Anda di halaman 1dari 1

7 KUNCI KEBAHAGIAAN DUNIA. 1. Qalbun Syakirun (Hati yang selalu bersyukur !. Al"A#$a%u S&ali& ('asangan yang s(le&)s(le&a& *.

+ala,un S&ali& (Anak yang s(le&)s(le&a& -. Albiatu S&ali& ('ersekitaran yang sesuai untuk i.an kita /. Al"0aul Halal (Harta yang &alal 1. 2a3akkur 4i,,iin (Berse.angat untuk .e.a&a.i aga.a 7. U.ur yang Baraka&. Cara .u,a& untuk .en,a5atkan 5a&ala $alau5un setela& .eninggal6 iaitu .enya.5aikan il.u yang ber.an3aat selagi .ereka .enga.alkan6 5a&ala akan teta5 a,a. 0aka6 a,a ! 5ili&an untuk kita 7 1. Abaikan sa%a 5(st ini tan5a ,i.an3aatkan untuk (rang lain6 atau !. 0enyebarkan 5(st ini ke5a,a (rang lain ,engan klik 8IKE ,an SHA9E. Sab,a 9asululla& S.A.+ 7 Ba&a$a il.u itu .ilik Alla&. Barangsia5a .enyebarkan il.u yang ber.an3aat6 Insyaalla&6 Alla& akan .enggan,akan 1: kali li5at ke5a,anya. Aa.iin. Se.(ga ber.an3aat.