapa dan penjaga terhadap anak sama ada anak mereka itu normal atau berkeperluan khas. Minat belajar dalam kalangan anak Orang Asli masih berada pada tahap yang kurang memuaskan. Pengaruh persekitaran seperti kurang ambil berat ibubapa terhadap hal-hal berkaitan pelajaran dan tiada tekanan untuk berubah. Cara hidup yang masih tertumpu kepada hutan mendorong ramai anak Orang Asli berhenti sekolah lebih awal untuk mengikut bapa mereka ke hutan mencari rotan atau membantu mengusahakan ladang ubi dan padi bukit. Kesannya berlakunya keciciran pelajaran dalam kalangan mereka. Bagi meningkatkan minat pendidikan anak Orang Asli dan seterusnya mengurangkan kadar keciciran pelajaran, guru hendaklah mengubahsuai sistem pendidikan daripada 3M kepada 6M (dengan tambahan main-pelajaran di luar bilik darjah, makanRancangan Makanan Tambahan (RMT) dan muzik-tarian dan kegiatan kebudayaan).