Anda di halaman 1dari 2

ASRAMA SMK DOKTOR BURHANUDDIN , TAIPING PROGRAM ASRAMAKU RUMAHKU BIRO KEBAJIKAN Pengurus Program Nama Program Objektif

: Pn Nur Atikah bt Baharuddin : Kempen Asramaku Rumahku :1. Menjadikan asrama sebagai rumah kedua dalam kalangan pelajar. . Membimbing pelajar dalam aspek pengurusan masa di asrama. !. Mengeratkan hubungan "arden dengan pelajar. #arikh #empoh &asaran Kos +AN,KA: $anuari hingga No%ember : 11 bulan. : &emua pelajar asrama #ingkatan '( )( *( !( ( dan 1. : Ke"angan Asrama PRO&.& K.R$A Mes3uarat A$K biro kebajikan 1 #AN,,/N,$A0AB KP1 &A&ARAN &#A#/&2 P.+AN KON#1N,.N&1 Mengagihkan kertas kerja dan format jadual peran4angan Biro kebajkan Bilangan Mes3uarat 1 kali

Bentang Kertas Kerja Panduan Penyediaan Bahan Anggaran Kos


$adual Perlaksanaan

Peran4angan dan pembentangan kertas kerja.

Biro kebajikan

Bilangan Mes3uarat

1 kali

Membentuk ahli ja"atankuasa ke4il program.

Ketua "arden ! #aklimat kepada pelajar

Bilangan Pelajar

155 peratus

$elas objektif program dan kaedah pelaksanaan. #indakan 3ang perlu dilakukan oleh pelajar.

Warden
Pelaksanaan Program Kebersihan asrama Asrama ter4antik #andas ) bintang &usun atur . Penilaian 7ijalankan selepas akti%iti Pn Nur Atikah A$K Biro Kebajikan #empoh masa mengikut pertandingan &ebulan setiap pertandingan.

Pelajar menjalankan program mengikut bilik masing6masing.

Pengetua PK -.M &emua "arden

Markah keseluruhan 1558.

Menepati sasaran dan s3arat6s3arat pertandingan.

Markah 3ang tertinggi dikira sebagai pemenang.

'

Post Mortem Kekuatan Kelemahan Penambahbaikan

&emua "arden 1 Kali Oktober

Penambahbaikan program untuk tahun 51) dengan mengambil kira post mortem 3ang telah dijalankan.

Disemak oleh: Ketua warden, Puan Hamidah bt Baharom

Diluluskan oleh : Pengetua Puan Hajah !ati"ah Hanam bt #brahim