Anda di halaman 1dari 8

BAB 3 : NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA DAN JOHOR BENTENG

K ESELAMATAN BRITISH

3.1 Negeri-Negeri Melayu Utara (NNMU) Penampan Keselamatan British di Tanah


Melayu
1. Pada akhir kurun ke 19,keunggulan British tercabar dengan kemunculan
_______________________.
2. Zaman Imperialis baru merupakan zaman kuasa besar bersaing untuk menguasai
_______________________ di benua _________________________ dan
_______________________.
3. British bimbang apabila :
a. Perancis ingin meluaskan di __________________ dan ____________________.
b. Jerman berusaha mendapatkan ___________________ dan _____________________.
c. Amerika Syarikat ingin bertapak di ________________________.
d. Rusia ingin membuka __________________________.

Perjanjian British Siam


A. Perjanjian Sulit 1897
1. Perjanjian itu bertujuan menghalang Siam daripada _______________________ atau
________________________.
2. Perjanjian itu gagal kerana sultan-sultan masih berhubung dengan kuasa barat lain.

B. Perjanjian Perisytiharan British-Siam (1902)

1. British mengiktiraf NNMU diletakkan di bawah ___________________________.


2. Beberapa orang British dilantik oleh ________________________ sebagai
________________________.

C. Perjanjian Bangkok (1909)


1. Siam bersetuju menyerahkan NNMU kepada ______________________.
2. _______________________ tidak dibawa berunding dan terpaksa akur
______________________.

3.2 Penasihat British Mengancam Kedaulatan Negeri-Negeri Melayu Utara(NNMU)


Penasihat British di Kedah.
1. Sultan _________________________ tidak mengiktiraf _______________________
dan enggan menerima ________________________.
2. British tetap melantik _______________________ sebagai Penasihat British pada
_________________________.
3. George Maxwell mengambil langkah menyeap sistem pentadbiran Barat dalam
___________________________.

Penasihat British di Perlis


1. _______________________ enggan menerima Penasihat British.
2. British tetap melantik _______________________ sebagai Penasihat British.

3. Beliau mengukuhkan kuasa dengan _____________________ dan memperkenalkan


jabatan baru seperti ______________________, ________________________, dan
________________________.

Penasihat British di Kelantan


1. ______________________ terpaksa menandatangani perjanjian dengan British bagi
menempatkan _______________________ sebagai Penasihat British.
2. British menguasai jabatan penting seperti _______________________,
_________________________, dan ________________________.

Penasihat British di Terengganu


1. ___________________ tidak mengiktiraf Perjanjian Bangkok dan menolak
perlantikan ______________________.
2. Namun pihak British tetap melantik ______________________ sebagai wakil British
walaupun bidang kuasanya terhad.
3. Pada tahun 1911,_______________________ telah menggubal perlembagaan
______________________ bagi memelihara _______________________ dan
______________________.
4. Pada tahun 1919,sultan _______________________ terpaksa menandatangani
perjanjian bagi melantik _______________________ sebagai penasihat British.
5. British berjaya menguasai semua jabatan penting seperti ______________________,
____________________, _______________________, ______________________
dan _________________________.

3.3 Permodenan Johor melambatkan campurtangan British

1. Johor merupakan negeri melayu yang terakhir menerima _____________________


iaitu sehingga tahun ____________________.
2. Kebijaksanaan _____________________ dan pengenalan ______________________
telah Berjaya membawa kestabilan dan ________________________.

Temenggung Daeng Ibrahim pemimpin berwibawa (1825-1862)


1. Daeng Ibrahim menjadi ______________________ pada tahun 1825.
2. Pada tahun 1855, _______________________ telah ditandatangani antara
______________________ dengan _______________________.
3. Perjanjian itu telah member kuasa kepada _______________________ menjadi
pemerintah Johor kecuali _______________________.
4. Temenggung Ibrahim menjalankan pentadbiran dengan cekap dan mengasaskan pusat
pentadbiran baru di _______________________.
5. Beliau memajukan ekonomi Johor dengan menggalakkan ______________________
untuk mengusahakan lading lada hitam melalui _______________________.
Sistem Kangcu
1. Diperkenalkan pada tahun ___________________.

2. Orang cina diberi surat kebenaran yang dikenali sebagai ______________________


untuk menetap dan mengusahakan pertanian di _______________________.
3. Kawasannperladangan dikenali sebagai ______________________ atau
_____________________.
4. Setiap kangkar diketuai oleh seorang _______________________ yang memerintah
dan ________________________.
5. Tanaman yang diusahakan ialah __________________________ dan
_________________________.
6. ______________________ daripada tanaman tersebut menjadi sumber
______________________.

Sultan Abu Bakar Bapa Permodenan Johor (1862-1895)


1. Diberi gelaran ___________________________________.
2. Baginda sering ke England untuk ___________________________________.
3. Sultan Abu Bakar memodenkan pentadbiran Johor dengan
________________________, ________________________ dan
________________________.
4. Untuk menjaga kebajikan rakyat,baginda membina _______________________,
_______________________, dan ________________________.

5. Baginda menjamin keamanan,pasukan __________________________ dan


__________________________ ditubuhkan.
6. Baginda meneruskan _________________________________.
7. Pada tahun 1885, _________________________ telah ditandatangani antara Johor
dengan ______________________.
8. Kedudukan Sultan Johor lebih tinggi daripada Pesuruhjaya Tinggi di Singapura
kerana ________________________________________.
9. Pada tahun 1895,baginda mengisytiharkan perkembangan negeri yang dikenali
sebagai ____________________________.
10. Baginda digelar ___________________________ kerana baginda
__________________________.

Pemimpin Johor yang berwibawa.


Dato Jaafar b. Muhammad
1. _________________________ yang pertama (1868)
2. _________________________ yang pertama (1882-1919)
3. Digelar _________________________.
4. Mewajibkan semua pegawai British di Johor ________________________.
5. Mengarahkan bendera Union Jack (bendera British) dikibarkan
___________________________.
6. Bahasa Melayu digunakan dalam _________________________.

Dato Abdul Rahman b. Andak

1. ___________________________ sultan Johor (1885)


2. ______________________________________ (1893-1909)
3. Dianugerahi gelaran ______________________________.
4. Berperanan dalam _____________________________.
5. Mengawal hubungan _______________________ dengan _____________________.
6. Perintis kepada penubuhan ________________________________.

Dato Muhammad Salleh b. Perang


1. Menjadi _______________________ yang bertanggungjawab menjaga
_____________________ dan ________________________.
2. Melukis peta pembangunan negeri Johor bagi memudahkan
_________________________ seperti di ___________________,
___________________, ____________________, ______________________, dan
___________________.
3. Dianugerahi gelaran _____________________.

Johor di ambang penjajahan British.


1. Strategi British untuk menguasai Johor bermula sejak
____________________________ apabila _______________________________.
2. British mengukuhkan pengaruh dengan menubuhkan ________________________
yang menasihati sultan Johor meminjam sebanyak 200 000 dolar daripada NegeriNegeri Selat untuk __________________________________.
3. Ini merupakan muslihat British untuk _________________________ tetapi dikesan
oleh ________________________.

4. Beliau telah menggagalkan rancangan British dengan menasihati sultan


________________________________.
5. British berusaha menyingkirkan Dato Abdul Rahman b Andak dengan
mencadangkan beliau _____________________ dan ______________________.
6. Sultan Ibrahim terpaksa meminda _____________________________.
7. Pada tahun 1914, _____________________ telah dilantik menjadi Penasihat British.

Negeri-Negeri Melayu Tidak


Bersekutu

Penasihat British