Anda di halaman 1dari 4

DOKUMEN INSTRUMEN CONTOH PBS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

BERDASARKAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MUZIK DAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 3

DISEDIAKAN OLEH: JURULATIH KEBANGSAAN & JURULATIH UTAMA NEGERI PENDIDIKAN MUZIK
A

PENDIDIKAN MUZIK
_

[DOKUMEN INSTRUMEN CONTOH PBS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 2]

SKEL DAN TRIAD TONIK


EVIDENCE (MURID) EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN "embaran kerja B k "ati#an $ertas %a&apan Bert lis "isan CONTOH ITEM INSTRUMEN

Skel da T!"ad T# "k B1D1E3 Mengenal pasti triad tonik. B2D1E3 Menjelaskan triad tonik. B3D1E2 Menotasikan skel dan triad tonik 1.1 E major dan relatif (A major, minor) 1.2serta jeda. B4D1E2 Menotasikan skel dan triad tonik (A major, E major dan relatif minor) serta jeda dengan bet l.
2.1 2.2 B!D1E2 Menotasikan skel dan triad tonik (A major, E major dan relatif minor) serta jeda dengan bet l Dengan tanda nada dan tepat. 2.3

1. %a&ab soalan berik t 'otasikan skel A Major menaik dengan tanda nada. (andakan pada semiton.

2. Berdasarkan skel di atas binakan triad tonik di r angan )ang disediakan.

(anpa tanda nada

'otasikan triad tonik relatif minor dengan tanda nada.

2012| DOKUMEN INSTRUMEN CONTOH PBS PENDIDIKAN MUZIK

PENDIDIKAN MUZIK
_

[DOKUMEN INSTRUMEN CONTOH PBS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 2]

$ARNA TON
EVIDENCE (MURID) EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN "embaran kerja B k "ati#an $ertas %a&apan Bert lis "isan 1. B latkan antara alat m *ik berik t )ang memp n)ai &arna ton )ang tebal. CONTOH ITEM INSTRUMEN

$a! a T# B1D1E4 Men)atakan &arna ton alat m *ik VIOLIN B2D1E4 Menjelaskan &arna ton alat m *ik

TUBA

2. Apaka# perbe*aan b n)i antara d a alat di atas+ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

MELODI% TRIAD TONIK DAN KADEN


2012| DOKUMEN INSTRUMEN CONTOH PBS PENDIDIKAN MUZIK 3

PENDIDIKAN MUZIK
_ EVIDENCE (MURID)

[DOKUMEN INSTRUMEN CONTOH PBS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 2]


EVIDENCE (BAHAN) CONTOH INSTRUMEN "embaran kerja B k "ati#an $ertas %a&apan Bert lis "isan Berdasarkan CONTOH ITEM INSTRUMEN

Mel#d"% T!"ad T# "k Da Kade B-D1E2 Membina melodi berpand kan skel, triad tonik dan kaden )ang dipelajari dengan kreatif, bet l dan tepat.

Binakan. a) Melodi sepanjang empat bar mengg nakan nada )ang diberi. b) Mas kkan triad )ang ses ai berdasarkan melodi )ang di/ipta. /) B latkan ba#agian )ang mengand ngi kaden perfek.

2012| DOKUMEN INSTRUMEN CONTOH PBS PENDIDIKAN MUZIK