Anda di halaman 1dari 1

JSU untuk bmm 3107.

objektif : bidang linguistik(1), sifat bahasa(3), pemikiran dalam linguistik(2), sejarah dalam linguistik(2), struktur linguistik,semantik,pragmatik, faktor luaran(2), variasi(1), linguistik kontekstual(1), linguistik gunaan(1), diakronik(1), paradigmatik(1), stilistik.

STRUKTUR : 1. perbezaan linguistik gunaan dan linguistik perbandingan, 2 bahan kajian linguistik sejarah. 2.jenis makna dalam semantik, analisis makna secara harfiah (tersirat) utk ayat yang diberikan. 3. hurai 3 proses yang terlibat dlm perubahan2 bahasa kajian linguistik diakronik, beza diakronik n sinkronik. 4 ciri-ciri yang membolehkan BM sebagai bahasa ilmu.

ESEI : 1. sejarah linguistik yunani hingga moden serta sumbangan tokoh-tokoh dlm perkembangan bahasa. 2. sosio dan linguistik antro.bncangkan penyataan dengan contoh-contoh konkrit. 3. cabaran-cabaran yang dihadapi oleh BM dan langkah utk memperkasakan BM sebagai bahasa ilmu