Anda di halaman 1dari 12

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

6.1.1. 6.1 .i :
+ +

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

6.1 Membaca membina dan 6.1.1 Membaca, membina dan menulis perkataan menulis perkataan yang terdiri terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup daripada suku kata terbuka dengan betul. dan tertutup. ii. Perkataan tiga suku kata Contoh:

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

6.1 Membaca membina dan 6.1.1 Membaca, membina dan menulis perkataan menulis perkataan yang terdiri terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup daripada suku kata terbuka dengan betul. dan tertutup. iii. Perkataan empat suku kata/lebih Contoh: + + +

STANDARD KANDUNGAN
6.2 Membaca membina dan menulis ayat terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup.

STANDARD PEMBELAJARAN
6.2.1 Membaca, membina dan menulis ayat terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

i. Ayat daripada tiga perkataan Contoh:


ii. Ayat daripada empat perkataan Contoh

STANDARD KANDUNGAN
6.2 Membaca membina dan menulis ayat terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup.

STANDARD PEMBELAJARAN
6.2.1 Membaca, membina dan menulis ayat terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

iii. Ayat daripada lima/lebih perkataan Contoh:


iv. Ayat daripada rangkai kata Contoh:

STANDARD KANDUNGAN
6.3 Mengenal, membaca dan menulis serapan Bahasa Arab dan Inggeris.

STANDARD PEMBELAJARAN
6.3.1 Mengenal, membaca dan menulis serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul.

i. Perkataan Bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya. Contoh:

ii. Perkataan bahasa Arab yang diMelayukan Contoh:

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

6.3 Mengenal, membaca dan 6.3.1 Mengenal, membaca dan menulis serapan menulis serapan Bahasa Arab Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul. dan Inggeris. iii. Ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dikekalkan . Contoh:


iv. Ayat yang mengadungi perkataan serapan bahasa Arab yang diMelayukan. Contoh:

STANDARD KANDUNGAN
6.3 Mengenal, membaca dan menulis serapan Bahasa Arab dan Inggeris.

STANDARD PEMBELAJARAN
6.3.1 Mengenal, membaca dan menulis serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul. v. Perkataan Bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan. Contoh:

vi. Perkataan yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi. Contoh:

STANDARD KANDUNGAN
6.3 Mengenal, membaca dan menulis serapan Bahasa Arab dan Inggeris.

STANDARD PEMBELAJARAN
6.3.1 Mengenal, membaca dan menulis serapan Bahasa Arab dan Inggeris dengan betul.

vii. Ayat yang mengandungi perkataan yang dieja mengikut sebutan. Contoh:


viii. Ayat yang mengandungi perkataan yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi. Contoh:

PIM 1