Anda di halaman 1dari 2

No.

Kod : RBT 3106

Angka Giliran :_________

Bahagian C (60 Markah)

Jawab dua daripada tiga soalan

a) Pemilihan tekstur pakaian mempengaruhi si pemakai. Berdasarkan ciri-ciri tekstur, nyatakan sejauhmana ia memberi kesan terhadap pemakai berdasarkan ciri,kesan dan contoh fabrik. 1! "arkah) b) Berdasarkan kefahaman anda mengenai prinsip seni reka. Jelaskan kegunaan prinsip tersebut beserta contoh didalam rekaan pakaian. #! markah)

a) Penyudah tepi merupakan salah satu daripada proses jahitan. Pada pendapat anda apakah kegunaan proses tersebut. Jelaskan beserta contoh. 1! "arkah)

b) Berdasarkan jawapan diatas.Pilih salah satu penyudah tepi dan lakarkan proses menjahit penyudah tepi tersebut #! "arkah)

a) Pola digunakan untuk mencipta stail pakaian. %da yang melakar secara terus sehingga siap mengikut stail pakaian dan ada juga yang menggunakan cara mengadaptasi pola asas. %pakah yang anda faham mengenai pola dalam pembuatan pakaian. 1! "arkah) b) Berdasarkan jawapan diatas. Pilih salah satu jenis pola dan jelaskan beserta gambar rajah. #! "arkah)