Anda di halaman 1dari 3

‫قــرســا تــوان‬

Malah, masalah samada sayang atau tidak sayang tidak


timbul kerana asas cinta sebenar ialah keupayaan untuk
sama sama menggembeling meningkatkan iman andaikata
‫قــلجــر اســلم‬ terbina ikatan yang di akhiri persaudaraan (ukhwah) di
dalam percintaan iaitu ikatan rumahtangga. Cinta
berasaskan Islam dan syariat lebih ke arah memupuk
SMK.TUN ABANG HJ OPENG, ukhwah Islamiyah di dalam pemantapan jasmani dan
rohani. Itulah cinta yang sebenar di dalam Islam. Bukan
Risalah Terbitan April, 2004 seperti sebahagian dari anak-anak muda yang tidak
memahami konteks percintaan hakiki yang mana
terlalu mudah jatuh cinta dengan hanya sekali pandang,
Oohh Sayangku... dan juga dengan hanya tautan kata -kata.

Cintaku..hanya untukmu... Sememangnya tidak dinafikan kuasa cinta benar-benar


dapat menguasai pasangannya. Ada yang berubah sikap
Cinta sebelum berkahwin di dalam Islam sebenarnya tiada dengan rangsangan cinta. Sebagai contoh ada yang
hubungan romantik atau caring . Malah orang yang semakin beriman, semakin baik dan semakin terdidik
bercinta di dalam bentuk syariat Islam takut untuk kerana nasihat dan peringatan oleh orang yang dicintainya.
berhubungan secara berutus surat atau pasanan SMS Tetapi adakah rangsangan itu akan terus berkekalan
kerana was was dengan keupayaan menahan bentuk andaikata cinta berpaling arah atau tidak menjadi. Inilah
luahan hati yang akan menimbulkan zina hati. yang dibimbangi kerana rangsangan cinta murahan hanya
satu kepura-puraan yang tidak berkekalan atas asas tujuan
Malah orang yang benar benar beriman takut untuk untuk memikat hati. Ada yang jadi baik dan bercakap yang
berhubungan melalui telefon atau kaedah bercakap yang baik-baik di depan orang yang dicintainya. Maklumlah
penuh lemah lembut dalam bentuk hubungan orang yang dicintai itu seorang yang beriman. Tetapi
lain seperti chat kerana biasanya kekerapan hubungan bila bercakap dengan kawan-kawan lain mulalah membebel
percakapan lebih ke arah tidak tertapis dan menggoda entah apaapa kerana tiada asas malu.
keimanan dengan rasa rindu dengan suara dan gurauan
sehingga akhirnya membuat tautan rasa cinta asmara Sebab itu di dalam konteks perhubungan cinta sesama
dana bermula, kecuali bagi mereka yang benar-benar Islam, jika ingin memulakan ikatan cinta itu berasaskan
tidak ada masalah hati, itu pun boleh menjadi satu bentuk cinta yang penuh didikan iman, perhatikan muamalat
perhubungan awalan jika tidak disekat. responden agar tidak tersalah jatuh di dalam jerat
percintaan yang tidak patut. Sebab ia lebih ke arah
Semakin kerap berhubung akan menjadikan semakin mengheret masalah baru.
rapat perhubungan dan akhirnya tanpa mengimbangkan
kewarasan akal dan lebih mementingkan perasaan dan Begitu juga dengan anak-anak muda kita bila mana
nafsu akhirnya menjerumus kepada kefahaman itulah seorang pemuda menyampaikan hasrat cintanya, jangan
cinta yang sebenarnya. Kerana atas dasar apa rasa rindu mudah dan cepat meresap ke dalam hati. Perhatikan
yang amat sangat? Sedangkan hakikat rindu yang agamanya, kebaikannya dan segalanya sejak dia belum
sebenar ialah rindukan Allah. Orang yang beriman dapat mengenali kita. Maksudnya ialah sifat asalnya dan
menangkis ketahanan rindu apabila asas cinta benar muamalat asalnya, kerana jika kita mudah membenarkan
benar berlandaskan iman . hati dilalui, ia hanya akan membuka peluang kepada ke
arah ketidak fahaman konsep cinta berasaskan Islam. Uji
Bukankah di dalam Islam sendiri sudah menggaris pandu mereka dulu dengan corak akhlak dan pergaulan iaitu
corak dan cara mencari pasangan hidup?, tetapi anak- jangan membenarkan kita dirapati agar menimbulkan
anak muda dewasa ini lebih suka kepada bercinta dan keraguan dan was-was yang kita tidak menerima cinta
mencari cinta serta mencari masalah di dalam konteks mereka. Ini tidak, anak-anak gadis dan pemuda suka
perhubungan cinta yang mana akhirnya akan terjebak di melayan dan melayan dan akhirnya terbuai kata-kata
dalam lautan cinta yang memabukkan. asmara yang terbina sendiri dan menimbulkan kerosakan
hati di dalam hati mereka sendiri. Biarlah dikatakan diri kita
Cinta berasaskan Islam ialah cintakan kebaikan, keimanan ego tetapi ego untuk kebaikan iaitu menjaga diri untuk
dan keutuhan pendirian kerana ia adalah asas kepada mengimbangi antara kewarasan akal dan iman yang akan
tiang pengukuhan iman di hari depan. Malah cinta di menjadi benteng dan senjata melumpuhkan pihak lawan.
dalam Islam lebih ke arah rasa hormat, malu dengan
kewarakan pasangan kerana itulah cinta hakiki yang tidak Benarkah begitu? Sebab bagi perempuan mahupun lelaki
boleh dijual beli. Malah malu untuk berkata-kata di sebalik yang beriman mempunyai sifat sifat yang konkrit di dalam
kata-kata yang tidak sepatutnya. pendirian mahupun akhlak. Bukankah akhlak yang cantik
terbina dari didikan hati naruni iman yang cantik?
Apabila individu itu benar-benar mencintai seseorang itu
atas sifat-sifat di dalam diri pasangannya, ia lebih ke arah Bagi yang memahami dan mengerti apa itu iman, dia tidak
sifat mengkagumi untuk memilikinya tanpa syak dan was ragu-ragu untuk terus memiliki perempuan itu dengan jalan
was akan kebaikan, keimanannya dan keutuhan pendirian terbaik iaitu apa? Tentulah sekali dengan menggunakan
pasangan. Jika ia benar-benar memahami konteks iman saluran yang diizin dan diredai Allah s.w.t. Sebab wanita ini
didalam percintaan yang terbina di dalam dirinya, daya bukan calang-calang imannya. Tentulah terfikir di hati
tarikan ke arah cabaran cinta luaran murahan yang mereka "Akulah yang paling bertuah andaikata aku
mendatang tidak mampu menembusinya. Maka tidak ada berupaya memiliki wanita yang paling payah untuk dikuasai
dua tiga ke atau empat sikap jatuh cinta di dalam satu kerana apabila diberinya cintanya pada aku, akulah orang
masa. yang paling agung dan terhormat di atas pemberiannya itu
dengan cara yang diizin dan dihalalkan oleh Islam dan Allah
Ta`ala" Islam adalah cara hidup ciptaan Allah yang mempunyai
berbagai - bagai keistimewaan . Antaranya ialah :
Oleh itu, kata-kata bidalan "Berkawan biar beribu bercinta
biar satu" tidak begitu tepat di dalam konteks Islam dan (1) Islam adalah cara hidup manusia yang
patut ditambah "Bercinta biarlah untuk teman di akhirat didatangkan daripada Allah ,
yang dihalalkan oleh Islam" disebabkan faktor-faktor (2) Islam ialah cara hidup yang menyulurh
semua panahan cinta di atas konsep berkawan adalah mengatur semua bahagian daripada
tidak tepat dan bercanggah di dalam konteks perhubungan kehidupan manusia ,
di dalam Islam kerana ia hanya boleh menjatuhkan ke (3) Nilai - nilai hidup Islam adalah tetap
arah perhubungan dalam suasana fitnah. dan tidak dapat dipermain - mainkan
(4) Islam ialah sistem hidup untuk semua
Akhir kalam, hanya Jauhari sahaja yang mengenal manusia , bukan untuk golongan atau
Manikamnya yakni hanya orang-orang yang beriman akan bangsa tertentu ,
menghargai dan mengagungi keimanan orang yang patut (5) Islam ialah cara hidup yang
dicintainya kerana hanya orang yang baik-baik sahaja mempunyai keserasian dan
yang inginkan sesuatu yang baik. Di situ sudah persefahaman antara cita - cita dan
menampakkan penilaiannya di mana jodoh yang baik kenyataan ,
adalah untuk orang yang baik dan begitulah sebaliknya. (6) Islam menekankan hubungan dengan
Kerana orang yang tidak baik tidak menyanggupi untuk Allah dan hubungan sesama manusia
hidup bersama dengan orang yang baik kecuali dalam
dirinya itu adalah mempunyai zat yang baik juga. Kesimpulan
Berkata Imam Nawawi:
"Aku menyintaimu kerana agama yang ada padamu, jika Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang tidak
kau hilangkan agama dalam dirimu, hilanglah cintaku membiarkan manusia meraba - raba mencari panduan
padamu" hidup untuk menjamin tercapainya matlamat kehidupan
manusia .Sebagai hamba yang diberikan pelbagai
keistimewaan oleh Allah swt , manusia sewajarnya
Islam Sebagai Ad Din menyedari hakikat dirinya dan mengakui keagongan Allah
pencipta segala - galanya serta patuh tunduk terhadap
Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diakui segala ketentuanNya tanpa sebaran keraguan . Mudah -
Allah .Firman Allah bermaksud ; mudahan kita sentiasa mendapat bimbingan , petunjuk dan
keampunan Allah swt .
"Sesungguhnya agama yang benar dan
diredhai Allah ialah agama Islam ." ( Ali PEDOMAN:
Imran : 19 )
Solat adalah perkara yang sangat besar di dalam agama
Islam adalah saru cara hidup yang sempurna ,
yang dicipta sendiri oleh Allah dan juga Islam dimana ia adalah pokok segala ibadah dan syarat
merupakan nikmat Allah kepada kita . Oleh kerana diterima amalan-amalan kebajikan yang lain. Al-Imam
hanya Islam sahaja satu - satunya agama ( cara al-Hafiz az-Zahabi telah meletakkan dosa
hidup ) yang benar dan sempurna , maka Allah meninggalkan solat selepas dosa mensyirikkan Allah
memerintahkan kita menerima Islam seluruhnya . ,membunuh diri dan sihir sebagaimana yang didapati
Firman Allah bermaksud ;
dari kitabnya al-Kabair(dosa-dosa besar).Firman Allah
"Wahai orang - orang yang beriman !
:”Celakalah ke atas orang yang sembahyang yakni
Masuklah kamu ke dalam agama Islam mereka yang melalaikan solat .”al-Ma’un:4-5
dengan mematuhi segala hukum - hukum
dan janganlah kamu menurut jejak Tidak terdapat sebarang 'keuzuran'daripada kewajipan
langkah syaitan . Sesungguhnya syaitan mendirikan solat walaupun pada saat-saat yang terlalu
itu adalah musuh kamu yang terang nyata
." ( Al Baqarah : 208 ) genting di mana jika difikirkan dengan 'aqal wajar
meninggalkannya tetapi Allah tidak memerintahkan
Oleh kerana hanya Islam sahaja satu - satunya agama yang sedemikian.Inilah pendirian yang telah dipegang
( cara hidup ) yang diisi Allah , maka Allah melarang kita oleh para sahabah r.a. dan generasi yang seterusnya
mencari cara hidup selain daripada Islam . Firman Allah iaitu Sayyidina Umar r.a.,Abdullah Ibn Umar,Sa'ad b
bermaksud ; Abu Waqqas,Salman Al-Farisi,Ibn Mas'ud,Al-Qasim B
Muhammad B Abu Bakr ,Budail al-Uqaily,Muhammad
"Sesiapa yang mencari agama selain
agama Islam , maka tidak akan diterima
Ibn Siriin,Mutharrif B Abdullah ,Umar B Abdul 'Aziz
daripadanya dan pada hari akhirat kelak dan lain-lain mengatakan bahawa:Allah tidak
ia termasuk ke dalam golongan orang - menjadikan keuzuran kepada sesiapa yang telah
orang yang rugi ." ( Ali Imran : 85 ) diperintahkan dengan solat untuk melewat-
lewatkannya daripada waktunya oleh sebab yang
Keunikan Islam Sebagai Ad Din pelbagai dan juga tidak ketika saat yang
kritikal,perang,darurat,sakit dan musafir.