Anda di halaman 1dari 1

Cahaya Isra

Sebelum sosokmu hijrah ke Madinah Kau hadiahi kami sebait kisah Tentang perjalanan semalam yang kami imani. Antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsha Oh itu luar biasa! Sebuah ujian keimanan untukku untuk kami !an kami akan berjuang Mengimani peristi"a#peristi"amu $aa %asulullah &ahaya 'sra( akan mengalir dalam helai napasku !isini !i ji"a ini )er*ahaya dan bersinar seperti kerlipnya bintang Membuktikan kisah keimanan diri +adamu ya %asulku &ahaya 'sra( akan tentram selalu dihati Membuktikan kebesaran Allah. Allah yang kusayangi.

Iman dalam Miraj


Sebuah puisi hati. Tentang aroma keimanan Sebuah puisi malam $ang mengajari keper*ayaan Terhadap seseorang ,aki#laki suri tauladan $ang senyumnya indah merekah bak sinar mentari $ang akhlaknya mulia melebihi intan permata Sebuah puisi keyakinan Tentang arti sebuah perjalanan. $ang Sang pemilik hujan anugerahkan padanya pada pria shaleh itu.. +ada %asulullah Mi(raj ajari manusia untuk bersujud pada sang %abbi Allah S"t Mi(raj ajari kaum muslim men*intai Tuhan#-ya Merindukan kasih pertemuan dengan pen*ipta#-ya Allah S"t !an ini sebuah puisi keimanan $ang hanya bisa di*erna dengan bisikan hati bersih )ukan dengki atau muna.ik Sebuah perjalanan ke Sidratul Muntaha yang penuh berkah Memberikan ketajaman ji"a $a pada hati ini +ada ji"a ini Tentang sebuah keimanan yang harus tumbuh mengakar di sukma ini Hingga kelak bertemu dengan sang 'llahi.