Anda di halaman 1dari 7

Razniza bt mohammad

Pismp psv p4b

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual
Tahun : 3 Harmoni
Tarikh : 17 Jun 2009
Masa : 10.00- 11.00 pagi
Bidang : Menggambar
Tajuk : Rama-rama
Aktiviti : Membuat gambar rama-rama dengan menggunakan
teknik gurisan krayon.
Objektif P&P : Pada akhir pengajaran murid dapat :
1. Eksplisit :
• Murid dapat menghasilkan gurisan
menggunakan krayon.
1. Implisit :
• Murid dapat meluahkan perasaan rasa cinta
akan alam sekitar melalui anyaman.
• Mengetahui cara membuat gurisan.

1. Estetika :
• murid dapat menghayati keindahan dan
menghargai alam sekitar.
Pengetahuan Sedia Ada : murid pernah melihat contoh gurisan.
Penerapan Nilai Murni :memupuk sifat sabar, tekun, kasih sayang,
bekerjasama dan meningkatkan kreativiti murid.

Persediaan Murid :
1. Kertas lukisan
2. Krayon
3. Alatan untuk mengguris
Razniza bt mohammad
Pismp psv p4b

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
4. pembaris
Persediaan Guru :
1. Penebuk lubang
2. Riben
3. Pisau / cutter
4. Radio
ABM : Contoh-contoh gurisan menggunakan krayon.
KBKK :mengetahui kepelbagaian teknik dalam bidang
menggambar dan kepelbagaian kegunaan krayon

Penggabungjalinan
Kemahiran : Pendidikan Jasmani : melibatkan koordinasi mata dan moto
halus iaitu jari.
: Bahasa Melayu : guru menulis tajuk di papan hitam.

Perkara Tajuk & Aktiviti P&P Catatan/ ABM / Nilai


Isi kandungan
Induksi 1. Guru 1. Guru menulis perkataan Soalan yang diberikan :
( 5 minit) memperkenalkan GURISAN di papan hitam 1. Murid-murid sila
tajuk yang akan dan meminta murid baca tulisan yang
diajar. membacanya. ada pada papan
2. Perbincangan 2. Guru bertanya kepada hitam ini.
dan soal jawab. murid sama ada pernah 2. Tahukah kamu
Razniza bt mohammad
Pismp psv p4b

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
membuat / melihat apakah itu
gurisan krayon. gurisan?
3. Guru menunjukkan 3. Murid-murid
contoh-contoh gurisan pernahkan kamu
krayon. membuat gurisan
menggunakan
krayon?
Perkembangan 1. Penerangan 1. Guru menerangkan • Menggunakan
(40 minit) maksud gurisan. kertas panduan
2. Guru menyuruh murid untuk aktiviti
membuat gambar rama- mengguris.
rama dengan
menggunakan teknik
• KBKK –Kreatif
gurisan.
1. Menjana idea
3. Guru menunjukkan
murid untuk
langkah-langkah
penambahbaikan
membuat gurisan.
hasil karya
masing-masing.

4. Murid menyediakan
peralatan untuk membuat
2. Pengagihan
gurisan.
alatan.
5. Murid melakukan aktiviti
mengguris berpandukan
3. Membuat aktiviti tunjuk ajar yang diberikan
oleh guru dan mengikut
langkah-langkah yang
betul yang telah
diterangkan.
6. Murid mewarnakan latar
Razniza bt mohammad
Pismp psv p4b

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
belakang kertas lukisan
dengan warna-warna
yang menarik.

7. Murid menindih warna-


warna tadi dengan
menggunakan warna
hitam.

8. Murid menggunakan
alatan mengguris.
Razniza bt mohammad
Pismp psv p4b

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

4. Menyiapkan
tugas dan
membuat
kemasan

9. Murid membuat kemasan


pada gurisan yang telah
dibuat.Murid
mengemaskini
penghasilan dengan
membuat bingkai pada
kertas lukisan.
Razniza bt mohammad
Pismp psv p4b

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Kemuncak 1. Pamerkan hasil 1. Murid mempamerkan 1. Penilaian.


(10 minit) hasil karya yang telah
dihasilkan dihadapan
kelas.
2. Guru memberi komen
dan pendapat tentang
hasil kerja pelajar.
3. Guru memberi komen
tentang kekemasan.
4. Guru memberi pujian
pada hasil kerja murid.
5. Guru memilih karya yang
terbaik untuk dipamerkan
di dalam kelas sebagai
penghargaan kepada
murid yang menghasilkan
karya dengan baik serta
dijadikan motivasi kepada
murid lain untuk
menghasilkan karya
yang terbaik.

Penutup Peneguhan 1. Guru mengulangi tajuk Contoh soalan yang


(5 minit) gurisan. ditanya :
2. Guru bertanyakan apa 1. Apakah tajuk yang
Razniza bt mohammad
Pismp psv p4b

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
yang murid perolehi kita pelajari hari
melalui aktiviti gurisan. ini?
3. Guru bertanyakan 2. Apakah yang
kegunaan gurisan pada kamu perolehi
alat-alat lain selain daripada aktiviti
daripada menggambar. yang dijalankan?
3. Pada pendapat
kamu, selain
daripada
menggambar
dimanakan lagi
gurisan boleh
digunakan?