Anda di halaman 1dari 18

Ciri-ciri persekitaran tadika & taska yang berkualiti

Pengenalan
Persekitaran ialah gabungan kualiti fizikal dan kualiti manusia untuk mewujudkan atau menghasilkan satu ruang pada kanak-kanak dan orang dewasa bagi bekerjasama dan bermain bersama Persekitaran merangkumi aspek keadaan fizikal, keadaan interpersonal dan aspek waktu agar dapat menggalakkan pembelajaran kanak-kanak

Keperluan bagi TASKA adalah berbeza dengan keperluan ruang di Tadika. Ini kerana, tadika dibina berdasarkan keperluan umur antara 5 hingga 6 tahun manakala TASKA pula dibina untuk keperluan bayi dari lingkungan 0 sehingga 4 tahun.

Ruang Dalaman Bangunan Ruang Luaran Bangunan

Ruang Persekitaran Tadika

Ruangan Dalaman Bangunan (Indoor)


Ruang senyap-kering Ruang aktif-kering.
Kegiatan yang dijalankan di ruang ini ialahseperti kegiatan membaca, mendengar, bercerita dan menulis.
Kegiatan yang dijalankan di ruang ini ialahaktiviti yang berkaitan dengan motor kasar. Kegiatan yang dijalankan di ruang ini ialahyang memerlukan air seperti aktiviti lukisan, permainan tanah liat dansebagainya Ruang ini digunakan untuk aktiviti permainanpasir dan air.

Ruang senyap-basah. Ruang aktif-basah.

Ruang belajar / kelas

Ruang membaca

Ruang komputer

Kelas muzik

Ruang Main Peranan

Dewan gimnasium

Persekitaran tadika yang berkualiti seharusnya menyediakan sebuah kawasan yang membolehkan kanak-kanak bergerak bebas bagi mengembangkan fizikal kanak-kanak. Kawasan-kawasan ini juga perlu menyediakan maklumatmaklumat baru yang boleh meningkatkan daya imaginasi kanakkanak melalui uji kaji. Menyediakan persekitaran luar yang meransang perkembangan motor halus dan motor kasar kanak-kanak. Contohnya, menyediakan ruang untuk kanak-kanak bertatih ,menolak atau menarik permainan semasa bermain di luar. Secara ideal, kawasan permainan luar bersebelahan dengan kawasan dalaman disertakan dengan kemudahan keluar masuk ketandas. Ia juga perlu dipagar dengan selamat dan mempunyai kawasan tertutup bagi melindungi daripada panas dan hujan.

Ruangan Luaran Bangunan (Outdoor)

Taman Permainan

Kolam renang

Sudut sains

Ruang makan / dapur

Tandas

Sekian, terima kasih