Anda di halaman 1dari 23

MINGGU 3

DERIA & SENI

PENGENALAN
Tentang kesedaran dan kepentingan deria yang dianugerahkan tuhan kepada setiap insan untuk mengetahui, memahami dan mengenalpasti apa yang terdapat di sekelilingnya.
Dengan menggunakan deria pelajar akan dapat kefahaman yang jelas tentang sesuatu perkara atau aktiviti yang dilakukannya. Kelima-lima deria adalah penting alam P&P SDP.

OBJEKTIF
Memahami perkembangan keperluan deria dalam
diri pelajar Kepentingan deria dalam persekitaran pelajar Kepentingan deria dalam proses P&P Aktiviti yang di alami oleh pelajar melalui deria

Penggabungjalinan aktiviti berdasarkan


penggunaan kemahiran deria.

DERIA DAN SENI Satu eksplorasi untuk mengetahui dan menajamkan deria

semasa berinteraksi
dengan persekitaran.

DERIA DAN SENI


Perkem. Kepekaan deria SENTUHAN Persekitaran Aktiviti Mengalami Melalui deria Penggabung jalinan aktiviti Dalam proses P&P

Kepentingan Kepekaan deria

DENGAR
LIHAT RASA HIDU

Perkem. Nilai estetika

3.1 Perkembangan Kepekaan deria

Perkembangan merupakan satu proses berterusan dari peringkat lahir hingga peringkat kematangan.
Faktor perkembangan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran Perkembangan kematangan deria penting dlm perkembangan diri setiap individu. Aktiviti seni dapat membantu naluri ingin tahu seseorang melalui eksplorasi dan eksperimentasi menggunakan deria. Pelajar berinteraksi dalam aktiviti seni secara langsung.

SENTUHAN

Aspek perkembangan psikomotor yang mula-mula diperolehi kanak-kanak.


Sebelum mula berbahasa.

DENGAR

Aktiviti dilakukan berdasarkan apa yang didengar.

LIHAT

Melibatkan pengamatan dan pemerhatian.


Melihat warna, kecerdasan ruang visual.

RASA

Rasa merupakan gerakhati / kata hati


Cth: apabila mendengar muzik, secara langsung kaki akan bergoyang. Dalam seni visual, pelajar dapat meluahkan perasaan drp pengalaman yang telah diperolehi.

HIDU

Menekankan aspek penanggapan


Kebolehan mental, merancang strategi, penyelesaian masalah (inkuiri penemuan), Pendekatan resepsi( menyampaikan maklumat mengenai konsep secara langsung), Pendekatan deduktif ( konsep diikuti contoh (kordofon alat bertali gitar, biola).

3.2

Kepentingan Kepekaan deria

Hasil dari kepentingan kepekaan deria dapat membentuk satu persepsi.


Persepsi juga dinamakan pengamatan Kelima-lima pancaindera akan menerima maklumat drp rangsangan persekitaran. Cth: Pancaindera telinga Gambar kereta (alam sekitar) Pemprosesan kognitif Otak manusia (pengamatan) Manusia sakit (penanggapan) konsep

Persekitaran

Persekitaran memainkan peranan penting dalam meningkatkan perkembangan deria pelajar cth: suasana bilik seni yang sesuai utk sumber ilham pelajar antaranya ialah:
Aspek fizikal cahaya, peredaran udara, stor, rak pameran,perabut,kemudahan asas. Aspek emosi hiasan dalaman, ruang, peragaan hasil kerja Aspek sosial interaksi murid, kemudahan aktiviti kumpulan Bahan seni dipamer mengikut jenis Pengurusan melibatkan pelajar tujuan memupuk sikap bertanggungjawab dan berdisiplin.

Dalam proses P&P

Jangkaan (rajah)
Hubungan latar depan dan belakang Penumpuan

Tempoh masa
Tugasan Jelas Pengalaman Susunan objek

Perkembangan Nilai Estetika

proses individu, melalui penajaman daya intuisi


persepsi proses kesedaran dan reaksi individu terhadap rangsangan dalam alam persekitaran cth: terhidu minyak wangi dikaitkan dengan wanita atau bunga. imaginasi kemampuan menggambarkan sesuatu / mencipta sesuatu secara khayalan/bayangan. konsepsi pelajar satu idea yang spesifik tentang peristiwa/fenomena, maujud atau abstrak berciri khusus, cth konsep reptilia: berkulit keras, menetas telur.

3.3 Aktiviti

HURAIKAN AKTIVITI DI ATAS

LATIHAN 1

Mengalami Melalui deria

AKTIVITI DIOLAH UNTUK MENAJAMKAN LAGI PENGALAMAN DERIA PELAJAR


DILAKUKAN SEBERAPA KERAP BAGI MEMASTIKAN DERIA BERTAMBAH MATANG.

Penggabung jalinan aktiviti

Bermaksud proses mengintergrasi berbagai kemahiran untuk menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh
Cth: dalam aktiviti gerakan perlu menggunakan kemahiran mendengar, melihat dsb. RUJUK MODUL MS 50 Dua kategori kemahiran:

Kemahiran fokus kemahiran utama (cth: nyanyian)


Kemahiran sampingan kemahiran yang digabungjalin (nyanyian dan permainan alat perkusi)

PENGGABUNGJALINAN KEMAHIRAN DLM PEND. MUZIK

PENGGABUNGJALINAN KEMAHIRAN MERENTAS KURIKULUM:


KEMAHIRAN BELAJAR UTK BELAJAR: Kem membaca pantas, mencari/memilih maklumat,merujuk, meringkas,berkomunikasi di khalayak ramai. KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF (KBKK) Mengenalpasti fakta, andaian, idea, menganalisis, inovasi KEMAHIRAN PELBAGAI KECERDASAN Melahirkan individu holistik, seimbang, harmonis

KEMAHIRAN GENERIK
Komunikasi berkesan, berteknologi, merancang, mengelola, mengurus,menyelesai masalah, memahami budaya melahirkan generasi cekap, mahir, berketrampilan, mengekalkan budaya/etika.

BINCANGKAN KEBAIKAN PENGGABUNGJALINAN DALAM PENGAJARAN

SILA BUAT RUMUSAN DARI KESELURUHAN TOPIK

Refleksi peranan deria dan seni