Anda di halaman 1dari 1

ISRA WAL MIRAJ Karya : Sukanan, S.Pd.

I Masjidil Haram, awal perjalananmu nan suci Bersama malaikat Jibril yang turut menyertai Menunaikan perintah Rabbul Izzati Isra wal miraj dimalam hari erjalananmu adalah mujizat !ekuasaan "llah amatlah hebat #engan waktu yang teramat singkat !au tembus langit yang dijaga para malaikat $ngkau melihat surga dan neraka Bertemu para malaikat dan juga anbiya %rus menuju sidr&tul Muntaha Bertemu "llah 'ang Maha !uasa (etelah bertemu "llah emberi rahmat $ngkau mendapat perintah (h&lat (ehari semalam )* rakaat !ewajiban bagi seluruh umat