Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

Pendahuluan..................................................................................................................

Bentuk Sediaan Terpilih...............................................................................................

Formula Baku ZnO.......................................................................................................

Tinjauan Bahan Aktif...................................................................................................

Spesifikasi Sediaan.......................................................................................................

Bahan Tambahan..........................................................................................................

Bagan Alir Sediaan.......................................................................................................

18

Rancangan Formula......................................................................................................

22

Formula I (Basis Serap)................................................................................................

23

Formula II (Basis hidrokarbon)....................................................................................

24

Formula III (Basis emulsi )...........................................................................................

25

Formula IV (Basis water soluble).................................................................................

26

Formula Up Scale.........................................................................................................

27

Rancangan Evaluasi......................................................................................................

28

Hasil Evaluasi Sediaan.

31

Pembahasan..

35

Kesimpulan...

36

Daftar Pustaka...

37