Anda di halaman 1dari 4

BAB V.

NERACA ENERGI

A. Pembuatan larutan gula aren


Fungsi: untuk melarutkan gula aren menjadi simpel syrup
T akhir = 350 C

Gula aren : 588 kg


(KA = 2%)

Cp palm Simple Syrup = 2,006 J/Kg C

Gula aren = 588 kg


Terdiri dari :
Padatan (kg)

= 576,24

(0,98)

Air (kg)

= 11,76

(0,02)

T masuk gula

= 30 oC

T masuk air

= 30 oC

T proses

= 80oC

T keluar

= 34,9073 oC = 35 oC

Kalor Spesifik gula (Joule/kgoC) = (0,8 x M) + 0,2


= (0,8 x 0,02) + 0,2
= 0,216 x 4200 Joule/ Kg C
= 907,2 Joule/ Kg C = 0,9072 kJ/Kg C
Gula dimasukkan ke dalam tangki dengan penambahan air (T = 30oC)

Bahan
Gula
Air panas
Q masuk

Massa
(kg)
588
294

Q masuk (joule)
Cp Bahan
T1
T2
o
o
o
(kJ/kg C)
( C)
( C)
0,9072
30
80
4,2
30
80
88411,68

Q1 = M.C.T
(kJ)
26671,680
61740

Massa
(kg)
882

Bahan
Simple sirup
Q keluar
Efisiensi alat

Q keluar
Cp Bahan
T1
T2
Q2= M.C.T
o
o
o
(kJ/kg C) ( C) ( C)
(Kj)
2,006
80
35
79570,508
88411,68

Qhilang
8841,168

= 90%

Q terpakai untuk membuat simple syrup = 79570,508 KJoule


Q real (masuk) =

100
x 79570,508 Kjoule
90

= 1088411,675 KJoule
Q hilang

= Q Real (masuk) - Q terpakai


= 1088411,675 KJoule 79570,508 KJoule
= 8841,168 Kjoule

B. Pasteurisasi
Minuman tradisional sari
jahe sereh: 6289,449 kg

T proses = 80 0C
Cp pasteurisasi = 3870,72 J/Kg C

(KA = 90,2 %)
Minuman tradisonal sari jahe sereh = 6289,449 kg
Terdiri dari :
Padatan (kg)

= 617,056

(0,098)

Air (kg)

= 5671,393

(0,902)

T masuk SJS

= 27 oC

T proses

= 80 oC

Kalor Spesifik gula (Joule/kgoC) = (0,8 x M) + 0,2


= (0,8 x 0,902) + 0,2
= 0,9216 x 4200 Joule/ Kg C
= 3870,72 Joule/ Kg C
= 3,87072 kJ/Kg C

Bahan

Massa
(kg)

Minuman
tradisional sari 6288,449
jahe sereh
Q masuk
Efisiensi alat

Q masuk (Kjoule)
Cp Bahan
T1
o
o
(kJ/kg C)
( C)
3,87072

27

T2
( C)

Q1 = M.C.T
(kJ)

80

1290063,742

1290063,742

= 90%

Q terpakai untuk pasteurisasi = 1290063,742kJ


Q real (masuk) =

100
x 1290063,742Kjoule
90

= 1433404,157 kJ
Q hilang

= Q Real (masuk) - Q terpakai


= 1433404,157 kJ 1290063,742 kJ
= 143340,4157 kJ

C. Sterilisasi (bottle inversing sterilization)


Minuman tradisional sari
jahe sereh: 6285,243 kg

T proses = 1210 C
Cp pasteurisasi = 3870,72 J/Kg C

(KA = 90,2 %)
Minuman tradisonal sari jahe sereh = 6285,243 kg
Terdiri dari :
Padatan (kg)

= 616,994

(0,098)

Air (kg)

= 5668,2

(0,902)

T masuk SJS

= 35 oC

T proses

= 121 oC

Kalor Spesifik gula (Joule/kgoC) = (0,8 x M) + 0,2


= (0,8 x 0,902) + 0,2
= 0,9216 x 4200 Joule/ Kg C
= 3870,72 Joule/ Kg C
= 3,87072 kJ/Kg C

Bahan

Massa
(kg)

Minuman
tradisional sari 6285,243
jahe sereh
Q masuk
Efisiensi alat

Q masuk (Kjoule)
Cp Bahan
T1
o
o
(kJ/kg C)
( C)
3,87072

50

Q terpakai untuk pasteurisasi = 1727317,521kJ


100
x 1727317,521Kjoule
90

= 1919241,69 kJ
Q hilang

= Q Real (masuk) - Q terpakai


= 1298469,939 kJ 1727317,521 kJ
= 191924,169 kJ

Q1 = M.C.T
(kJ)

121

1727317,521

1727317,521

= 90%

Q real (masuk) =

T2
( C)
o