Anda di halaman 1dari 4

JADUAL TUGAS MINGGU

TUGASAN

Memerhati dan merekodkan keadaan ikan dan hamster


Memastikan pH air pada paras yang dikehendaki
Memberi makanan dan membersihkan akuarium dan sangkar

HARI

NAMA
PELAJAR
Ain

ISNIN

Tikah

SELASA

Ada
Wani

RABU

KHAMIS

JUMAAT

Ain
Wani
Tikah
Ada
Ain
Ada
Wani

SABTU

Tikah

AHAD

Ain
wani

CATATAN
IKAN

HAMSTER

TANDA
TANGAN

13.4

REKOD PEMERHATIAN

NAMA :...............................................................................................
HARI:.................................................................................................
TARIKH:............................................................................................

AKTIVITI
Pemakanan

PEMERHATIAN
Makan
Tidak makan
Sakit
Tidak Sakit
Sihat
Tiada tanda-tanda penyakit
Kurus
Tidak Bermaya
Bersih
Keruh
Ada
Tiada
Bersih
Kotor
Laga
Laga
Guppy
Jantan
Betina

Kesihatan
Fizikal Ikan

Kualiti Air
Pembiakan
Kebersihan Persekitaran
Jenis Ikan

Bilangan Ikan
Jumlah Ikan
Tandatangan,

.............................................................
(

Ikan
Bandaraya

PERKARA

Penerangan berkenaan
tugasan dan projek
Mencari bahan-bahan
berkenaan haiwan
kesayangan dan ikan hiasan
Meninjau dan membuat
perbandingan harga
Memilih ikan peralatan dan
bahan-bahan yang
diperlukan
Membersihkan, mengemas
dan mengeringkan akuarium
Membeli ikan dan barangbarang yang diperlukan
Menyusun atur barangbarang dan peralatan
akuarium mengikut prosedur
Menjaga dan merekodkan
keadaan haiwan dan ikan
Persediaan untuk amali
Ujian amali

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

M10

13.4

REKOD PEMERHATIAN

NAMA :...............................................................................................
HARI:.................................................................................................
TARIKH:............................................................................................

AKTIVITI
Pemakanan

PEMERHATIAN
Makan
Tidak makan
Sakit
Tidak Sakit
Sihat
Tiada tanda-tanda penyakit
Kurus
Tidak Bermaya
Keruh
Ada
Tiada
Bersih
Kotor

Kesihatan
Fizikal Hamster

Pembiakan
Kebersihan Persekitaran

Tandatangan,

.............................................................
(