Anda di halaman 1dari 2

Perpisahan merupakan salah satu peristiwa yang setiap orang pasti akan mengalaminya.

Begitu pula dengan perpisahan kelas 9, peristiwa ini tidak mungkin dapat dihindari oleh siswa SMP. Perasaan sedih dan rindu kerap kali menghantui setiap orang yang ditinggalkan maupun yang meninggalkan. Untuk membuat perpisahan terasa berkesan, tak jarang banyak orang yang memilih untuk merayakannya. Kegiatan perpisahan juga merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan SMP Islam l! "har #$ yang dikemas dalam kegiatan khirussanah dan %otmil %ur&an. Pelaksanaan kegiatan akhirussanah pada setiap tahunnya dilaksanakan setelah proses pembelajaran selama tiga tahun berakhir.

Shalatullah Salamullah, ' la (haha )asulillah Shalatullah Salamullah, ' la *asin +abibillah (awasalna Bibismillah, ,a Bilhadi )asulillah, ,a Kulli Mujahidin -illah, Bi hli Badri, *a llah .aripada Kita Pa/aran -ebih Baik Kita Shalawatan .aripada Kita Berduaan 0anti Bakal .i +asut Setan was 1angan .ekat!.ekatan Kitakan Belum da Ikatan .aripada .ekat!.ekatan Mending Kita Shalawatan Bukan ku (ak Suka Padamu Bukan ku (ak Mau .enganmu (api ku Mau -iat .ulu Setebal pa Imanmu Sudahlah 2ngkau -upakan nggap Saja Kita (a&aru3an Sudahlah 1angan Kau Pikirkan Mending Kita Shalawatan