Anda di halaman 1dari 1

SENARAI SEMAK BUKU REKOD MENGAJAR

NAMA GURU PELATIH : SITI AMIRA BINTI ZAKARIA


NAMA SEKOLAH

: SEKOLAH KEBANGSAAN SEBERANG JAYA 2

BAHAGIAN A
BIL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ITEM

SILA TANDAKAN
(/)

CATATAN

Biodata Guru Pelatih


Jadual Waktu
Penyeliaan Pensyarah / Guru
Sukatan Pelajaran
Rancangan Tahunan
Penulisan RPH
Catatan Refleksi P&P
Senarai Nama Murid

PENYELIAAN PENSYARAH DAN GURU PEMBIMBING


PENSYARAH
MAJOR
(TARIKH)

PENSYARAH
MINOR (TARIKH)

GURU MAJOR
(TARIKH)

GURU MINOR
(TARIKH)

P1
P2
P3
P4
P5
P6
Tandatangan Pemantau,

........................................................
(
)

Tarikh: ................................