Anda di halaman 1dari 1

Objektif Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur, antara lain membolehkan seseorang murid:(a) menyebut dengan jelas;(b) menyampai atau

melahirkan pendapat peribadi;(c) melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat;(d) memberi penerangan dan alasan;(e) menunjuk arah;(f) membina soalan untuk men cari maklumat;(g) bertemu ramah;(h) bertukartukar pendapat dan maklumat;(i) bertutur secara bertatasusila; dan(j) bertutur menggunakan bahasa y ang tepat dan sesuai dengan pendengardan situasi.