Anda di halaman 1dari 2

NAMA PENSYARAH PENYELIA: TN HJ ISMAIL BIN HJ ABDULLAH

SKPG

7.40

8.10

9.10

9.40

SKSJ II

7.45

8.15

9.15

9.45

10.1
0
10.0
5

10.3
0
10.4
5

11.0
12.0
2.0
11.30
12.30 1.00 1.30
0
0
0
11.1
12.0
2.0
11.35
12.35 1.05 1.35
5
5
5

ISNIN

5D

SELAS
A

5B

RABU

3M
5B

5S

5M
2S

KHAMI
S
JUMAA
T

5S
4H

5D

HANI HALIM
SYAZANA SAMSURI

2M

5M
SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GEBU

SITI AMIRA ZAKARIA

SEKOLAH KEBANGSAAN SEBERANG JAYA 2