Anda di halaman 1dari 1

PERTANDINGAN SYARAHAN SEKOLAH MENENGAH BORANG PEMARKAHAN

BORANG PEMARKAHAN (SEKOLAH MENENGAH) PERTANDINGAN SYARAHAN Giliran Peserta ........ Masa :
Idea/ Isi (30 markah)
Peserta akan diadili dari segi: -idea/ isi yang bernas -huraian yang jelas -data / contoh yang tepat/logik -Maksimum 3 idea/isi

7 minit
Bilangan Idea/Isi Idea/ Isi 1 Idea/Isi 2 Idea/Isi 3 Takrifan tajuk Markah maksimum 3 Idea/Isi (2 markah) Huraian (4 markah) Contoh/Data (3 markah) Jumlah

Jumlah markah idea/isi dan takrifan Bahasa (20 markah) Tatabahasa (10 markah)
Peserta akan diadili dari segi: - bahasa yang jelas - bahasa baku - gaya bahasa yang berkesan/ tepat

Gaya bahasa yang berkesan (5 markah) Bahasa baku (5 markah)

Jumlah markah bahasa Penyampaian, persembahan, adab dan bonus (50 markah)
Peserta akan diadili dari segi: -kepetahan -kelancaran -intonasi suara -gaya yang menarik/berkeyakinan -dapat mempengaruhi/menarik perhatian audien -susunan idea/isi Adab Peserta akan akan dipotong 5 markah maksimum jika : - menyentuh isu sensitif - menggunakan bahasa yang kurang sopan - tidak sempat membuat kesimpulan Bonus Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan, kesopanan dan penampilan diri

Kepetahan, kelancaran, dan intonasi suara ( 10 markah) Penyampaian/persembahan yang menarik (10 markah) Susunan idea/isi (10 markah) Berkeyakinan, dapat mempengaruhi dan menarik perhatian audien (10 markah) Adab (5 markah)

Bonus (5 markah) Jumlah markah persembahan, penyampaian, adab dan bonus

Jumlah markah keseluruhan : 100 %


Disahkan oleh: Tandatangan:. (Nama Hakim :.....................................................................)
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tarikh :.............................

112