Anda di halaman 1dari 3

(a) Intelek

Intelek merujuk kamus dewan bermakna kemampuan (daya) berfikir dan memahami (menganalisa), akal budi, golongan golongan cerdik pandai, golongan cendekiawan, golongan terpelajar. Di sini jelas Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan berperanan dalam melahirkan insan yang berintelek tinngi dan berketerampilan. Sesuai dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bermatlamatkan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, jasamani, rohan.

(b) Rohani

Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan begutu menekankan aspek rohani dan dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan boleh menekankan aspek rohani ini ke dalam jiwa kanakkanak atau muridmurid. Aspek nilainilai murni berkait rapat dengan rohani ini. Dalam pengajaran pendidikan kesihatan nilainilai murni boleh diterapkan ke dalam diri muridmurid seperti nilainilai kasih sayang, bekerjasama, disiplin, tolenransi, bertolak ansur, kesyukuran, dan pelbagai lagi. Jika nilainilai ini dapat disemat ke dalam diri muridmurid, muridmurid akan bersikap lebih keronahian dari segi tingkah laku dan akhlak mereka. Mereka bersikap lebih baik, menunjukkan kesopanan dan tidak melakukan perkaraperkara negatif. Dengan kata lain, sikap mereka akan lebih menjadi positif dan bertambah mulia.

(c) Jasmani

Dalam pengajaran pendidikan kesihatan juga boleh menekankan aspek jasmani. Di samping rohani murid yang sihat, aspek fizikal jasmani murid pula perlu sihat dan

cergas. Mata pelajaran Pendidikan Kesihatan menyelitkan elemenelemen kesihatan. Contohnya pengajaran tentang kesihatan berkaitan penjagaan diri, kebersihan diri, makanan seimbang .

(e) Akhlak

Akhlak yang baik sangat dituntut dalam setiap agama yang inginkan umatnya mempunyai budi perkerti dan akhlak yang baik. Dalam pengajaran pendidikan kesihatan juga dapat merealisasikan aspek ini. Penerapkan nilainilai murni ke dalam diri muridmurid. Contohnya, membantu rakan, menghormati orang tua mahu pun orang yang lebih muda, serta yang paling penting adalah menjaga batas pergaulan dalam perhubungan.

(f) Emosi

Emosi juga penting dan harus diserap ke dalam diri muridmurid sekolah dan amat berkaitan dengan apa yang diinginkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan.kesihatan emosi yang baik dapat melahirkan jiwa yang sihat seterusnya dapat membentuk murid yang cemerlang emosinya.contohnya dalam pendidikan kesihatan terdapat kandungan yang melibatkan pengurusan mental dan emosi misalnya menunjukkan cara meluahkan perasaan yang sesuai mengikut situasi.

() social Dari aspek sosial pula, ia merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan keharmonian di antara anggota-anggota sekolah seperti budaya hormat-menghormati

dan mengucap salam, kerjasama, rasa tanggungjawab, perpaduan, kemesraan dan keadilan. Perkara-perkara ini menjurus kepada eleman FPK iaitu, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab.

()