Anda di halaman 1dari 1

Kesimpulan

Eksperimen ini secara keseluruhannya terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan. Namun, eksperimen ini boleh dilaksanakan dengan berkesan sekiranya kelemahan intu dapat diubah dan ditukarkan kepada kekuatan agar eksperimen ini menjadi lebih praktikal untuk dilaksanakan..

Ekpserimen ini terdapat kekurangan kerana ia merupakan idea yang baru yang direka oleh kami untuk menguji keberkesanannya keatas murid. Dari segi konsep, murid dapat memahami dengan jelas berdasarkan pemerhatian daripada eksperimen yang telah dijalankan.

Kemahiran-kemahiran proses sains juga banyak dimasukkan ke dalam eksperimen ini agar dapat melatih murid untuk berfikir dan mengaitkan konsep yang dipelajari dengan pemerhatian daripada eksperrimen.contohnya seperti kemahiran meramal, berkomunikasi, berfikir secara kritis dan lain-lain.

Oleh itu, untuk menjalankan sesuatu eksperimen, kemahiran-kemahiranproses sains perlu dikaitkan sebanyak mungkin agar dapat melatih murid untuk mengamalkan nilai-nilai sains dan memahami tujuan eksperimen tersebut dilakukan.