Anda di halaman 1dari 2

‫قــرســا تــوان قــلجــر‬

‫اســلم‬
SMK.TUN ABANG HJ OPENG, Risalah Terbitan 0gos, 2004

Putera Puteri SMK T.A.Hj. AMAT BERAT UNTUK DIPIKUL, SEHINGGAKAN


GUNUNG-GANANG TAKUT MENERIMA AMANAH
Openg; ALLAH TERSEBUT.
wahai manusia,ikutlah kehendak agama yang telah
Pada zaman internet ini manusia sentiasa rasa hebat, ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w sejak dahulu lagi.
masyhur, kaya, tidak memerlukan teguran dan diri menjadi MANUSIA BERHADAPAN DENGAN ENAM
sombong. Lantaran itu manusia tidak lagi mahu mengikut PERSIMPANGAN
kehendak agamanya yang suci ini. Masing-masing
berasakan dirinya sudah hebat dengan mengikut gelagat Abu Bakar r.a. berkata, " Sesungguhnya iblis berdiri di
bintang-bintang filem, penyanyi-penyanyi dan segala jenis depanmu, jiwa di sebelah kananmu, nafsu di sebelah
seniman yang memporak-perandakan iman umat Islam kirimu, dunia di sebelah belakangmu dan semua anggota
zaman ini. Antara bentuk-bentuk ikutan yang difikirkan tubuhmu berada di sekitar tubuhmu. Sedangkan Allah di
negatif oleh pandangan kita dan agama juga ialah seperti: atasmu. Sementara iblis terkutuk mengajakmu
meninggalkan agama, jiwa mengajakmu ke arah
1. Mewarnakan rambut yang hitam dengan warna maksiat, nafsu mengajakmu memenuhi syahwat, dunia
seperti bulu tupai yang keperang-perangan. mengajakmu supaya memilihnya dari akhirat dan
2. Memotong rambut ala bintang filem Barat, anggota tubuh menagajakmu melakukan dosa. Dan
berekor dan jijik dipandang Tuhan mengajakmu masuk Syurga serta mendapat
3. Memakai subang sebelah seperti anak haram negro keampunan-Nya, sebagaimana firmannya yang
4. Menyimpan kuku panjang dan mewarnakannya bermaksud, "....Dan Allah mengajak ke Syurga serta
seperti bintang filem makyung Cina menuju keampunan-Nya..."
5. Memakai baju tidak berlengan yang mendedahkan
panau dan kurap di tangan. Siapa yang memenuhi ajakan iblis, maka hilang agama
6. Memakai seluar yang koyak di lutut untuk dari dirinya. Sesiapa yang memenuhi ajakan jiwa, maka
menonjolkan kemiskinannya. hilang darinya nilai nyawanya. Sesiapa yang memenuhi
7. Mentatoo lengan seperti orang Siam supaya air ajakan nafsunya, maka hilanglah akal dari dirinya. Siapa
sembahyang tidak rata dan sentiasa berkeadaan yang memenuhi ajakan dunia, maka hilang akhirat dari
tidak suci. dirinya. Dan siapa yang memenuhi ajakan anggota
8. Memakai baju yang bercorak lukisan muka hantu tubuhnya, maka hilang syurga dari dirinya. Dan siapa
dan iblis yang menjijikkan untuk menunjukkan yang memenuhi ajakan Allah S.W.T., maka hilang dari
diri sudah menjadi rakan iblis tersebut. dirinya semua kejahatan dan ia memperolehi semua
9. Berkepit dengan pasangan yang bukan mahram di kebaikan."Iblis adalah musuh manusia, sementara
komplek membeli belah untuk menunjukkan manusia adalah sasaran iblis. Oleh itu, manusia
kehebatan diri yang dijadikan Tuhan. hendaklah sentiasa berwaspada sebab iblis sentiasa
10. Mengusung anak dara orang dengan motosikal ke melihat tepat pada sasarannya.
sana kemari untuk dibuat tontonan.
11. Ibu bapa membiarkan anak perempuan yang telah KISAH KUCING TAK KENANG JASA.
baligh tidak menutup aurat dan termasuk MANUSIA?
membogelkan kepala tanpa bertudung semasa
keluar dari rumah . Telah lalu seorang hakim di hadapan rumah seorang
12. Ibubapa boleh berkongsi menonton drama tv lelaki yang sedang memukul seekor kucing. Lalu hakim
adegan ciuman dan percintaan serta hubungan itu bertanya sebab ia memukul kucing tersebut.
jenis tanpa rasa segan silu . Dijawabnya bahawa ia telah menjumpai kucing itu di
suatu lorong dalam keadaan kesejukan dan lemah. Ia
WAHAI INSAN, mengambilnya dan memberi makan minum hingga
WAHAI KHALIFAH ALLAH DI MUKA BUMI INI, benar-benar sihat.Tetapi setelah itu, kucing berkenaan
INGATLAH ALLAH TIDAK MENGURNIAKAN telah membuang najis merata-rata di dalam rumahnya.
PELBAGAI NIKMAT UNTUK DIBANGGA-
BANGGAKAN. AMANAH SEBAGAI KHALIFAH
ALLAH DI BUMI ADALAH SUATU AMANAH YANG
Hakim tersebut barkata, "Inilah ibarat dan peringatan Allah 7. Tahu diri kita hamba itu adalah ilmu, merasa diri kita
kepada kita. Dia memelihara kita daripada kecil dengan itu hamba itu penghayatan, yang kedua inilah akan lahir
rezeki, pakaian dan segala-galanya. Tetapi setelah begitu sifat tawaduk, malu, khusyuk, takut, hina dan lain-lain
banyak nikmat diberikan, kita kembali durhaka kepada lagi sifat kehambaan.
Allah dengan meninggalkan suruhannya dan melakukan
apa yang dilarangNya. Tetapi Allah tetap memberi kita 8. Jika kita mengingati dosa, kita tidak nampak lagi
rezeki dan rahmatnya walaupun kita derhaka dan engkar. kebaikan kita, apatah lagi untuk dibanggakan.
Dia masih belum menyiksa dan memukul kita."Apa
pandangan anda? Adakah kita seperti kucing tersebut atau 9. Lahirkan kemesraan kita sesama manusia kerana itu
lebih teruk lagi? adalah haknya tapi jangan putus hati kita dengan
ALLAH, ini adalah hakNYA pula.
Jenis Racun dan 5 Penawarnya; 10.Apabila rasa senang dengan pujian, rasa sakit dengan
kehinaan menunjukkan kita ada kepentingan peribadi,
Dunia itu racun, zuhud itu ubatnya. tanda kita tidak ikhlas membuat kebaikan.

Harta itu racun, zakat itu ubatnya.


4 macam manusia
Perkataan yang sia-sia itu racun, zikir
itu ubatnya. Khalil bin Ahmad menyatakan, bahawa darjat manusia
terbahagia kepada empat macam, iaitu :
Seluruh umur itu racun, taat itu
ubatnya. Manusia yang tahu (mengerti) dan dia tahu bahawa ia
tahu. Yang demikian ialah manusia yang berilmu, yang
boleh dijadikan pemimpin.
Seluruh tahun itu racun, Ramadhan
itu ubatnya. Manusia yang tahu, tapi dia tidak tahu bahawa dia tahu.
Orang yang demikian sedang tertidur, dan perlu
Cermin diri dibangunkan.

1. Senyum itu tanda kemesraan, diberi kepada manusia Manusia yang tidak tahu, dan dia tahu bahawa dia tidak
dianggap sedekah. Ketawa itu lambang kelalaian. Selalu tahu. Orang yang demikian perlu dibimbing supaya
dilakukan hati akan mati. Dibuat di hadapan manusia menjadi cerdas.
menghilangkan maruah diri.
Manusia yang tidak tahu, dan tidak tahu bahawa dia
2. Setiap kesalahan yang dilakukan jadikanlah pengajaran, tidak tahu. Orang yang demikian haruslah dijauhi.
insaflah ini tanda kelemahan diri, kesalilah keterlanjuran
itu dan berazamlah tidak mengulanginya lagi. TINGGALKAN LIMA PERKARA
3. Syukur nikmat dan sabar di dalam ujian amat mudah Tinggalkan pandangan yang liar, nescaya anda akan
diucapkan tetapi amat sulit dilaksanakan. tekun dan khusyuk.

4. Kesenangan dan kemewahan selalunya membawa Tinggalkanlah perkataan yang berlebih-lebihan, nescaya
kepada kesombongan dan kelalaian. Kesusahan dan anda akan mendapat hikmat dan menjadi orang yang
penderitaan itu, selalunya membawa kekecewaan dan bijaksana.
putus asa, kecuali orang yang mukmin.
Tinggalkanlah makan yang melampaui batas, nescaya
5. Di antara tanda-tanda orang-orang yang sombong itu anda akan sihat dan rajin melakukan ibadah.
cepat melahirkan sifat marah, suka memotong percakapan
orang, suka bermujadalah yakni bertegang leher, nampak Tingggalkan melihat cacat (aib) orang lain, nescayaa
di mukanya rasa tidak senang jika ada orang yang lebih anda akan lebih mengenal cacat sendiri.
darinya di satu majlis, bercakap meninggikan suara,
pantang ditegur, tidak ada tanda-tanda kesal di atas
Tinggalkan penyelidikan yang terlampau mendalam
kesalahan.
tentang Zat Allah, nescaya anda terhindar dari keraguan-
keraguan dan kemunafikan.
6. Orang yang sudah hilang sifat marah (dayus), cepat
melahirkan sifat marah (lemah mujahadah). Orang yang
ada sifat marah tapi dapat disembunyikan kecuali di
tempat-tempat yang munasabah inilah manusia normal.