Anda di halaman 1dari 1

Bibliography

530 guru dikenal pasti berdepan masalah mental. (2012, Disember 13). Retrieved Ogos 10, 2013, from Utusan Online: http://www.utusan.com.my/utusan/Parlimen/20121213/pa_03/530guru-dikenal-pasti-berdepan-masalah-mental Isa, M. '. (2012, September 4). http://kamiprofesional.blogspot.com/2012/09/isu-tekanan-dalamprofesion-perguruan.html. Retrieved August 15, 2013, from Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional: http://kamiprofesional.blogspot.com/2012/09/isu-tekanandalam-profesion-perguruan.html Joseph, R. (2000). Stress free Teaching. London: Kogan Page. Syed Hassan Al-Mashoor, Raihanah Abdullah. (1993). Gangguan Mental. Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti Sdn Bhd. Syed Ismail Bin Syed Mustapa, Ahmad Subki Bin Miskon. (2010). Guru dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. W.A.Dodd, Harith Liki, Suffian Sahuri. (1979). Guru Dengan Tugasnya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.