Anda di halaman 1dari 1

TENTATIF PROGRAM LAWATAN SEHARI TROPICAL VILLAGE DAN KLUANG PARADE BOWLING

27.09.2012 (Khamis)

Tarikh 27.09.2012

Masa 7.30 pg 8.00 pg 9.00 pg 10.00 pg 12.30 tgh 1.00 tgh 2.30 ptg 3.00 ptg 4.30 ptg 5.00 ptg 6.00 ptg -

Perkara Berkumpu !i tapak perhimpu"a" sek# ah $arapa" pagi Bert# ak ke Tr#pi%a &i age '(er )itam *i+a"gka ti,a Tr#pi%a &i age '(er )itam Maka" tgh $# at -#h#r ,er+emaah Ti,a !i K ua"g Para!e B#. i"g Perta"!i"ga" ,#. i"g !imu aka" $# at asar ,er+emaah Bert# ak Ba ik Ti,a !i $ek# ah

* Barang keperl an !ang perl "# $a%a & 1-Duit saku/duit poket secukupnya 2-Alat tulis,buku catatan/nota * Makl 'an pen(#ng& 1-Sepanjang lawatan murid perlu mengikut segala arahan guru dan sekiranya berlaku suatu kemalangan yang berpunca dari murid, maka pihak sekolah (#"ak akan $er(angg ng)a%a$ di atas kemalangan yang berpunca dari kesilapan dan keingkaran murid tersebut. 2-Sepanjang lawatan murid adalah sekolah dan berstokin. diwajibkan memakai pakaian sukan sekolah, berkasut

-!urid adalah dibenarkan membawa teli"on bimbit dan kamera tetapi guru dan pihak sekolah (#"ak akan $er(angg ng)a%a$ di atas sebarang kehilangan atau kerosakkan yang berlaku. # N*'$*r Tele+*n Pen(#ng Un( k D#, $ ng#& -. En M*," Salle, B#n E/a 0Pen!elara/ Ba/ -1 . 2-34256758 3. En M*," Ta,a B#n Ta#$ 0Pen!elara/ Ba/ 31 . 2-486-6354