Anda di halaman 1dari 2

TUGASAN: FOLIO TAJUK: PENYALAHGUNAAN DADAH Sediakan satu folio tentang tajuk di atas.

Folio anda mesti mengandungi perkara-perkara berikut: 1.0 Pendahuluan [2 markah]

-Perbincangan umum tentang dadah - 1 perenggan sahaja, tidak melebihi 1 mukasurat 2.0 Definisi 2.1 Apakah yang dimaksudkan dengan dadah. [1 markah] 2.2 Apakah yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan dadah. [3 markah] Penyalahgunaan dadah 3.1 Senaraikan lima jenis dadah, contoh dan kesannya (dalam bentuk jadual) 3.2 Terangkan kesan penyalahgunaan dadah ke atas -Kesihatan kita (dalam bentuk senarai) -Koordinasi badan (dalam bentuk carta alir) Kesimpulan 1 perenggan sahaja, tidak melebihi 1 m/s Rujukan Sekurang-kurangnya dua

3.0

[15 markah]

[6 markah] [5 markah] [2 markah]

4.0

5.0

[2 markah]

Cara menulis: Nama Pengarang, tahun cetakan, Nama Penerbitan, Tajuk buku e.g: Abd Rahim Md Nor, 2004, Cerdik Publication Sdn. Bhd. Geografi Ting. 3

Pemarkahan: a) b) c) d) e) f) g) Pendahuluan Definisi Isi kandungan Kesimpulan Rujukan Lampiran/maklumat Kekemasan 2 markah 4 markah 26 markah 2 markah 2 markah 2 markah 2 markah 40 markah

Jumlah

Folio boleh ditaip atau tulis tangan Folio hendaklah di binding menggunakan pita sahaja (Jangan guna comb binding) Muka depan perlu ada:

Markah : X x 30% 40

FOLIO PERLU DIHANTAR PADA ATAU SEBELUM 3 APRIL 2013