Anda di halaman 1dari 5

10.

Penerapan

unsur

pedagogi.

-kaedah penjagaan berkumpulan, tujuan, prinsip, kekuatan n kelemahan, cara oelaksanaan, pengajaran mikro, kreativiti dalam pengajaran.

Pengajaran Pasukan Atau Secara Kumpulan Pengajaran berpasukan adalah satu pendekatan untuk menjayakan program di mana dua atau lebih pendidik berkongsi tanggungjawab pengajaran dalam persekitaran bilik darjah. Kedua-dua guru berinteraksi dengan semua kanak-kanak pada masa yang berlainan. Pengajaran berpasukan memanfaatkan anak murid dengan mewujudkan semangat kekitaan untuk kumpulan yang lebih besar sementara masih mengekalkan keperibadian, membolehkan pembangunan

persahabatan yang lebih besar, menyediakan lebih banyak model rakan sebaya, membolehkan guru-guru untuk bekerja dengan lebih bebas dengan anak murid. Ini menyediakan anak murid dengan dua orang guru yang mempunyai gaya dan kepakaran untuk mendapat manfaat daripadanya dan membolehkan guru-guru untuk merancang program kurikulum yang lebih ketat. Cabaran guru berhadapan dengan pengajaran berpasukan mungkin termasuk membina kepercayaan dan komitmen antara satu sama lain dan keperluan yang lebih besar untuk bersama merancang operasi dan usaha sama. Ia juga boleh menjadi sukar untuk dilaksanakan dengan jayanya jika sokongan pentadbiran dan penjadualan tidak dipertimbangkan dengan teliti. Pentadbir perlu membantu kakitangan merancang jadual dan perancangan masa, memberikan sokongan guru tambahan di dalam kelas, menetapkan jangkaan pelajar dan menilai model tersebut dengan guru-guru, pelajar dan ibu bapa. Pelarasan dibuat untuk memenuhi keperluan anak murid di dalam kelas yang terbaik.

Keperluan Pengajaran Pasukan Keperluan individu pelajar boleh dipenuhi dengan lebih mudah dan berkesan dengan dua orang dewasa dalam bilik bekerja dengan pelbagai keperluan anak murid. Guru memerhati, berbincang dan merangka program terbaik sesuai untuk anak murid. Ia juga merendahkan nisbah pelajar / guru dan memperluaskan kepakaran profesional guru-guru. Pengajaran berpasukan juga merendahkan perbezaan antara jangkaan kurikulum. Ini akhirnya memberi manfaat kepada kemajuan pembangunan anak murid. Mempunyai lebih kanak-kanak untuk dipilih untuk bekerja dengan juga membolehkan mereka berasa lebih dijalinkan kepada rakanrakan mereka, membangunkan rangkaian persahabatan yang lebih mendalam dengan orang lain yang berkeupayaan sama. Tidak ada satu saiz untuk semua model pengajaran pasukan. Apa kerja-kerja pada satu-satu sekolah mungkin tidak relevan untuk keperluan anak murid. Walaupun kita boleh melawat sekolah-sekolah lain, membaca dan mematuhi amalan terbaik pengajaran berpasukan, guru benar-benar perlu bekerja dengan diri sendiri dan anak murid untuk membangunkan amalan terbaik yang memberi manfaat kepada kita semua. Model ini akan memberikan hasil yang lebih baik untuk kanak-kanak melalui keterlibatan secara aktif dalam pembelajaran mereka dan berasa djalinkan antara satu sama lain.

Kaedah/Cara Pasukan Kerja Mengajar Terdapat beberapa model pengajaran yang berbeza pasukan dan lebih daripada satu model boleh dijalankan: Seorang guru memberi arahan pada seluruh kelas manakala yang lain bekerja dengan seorang kanak-kanak, atau bekerja dengan kumpulan fokus kecil. Kumpulan fokus kecil boleh dibuat pengayaan, pengajaran sebelum, pengajaran semula, kumpulan berkepentingan, projekprojek khas, sokongan tambahan atau taksiran. Seorang guru bekerja dengan kumpulan fokus kecil, yang lain keliling dan menyediakan persidangan dengan kanak-kanak. Kelas dibahagikan pada separuh dengan kedua-dua guru yang mengajar pelajaran yang sama pada masa yang sama. Kedua-dua guru menyampaikan arahan yang sama pada masa yang sama untuk kedua-dua kumpulan. Guru membahagikan kandungan pengajaran kepada beberapa segmen dan membentangkan kandungan dalam dua atau lebih stesen berasingan di seluruh kelas. Guru-guru bekerja dengan satu kumpulan kanak-kanak dan kemudian beralih kumpulan.

Keadaan Kelas Guru tidak akan berfungsi dalam persekitaran yang tidak kondusif untuk pembelajaran. Anak murid perlu sentiasa terlibat secara aktif dalam kognitif, pembelajaran emosi dan sosial mereka. Guru sentiasa mengarahkan pelajar untuk belajar dalam tahap yang boleh diterima. Perubahan ini bergantung kepada aktiviti dan objektif tugas. Sebagai contoh semasa aktiviti celik huruf, di mana kita menggalakkan anak murid untuk mengamalkan perkembangan bahasa lisan mereka ini akan mempunyai unsur 'bising' daripada aktiviti penulisan bebas. Guru juga menggunakan pelbagai alat dan strategi untuk melatih anak murid untuk bekerjasama dalam tahap bunyi bising yang boleh diterima.

Kreativiti dalam mengatasi masalah pelaksanaan Seperti mana-mana kelas yang baru, kanak-kanak individu mungkin mengambil masa lebih peralihan daripada yang lain. Jika terdapat anak murid berasa terharu, kita perlu berkomunikasi dengan guru anak anak kita dengan segera, supaya kita dapat mengenal pasti cara-cara untuk membantu murid-murid tersebut. Secara amnya, kita mendapati bahawa kanak-kanak pada mulanya amat teruja dengan reka bentuk bilik darjah, tetapi tidak lama kemudian dapat menyesuaikan diri dengan cepat kepada organisasi bilik dan sumber yang diperuntukkan. Bagi pelajar mereka dapat bekerjasama dan keadaan saiz bilik memudahkan untuk bergerak dan meletakkan banyak barang kerja. Jika kita memerlukan bantuan terdapat banyak orang atau guru yang berbeza untuk meminta pertolongan. Dua kawasan kelas berasingan adalah baik untuk menunjukkan dan memberitahu dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Dua guru yang mempunyai gaya dan perspektif yang berbeza membantu lebih ramai pelajar untuk berinteraksi dengan rakan-rakan. Adalah hebat untuk guru belajar antara satu sama lain dan sentiasa mencerminkan amalan kita. Guru lebih mampu untuk menangani isu-isu di tempat kejadian seperti; waktu makan tengahari / persahabatan, tanpa mengganggu seluruh kelas.

Pelajar yang terlibat dalam pembelajaran membantu antara satu sama lain untuk belajar.