Anda di halaman 1dari 35

INTRODUCERE 1. Sistemul de protecie a drepturilor i libertilor fu dame tale i trodus de Co !e ia europea a drepturilor omului "#co !

!e ia$% se & temeia' pe pri cipiul subsidiaritii. Este( & primul r) d( de compete a statelor pri la co !e ie s *ara te'e aplicarea acesteia( iar Curtea Europea a Drepturilor Omului "#Curtea$% u trebuie s i ter!i dec)t atu ci c) d statele u i+au respectat obli*aiile. Co trolul e,ercitat la Strasbour* este acti!at( & pri cipal( pri i termediul cererilor i di!iduale( cu care Curtea poate fi sesi'at de ctre orice persoa ( fi'ic sau -uridic( aflat sub -urisdicia statelor pri la co !e ie. . co seci ( cate*oria pote ialilor reclama i este ime s/ pe l) * cele opt sute de milioa e de locuitori ai Europei 0ari i cete ii di ri tere care &i au reedi a sau tra 'itea' pe teritoriul acesteia( trebuie s a!em & !edere milioa e de asociaii( de fu daii( de partide politice( de & trepri deri etc. Nu trebuie uitate persoa ele care( & urma u or acte e,trateritoriale ale statelor pri la co !e ie( s!)rite & afara teritoriilor lor respecti!e( i tr sub -urisdicia lor. De mai muli a i i ca urmare a u or factori di!eri( Curtea este copleit de umrul de cereri i di!iduale "la 11 au*ust 2313 erau pe di te peste 113 333%. Or( ma-oritatea acestor cereri "peste 456% su t respi se( fr s fie e,ami ate pe fo d( pe tru c u au & depli it u ul di criteriile de admisibilitate pre!'ute de co !e ie. 7ceast situaie *e erea' o dubl frustrare. 8e de o parte( a!) d obli*aia de a rspu de fiecrei cereri( Curtea u are posibilitatea de a se co ce tra( & terme e re'o abile( pe cau'ele care ecesit o e,ami are pe fo d( iar acest lucru u are utilitate real pe tru -ustiiabili. 8e de alt parte( aciu ile a 'eci de mii de reclama i su t respi se fr drept de apel( deseori dup a i de ateptare. 2. Statele pri la co !e ie( precum i Curtea i *refa acesteia u au & cetat iciodat s reflecte'e asupra adoptrii u or msuri pe tru a & cerca s fac fa acestei probleme i s *ara te'e o admi istrare eficie t a -ustiiei. 8ri tre msurile cele mai !i'ibile se umr adoptarea 8rotocolului r. 19 la co !e ie care pre!ede( pri tre altele( posibilitatea ca cererile !dit i admisibile s fie pe !iitor e,ami ate de u -udector u ic( asistat de raportori e,tra-udiciari( i u( ca & pre'e t( de u comitet format di trei -udectori. 7cest i strume t( i trat & !i*oare la 1 iu ie 2313( i troduce( de aseme ea( u ou criteriu de admisibilitate le*at de *ra!itatea pre-udiciului suferit de u reclama t. Criteriul are drept obiecti! s descura-e'e i troducerea u or cereri de ctre persoa e care au suferit u pre-udiciu esem ificati!. :a 14 februarie 2313( repre'e ta ii celor patru'eci i apte de state membre ale Co siliului Europei( toate a!) d obli*aii & temeiul co !e iei( s+au reu it la I terla;e ( & El!eia( pe tru a discuta despre !iitorul Curii( & special despre bloca-ul datorat aflu,ului mare de cereri i admisibile. . tr+o declaraie solem ( acetia au reafirmat rolul ce tral al Curii & sistemul europea de protecie a drepturilor i libertilor fu dame tale i s+au a *a-at s &i co solide'e eficacitatea( pstr) d & acelai timp pri cipiul cererii i di!iduale. 1. Ideea de a pu e la dispo'iia pote ialilor reclama i i formaii obiecti!e i complete referitoare la procedura de depu ere a cererilor i la criteriile de admisibilitate este me io at & mod e,plicit la pu ctul C+< literele "a% i "b% di Declaraia de la I terla;e . =>idul practic referitor la co diiile de admisibilitate a cererilor i di!iduale trebuie co siderat & acelai co te,t. 7 fost co ceput pe tru a permite o lectur mai clar i mai detaliat a co diiilor de admisibilitate cu scopul( pe de o parte( de a limita( pe c)t posibil( umrul de cereri care u au icio perspecti! de fi ali'are pri tr+o >otr)re pe fo d i( pe de alt parte( de a se asi*ura c trec testul pri!i d

admisibilitatea cererile a cror e,ami are pe fo d este -ustificat. . pre'e t( & ca'ul ma-oritii cau'elor care trec acest test( admisibilitatea i fo dul su t e,ami ate &mpreu ( ceea ce simplific i accelerea' procedura. Este !orba de u docume t de s( desti at & pri cipal practicie ilor dreptului( & special a!ocailor care au !ocaia s repre'i te reclama ii & faa Curii. U al doilea docume t( mai accesibil i redactat & terme i mai pui te> ici( !a ser!i drept i strume t peda*o*ic pe tru u public mai lar* i mai pui i format. Toate criteriile de admisibilitate pre!'ute la art. 19 "Cereri i di!iduale% i la art. 15 "Co diii de admisibilitate% di co !e ie au fost e,ami ate & lumi a -urisprude ei Curii. . mod e!ide t( a umite oiu i( precum terme ul de ase lu i i( & tr+o msur mai mic( epui'area cilor de recurs i ter e( su t mai uor de defi it dec)t altele( precum #lipsa !dit de fu dame t$( care poate fi preci'at aproape ad i fi itum( sau compete a Curii ratio e materiae ori ratio e perso ae. . afar de aceasta( a umite articole su t mult mai des i !ocate dec)t altele de ctre reclama i( iar u ele state u au ratificat toate protocoalele adiio ale la co !e ie( & timp ce altele i+au e,primat re'er!e cu pri!ire la sfera de aplicare a a umitor dispo'iii. Rarele ca'uri de cereri i terstatale u au fost luate & co siderare( deoarece acest tip de cerere trebuie abordat & mod diferit. Cu pri!ire la oul criteriu de admisibilitate( i ) d seama de faptul c 8rotocolul r. 19 u a i trat & !i*oare dec)t foarte rece t( este & c prea de!reme pe tru a pre'e ta u cadru precis al -urisprude ei Curii & acest dome iu. 8ri urmare( acest *>id u are prete ia de a fi e,>austi! i se co ce trea' pe ipote'ele cele mai frec!e te. 9. =>idul a fost elaborat de ?urisco sultul Curii i u obli* & iciu ca' Curtea & i terpretarea criteriilor de admisibilitate. @a fi actuali'at & mod periodic. Redactat & limbile fra ce' i e *le'( *>idul !a fi tradus i & tr+o serie de alte limbi( cu prioritate & limbile oficiale ale statelor &mpotri!a crora su t & dreptate cele mai multe cereri. 5. Dup defi irea oiu ilor de #recurs i di!idual$ i #calitatea de !ictim$( *>idul !a pri!i moti!ele de i admisibilitate "I%( cele ce i de compete a Curii "II% i la moti!ele referitoare la fo dul cau'elor "III%. 7. Cererea i di!idual 7rt. 19. Cereri i di!iduale Curtea poate fi sesi'at( pri tr+o cerere( de orice persoa fi'ic( or*a i'aie e*u!er ame tal sau *rup de particulari care se preti d !ictime ale u ei & clcri de ctre u a di & altele pri co tracta te a drepturilor recu oscute & co !e ie sau & protocoalele sale. . altele pri co tracta te se a *a-ea' s u &mpiedice pri icio msur e,erciiul eficace al acestui drept. 1. Obiectul ormei <. 7rt. 19( care *ara tea' dreptul de a depu e o cerere i di!idual( co fer particularilor u !eritabil drept de aciu e la i!el i ter aio al. De aseme ea( acesta repre'i t u ul di tre pilo ii fu dame tali ai eficacitii sistemului co !e iei i face parte di #compo e tele de ba' ale meca ismului$ de aprare a drepturilor omului A:oi'idou &mpotri!a Turciei "e,cepii prelimi are%( pct. B3C 0amat;ulo! i 7s;aro! &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 133 i 122D. B. . calitate de i strume t !iu( co !e ia trebuie s fie i terpretat a!) d & !edere co diiile de !ia actualeC aceast -urisprude co sta t se aplic( de aseme ea( & ca'ul dispo'iiilor procedurale( precum art. 19 A:oi'idou &mpotri!a Turciei "e,cepii prelimi are%( pct. B1D. 2. Calitatea cererii

E. Sfera de aplicare/ Orice persoa particular poate i !oca protecia co !e iei &mpotri!a u ui stat parte atu ci c) d preti sa & clcare a a!ut loc & cadrul -urisdiciei statului respecti!( & co formitate cu art. 1 di co !e ie "@a der Ta * &mpotri!a Spa iei( pct. 51%. @ictima u are obli*aia de a preci'a articolul di co !e ie care a fost & clcat "=u''ardi &mpotri!a Italiei( pct. <1%. 4. Titulari/ Orice persoa fi'ic sau -uridic &i poate e,ercita dreptul de recurs i di!idual( i difere t de cete ie( loc de reedi ( stare ci!il( situaie sau capacitate -uridic Ape tru mam dec'ut di drepturile pri teti( a se !edea Sco''ari i =iu ta &mpotri!a Italiei "=C%( pct. 11EC pe tru mi or( a se !edea 7. &mpotri!a Re*atului U itC pe tru i capabil fr acordul tutorelui( a se !edea Fe>e t er &mpotri!a 7ustriei( pct. 14 i urm.D. Orice or*a i'aie e*u!er ame tal( & se s lar*( i a ume cu e,cepia or*a i'aiilor care au atribuii de putere public( &i poate e,ercita dreptul de recurs. . ceea ce pri!ete persoa ele -uridice de drept public care u e,ercit atribute de putere public( a se !edea Sfi tele m stiri &mpotri!a =reciei( pct. 94( i Radio Gra ce i alii &mpotri!a Gra ei "dec.%( pct. 29+2<( i pe tru cele care su t i depe de te de stat di pu ct de !edere -uridic i fi a ciar( Compa ia maritim a Republicii Islamice Ira &mpotri!a Turciei( pct. E3+E1( sau U Hdic &mpotri!a Gra ei( pct. 9E+54. . sc>imb( o localitate A7Iu tamie to de 0ula &mpotri!a Spa iei "dec.%D sau o parte a u ei localiti care particip la e,ercitarea puterii publice ASectio de commu e dJ7 tillI &mpotri!a Gra ei "dec.%D u are calitatea de a i troduce o cerere & temeiat pe art. 19. Orice *rup de particulari/ este !orba de o asociaie i formal( de obicei temporar( format di mai multe persoa e "#cau'a li *!istic bel*ia $%. 13. 7rt. 19 u permite pl) *erile i abstracto cu pri!ire la & clcarea co !e iei. Reclama ii u se pot pl) *e de o dispo'iie a dreptului i ter doar pe tru c aceasta pare s & calce co !e ia "0o at &mpotri!a El!eiei( pct. 11+12%( iar Co !e ia u recu oate actio popularis AKlass i alii &mpotri!a =erma iei( pct. 11C 8artidul 0u citoresc =eor*ia &mpotri!a =eor*iei "dec%C Lurde &mpotri!a Re*atului U it "=C%( pct. 11D. 11. Cererea i trodus pri i termediul u ui repre'e ta t/ . ca'ul & care reclama tul ale*e mai de*rab s fie repre'e tat dec)t s i troduc si *ur cererea( art. 95 M 1 di re*ulame tul Curii impu e ca acesta s pre'i te o procur sem at & mod corespu 'tor. Este ese ial ca repre'e ta tul s demo stre'e c a primit i struciu i specifice i e,plicite di partea persoa ei care se preti de !ictim & se sul art. 19( & umele creia preti de c acio ea' & faa Curii A8ost &mpotri!a Nrilor de ?os "dec.%D. Cu pri!ire la !aliditatea u ei &mputer iciri( a se !edea 7lie! &mpotri!a =eor*iei( pct. 99+94. Cu pri!ire la aute ticitatea u ei cereri( a se !edea @eli;o!a &mpotri!a Lul*ariei( pct. 9E+52. 12. 7bu'ul de drept/ & ceea ce pri!ete comportame tul u ui reclama t co trar !ocaiei dreptului de recurs( a se !edea oiu ea de abu' de drept( & se sul art. 15 M 1 di co !e ie "0irolubo!s i alii &mpotri!a :eto iei( pct. <2 i urm.%. 1. :ibera e,ercitare a dreptului de recurs 11. Dreptul de a sesi'a Curtea este absolut i u face obiectul !reu ei limitri. 7cest pri cipiu implic libertatea de comu icare cu i stituiile co !e iei "pe tru corespo de a & dete ie( a se !edea 8eers &mpotri!a =reciei( pct. E9 i Kor a;o!s &mpotri!a :eto iei( pct. 15B i urm.%. 7 se !edea( de aseme ea( & acest se s( 7cordul europea pri!i d persoa ele participa te la proceduri & faa Curii Europe e a Drepturilor Omului di 144< "STCE 1<1%. 19. 7utoritile aio ale trebuie s se abi de la e,ercitarea oricrei presiu i asupra reclama ilor pe tru a+i retra*e pl) *erea sau a modifica capetele de cerere. 8otri!it Curii( presiu ile pot lua forma u or co str) *eri directe i a u or acte fla*ra te de i timidare a

reclama ilor declarai sau pote iali( a familiilor acestora sau a repre'e ta ilor le*ali( dar i a u or acte sau co tacte i directe disuasi!e A0amat;ulo! i 7s;aro! &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 132D. Curtea e,ami ea' efectul disuasi! asupra e,ercitrii dreptului de recurs i di!idual Ootr)rile i deci'iile marcate cu sem ul P su t dispo ibile pe site+ul CEDO doar & limba e *le'. "Colibaba &mpotri!a 0oldo!eiP( pct. <E%. Trebuie s se i seama de !ul erabilitatea reclama tului i de riscul ca autoritile s &l i flue e'e AIambor &mpotri!a Rom) iei " r. 1%( pct. 212D. Reclama tul se poate afla & tr+o situaie deosebit de !ul erabil atu ci c) d se afl & arest pre!e ti!( iar co tactele sale cu familia sau cu lumea e,terioar su t supuse restriciilor "Cotlet &mpotri!a Rom) iei( pct. B1%. 15. E,emple de rei ut/ Q & ceea ce pri!ete i tero*atoriile efectuate de autoriti pri!i d cererea/ 7;di!ar i alii &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 135C Ta ri;ulu &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 111C Q ame i area cu & ceperea urmririi pe ale &mpotri!a a!ocatului reclama tei/ Kurt &mpotri!a Turciei( pct. 154+1<5( sau o pl) *ere a autoritilor &mpotri!a a!ocatului & procedura i ter / 0cS>a e &mpotri!a Re*atului U itP( pct. 151C Q i tero*atoriul efectuat de poliie asupra a!ocatului i traductorului reclama tei cu pri!ire la cererea de reparaie ec>itabil/ Gedoto!a &mpotri!a RusieiP( pct. 94+51C sau Riabo! &mpotri!a RusieiP( pct. 51+<5( pe tru o a c>et dispus de repre'e ta tul =u!er uluiC Q imposibilitatea a!ocatului i a medicului reclama tului de a se & t)l i/ Loice co &mpotri!a 0oldo!eiP( pct. 15E+154C Q erespectarea co fide ialitii discuiilor di tre a!ocat i reclama t la !orbitor/ Oferta 8lus SR: &mpotri!a 0oldo!eiP( pct. 15<C Q ame i rile fcute de autoritile pe ite ciare/ 8etra &mpotri!a Rom) iei( pct. 99C Q refu'ul admi istraiei pe ite ciare de a trimite o cerere Curii( pe moti! c u ar fi fost epui'ate cile de recurs i ter e/ Nurma*omedo! &mpotri!a RusieiP( pct. <1C Q presiu i e,ercitate asupra u ui martor & tr+o cau' & faa Curii pri!i d co diiile de dete ie/ No!i s;i &mpotri!a RusieiP( pct. 114 i urm.C Q remarci disuasi!e ale autoritilor pe ite ciare combi ate cu omisiu ea i & t)r'ierea e-ustificate & a pu e la dispo'iie dei utului materialele ecesare pe tru corespo de a acestuia i docume tele solicitate pe tru cererea sa & ai tat Curii/ =a*iu &mpotri!a Rom) iei( pct. 49 i urm. 1<. Circumsta ele speei pot ate ua preti sa & clcare a dreptului la recurs i di!idual/ SIssoIe!a i alii &mpotri!a :eto iei "=C%( pct. 11E i urm. 9. Obli*aiile statului p)r)t a% 7rt. 14 di re*ulame tul Curii 1B. . co formitate cu art. 14 di re*ulame t( Curtea poate i dica msuri pro!i'orii A0amat;ulo! i 7s;aro! &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 44+124D. 7rt. 19 este & clcat dac autoritile u ui stat co tracta t u iau toate msurile care puteau fi luate & co siderare & mod re'o abil & !ederea respectrii msurii i dicate de Curte A8aladi &mpotri!a 0oldo!ei "=C%( pct. EB+42D. Curtea co trolea' respectarea msurii pro!i'orii( & timp ce statul care co sider c este & posesia u or eleme te materiale care pot co !i *e Curtea s a ule'e msura respecti! trebuie s o i forme'e cu pri!ire la acestea A8aladi &mpotri!a 0oldo!ei "=C%( pct. 43+42C Olaec>ea Ca>uas &mpotri!a Spa iei( pct. B3C =rori &mpotri!a 7lba ieiP( pct. 1E1 i urm.D. Depu erea u ei simple cereri de aplicare a art. 14 u este suficie t pe tru a obli*a statul s

suspe de e,ecutarea u ei deci'ii de e,trdare A7l+0oaIad &mpotri!a =erma ieiP "dec.%( pct. 122 i urm.C a se !edea( de aseme ea( obli*aia statului p)r)t de a coopera cu Curtea de bu +credi D. b% Stabilirea faptelor 1E. . timp ce Curtea este respo sabil de stabilirea faptelor( este de compete a prilor s o asiste & mod acti!( oferi du+i toate i formaiile rele!a te( comportame tul lor put) d fi luat & co siderare la mome tul cercetrii probelor "Irla da &mpotri!a Re*atului U it( pct. 1<1%. . co te,tul sistemului de cereri i di!iduale( este importa t ca statele s fur i'e'e asiste a ecesar pe tru e,ami area efecti! a cererilor. Nepre'e tarea de ctre =u!er a u or i formaii rele!a te aflate & posesia sa( fr o -ustificare satisfctoare( poate permite s se a-u * la co clu'ii u umai cu pri!ire la temei icia capetelor de cerere "0aslo!a i Nalba do! &mpotri!a Rusiei( pct. 123+121%( ci i cu pri!ire la art. 1E di co !e ie "lipsa de acces la actele pri!i d arestarea/ Timurta &mpotri!a Turciei( pct. <<%( sau la lipsa de acces la copiile dosarului de a c>et/ Ima;aie!a &mpotri!a RusieiP( pct. 231%. 8e tru edi!ul*area de ctre Curte a u ui raport clasificat/ Nola i K. &mpotri!a RusieiP( pct. 5< i urm. Gaptul de a u permite u ui a!ocat s aib acces la dosarul medical al clie tului su( dosar ese ial & cadrul cererii sale & faa Curii( repre'i t o & clcare a e,ercitrii dreptului de recurs & se sul art. 19 "Loice co &mpotri!a 0oldo!ei( pct. 15E. 8e tru & t)l iri & tre a!ocat i reclama t i ter at & tr+u spital psi>iatric( a se !edea Rtu;aturo! &mpotri!a Rusiei( pct. 11E i urm.%. 7 se compara cu & t)r'ierea =u!er ului de a fur i'a a umite i formaii suplime tare( care a fost co siderat #re*retabil$( fr s co stituie totui u obstacol & calea dreptului de recurs i di!idual & se sul art. 19 AScala &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 231D. Cu pri!ire la le*tura di tre art. 19 i 1E( a se !edea La'or;i a &mpotri!a RusieiP( pct. 1B3 i urm.( precum i pct. 1B5. 7rt. 19( care urmrete s asi*ure o aplicare efecti! a dreptului de recurs i di!idual( este u fel de le, *e eralis( & timp ce art. 1E obli* & mod specific statele s coopere'e cu i sta a europea . c% 0isiu e de a c>et 14. De aseme ea( co tribuia statului p)r)t este ecesar cu oca'ia derulrii misiu ilor de a c>et "art. 1E%( deoarece este de compete a statului s asi*ure #facilitile ecesare$ pe tru a permite e,ami area eficie t a cererilor ATa;ici &mpotri!a Turciei "=C%( pct. B<D( iar obstacolele & calea derulrii u ei a c>ete repre'i t o & clcare a art. 1E "Ramaie! i alii &mpotri!a =eor*iei i a Rusiei( pct. 539%. L. Calitatea de !ictim 7rt. 19. Cereri i di!iduale Curtea poate fi sesi'at( pri tr+o cerere( de orice persoa fi'ic( or*a i'aie e*u!er ame tal sau *rup de particulari care se preti d !ictime ale u ei & clcri de ctre u a di tre & altele pri co tracta te a drepturilor recu oscute & co !e ie sau & protocoalele sale A...D. 23. . aplicarea art. 19( doar reclama ii care se co sider !ictime ale u ei & clcri a co !e iei pot i troduce o pl) *ere & faa Curii. Este( & primul r) d( sarci a autoritilor aio ale s repare o preti s & clcare a co !e iei. 7adar( c>estiu ea de a ti dac u reclama t

se poate preti de !ictim a u ei preti se & clcri este rele!a t & toate stadiile procedurii & faa Curii AScordi o &mpotri!a Italiei " r. 1% "=C%( pct. 1B4D. 1. Noiu ea de #!ictim$ 21. Noiu ea de #!ictim$ este i terpretat & mod auto om i i depe de t de pri cipiile de drept i ter ( precum i teresul de a acio a sau calitatea procesual "=orrai' :i'arra*a i alii &mpotri!a Spa iei( pct. 15%. Noiu ea u implic e,iste a u ui pre-udiciu ALrumrescu &mpotri!a Rom) iei "=C%( pct. 53D( u act care are doar efecte -uridice temporare put) d fi suficie t "0o at &mpotri!a El!eiei( pct. 11%. 22. I terpretarea oiu ii de #!ictim$ face obiectul u ei i terpretri e!oluti!e di perspecti!a co diiilor di societatea co tempora i trebuie aplicat fr u formalism e,cesi! "=orrai' :i'arra*a i alii &mpotri!a Spa iei( pct. 1EC 0o at &mpotri!a El!eiei( pct. 13+ 11C Stu;us i alii &mpotri!a 8olo iei( pct. 15C Fietal &mpotri!a 8olo iei( pct. 59+54%. Curtea a co siderat c c>estiu ea pri!i d calitatea de !ictim poate fi co e,at cu fo dul cau'ei "Siliadi &mpotri!a Gra ei( pct. <1%. 2. @ictima direct 21. 7ctul sau omisiu ea & liti*iu trebuie s aduc ati *ere & mod direct reclama tului "7muur &mpotri!a Gra ei( pct. 1<%. Totui( acest criteriu u se poate aplica & mod meca ic i i fle,ibil "Kar er &mpotri!a 7ustriei( pct. 25%. 29. De la ca' la ca'( Curtea a admis cereri di partea u or #pote iale$ !ictime( i a ume di partea u or persoa e care u s+au putut pl) *e de o & clcare direct. 25. De e,emplu/ >otr)rea pri!i d ascultrile telefo ice & =erma ia "Klass i alii &mpotri!a =erma iei( pct. 19%( pe tru o cau' pri!i d o e,trdare "Soeri * &mpotri!a Re*atului U it%( pe tru msuri care restr) *eau comu icarea i formaiilor cu pri!ire la a!ort ctre femeile aflate la !)rsta procreaiei "Ope Door i Dubli Uell Uoma &mpotri!a Irla dei( pct. 99%. 2<. Cu toate acestea( suspiciu ile sau ipote'ele u su t suficie te pe tru a obi e calitatea de !ictim/ lipsa u ui ordi formal de e,pul'are "@i-aIa at>a i 8uspara-a> &mpotri!a Gra ei( pct. 9<%C preti sele co seci e ale u ui raport parlame tar AGederaia creti a martorilor lui Ie>o!a & Gra a &mpotri!a Gra ei "dec.%DC o e!e tual ame d impus u ei societi reclama te ASe ator :i es &mpotri!a statelor UE "=C% "dec.%DC preti sele co seci e ale u ei >otr)ri -udectoreti cu pri!ire la u ter aflat & com A7da Rossi i alii &mpotri!a Italiei "dec.%D. U reclama t u se poate preti de !ictim & ca'ul & care este parial rspu 'tor de preti sa & clcare "8aa i Er;a Erol &mpotri!a Turciei%. 2B. . ceea ce pri!ete le*islaia i ter ( o persoa particular poate susi e c o le*e &i & calc drepturile( & abse a u or msuri i di!iduale de pu ere & aplicare( & ca'ul & care este obli*at s &i sc>imbe comportame tul de frica sa ciu ilor "Norris &mpotri!a Irla deiC LoVma &mpotri!a Re*atului U it% sau & ca'ul & care face parte di tr+o cate*orie de persoa e care risc s fie afectate & mod direct de le*islaie ALurde &mpotri!a Re*atului U it "=C%( pct. 19C ?o> sto i alii &mpotri!a Irla deiD. Cu pri!ire la Co stituia u ei ri( a se !edea Se-dic i Gi ci &mpotri!a Los iei i Oere*o!i ei "=C%( pct. 24. 1. @ictima i direct 2E. . ca'ul & care e,ist o le*tur specific i perso al & tre !ictima direct i reclama t( Curtea poate accepta recursul i di!idual di partea u ei persoa e co siderate ca fii d !ictim i direct. 24. De e,emplu/ a se !edea( & temeiul art. 2( recursul soiei !ictimei A0cCa i alii &mpotri!a Re*atului U it "=C%D sau cel al epotului defu ctului "Waa &mpotri!a Turciei( pct. <<%.

. co formitate cu art. 1( recursul mamei u ui brbat care a disprut & timpul dete iei "Kurt &mpotri!a Turciei%( dar fratele u ei persoa e disprute u a fost co siderat !ictim ATa;ici &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 4E+44D. . temeiul art. 5 M 5( ca'ul soului u ei reclama te i ter ate & tr+u spital psi>iatric "Ooutma i 0eeus &mpotri!a Lel*iei( pct. 13%. . temeiul art. < M 1 "proces ec>itabil% "=rdi ar &mpotri!a 0oldo!eiP% "imparialitatea i sta elor%( dreptul de a apra reputaia u ui so decedat "Lrud ic;a i alii &mpotri!a 8olo iei( pct. 2< i urm.%( pe tru o cau' pri!i d ec>itatea i durata procedurii "0arie+:ouise :oIe i Lru eel &mpotri!a Gra ei%. . temeiul art. < M 2( !du!a u ui acu'at care a fost !ictima u ei & clcri a pre'umiei de e!i o!ie "NXl;e boc;>off &mpotri!a =erma iei( pct. 11%. . temeiul art. 13( i teresul soiei reclama tului decedat ADalba &mpotri!a Rom) iei "=C%( pct. 14D. 8e de alt parte( asociaii se pot preti de !ictime ale u ei & clcri a drepturilor societii lor( di perspecti!a art. 1 di 8rotocolul r. 1 "7*rote,im i alii &mpotri!a =reciei( pct. <2 i <9%( cu e,cepia u or &mpre-urri e,cepio ale ACamberroV 005 7D &mpotri!a Lul*arieiP "dec.%D. 9. Decesul !ictimei 13. O cerere poate fi formulat doar de persoa e & !ia sau & umele acestoraC o persoa decedat u poate s i troduc o cerere & faa Curii( ici mcar pri i termediul u ui repre'e ta t AKaIa i 8olat &mpotri!a Turciei "dec.%D. Cu toate acestea( decesul !ictimei u presupu e & mod automat radierea cau'ei de pe rolul Curii. 11. . *e eral( membrii familiei reclama tului i iial pot me i e cererea( cu co diia s aib u i teres suficie t & acest se s( atu ci c) d reclama tul i iial a decedat dup i troducerea cererii & faa Curii/ pe tru cau'e pri!i d mote itori sau rude apropiate( precum !du!a i copiii "Raimo do &mpotri!a Italiei( pct. 2C Sto-;o!ic &mpotri!a Gostei Republici Iu*osla!e a 0acedo ieiP( pct. 25%C pri ii "Y. &mpotri!a Gra ei( pct. 2<%C pe tru o cau' de alt atur A0al>ous &mpotri!a Republicii Ce>e "=C% "dec.%DC i( a co trario( >otr)rea Sc>erer &mpotri!a El!eiei( pct. 11+12C pe tru o cau' pri!i d u le*atar u i!ersal fr le*tur de rude ie cu persoa a decedat/ T>H!e o &mpotri!a Gra ei "dec.%C :H*er &mpotri!a Gra ei "=C% "scoatere de pe rol%( pct. 53+51. 12. Situaia este totui diferit atu ci c) d !ictima direct a decedat & ai te de sesi'area Curii AGairfield &mpotri!a Re*atului U it "dec.%D. 8e tru o cerere referitoare la capete de cerere cu pri!ire la moartea u ei rude apropiate/ @eli;o!a &mpotri!a Lul*ariei "dec.%C sau pri!i d dispariia u ei rude apropiate/ @ar a!a i alii &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 112. . ceea ce pri!ete capetele de cerere & temeiate pe art. <( a se !edea 0icallef &mpotri!a 0altei "=C%( pct. 9E i urm.( cu trimiterile acolo pre!'ute. 8e tru rude apropiate i !oc) d capete de cerere & temeiate pe art. E+11 i pe art. 1 di 8rotocolul r. 1 & le*tur cu proceduri i fapte cu pri!ire la & si persoa a decedat/ =a;ie! i =a;ie!a &mpotri!a RusieiP( pct. 1<9+1<E "cu trimiterile acolo pre!'ute%. Cu pri!ire la c>estiu ea capetelor de cerere tra sferabile/ Sa les Sa les &mpotri!a Spa iei "dec.%. 11. . cele di urm( este de compete a Curii s decid cu pri!ire la posibilitatea de a co ti ua e,ami area cau'ei pe tru respectarea drepturilor omului "Kar er &mpotri!a 7ustriei( pct. 25 i urm.%. 7ceast compete este co diio at de e,iste a u ei c>estiu i de i teres *e eral "ibidem( pct. 2B( i 0arie+:ouise :oIe i Lru eel &mpotri!a Gra ei( pct. 24%( c>estiu e care poate fi rele!a t( & special( atu ci c) d cererea se refer la le*islaie sau la u sistem -uridic ori la o

practic -uridic a statului p)r)t Aa se !edea( mutatis muta dis( Kar er &mpotri!a 7ustriei( pct. 2< i 2EC a se !edea( de aseme ea( :H*er &mpotri!a Gra ei "=C% "scoatere de pe rol%( pct. 51D. 5. 8ierderea calitii de !ictim 19. Reclama tul trebuie s &i poat do!edi calitatea de !ictim pe tot parcursul procedurii "Lurdo! &mpotri!a Rusiei( pct. 13%. 15. Cu toate acestea( reducerea u ei pedepse( adoptarea u ei deci'ii ori a u ei msuri fa!orabile reclama tului de ctre autoritile aio ale &l !a pri!a pe reclama t de calitatea sa de !ictim umai dac & clcarea este & soit de o recu oatere e,plicit sau( cel pui ( & ese i urmat de o reparaie a & clcrii/ Scordi o &mpotri!a Italiei " r. 1% "=C%( pct. 1BE i urm. i pct. 141. . special( aceasta depi de de atura dreptului a crui & clcare este i !ocat( de moti!area deci'iei A?e se &mpotri!a Da emarcei "dec.%D i de persiste a co seci elor e*ati!e pe tru persoa a & cau' dup adoptarea deci'iei respecti!e/ "Greima is i alii &mpotri!a :eto iei( pct. <E%. 1<. De e,emplu/ Dalba &mpotri!a Rom) iei "=C%( pct. 99 "art. 13%C Lrumrescu &mpotri!a Rom) iei "=C%( pct. 53 "art. 1 di 8rotocolul r. 1 i art. <%. 8e tru capete de cerere & temeiate pe art. < cu pri!ire la o procedur care a fost & cele di urm a ulat sau urmat de ac>itare( Ole;sI &mpotri!a 8olo ieiP "dec.% "a se compara cu captul de cerere & temeiat pe durata acestei proceduri%C a se compara cu 7rat &mpotri!a TurcieiP( pct. 9B i Lou*lame &mpotri!a Lel*iei "dec%C pe tru alte situaii specifice( a se !edea Co sta ti escu &mpotri!a Rom) iei( pct. 93+99C =uisset &mpotri!a Gra ei( pct. <<+B3C C>e!rol &mpotri!a Gra ei( pct. 13 i urm.C "dete ie% 0os;o!e &mpotri!a Rusiei( pct. 53C "ame d% 0oo &mpotri!a Gra ei( pct. 24 i urm.C "art. 2 di 8rotocolul r. 9% D.?. i 7.+K. R. &mpotri!a Rom) iei "dec.%( pct. BB i urm.C "art. 9 di 8rotocolul r. B% Ser*>ei Folotu;i &mpotri!a Rusiei "=C%( pct. 115. 1B. Reparaia trebuie s fie corespu 'toare i suficie t. 7ceasta depi de de toate circumsta ele cau'ei( i ) d seama( & special( de atura & clcrii respecti!e a co !e iei/ =Zf*e &mpotri!a =erma iei "=C%( pct. 11<. 1E. De aseme ea( statutul de !ictim poate s depi d de cua tumul desp*ubirii acordate de i sta a aio al i de efecti!itatea "i clusi! celeritatea% recursului care permite acordarea u ei aseme ea desp*ubiri/ Norma &mpotri!a Da emarceiP "dec.%( i Scordi o &mpotri!a Italiei " r. 1%( pct. 232( sau ?e se i Rasmusse &mpotri!a Da emarcei "dec.%( =Zf*e &mpotri!a =erma iei "=C%( pct. 1E i 14. 14. Cu pri!ire la precede te/ . ceea ce pri!ete c>estiu ea msurilor adec!ate adoptate de autoritile aio ale & co te,tul art. 2 di co !e ie( a se !edea Ni;olo!a i @elic>;o!a &mpotri!a Lul*arieiP( pct. 94+ <9. . ceea ce pri!ete art. 1 di co !e ie( a se !edea =Zf*e &mpotri!a =erma iei "=C%( pct. 115+124. Cu pri!ire la & clcrile i !ocate ale art. 1 referitoare la co diiile de dete ie( a se !edea S>ilber*s &mpotri!a RusieiP( pct. <<+B4. Di perspecti!a art. < M 1 "durata procedurii%( a se !edea Scordi o &mpotri!a Italiei " r. 1% "=C%( pct. 1E2+23B i Cocc>iarella &mpotri!a Italiei "=C%( pct. E9+13B( Delle Ca!e i Corrado &mpotri!a Italiei( pct. 2< i urm.C pe tru & t)r'ierea e,ecutrii u ei >otr)ri -udectoreti defi iti!e( a se !edea Kudic &mpotri!a Los iei i Oere*o!i eiP( pct. B+1E( Lurdo! &mpotri!a Rusiei " r. 2%. 93. De aseme ea( radierea de pe rol poate i ter!e i ca urmare a pierderii calitii de

!ictim[locus sta di a reclama tului "& ceea ce pri!ete soluio area cau'ei la i!el i ter dup pro u area deci'iei de admisibilitate/ O>le &mpotri!a Da emarceiPC pe tru o co !e ie de cesiu e a drepturilor care fac obiectul u or cereri aflate & curs de e,ami are de Curte/ a se !edea Dimitrescu &mpotri!a Rom) iei( pct. 11+19%. 91. De aseme ea( Curtea a ali'ea' e!e ime tele care s+au produs dup i troducerea u ei cereri pe tru a !erifica dac respecti!a cau' u trebuie scoas de pe rol pe tru u ul sau mai multe di moti!ele pre!'ute la art. 1B di co !e ie( & pofida faptului c reclama tul se poate preti de & co ti uare #!ictim$ A8isa o &mpotri!a Italiei "=C% "radiere de pe rol%( pct. 14D sau c>iar i difere t dac acesta poate re!e dica & co ti uare o astfel de calitate. 8e tru e!e ime te care sur!i dup pro u area deci'iei de desesi'are & fa!oarea 0arii Camere( a se !edea El 0a--aoui i Stic>ti * Touba 0os;ee &mpotri!a Nrilor de ?os "=C% "radiere de pe rol%( pct. 2E+15C dup declararea admisibilitii cererii/ C>e!a o!a &mpotri!a :eto iei "=C% "radiere de pe rol%( pct. 99 i urm.C dup pro u area >otr)rii camerei( SIssoIe!a i alii &mpotri!a :eto iei "=C%( pct. 4<. I.IN7D0ISILI:IT7TE7 :E=7T\ DE 8ROCEDUR\ 7. Neepui'area cilor de recurs i ter e 7rt. 15 M 1. Co diii de admisibilitate 1. Curtea u poate fi sesi'at dec)t dup epui'area cilor de recurs i ter e( aa cum se & ele*e di pri cipiile de drept i ter aio al *e eral recu oscute( i & tr+u terme de < lu i de la data deci'iei i ter e defi iti!e. 92. Co diia de admisibilitate este & temeiat pe pri cipiile dreptului i ter aio al( *e eral recu oscute( dup cum i dic & sui te,tul art. 15. Obli*aia de epui'are a cilor de recurs i ter e apari e dreptului i ter aio al cutumiar( recu oscut ca atare & -urisprude a Curii I ter aio ale de ?ustiie Ade e,emplu( cau'a I ter>a del ">otr)rea El!eia &mpotri!a Statelor U ite%( 21 martie 1454D. 7ceasta este i clus i & alte tratate i ter aio ale pri!i d drepturile omului/ 8actul i ter aio al cu pri!ire la drepturile ci!ile i politice Aart. 91 ali . "1% lit. "c%D i 8rotocolul su facultati! Aart. 2 i art. 5 ali . "2% lit. "b%D( Co !e ia america a drepturilor omului "art. 9<% i Carta africa a drepturilor omului i popoarelor Aart. 53 i art. 5< ali . "5%D. Dup cum a obser!at Curtea & cau'a De Uilde( Ooms i @ersIp &mpotri!a Lel*iei( statul poate re u a la be eficiul re*ulii pri!i d epui'area cilor de recurs i ter e( & truc)t e,ist o & delu *at practic i ter aio al co sacrat & acest se s "pct. 55%. 91. Curtea Europea a Drepturilor Omului i te io ea' s -oace u rol subsidiar & raport cu sistemele aio ale de protecie a drepturilor omului i este de dorit ca i sta ele aio ale s aib i iial posibilitatea de a se pro u a cu pri!ire la c>estiu ile referitoare la compatibilitatea dreptului i ter cu co !e ia. Dac( totui( o cerere este i trodus ulterior la Strasbour*( Curtea Europea trebuie s poat be eficia de deci'iile acestor i sta e( care se afl & co tact direct i perma e t cu forele !itale di propriile ri ALurde &mpotri!a Re*atului U it "=C%( pct. 92D. 99. S+a ridicat problema dac o cale de recurs specific era i ter sau i ter aio al. Dac este i ter ( !a trebui & mod ormal ca aceasta s fie epui'at & ai te de i troducerea u ei cereri & faa Curii. Dac este i ter aio al( cererea poate fi respi s & temeiul art. 15 M 2 lit. "b% di co !e ie. Este de compete a Curii s stabileasc atura i ter sau i ter aio al a u ei a umite i sta e( lu) d & co siderare toi factorii rele!a i( i a ume caracterul su -uridic( i strume tul

care a pre!'ut & fii area acesteia( compete a sa( po'iia "dac este ca'ul% & sistemul -udiciar e,iste t i fi a area acesteia A?eli]i^ &mpotri!a Los iei i Oere*o!i ei "dec.%C 8eraldi &mpotri!a Gra ei "dec.%D. 1. Scopul ormei 95. :o*ica re*ulii pri!i d epui'area cilor de recurs i ter e este de a co feri autoritilor aio ale i( & pri cipal( i sta elor oportu itatea de a pre!e i sau de a repara preti sele & clcri ale co !e iei. 7ceasta se & temeia' pe ipote'a( reflectat la art. 11( c ordi ea -uridic i ter !a asi*ura o cale de recurs efecti! &mpotri!a & clcrilor u or drepturi co sacrate de co !e ie. 7ceasta repre'i t u aspect importa t al caracterului subsidiar al meca ismului i trodus de co !e ie/ Selmou i &mpotri!a Gra ei "=C%( pct. B9C Kud_a &mpotri!a 8olo iei "=C%( pct. 152C 7 dr`ai; i alii &mpotri!a Slo!aciei "dec.%. 2. 7plicarea ormei a% Gle,ibilitatea 9<. Epui'area cilor de recurs i ter e este mai de*rab o re*ul de aur dec)t u pri cipiu *ra!at & marmur. Comisia i Curtea au subli iat & mod frec!e t ecesitatea de aplicare a ormei cu o a umit fle,ibilitate i fr formalism e,cesi!( a!) d & !edere co te,tul proteciei drepturilor omului ARi *eise &mpotri!a 7ustriei( pct. E4C :e>ti e &mpotri!a Gi la dei "dec.%D. Norma u este absolut i ici u se poate aplica & mod automat AKo'acio*lu &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 93D. De e,emplu( Curtea a decis c ar fi prea formalist s solicite reclama ilor s foloseasc u recurs pe care ici mcar i sta a suprem a rii u &i obli*a s &l e,ercite AD.O. i alii &mpotri!a Republicii Ce>e "=C%( pct. 11<+11ED. b% Respectarea ormelor i ter e i limite 9B. Cu toate acestea( reclama ii trebuie s respecte ormele i procedurile aplicabile & le*islaia i ter ( & ca' co trar cererea lor risc) d s fie respi s( pe moti! c u & depli ete co diia pre!'ut la art. 15 ALe Sala>( 7drabui et D>aime &mpotri!a Spa iei "dec.%C 0er*er i Cros &mpotri!a Gra ei "dec.%C 088 =olub &mpotri!a Ucrai ei "dec.%D. Totui( este ecesar s se obser!e c( atu ci c) d o i sta de recurs e,ami ea' fo dul recursului( c>iar dac &l co sider i admisibil( respect art. 15 M 1 "@o**e reiter &mpotri!a =erma iei%. Este i ca'ul recursului care u a respectat formele impuse de le*islaia i ter ( & ca'ul & care fo dul a fost totui e,ami at de autoritatea compete t "@ladimir Roma o! &mpotri!a RusieiP( pct. 52%. 7celai lucru este !alabil pe tru recursul formulat & mod foarte sumar i & pui e pri!i e co form ceri elor le*ale( & pri!i a cruia i sta a s+a pro u at pe fo d( c>iar i pe scurt/ @erei *e*e Tierfabri;e Sc>Vei' "@*T% &mpotri!a El!eiei " r. 2% "=C%( pct. 91+95. c% E,iste a mai multor ci de recurs 9E. Dac reclama tul dispu e e!e tual de mai multe ci de recurs pote ial efecti!e( acesta are obli*aia de a utili'a doar u a di tre ele A0oreira Larbosa &mpotri!a 8ortu*aliei "dec.%C ?eli]i^ &mpotri!a Los iei i Oere*o!i ei "dec.%C Kara;c &mpotri!a U *arieiP( pct. 19C 7buili a &mpotri!a 0altei "=C%( pct. 14D. . tr+ade!r( atu ci c) d a fost folosit o cale de recurs( u mai este impus utili'area alteia al crei scop este practic acelai ARiad i Idiab &mpotri!a Lel*iei( pct. E9C Ko'acio*lu &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 93 i urm.C 0icallef &mpotri!a 0altei "=C%( pct. 5ED. d% Capete de cerere i !ocate pe fo d

94. Nu este ecesar ca dreptul co sacrat de co !e ie s fie i !ocat & mod e,plicit & procedura i ter ( cu co diia ca respecti!ul capt de cerere s fie i !ocat #cel pui pe fo d$ ACastells &mpotri!a Spa iei( pct. 12C 7>met Sadi; &mpotri!a =reciei( pct. 11C Gresso' i Roire &mpotri!a Gra ei( pct. 1EC 7'i as &mpotri!a Ciprului "=C%( pct. 93+91D. e% E,iste a i caracterul adec!at 53. Reclama ilor le re!i e sarci a de a epui'a cile de recurs i ter e dispo ibile i efecti!e at)t & teorie( c)t i & practic la mome tul faptelor( i a ume cele accesibile( care pot s le ofere repararea pre-udiciilor i care pre'i t perspecti!e re'o abile de reuit ASe-do!ic &mpotri!a Italiei "=C%( pct. 9<D. 51. Nu este ecesar epui'area cilor de recurs discreio are sau e,traordi are( de e,emplu solicit) d re!i'uirea deci'iei u ei i sta e ACi ar &mpotri!a Turciei "dec.%C 8rista!;a &mpotri!a Ucrai ei "dec.%C a se !edea( & s( Kiis;i e &mpotri!a Gi la dei "dec.%( u de( & mod e,cepio al( Curtea a apreciat c ar fi trebuit s se utili'e'e o aseme ea cale de recurs. . mod similar( o pl) *ere pe cale ierar>ic u repre'i t o cale de recurs efecti! "Oor!at &mpotri!a Croaiei( pct. 9BC Oartma &mpotri!a Republicii Ce>e( pct. <<D. De aseme ea( cu pri!ire la caracterul efecti! & spe al u ui recurs care( & pri cipiu( u trebuie epui'at "mediator%( a se !edea raio ame tul & >otr)rea E*me' &mpotri!a Ciprului( pct. <<+B1. 7tu ci c) d u reclama t a & cercat s utili'e'e o cale de recurs pe care Curtea o co sider ecorespu 'toare( perioada de timp scurs u &mpiedic derularea terme ului de < lu i( ceea ce poate co duce la respi *erea cererii pe tru erespectarea acestui terme ARe'*ui &mpotri!a Gra ei "dec.% i 8rista!s;a &mpotri!a Ucrai ei "dec.%D. f% Caracterul accesibil i efecti! 52. E,iste a recursurilor trebuie s fac obiectul u ui *rad suficie t de certitudi e( at)t & teorie( c)t i & practic. 8e tru a stabili dac o a umit cale de recurs & depli ete sau u co diia caracterului accesibil i efecti!( este ecesar s se ia & co siderare circumsta ele specifice ale respecti!ei cau'e. Curtea trebuie s i seama & mod realist u umai de recursurile formale pre!'ute & sistemul -uridic i ter ( ci i de co te,tul -uridic i politic *e eral & care acestea se situea'( precum i de situaia perso al a reclama tului A7;di!ar i alii &mpotri!a Turciei "=C%( pct. <E+<4C K>ac>ie! i 7;ade!a &mpotri!a Rusiei( pct. 11<+11BD. Trebuie s se e,ami e'e dac( a!) d & !edere toate circumsta ele cau'ei( reclama tul a fcut tot ce putea face & mod re'o abil pe tru epui'area cilor de recurs i ter e AD.O. i alii &mpotri!a Republicii Ce>e "=C%( pct. 11<+ 122D. 1. :imitele aplicrii ormei 51. 8otri!it #pri cipiilor de drept i ter aio al *e eral recu oscute$( pot e,ista a umite circumsta e specifice care s &l e,o ere'e pe reclama t de obli*aia de epui'are a cilor de recurs i ter e dispo ibile ASe-do!ic &mpotri!a Italiei "=C%( pct. 55D. "7 se !edea #Sarci a probei$ & co ti uare.% 7ceast orm u se aplic ici & situaia & care se face do!ada u ei practici admi istrati!e care co st & repetarea u or acte i compatibile cu co !e ia i a tolera ei oficiale a autoritilor de stat( astfel & c)t orice procedur ar fi i util sau i efecti! "7;soI &mpotri!a Turciei( pct. 52%. 7plicarea u ei ame 'i pe ba'a re'ultatului u ui recurs( despre care u se susi e c ar fi *reit sau abu'i!( e,clude acest recurs di cadrul celor care trebuie s fie epui'ate/ 8re cipe &mpotri!a 0o aco( pct. 45+4B. a% Sarci a probei 59. Re!i e =u!er ului care i !oc eepui'area cilor de recurs i ter e sarci a de a do!edi

c reclama tul u a utili'at o cale de recurs care era at)t efecti!( c)t i dispo ibil "Dalia &mpotri!a Gra ei( pct. 1E%. Caracterul accesibil al u ei aseme ea ci de recurs trebuie s fie suficie t de cert & drept i & practic "@er illo &mpotri!a Gra ei%. 8ri urmare( ba'a cii de recurs & le*islaia i ter trebuie s fie clar ASca!u''o+Oa*er &mpotri!a El!eiei "dec.%D. 7r*ume tele =u!er ului su t & mod clar mai solide dac su t oferite e,emple di -urisprude a aio al ADora &mpotri!a Irla deiC 7 dr`ai; i alii &mpotri!a Slo!aciei "dec.%C Di Sa te &mpotri!a Italiei "dec.%C =iummarra &mpotri!a Gra ei "dec.%C 8auli o Tom`s &mpotri!a 8ortu*aliei "dec.%C ?o>tti Sapmelaccat RI i alii &mpotri!a Gi la dei "dec.%D. 55. 7tu ci c) d =u!er ul susi e c reclama tul ar fi putut i !oca & mod direct co !e ia & faa i sta elor aio ale( trebuie s demo stre'e cu e,emple co crete *radul de certitudi e a acestei ci de recurs ASla!*orods;i &mpotri!a Esto iei "dec.%D. 5<. Curtea a fost mai recepti! la ar*ume tele i !ocate atu ci c) d parlame tul aio al a i trodus o cale de recurs specific pe tru a soluio a durata e,cesi! a procedurii -udiciare ALrusco &mpotri!a Italiei "dec.%C Sla!ice; &mpotri!a Croaiei "dec.%D. 7 se !edea( de aseme ea( Scordi o &mpotri!a Italiei " r. 1% "=C%( pct. 11<+19E. 7 se compara cu 0erit &mpotri!a Ucrai ei( pct. <5. 5B. Odat ce =u!er ul s+a ac>itat de obli*aia sa pri!i d sarci a probei( art) d c e,ista o cale de recurs adec!at i efecti!( accesibil reclama tului( este sarci a acestuia di urm s demo stre'e c/ Q aceast cale de recurs a fost( de fapt( epui'at A=rZsser &mpotri!a =erma ieiP "dec.%DC Q sau era( di a umite moti!e( i adec!at i i efecti! & circumsta ele specifice ale cau'ei ASelmou i &mpotri!a Gra ei "=C%( pct. B<C durata e,cesi! a derulrii a c>etei + Radio Gra ce i alii &mpotri!a Gra ei "dec.%( pct. 19C recurs + Scordi o &mpotri!a Italiei "dec.%C 8ressos Compa ia Na!iera S.7. i alii &mpotri!a Lel*iei( pct. 2< i 2BDC Q sau circumsta e specifice &l dispe sau de aceast obli*aie A7;di!ar i alii &mpotri!a Turciei "=C%( pct. <E+B5C Se-do!ic &mpotri!a Italiei "=C%( pct. 55D. 5E. Simplul fapt de a a!ea & doieli cu pri!ire la caracterul efecti! al u ei ci de recurs specifice u &l scutete pe reclama t de a & cerca s foloseasc o a umit cale de recurs AEpX'demir &mpotri!a TurcieiP "dec.%C 0ilose!i] &mpotri!a Nrilor de ?osP "dec.%C 8elle*riti &mpotri!a Italiei "dec.%C 088 =olub &mpotri!a Ucrai ei "dec.%D. Cu toate acestea( atu ci c) d( & fapt( o cale de recurs propus u ofer perspecti!e re'o abile de reuit( de e,emplu( & lumi a -urisprude ei i ter e co sacrate( faptul c reclama tul u a recurs la aceasta u co stituie u obstacol & calea admisibilitii "8ressas Compa ia Na!iera S.7. i alii &mpotri!a Lel*iei( pct. 2B%. b% 7specte procedurale 54. Cu pri!ire la obli*aia =u!er ului( care i te io ea' s i !oce o e,cepia eepui'rii( acesta trebuie s fac acest lucru( & msura permis de atura e,cepiei i de circumsta e( & obser!aiile sale a terioare adoptrii u ei deci'ii pri!i d admisibilitatea( dei pot e,ista circumsta e e,cepio ale care &l dispe sea' de obli*aia me io at/ 0oore &mpotri!a =erma iei "=C%( pct. 5B i trimiterile acolo pre!'ute( pct. 5E+54. Nu este eobi uit ca e,cepia de eepui'are s fie u it cu fo dul( & special & cau'ele referitoare la obli*aii sau *ara ii procedurale( de e,emplu cererile pri!i d aspectul procedural al art. 2 sau 1C & ceea ce pri!ete art. <( Scoppola &mpotri!a Italiei " r. 2% "=C%( pct. 12<C art. 11( Sermeli &mpotri!a =erma iei "=C%( pct. BE.

c% Crearea u or oi ci de recurs <3. Epui'area cilor de recurs i ter e este( & mod ormal( e!aluat & raport cu stadiul procedurii la data de i troducere a cererii & faa Curii. 7ceast re*ul face totui obiectul u or e,cepii Aa se !edea IfIer &mpotri!a Turciei "dec.%( pct. B2 i urm.D. Curtea a i* orat aceast orm & special & cau'e pri!i d durata procedurii A8redil 7 stalt &mpotri!a Italiei "dec.%C Lottaro &mpotri!a Italiei "dec.%C 7 dr`ai; i alii &mpotri!a Slo!aciei "dec.%C No*olica &mpotri!a Croaiei "dec.%C Lrusco &mpotri!a Italiei "dec.%C C>ar'I s;i &mpotri!a 8olo iei "dec.% i 0ic>ala; &mpotri!a 8olo iei "dec.%D. 8e tru u ca' & care oua cale de recurs u se do!edete efecti! & spe/ 8ari'o! &mpotri!a Gostei Republici Iu*osla!e a 0acedo ieiP( pct. 91+9B. 8e tru u ca' & care este efecti! u recurs co stituio al/ C!et;o!ic &mpotri!a SerbieiP( pct. 91. Cu pri!ire la mome tul dup care este ec>itabil s+i fie opus reclama tului o cale de recurs ou i te*rat & sistemul -uridic al u ui stat/ DepauV &mpotri!a Lel*iei "dec.%( iar cu pri!ire la i ter!e ia u ei sc>imbri a -urisprude ei aio ale/ Scordi o &mpotri!a Italiei " r. 1% "=C%( pct. 19B. . >otr)rile Scordi o &mpotri!a Italiei " r. 1% "=C% i Cocc>iarella &mpotri!a Italiei "=C%( Curtea a oferit preci'ri cu pri!ire la caracteristicile pe care trebuie s le pre'i te recursurile i ter e pe tru a fi efecti!e & cau'ele pri!i d durata procedurii. <1. . ca'ul & care co stat lacu e structurale sau *e erale & dreptul sau & practica aio al( Curtea poate solicita statului p)r)t s e,ami e'e situaia i( dac este ecesar( s ia msuri efecti!e pe tru a e!ita sesi'area Curii cu cau'e similare ":u;e da &mpotri!a Slo!e iei( pct. 4E%. 7tu ci c) d statul p)r)t a i trodus o ou cale de recurs( Curtea se asi*ur c aceasta este efecti! "de e,emplu( Robert :es-a; &mpotri!a Slo!e ieiP( pct. 19+55%. . ca'ul & care co tat c recursul este efecti!( Curtea aprecia' c ali reclama i & cau'e similare trebuie s epui'e'e aceast ou cale de recurs( cu co diia ca acetia s u fie &mpiedicai de terme . 8ri urmare( declar aceste cereri i admisibile & temeiul art. 15 M 1( c>iar dac au fost i troduse & ai te de crearea oii ci de recurs A=r'i ]i] &mpotri!a Slo!e iei( pct. 132+113C IcIer &mpotri!a Turciei "dec.%( pct. B9 i urm.D. L. Nerespectarea terme ului de < lu i 7rt. 15 M 1. Co diii de admisibilitate 1. Curtea u poate fi sesi'at dec)t dup epui'area cilor de recurs i ter e( aa cum se & ele*e di pri cipiile de drept i ter aio al *e eral recu oscute( i & tr+u terme de < lu i de la data deci'iei i ter e defi iti!e. 1. Scopul ormei <2. Re*ula terme ului de < lu i are ca scop s susi securitatea -uridic i s se asi*ure c acele cau'e care ridic probleme pri!itoare la co !e ie su t e,ami ate & tr+u terme re'o abil( e!it) d & acelai timp ca autoritile i alte persoa e implicate s rm) mult timp & stare de i certitudi e A8.0. &mpotri!a Re*atului U it "dec.%D. <1. De aseme ea( aceast re*ul acord pote ialului reclama t o perioad de reflecie suficie t pe tru a+i permite s aprecie'e oportu itatea de a i troduce o cerere i( dup ca'( de a stabili capetele de cerere i ar*ume tele precise care trebuie pre'e tate AOJ:ou*>li i alii &mpotri!a Re*atului U itP "dec.%D i facilitea' stabilirea faptelor & tr+o cau'( deoarece( odat cu trecerea timpului( e,ami area ec>itabil a problemelor i !ocate de!i e problematic ANee &mpotri!a Irla deiP "dec.%D. <9. 7ceasta marc>ea' limita temporal a co trolului e,ercitat de Curte i sem alea' at)t

persoa elor particulare( c)t i autoritilor( perioada dup care u mai este posibil u aseme ea co trol ATa>si gpe; &mpotri!a TurcieiP "dec.%C Di =ior*io i alii &mpotri!a Italiei "dec.%D. <5. Curtea u are posibilitatea de a u aplica re*ula terme ului de < lu i "de e,emplu( pe moti! c u *u!er ul u a formulat o e,cepie prelimi ar & temeiat pe aceast re*ul% "Lelaousof i alii &mpotri!a =reciei( pct. 1E%. <<. Re*ula terme ului de < lu i u poate fi i terpretat ca obli*) d u reclama t s sesi'e'e Curtea cu cererea sa & ai te ca situaia referitoare la c>estiu ea & cau' s fi fcut obiectul u ei deci'ii defi iti!e la i!el i ter A@ar a!a i alii &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 15BD. 2. Data de la care & cepe s cur* terme ul de < lu i a% Deci'ia defi iti! <B. Terme ul de < lu i & cepe s cur* odat cu pro u area deci'iei defi iti!e & cadrul procesului de epui'are a cilor de recurs i ter e A8aul i 7udreI EdVards &mpotri!a Re*atului U itP "dec.%D. 8ersoa a & cau' trebuie s fi recurs & mod ormal la cile de recurs i ter e care su t( dup toate probabilitile( eficie te i suficie te( pe tru soluio area capetelor sale de cerere A0oreira Larbosa &mpotri!a 8ortu*aliei "dec.%D. <E. 8ot fi luate & co siderare doar recursurile ormale i efecti!e( & truc)t u reclama t u poate e,ti de terme ul strict impus de co !e ie( & cerc) d s adrese'e cereri i oportu e sau abu'i!e u or i sta e sau i stituii care u au atribuiile sau compete ele ecesare pe tru a acorda( & temeiul co !e iei( o reparaie efecti! pri!i d captul de cerere & cau' AGer ie &mpotri!a Re*atului U itP "dec.%D. <4. Nu pot fi luate & co siderare recursurile a cror utili'are depi de de puterea discreio ar a fu cio arilor i care( & co seci ( u su t direct accesibile reclama ilor. . mod similar( recursurile care u au terme e precise *e erea' i certitudi e i fac i opera t re*ula terme ului de < lu i( pre!'ut la art. 15 M 1 AUilliams &mpotri!a Re*atului U it "dec.%D. B3. . pri cipiu( art. 15 M 1 u impu e reclama ilor s fi recurs la procedura de re!i'uire sau recurs e,traordi ar similar i u permite prelu *irea terme ului de < lu i pe moti!ul utili'rii u or aseme ea ci de recurs ALerd'e ic>!ili &mpotri!a Rusiei "dec.%D. Cu toate acestea( dac o cale e,traordi ar de atac repre'i t si *urul recurs -udiciar dispo ibil persoa ei & cau'( terme ul de < lu i poate fi calculat de la data pro u rii deci'iei pri!i d recursul respecti! A7>ti e &mpotri!a Gi la deiP "dec.%D. O cerere & care u reclama t formulea' o cerere & terme de < lu i de la pro u area deci'iei pri care &i este respi s cererea de redesc>idere a procedurii este i admisibil( & truc)t aceast deci'ie u este o #deci'ie defi iti!$ "Sapeda &mpotri!a 7rme ieiP( pct. 21%. . ca'ul redesc>iderii procedurii sau al ree,ami rii u ei deci'ii defi iti!e( cur*erea perioadei de ase lu i & raport cu procedura i iial sau cu deci'ia defi iti! este & trerupt doar & ceea ce pri!ete problemele i !ocate & temeiul co !e iei care au stat la ba'a ree,ami rii sau a redesc>iderii i care au fost e,ami ate de i sta a de recurs e,traordi ar "Sapeda &mpotri!a 7rme ieiP( pct. 29%. b% . ceperea terme ului B1. 8erioada de ase lu i & cepe s cur* de la data la care reclama tul i[sau repre'e ta tul acestuia a luat la cu oti deci'ia i ter defi iti! AKof i Tosu &mpotri!a Turciei "dec.%D. B2. Sarci a de a stabili data la care reclama tul a luat cu oti de deci'ia i ter defi iti! &i re!i e statului care i !oc erespectarea terme ului de < lu i A7li Ra>mo &mpotri!a Turciei "dec.%D. c% Comu icarea deci'iei

B1. Reclama tului/ atu ci c) d u reclama t are dreptul de a i se comu ica di oficiu o copie a deci'iei i ter e defi iti!e( obiectul i scopul art. 15 M 1 di co !e ie su t respectate pri calcularea terme ului de < lu i de la data comu icrii copiei deci'iei "Uorm &mpotri!a 7ustriei( pct. 11%. B9. 7!ocatului/ terme ul de < lu i cur*e de la data la care a!ocatul reclama tului a luat cu oti de deci'ia ulterioar epui'rii cilor de recurs i ter e( & pofida faptului c reclama tul a luat cu oti de aceasta ulterior ATeli; &mpotri!a TurcieiP "dec.%D. d% :ipsa comu icrii deci'iei B5. 7tu ci c) d comu icarea u este pre!'ut & le*islaia i ter ( este ecesar s se i seama de data redactrii deci'iei( de la care prile pot lua efecti! cu oti de co i utul acesteia A8apac>elas &mpotri!a =reciei "=C%( pct. 13D. B<. Reclama tul sau a!ocatul acestuia trebuie s dea do!ad de dili*e & !ederea obi erii u ei copii a deci'iei depuse la *ref A0htlh; Slme' i Whldh' Slme' &mpotri!a Turciei "dec.%D. e% :ipsa cilor de recurs BB. 7tu ci c) d este clar c reclama tul u dispu e de iciu recurs efecti!( terme ul de < lu i & cepe s cur* de la data la care au a!ut loc actele sau msurile de u ate sau de la data la care persoa a & cau' a luat cu oti despre acestea sau le+a resimit efectele ori pre-udiciul ADe is i alii &mpotri!a Re*atului U it "dec.%C @ar a!a i alii &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 15BD. BE. 7tu ci c) d u reclama t recur*e la u recurs apare t dispo ibil i u obser! dec)t ulterior e,iste a u or circumsta e care fac recursul i efecti!( poate fi i dicat s se ia drept dat de & cepere a terme ului de < lu i data la care reclama tul a luat sau ar fi trebuit s ia cu oti prima dat de aceast situaie A@ar a!a i alii &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 15ED. f% Calcularea terme ului B4. Terme ul & cepe s cur* & 'iua urmtoare pro u rii & edi public a deci'iei i ter e defi iti!e sau( & lipsa pro u rii( & 'iua urmtoare aducerii la cu oti a reclama tului sau repre'e ta tului acestuia i e,pir dup < lu i cale daristice( i difere t de durata efecti! a acestora AOtto &mpotri!a =erma iei "dec.%D. Respectarea terme ului de < lu i este stabilit & co formitate cu criteriile specifice co !e iei i u & fu cie de modalitile pre!'ute( de e,emplu( de le*islaia i ter a fiecrui stat p)r)t AOtto &mpotri!a =erma iei "dec.%D. E3. Curtea are posibilitatea de a stabili o dat de e,pirare a terme ului de < lu i care s fie diferit de cea i dicat de statul p)r)t ATa>si gpe; &mpotri!a Turciei "dec.%D. *% Situaia co ti u E1. Co ceptul de #situaie co ti u$ desem ea' o stare de lucruri re'ultat & urma u or aciu i co ti ue efectuate de stat sau & umele su( ale cror !ictime su t reclama ii. Gaptul c u e!e ime t are co seci e importa te & timp u & seam c a *e erat o #situaie co ti u$ "Iordac>e &mpotri!a Rom) iei( pct. 94%. E2. 7tu ci c) d preti sa & clcare repre'i t o situaie co ti u &mpotri!a creia u e,ist icio cale de recurs & le*islaia i ter ( terme ul de < lu i & cepe s cur* di mome tul & care aceast situaie co ti u a luat sf)rit Ail;e &mpotri!a Turciei "dec.%D. C)t !reme situaia persist( re*ula terme ului de < lu i u este aplicabil "Iordac>e &mpotri!a Rom) iei( pct. 53%. 7 se !edea( de aseme ea( @ar a!a i alii &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 1<1 i urm. 1. Data i troducerii u ei cereri1 a% 8rima scrisoare

E1. . co formitate cu practica stabilit de or*a ele co !e iei i cu art. 9B M 5 di re*ulame tul Curii( ca re*ul *e eral( data de i troducere a cererii !a fi co siderat ca fii d data primei comu icri a reclama tului care e,pu e Q c>iar i sumar Q obiectul cererii( cu co diia ca u formular de cerere completat & mod corespu 'tor s fie pre'e tat & terme ele stabilite de Curte AKeme!ua;o &mpotri!a Nrilor de ?os "dec.%D. E9. Data de i troducere a cererii este co siderat a fi cea i dicat de tampila potei aplicat la e,pedierea cererii( i u data de primire a cererii/ Kipritci &mpotri!a Turciei( pct. 1E. 8e tru circumsta e specifice care pot -ustifica o abordare diferit/ Luli Var OOD i Orusa o! &mpotri!a Lul*ariei( pct. 13 i urm. b% Difere a di tre data redactrii i data e,pedierii E5. . abse a oricror e,plicaii pri!i d difere a mai mare de o 'i di tre data la care scrisoarea a fost scris i data la care a fost e,pediat( aceasta di urm trebuie co siderat ca fii d data de i troducere a cererii A7rsla &mpotri!a Turciei "dec.%C Ruic;o!` &mpotri!a Republicii Ce>e "dec.%D. 7ceast orm se aplic( de aseme ea( & ca'ul e,pedierii formularului de cerere & ori*i al 1 7 se !edea re*ulame tul Curii i i struciu ile practice cu pri!ire la #i troducerea cererii$. & terme ul de opt sptm) i/ Keme!ua;o &mpotri!a Nrilor de ?osP "dec.%( pct. 29C i pe tru trimiterea pri fa,/ Otto &mpotri!a =erma iei "dec.%. c% Trimiterea pri fa, E<. Trimiterea formularului de cerere e,clusi! pri fa,( fr ca ori*i alul s fie trimis Curii & terme ele i dicate de Curtea( u este suficie t/ Keme!ua;o &mpotri!a Nrilor de ?osP "dec.%( pct. 22 i urm. d% Terme dup prima comu icare EB. 7r fi co trar spiritului i scopului re*ulii terme ului de < lu i dac( pri i termediul oricrei comu icri i iiale( o cerere ar putea decla a procedura stabilit de co !e ie( pe tru ca ulterior s rm) i acti! pe tru o perioad de timp e-ustificat i edetermi at. 8ri urmare( reclama ii trebuie s &i co ti ue cererea cu o promptitudi e re'o abil dup primul co tact( i difere t de atura acestuia A8.0. &mpotri!a Re*atului U it "dec.%D. Nerespectarea terme ului de opt sptm) i acordat Acf. art. 9B M 5 di re*ulame tul Curii i ali . "9% di I struciu ile practice cu pri!ire la i troducerea proceduriiD !a determi a Curtea s co sidere c data de i troducere este cea a fur i'rii formularului de cerere complet/ Keme!ua;o &mpotri!a Nrilor de ?osP "dec.%( pct. 22+29. e% . cadrarea u ui capt de cerere EE. U capt de cerere se caracteri'ea' pri faptele pe care le de u ( i u doar pri moti!ele sau ar*ume tele de drept i !ocate AScoppola &mpotri!a Italiei " r. 2% "=C%( pct. 59D. f% Capete de cerere ulterioare E4. . ceea ce pri!ete capetele de cerere care u fac parte di cererea i iial( cursul terme ului de < lu i u este & trerupt dec)t la data primei pre'e tri a captului de cerere & faa u ui or*a al co !e iei A7lla &mpotri!a Re*atului U itP "dec.%D. 43. Capetele de cerere formulate dup e,pirarea terme ului de < lu i u pot fi e,ami ate dec)t dac pre'i t aspecte specifice ale capetelor de cerere i iiale ridicate & terme A8aro>ia =reco+Catolic S)mbta Li>or &mpotri!a Rom) iei "dec.%D. 41. Simplul fapt c reclama tul a i !ocat art. < & cererea sa u este suficie t pe tru a

co stitui i troducerea tuturor capetelor de cerere ulterioare( formulate & temeiul dispo'iiei respecti!e( atu ci c) d u s+a fcut i iial icio preci'are cu pri!ire la ba'a factual i la atura preti sei & clcri A7lla &mpotri!a Re*atului U itP "dec.%C 7dam i alii &mpotri!a =erma ieiP "dec.%D. 42. 8re'e tarea u or docume te di cadrul procedurii i ter e u este suficie t pe tru a co stitui i troducerea tuturor capetelor de cerere ulterioare( & temeiate pe aceast procedur. Este ecesar cel pui o preci'are sumar cu pri!ire la atura & clcrii preti se & temeiul co !e iei pe tru a i troduce u capt de cerere i a & trerupe cursul terme ului de < lu i ALo'i o!s;i &mpotri!a Gostei Republici Iu*osla!e a 0acedo ieiP "dec.%D. 9. E,emple a% 7plicabilitatea ceri elor respectrii terme ului & ca'ul obli*aiei procedurale & temeiul art. 2 di co !e ie 41. . ca' de deces( rudele reclama te au sarci a de a lua msuri pe tru a fi i formate despre a!a sarea a c>etei sau sta* area acesteia( precum i de a i troduce propriile cereri cu rapiditatea corespu 'toare( de & dat ce iau la cu oti sau ar trebui s ia la cu oti de lipsa oricrei a c>ete pe ale efecti!e A@ar a!a i alii &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 15E i 1<2D. 49. . cau'ele pri!i d dispariia( este i dispe sabil ca rudele persoa ei disprute( care i te io ea' s depu pl) *ere la Strasbour* pri!i d lipsa caracterului efecti! al a c>etei sau abse a u ei a c>ete( s u & t)r'ie & mod e-ustificat sesi'area Curii. . materia dispariiilor( reclama ii u trebuie s atepte o perioad edetermi at pe tru a sesi'a Curtea. 7cetia trebuie s dea do!ad de promptitudi e i de i iiati! i s i troduc propriile cereri fr o & t)r'iere e,cesi! A@ar a!a i alii &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 1<5( i( cu pri!ire la terme ( pct. 1<2+1<<D. b% Co diii de aplicare a re*ulii terme ului de < lu i & cau'ele pri!i d perioade multiple de dei ere & temeiul art. 5 M 1 di co !e ie 45. 8erioadele multiple i co secuti!e de dete ie trebuie s fie pri!ite & a samblu( iar terme ul de < lu i ar trebui s & ceap s cur* doar de la sf)ritul ultimei perioade de dete ie "Solma' &mpotri!a Turciei( pct. 1<%. C. Cererea a o im 7rt. 15 M 2 lit. a%. Co diii de admisibilitate 2. Curtea u rei e icio cerere i di!idual i trodus & !irtutea art. 19( & ca'ul & care/ a% ea este a o imC A...D2 1. Caracterul a o im al u ei cereri 4<. O cerere & faa Curii Europe e a Drepturilor Omului este co siderat a o im atu ci c) d u se me io ea' & dosarul cau'ei iciu eleme t care s permit Curii s &l ide tifice pe reclama t/ #Llo d-e$ &mpotri!a Nrilor de ?os "dec.%. Nici formularul i ici docume tele pre'e tate u co i !reo me iu e a umelui( ci umai o referi i ume false( iar procura repre'e ta tului este sem at #Y$/ ide titatea reclama tului u este di!ul*at. 4B. 7 fost co siderat a o im o cerere i trodus de o asociaie & umele u or persoa e eide tificate( & truc)t asociaia respecti! u a preti s calitatea de !ictim( ci s+a pl) s de o & clcare a dreptului la respectarea !ieii pri!ate & umele acestor persoa e particulare eide tificate( de!e ite( astfel( reclama ii pe care asociaia a declarat c &i repre'e ta/ Co federaia si dicatelor medicale fra ce'e i Gederaia aio al a asiste ilor medicali &mpotri!a Gra ei "dec.%. 2. Caracterul ea o im al u ei cereri 4E. Nu este a o im u formular de cerere esem at( care co i e toate detaliile perso ale( suficie te pe tru a & ltura orice & doial referitoare la ide titatea reclama tului( urmat de o corespo de sem at & mod corespu 'tor de repre'e ta tul reclama tului/ Ku' eo!a &mpotri!a

RusieiP "dec.%. 44. Cererea i trodus cu ume ficti!e/ ca'ul u or persoa e folosi d pseudo ime( e,plic) d Curii c erau obli*ate de co te,tul u ui co flict armat s u &i de'!luie umele 2 Trebuie s se fac disti cie & tre cererea a o im( & se sul art. 15 M 2 lit. a% di co !e ie( i c>estiu ea pri!i d edi!ul*area ide titii u ui reclama t( pri dero*are de la re*ula obi uit a accesului public la i formaii referitoare la procedura & faa Curii( precum i c>estiu ea pri!i d co fide ialitatea & faa Curii "cf. art. 11 i art. 9B M 1 di re*ulame tul Curii i i struciu ile practice di a e,%. ade!rate pe tru a+i prote-a familiile i rudele. Co stat) d c #di colo de tacticile de disimulare a ide titilor reale di moti!e uor de & eles( se afl persoa e reale( co crete i care pot fi ide tificate pri tr+u umr suficie t de i dicii( altele dec)t propriile ume A...D$ i #e,iste a u ei le*turi suficie t de str) se & tre reclama i i e!e ime tele & cau'$( Curtea u a co siderat c cererea era a o im/ Ramaie! i alii &mpotri!a =eor*iei i Rusiei "dec.%. 7 se !edea( de aseme ea( Ramaie! i alii &mpotri!a =eor*iei i Rusiei( pct. 2B5. 133. O cerere i trodus de u or*a ecle'iastic sau de o asociaie reli*ioas i filo'ofic( & care ide titatea membrilor u este di!ul*at( u este respi s ca fii d a o im "art. 4( 13 i 11 di co !e ie%/ Om;ara a da i Di!i e :i*>t Fe trum &mpotri!a El!eiei "dec.%. D. Cererea repetiti! 7rt. 15 M 2 lit. b% 2. Curtea u rei e icio cerere i di!idual i trodus & !irtutea art. 19( & ca'ul & care/ A...D b% ea este & mod ese ial aceeai cu o cerere e,ami at a terior de ctre Curte AjD1 131. O cerere este co siderat ca fii d #& mod ese ial aceeai$ & ca'ul & care prile( capetele de cerere i faptele su t ide tice/ 8au*er &mpotri!a 7ustriei "dec.%C @erei *e*e Tierfabri;e Sc>Vei' "@*T% &mpotri!a El!eiei " r. 2% "=C%( pct. <1. 7tu ci c) d se & t)mpl acest lucru( cererea !a fi declarat i admisibil. 1. Ide titatea reclama ilor 132. Cererile care se refer la acelai obiect( dar care su t i troduse( pe de o parte( de persoa e fi'ice care au sesi'at Curtea i( de pe alt parte( de o asociaie care a pre'e tat o comu icare Comitetului ONU pe tru Drepturile Omului( u pot fi co siderate ca fii d formulate de aceiai autori/ Gol*erk i alii &mpotri!a Nor!e*iei "dec.%C sau o comu icare pre'e tat . altului Comisar al ONU pe tru Drepturile Omului de ctre o or*a i'aie e*u!er ame tal( i u de reclama i/ Cel i;u &mpotri!a =reciei( pct. 1<+91. 7celai lucru este !alabil & ca'ul u ei cereri pre'e tate =rupului de lucru pri!i d dete ia arbitrar de ctre o or*a i'aie e*u!er ame tal i al u ei cereri formulate de reclama i/ Illiu i alii &mpotri!a Lel*iei "dec.%. 131. O cerere i terstatal pre'e tat de u *u!er u pri!ea' o persoa particular de posibilitatea de a i troduce sau de a+i susi e propriile capete de cerere/ @ar a!a i alii &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 11E. 2. Ide titatea capetelor de cerere 139. Noiu ea de capt de cerere este i terpretat ca fii d obiectul sau fu dame tul -uridic al cererii. 7ceasta se caracteri'ea' pri faptele de u ate( i u doar pri moti!ele de fapt sau de drept i !ocate/ =uerra i alii &mpotri!a Italiei( pct. 99C Scoppola &mpotri!a Italiei " r. 2% "=C%( pct. 59C 8re!iti &mpotri!a Italiei "dec.%( pct. 241.

135. E,ami area Curii se desfoar separat pe tru fiecare capt de cerere. Doar capetele de cerere care su t & mod ese ial aceleai cu cele e,ami ate & tr+o alt cerere !or fi respi se & temeiul art. 15 M 2/ Di c &mpotri!a Turciei "dec.%. 1 7ceast dispo'iie era pre!'ut a terior la art. 2B. 13<. 7tu ci c) d reclama tul reiterea' capete de cerere pe care le+a formulat de-a & tr+o cerere precede t( cererea respecti! !a fi declarat i admisibil/ Y. &mpotri!a =erma iei "dec.%C Duclos &mpotri!a Gra ei "dec.%. 13B. Dei se refer la u alt apartame t i la u alt locatar( & acelai imobil( o ou cerere( al crei fo d este & mod ese ial acelai cu cel al u ei cau'e precede te( care a fost de-a declarat i admisibil( pre'e tat de acelai reclama t( i care reiterea' capetele de cerere formulate a terior( fr s pre'i te eleme te oi( este & ese ide tic cu cererea i iial i este( pri urmare( i admisibil/ Y. &mpotri!a =erma iei "dec.%. 13E. 7stfel( cererile u su t & mod ese ial aceleai & urmtoarele ca'uri/ Q u liti*iu cu pri!ire la co diiile de dei ere a reclama tului este disti ct de cel pri!i d co dam area acestuia de ctre Curtea de si*ura a statului i de cel referitor la decderea deputailor di drepturi & urma desfii rii partidului di care fceau parte/ Sada; &mpotri!a Turciei( pct. 12+11C Q u liti*iu cu pri!ire la co diiile de dei ere i la co dam area reclama tului de ctre Curtea de si*ura a statului este disti ct de cel pri!i d decderea deputailor di drepturi/ Wurttas &mpotri!a Turciei( pct. 1<+1B. 134. Curtea este cea care >otrte cu pri!ire la & cadrarea -uridic a faptelor i u se co sider obli*at de cea co ferit de reclama i sau de *u!er e. . co seci ( o cerere care !i'ea' ree,ami area( di perspecti!a altor dispo'iii ale co !e iei( a faptelor care se aflau la ori*i ea altei cereri( se & temeia' pe acelai capt de cerere i trebuie( pri urmare( s fie respi s ca i admisibil/ 8re!iti &mpotri!a Italiei "dec.%( pct. 241+249. 1. Ide titatea faptelor 113. Gaptul c u capt de cerere este ide tic cu u altul u repre'i t & si e u obstacol & calea admisibilitii cererii( & ca'ul & care su t pre'e tate i formaii oi. 111. 7tu ci c) d reclama tul pre'i t fapte oi( cererea sa u !a fi & mod ese ial aceeai cu cererea precede t/ C>appe, &mpotri!a El!eiei "dec.%C 8atera &mpotri!a Republicii Ce>e "dec.% "capetele de cerere cu pri!ire la fapte de-a i !ocate & faa u ei alte i sta e i ter aio ale su t i admisibile( & s faptele ulterioare( oi su t admisibile%. 112. . ca' co trar( cererea !a fi declarat i admisibil/ Oo;;a e &mpotri!a Gi la dei "dec.%C 7desi a &mpotri!a Gra eiP "dec.%C Ler ardet &mpotri!a Gra ei "dec%C =e ari &mpotri!a Italiei "dec.%C 0a uel &mpotri!a 8ortu*aliei "dec.%. E. Cerere de-a supus u ei alte i sta e i ter aio ale 7rt. 15 M 2 lit. b%. Co diii de admisibilitate 2. Curtea u rei e icio cerere i di!idual i trodus & !irtutea art. 19( & ca'ul & care/ "...% b% ea este & mod ese ial aceeai cu o cerere e,ami at a terior de ctre Curte sau de-a supus u ei alte i sta e i ter aio ale de a c>et sau de re*leme tare i dac u co i e fapte oi. 111. Scopul acestei dispo'iii co st & e!itarea u ei multitudi i de proceduri i ter aio ale referitoare la aceleai cau'e. 119. Co diiile de admisibilitate pre!'ute la acest ali eat su t cumulati!e/ Q cererea u trebuie s fie & mod ese ial aceeai cu o alt cerere( i a ume faptele( prile i

capetele de cerere u trebuie s fie ide tice "pe tru co statarea acestor eleme te( a se !edea pu ctul D pri!i d cererea repetiti!%C i Q cererea u trebuie s fi fost de-a supus u ei alte i sta e i ter aio ale de a c>et sau de re*leme tare. 115. 7tu ci c) d co stat( datorit e,iste ei u ei deci'ii pro u ate pe fo d la mome tul & care e,ami ea' cau'a( c su t & depli ite co diiile pre!'ute la art. 15 M 2 lit. b%( Curtea trebuie s declare i admisibil o cerere care a fcut de-a obiectul u ei e,ami ri de ctre o alt i sta i ter aio al. 11<. 8e tru a i tra & dome iul de aplicare a art. 15 M 2 lit. b%( cau'a respecti! trebuie s pre'i te caracteristici care s &i permit s fie asimilat u ei cereri i di!iduale & se sul art. 19. 1. Noiu ea de i sta a% I sta a trebuie s fie public 11B. Comitetul pe tru drepturile omului al U iu ii I terparlame tare( care este o asociaie pri!at( repre'i t o or*a i'aie e*u!er ame tal( & timp ce art. 2B di co !e ie "de!e it art. 15 M 2% este i aplicabil di mome t ce acesta di urm se refer la i stituii i la proceduri i ter*u!er ame tale A:u;a o! &mpotri!a Lul*ariei "dec.%D. b% I sta a trebuie s fie i ter aio al 11E. . pofida faptului c a fost & fii at pri tr+u tratat i ter aio al sau c mai muli di tre membrii si su t membri i ter aio ali( Camera pe tru Drepturile Omului a Los iei i Oere*o!i ei u este o i sta i ter aio al/ ?eli]i^ &mpotri!a Los iei i Oere*o!i ei "dec.%. c% I sta a trebuie s fie i depe de t 114. 7cest lucru este !alabil & ca'ul =rupului de lucru al Or*a i'aiei Naiu ilor U ite pri!i d dete ia arbitrar( deoarece este format di e,peri i depe de i( care su t perso aliti emi e te speciali'ate & drepturile omului/ 8eraldi &mpotri!a Gra ei "dec.%. 123. . sc>imb( #procedura 1531$ a Comisiei pe tru Drepturile Omului a Or*a i'aiei Naiu ilor U ite este & mod ese ial u or*a i ter*u!er ame tal( format di repre'e ta i ai statelor. 7ceasta u este #o alt i sta i ter aio al$/ 0i;ole ;o &mpotri!a Esto iei "dec%. d% I sta a trebuie s fie -udiciar 121. Cererea trebuie i trodus & faa u ei i sta e -udiciare sau c!asi+-udiciare/ Fa*aria &mpotri!a Italiei "dec.%. 122. Nu este ca'ul Comitetului europea pe tru pre!e irea torturii i a pedepselor sau tratame telor i uma e sau de*rada te "#C8T$%( al crui rol este de atur pre!e ti!. I formaiile colectate de C8T au u caracter co fide ial. 8ersoa ele particulare u dispu ici de u drept de participare la procedur( ici de cel de a fi i formate cu pri!ire la recoma drile care pot fi adoptate de comitetul respecti!( cu e,cepia ca'ului & care acestea su t fcute publice/ Fa*aria &mpotri!a Italiei "dec.%. 2. =ara iile procedurale a% Co tradictorialitatea 121. 7utorii comu icrilor fcute & temeiul procedurii 1531( & faa . altului Comisariat al Or*a i'aiei Naiu ilor U ite pe tru Drepturile Omului( u pot participa la procedur( care este co fide ial. 7cetia u su t i formai cu pri!ire la msurile care pot fi luate de Or*a i'aia Naiu ilor U ite( cu e,cepia ca'ului & care acestea su t fcute publice. 8ri urmare( aceast procedur u poate fi asimilat( & ici u ca'( u ei cereri i di!iduale & se sul art. 19/ Cel i;u &mpotri!a =reciei( pct. 14+91. b% Ceri ele impuse or*a ului -urisdicio al 129. Deci'iile pro u ate de i sta a & cau' trebuie s fie moti!ate( otificate prilor i publicate/ 8eraldi &mpotri!a Gra ei "dec.%.

1. Rolul i sta ei 125. O i stituie care are u rol pre!e ti! u poate fi asimilat u ei i sta e i ter aio ale/ Fa*aria &mpotri!a Italiei "dec.%C De 8ace &mpotri!a ItalieiC sau =allo &mpotri!a Italiei "dec.% "& ceea ce pri!ete C8T%. . plus( i formaiile colectate de acest or*a ism su t co fide iale( iar persoa ele particulare u dispu de u drept de a participa la procedur sau de a fi i formate cu pri!ire la recoma drile acestui or*a ism( cu e,cepia ca'ului & care acestea su t fcute publice. 12<. 7celai lucru este !alabil & ca'ul u ui or*a ism care e,ami ea' o situaie *e eral A0i;ole ;o &mpotri!a Esto iei "dec.%D sau al u ui raportor special( respo sabil cu redactarea u ui raport pri!i d drepturile omului pe tru persoa ele pri!ate de libertate AWa*murdereli &mpotri!a Turciei "dec.%D. a% I sta a trebuie s poat stabili rspu derea 12B. Nu se aplic & ca'ul/ Q Comisiei pe tru persoa e disprute di Cipru( & truc)t Turcia u este parte la procedura & faa acestei comisii( iar aceasta di urm u poate stabili ci e este rspu 'tor & pri!i a decesului persoa elor/ @ar a!a i alii &mpotri!a Turciei "dec.%C Q =rupului de lucru pe tru dispariiile forate sau i !olu tare di cadrul Comisiei pe tru Drepturile Omului a Or*a i'aiei Naiu ilor U ite( deoarece acesta u poate s se pro u e cu pri!ire la rspu derea & ca' de deces al u or persoa e disprute sau s co state cau'a decesului/ 0alsa*o!a &mpotri!a RusieiP "dec.%. 12E. . sc>imb( =rupul de lucru pri!i d dete ia arbitrar( ce poate emite recoma dri care s permit stabilirea rspu derii statelor & ca'uri de dete ie arbitrar( poate fi co siderat ca fii d o i sta i ter aio al de a c>et/ 8eraldi &mpotri!a Gra ei "dec.%. b% I sta a trebuie s urmreasc s pu capt & clcrii 124. Recoma drile =rupului de lucru pri!i d dete ia arbitrar( adresate *u!er elor( urmresc s produc efecte & se sul de a pu e capt situaiilor & liti*iu/ 8eraldi &mpotri!a Gra ei "dec.%C Illiu i alii &mpotri!a Lel*iei "dec.%. 113. @ictimele u ei & clcri trebuie s poat obi e o reparaie. Nu se aplic & ca'ul Comisiei pe tru Drepturile Omului a Or*a i'aiei Naiu ilor U ite A0i;ole ;o &mpotri!a Esto ieiP "dec.%D sau al =rupului de lucru( di cadrul acesteia( pe tru dispariiile forate sau i !olu tare A0alsa*o!a &mpotri!a RusieiP "dec.%D. c% Eficacitatea i sta ei 111. Deci'ia trebuie s fie publicat/ & faa C8T( persoa ele particulare u dispu de u drept de a fi i formate cu pri!ire la recoma drile care pot fi adoptate( cu e,cepia ca'ului & care acestea su t fcute publice/ Fa*aria &mpotri!a Italiei "dec.% i De 8ace &mpotri!a Italiei. 112. 8rocedura & faa =rupului de lucru al Or*a i'aiei Naiu ilor U ite pri!i d dete ia arbitrar permite ca a!i'ele( & soite de recoma dri( adresate *u!er elor( s fie a e,ate la raportul a ual pre'e tat Comisiei pe tru Drepturile Omului( care poate ulterior s adrese'e recoma dri 7du rii =e erale a Or*a i'aiei Naiu ilor U iteC ca urmare a pote ialelor sale efecte( aceast procedur poate fi asimilat u ei cereri i di!iduale/ 8eraldi &mpotri!a Gra ei "dec.%. 111. 7stfel( su t co siderate ca repre'e t) d o #alt i sta i ter aio al$ urmtoarele/ Q Comitetul pe tru Drepturile Omului al Or*a i'aiei Naiu ilor U ite/ Calcerrada Gor ieles i Ca>e'a 0ato &mpotri!a Spa iei "dec.%C 8au*er &mpotri!a 7ustriei "dec.%( C.U. &mpotri!a Gi la deiP "dec.%C Q Comitetul pe tru :iberti Si dicale al Or*a i'aiei I ter aio ale a 0u cii/ Cereceda 0arti i ali 22 &mpotri!a Spa iei "dec.%C

Q =rupul de lucru al Or*a i'aiei Naiu ilor U ite pri!i d dete ia arbitrar/ 8eraldi &mpotri!a Gra ei "dec.%. G. Cererea abu'i! 7rt. 15 M 1. Co diii de admisibilitate Curtea declar i admisibil orice cerere i di!idual i trodus & !irtutea art. 19( atu ci c) d ea co sider c cererea este i compatibil cu dispo'iiile co !e iei sau ale protocoalelor sale( & mod !dit efo dat sau abu'i!. 1. Defi iia *e eral 119. Noiu ea de #abu'$( & se sul art. 15 M 1( trebuie s fie & eleas & se sul obi uit( & co formitate cu teoria *e eral a dreptului Q i a ume e,ercitarea u ui drept de ctre titularul acestuia & alte scopuri dec)t cele pe tru care este desti at( & mod pre-udiciabil. . co seci ( este abu'i! orice comportame t al u ui reclama t( care este & mod !dit co trar !ocaiei dreptului de recurs stabilit de co !e ie i care co stituie u obstacol & calea bu ei fu cio ri a Curii sau a bu ei desfurri a procedurii & faa sa "0irolubo!s i alii &mpotri!a :eto iei( pct. <2 i <5%. 115. Di pu ct de !edere te> ic( di formularea art. 15 M 1 reiese c o cerere abu'i! trebuie mai de*rab s fie declarat i admisibil dec)t s fie radiat de pe rol. . tr+ade!r( Curtea a subli iat c respi *erea u ei cereri pe tru abu' al dreptului de recurs este o msur e,cepio al "0irolubo!s i alii &mpotri!a :eto iei( pct. <2%. Ipote'ele & care Curtea a co statat caracterul abu'i! al u ei cereri pot fi reparti'ate & ci ci cate*orii tipice/ de'i formarea CuriiC utili'area u ui limba- ofe satorC & clcarea obli*aiei de co fide ialitate a soluio rii pe cale amiabilC cererea cu caracter !dit ica ator sau lipsit de orice mi' realC precum i toate celelalte ca'uri care u pot face obiectul u ei liste e,>austi!e. 2. De'i formarea Curii 11<. O cerere este abu'i! dac se & temeia' & mod deliberat pe fapte i !e tate cu scopul de a i duce & eroare Curtea "@arba o! &mpotri!a Lul*ariei( pct. 1<%. E,emplul cel mai *ra! i mai co clude t al u ui aseme ea abu' este falsificarea docume telor trimise Curii A?ia &mpotri!a Rom) iei "dec.%C La*>eri i 0ali;i &mpotri!a Nrilor de ?os "dec.% i 8o' a s;i i alii &mpotri!a =erma iei "dec.%D. 7cest tip de abu' poate fi comis( de aseme ea( pri i aciu e( atu ci c) d reclama tul omite de la & ceput s i forme'e Curtea cu pri!ire la u eleme t ese ial pe tru e,ami area cau'ei A7l+Nas>if &mpotri!a Lul*ariei( pct. E4( i KHrHtc>ac>!ili &mpotri!a =eor*iei "dec.%D. . mod similar( dac sur!i aspecte importa te & cursul procedurii & faa Curii i dac + & pofida obli*aiei e,plicite care &i re!i e & temeiul re*ulame tului + reclama tul u i formea'Curtea & acest se s( &mpiedic) d+o( astfel( s se pro u e cu pri!ire la cau' & depli cu oti a faptelor( cererea acestuia poate fi respi s ca fii d abu'i! AOadrabo!` i alii &mpotri!a Republicii Ce>eP "dec.% i 8redescu &mpotri!a Rom) iei( pct. 25+2BD. 11B. I te ia reclama tului de a i duce Curtea & eroare trebuie s fie & totdeau a stabilit cu suficie t certitudi e "0el i; &mpotri!a Ucrai eiP( pct. 5E+<3( i Nold &mpotri!a =erma iei( pct. EB%. 1. :imba-ul ofe sator 11E. E,ist abu' al dreptului de recurs & ca'ul & care reclama tul utili'ea'( & corespo de a sa cu Curtea( e,presii deosebit de ofe satoare( -i* itoare( ame i toare sau imperti e te + fie &mpotri!a *u!er ului p)r)t( a a*e tului acestuia( a autoritilor statului p)r)t( a Curii & sei( a -udectorilor acesteia( a *refei acesteia sau a a*e ilor acesteia di urm Ale>`; &mpotri!a Republicii Ce>eP "dec.%C Duri *er i =ru *e &mpotri!a Gra ei "dec.% i Stamoula;atos

&mpotri!a Re*atului U itD. 114. Nu este suficie t ca limba-ul reclama tului s fie doar critic( polemic sau sarcasticC acesta trebuie s depeasc #limitele u ei critici ormale( ci!ice i le*itime$ pe tru a fi co siderat ofe sator ADi Sal!o &mpotri!a Italiei "dec.%C pe tru u e,emplu co trar( a se !edea 7le,a ia &mpotri!a RusieiP( pct. 11<+11ED. Dac( & cursul procedurii( reclama tul & cetea' s utili'e'e aceste e,presii( dup ce a primit o a!erti'are formal di partea Curii( le retra*e & mod e,pres sau( mai bi e( &i pre'i t scu'ele( cererea u mai este respi s ca fii d abu'i! "Cer ii &mpotri!a Rusiei( pct. 25+2E%. 9. . clcarea obli*aiei de co fide ialitate & ca'ul soluio rii pe cale amiabil 193. O & clcare i te io at di partea reclama tului a obli*aiei de co fide ialitate a e*ocierilor & ca'ul soluio rii pe cale amiabil( impus prilor & temeiul art. 1E M 2 di co !e ie i al art. <2 M 2 di re*ulame t( poate s fie co siderat abu' al dreptului de recurs i s co duc la respi *erea cererii A0irolubo!s i alii &mpotri!a :eto iei( pct. <<C Oadrabo!` i alii &mpotri!a Republicii Ce>eP "dec.% i 8opo! &mpotri!a 0oldo!eiP( pct. 9ED. 191. 8e tru a stabili dac reclama tul i+a & clcat obli*aia de co fide ialitate( trebuie mai & t)i s fie defi ite limitele acestei obli*aii. . tr+ade!r( aceasta trebuie s fie & totdeau a i terpretat i ) d seama de obiecti!ul su *e eral( i a ume facilitarea soluio rii pe cale amiabil( pri prote-area prilor i a Curii &mpotri!a u or e!e tuale presiu i. . co seci ( dei comu icarea ctre u ter a co i utului docume telor referitoare la soluio area pe cale amiabil poate( & pri cipiu( s co stituie u abu' & se sul art. 15 M 1 di co !e ie( u se poate a-u *e astfel la o i terdicie absolut i eco diio at de a arta aceste docume te u ui ter oarecare sau de a+i !orbi despre acestea. . tr+ade!r( o i terpretare at)t de *e eral i de ri*uroas ar risca s aduc ati *ere aprrii i tereselor le*itime ale reclama tului + de e,emplu( atu ci c) d & cearc s obi i formaii rele!a te( & tr+o cau' & care acesta este autori'at s se repre'i te si *ur & faa Curii. . plus( ar fi prea dificil( dac u c>iar imposibil( pe tru Curte s co trole'e respectarea u ei aseme ea i terdicii. Ceea ce art. 1E M 2 di co !e ie i art. <2 M 2 di re*ulame t i ter'ic prilor este de a face publice i formaiile & liti*iu( fie pri i termediul mi-loacelor de i formare & mas( & tr+o corespo de care poate fi citit de u mare umr de persoa e sau & orice alt mod "0irolubo!s i alii &mpotri!a :eto iei( pct. <E%. 8ri urmare( este co siderat abu'i! acest tip de comportame t care pre'i t u a umit *rad de *ra!itate. 192. 8e tru a fi co siderat abu'i!( di!ul*area i formaiilor co fide iale trebuie s fie i te io at. Rspu derea direct a reclama tului & ca'ul acestei di!ul*ri trebuie & totdeau a stabilit cu suficie t certitudi e( o simpl suspiciu e efii d suficie t & aceast pri!i "0irolubo!s i alii &mpotri!a :eto iei( pct. << i fi e%. 8e tru e,emple co crete de aplicare a acestui pri cipiu( a se !edea( pe tru u e,emplu po'iti!( cau'a Oadrabo!` i alii &mpotri!a Republicii Ce>eP "dec.%( & care reclama ii au citat & mod e,pres propu erile de soluio are pe cale amiabil( formulate de *refa Curii( & corespo de a lor cu 0i isterul ?ustiiei di propria ar( fapt ce a co dus la respi *erea cererii lor ca fii d abu'i!C pe tru u e,emplu e*ati!( cau'a 0irolubo!s i alii &mpotri!a :eto iei( & care u s+a stabilit cu certitudi e c toi cei trei reclama i au fost rspu 'tori de di!ul*area i formaiilor co fide iale( fapt ce a determi at Curtea s respi * e,cepia prelimi ar a =u!er ului.

5. Cerere cu caracter !dit ica ator sau lipsit de orice mi' real 191. Este abu'i! fapta reclama tului de a i troduce & mod repetat( & faa Curii( cereri cu caracter ica ator i & mod !dit efo date( similare cu o cerere a acestuia care a fost de-a declarat i admisibil & trecut A0. &mpotri!a Re*atului U itP "dec.% i 8>ilis &mpotri!a =recieiP "dec.%D. 199. De aseme ea( Curtea poate declara abu'i! o cerere care este & mod !dit lipsit de orice mi' real i[sau se refer la o sum de ba i deri'orie. . cau'a Loc; &mpotri!a =erma ieiP "dec.%( reclama tul se pl) *ea de durata u ei proceduri ci!ile pe care o i iiase pe tru a i se rambursa preul u ui suplime t alime tar prescris de medicul su( pre care se ridica la suma de B(44 euro. Curtea a subli iat c era supra& crcat cu u umr foarte mare de cereri pe di te( care ridicau probleme *ra!e & dome iul drepturilor omului( i c reclama tul utili'ase & mod disproporio at sistemul de protecie i trodus de co !e ie( i ) d seama( pe de o parte( de caracterul deri'oriu al sumei & cau' "i clusi! & comparaie cu salariul reclama tului% i( pe de alt parte( de faptul c procedura se referea u la u medicame t( ci la u suplime t alime tar. De aseme ea( Curtea a obser!at c procedurile similare acesteia co tribuiau la acumularea dosarelor adresate i sta elor i ter e i repre'e tau( astfel( u a di cau'ele duratei e,cesi!e a procedurilor. 8ri urmare( cererea a fost respi s ca fii d abu'i!. <. 7lte ca'uri 195. U eori( >otr)rile i deci'iile Curii( precum i cau'ele & c pe di te & faa acesteia su t folosite & discursul politic la i!el aio al di statele co tracta te. O cerere i spirat de o dori de publicitate sau de propa*a d u este( umai di acest moti!( abu'i! A0cGeeleI i alii &mpotri!a Re*atului U it "dec.% i( de aseme ea( Kad-ialiie! i alii &mpotri!a Rusiei( pct. <<+<BD. Cu toate acestea( poate e,ista abu' & ca'ul & care reclama tul( moti!at de i terese politice( acord presei sau tele!i'iu ii i ter!iuri & care e,prim o atitudi e irespo sabil i fri!ol & pri!i a procedurii di faa Curii "8artidul 0u citoresc =eor*ia &mpotri!a =eor*iei%. B. 7bordarea care trebuie adoptat de =u!er ul p)r)t 19<. . ca'ul & care =u!er ul p)r)t co sider c reclama tul a s!)rit u abu' al dreptului de recurs( trebuie s i forme'e Curtea & co seci i s &i comu ice i formaiile rele!a te de care dispu e( astfel & c)t aceasta s a-u * la co clu'iile potri!ite. . fapt( este sarci a Curii & sei( i u a =u!er ului p)r)t( s supra!e*>e'e respectarea obli*aiilor procedurale impuse reclama tului & temeiul co !e iei i al re*ulame tului su. . sc>imb( ame i rile di partea =u!er ului i a or*a ismelor sale de a i iia o a c>et pe al sau discipli ar &mpotri!a u ui reclama t pe tru o preti s & clcare a obli*aiilor procedurale ale acestuia & faa Curii ar putea repre'e ta o problem di perspecti!a art. 19 i fi e di co !e ie( care i ter'ice orice i *eri & e,erciiul eficace al dreptului de recurs i di!idual "0irolubo!s i alii &mpotri!a :eto iei( pct. B3%. II. IN7D0ISILI:IT7TE7 :E=7T\ DE CO08ETENN7 CURNII 7. I compatibilitatea ratio e perso ae 7rt. 15 M 1. Co diii de admisibilitate 1. Curtea declar i admisibil orice cerere i di!idual i trodus & !irtutea art. 19( atu ci c) d ea co sider c/ a% ea este i compatibil cu dispo'iiile co !e iei sau ale protocoalelor sale A...D 7rt. 12 M 1 i 2. Compete a Curii 1. Compete a Curii acoper toate problemele pri!i d i terpretarea i aplicarea co !e iei i a protocoalelor sale( care &i su t supuse & co diiile pre!'ute de art. 11( 19( 9< i 9B. 2. . ca' de co testare a compete ei sale( Curtea >otrte. 1. 8ri cipii

19B. Compatibilitatea ratio e perso ae presupu e ca preti sa & clcare a co !e iei s fi fost comis de u stat co tracta t sau ca aceasta s &i fie imputabil & tr+u fel sau altul. 19E. C>iar dac statul p)r)t u a ridicat obiecii cu pri!ire la compete a ratio e perso ae a Curii( aceast c>estiu e ecesit o e,ami are di oficiu di partea Curii ASe-di^ i Gi ci &mpotri!a Los iei i Oere*o!i ei "=C%( pct. 2BD. 194. Drepturile fu dame tale prote-ate de tratatele i ter aio ale & dome iul drepturilor omului trebuie *ara tate persoa elor care locuiesc pe teritoriul statului parte implicat( i difere t de di'ol!area sau succesiu ea sa ulterioar "Li-eli^ &mpotri!a 0u te e*rului i a Serbiei( pct. <4%. 153. O societate comercial cu capital de stat trebuie s be eficie'e de o i depe de i stituio al i operaio al suficie t fa de stat( pe tru a+l e,o era pe acesta di urm de rspu dere( & temeiul co !e iei( pe tru actele sau omisiu ile sale "0i;aile ;i i alii &mpotri!a Ucrai ei( pct. 91+95C Cooperati!a 7*ricol Slobo'ia+Oa esei &mpotri!a 0oldo!ei( pct. 14%. 151. Cererile !or fi declarate i compatibile ratio e perso ae cu co !e ia pe tru urmtoarele moti!e/ Q dac reclama tul u are calitate procesual & se sul art. 19 di co !e ie/ Sectio de commu e dJ7 tillI &mpotri!a Gra ei "dec.%C Q dac reclama tul u este & msur s demo stre'e c este !ictima preti sei & clcriC Q dac cererea este & dreptat &mpotri!a u ei persoa e particulare/ Y. &mpotri!a Re*atului U itC Duri i &mpotri!a Italiei "dec.%C Q dac cererea este & dreptat &mpotri!a u ui stat care u a ratificat co !e ia/ AY. &mpotri!a Ce>oslo!aciei "dec.%DC sau direct &mpotri!a u ei or*a i'aii i ter aio ale care u a aderat la co !e ie AStep>e s &mpotri!a Ciprului( Turciei i Or*a i'aiei Naiu ilor U iteP "dec.%( ultimul para*rafDC Q dac cererea are ca obiect u protocol la co !e ie pe care statul p)r)t u l+a ratificat AOors>am &mpotri!a Re*atului U itP "dec.%C De Saedeleer &mpotri!a Lel*iei( pct. <ED. 2. Compete a 152. Co statarea lipsei de compete ratio e loci u dispe sea' Curtea de la a e,ami a dac reclama ii se afl sub -urisdicia u uia sau mai multor state co tracta te & se sul art. 1 di co !e ie "Dro'd i ?a ouse; &mpotri!a Gra ei i Spa iei( pct. 43%. . co seci ( e,cepiile co form crora reclama ii u se afl sub -urisdicia u ui stat p)r)t !or fi cel mai adesea ridicate pri i !ocarea i compatibilitii ratio e perso ae cu co !e ia Aa se !edea ar*ume tele *u!er elor p)r)te & La ;o!ic i alii &mpotri!a Lel*iei i a altor 1< state co tracta te "=C% "dec.%( pct. 15C Ilacu i alii &mpotri!a 0oldo!ei i Rusiei "=C%( pct. 133C Ueber i Sara!ia &mpotri!a =erma iei "dec.%D. 151. Compatibilitatea ratio e perso ae ecesit( de aseme ea( ca preti sa & clcare s fie imputabil u ui stat co tracta t "=e til>omme( Sc>aff+Le >ad-i i Ferou;i &mpotri!a Gra ei( pct. 23%. Cu toate acestea( & cau'e rece te( c>estiu ile pri!i d imputabilitatea[rspu derea au fost e,ami ate fr referire e,plicit la compatibilitatea ratio e perso ae A7ssa id'e &mpotri!a =eor*iei "=C%( pct. 199 i urm.C Oussei &mpotri!a 7lba iei i a altor 23 de state co tracta teP "dec.%C Isaa; i alii &mpotri!a TurcieiP "dec.%C Step>e s &mpotri!a 0alteiP " r. 1%( pct. 95D. 1. Rspu dere i imputabilitate 159. Statele pot fi co siderate rspu 'toare pe tru acte ale propriilor autoriti i care &i produc efectele & afara teritoriului lor( i difere t c su t reali'ate & i teriorul sau & e,teriorul

*ra ielor lor "a se !edea Dro'd i ?a ouse; &mpotri!a Gra ei i Spa iei( pct. 41C Soeri * &mpotri!a Re*atului U it( pct. E< i 41C :oi'idou &mpotri!a Turciei( pct. <2%. Totui( aceasta repre'i t o e,cepie AIlacu i alii &mpotri!a 0oldo!ei i Rusiei "=C%( pct. 119C La ;o!ic i alii &mpotri!a Lel*iei i a altor 1< state co tracta te "dec.% "=C%( pct. B1D. 7cest lucru este !alabil & ca'ul & care u stat co tracta t e,ercit u co trol efecti! sau( cel pui ( o i flue decisi! asupra u ui teritoriu AIlacu i alii &mpotri!a 0oldo!ei i Rusiei "=C%( pct. 119( 1E2 i 142( 0ed!edIe! i alii &mpotri!a Gra ei "=C%( pct. <1+<9( i pe tru co ceptul de #co trol *lobal$( pct. 115+11<C La ;o!ic i alii &mpotri!a Lel*iei i a altor 1< state co tracta te "=C% "dec.%( pct. <B i urm.( i pct. B4+E2C Cipru &mpotri!a Turciei "=C%( pct. B5+E1C :oi'idou &mpotri!a Turciei( pct. 52C 0ar;o!ic i alii &mpotri!a Italiei "=C%( pct. 59D. 155. U stat poate fi co siderat rspu 'tor de & clcri ale drepturilor( & temeiul co !e iei( ale persoa elor aflate pe teritoriul u ui alt stat( dar care se do!edesc a fi sub autoritatea sau co trolul primului di tre aceste state( pri i termediul a*e ilor si care acio ea' + & mod le*al sau ile*al + & al doilea stat AIssa i alii &mpotri!a TurcieiP( pct. B1C Illic> Ramire' S` c>e' &mpotri!a Gra eiC Scala &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 41C 0ed!edIe! i alii &mpotri!a Gra ei "=C%( pct. <<+<BD. . ceea ce pri!ete aciu ile care au a!ut loc & tr+o 'o tampo a ONU/ Isaa; i alii &mpotri!a TurcieiP "dec.%. 15<. 8e tru teritoriile care se afl di pu ct de !edere -uridic sub -urisdicia u ui stat co tracta t( dar care u se afl sub autoritatea[co trolul efecti! al statului respecti!( cererea poate fi co siderat i compatibil cu dispo'iiile co !e iei A7 i alii &mpotri!a CipruluiP "dec.%D( dar trebuie s se ia & co siderare obli*aiile po'iti!e ale statului & temeiul co !e iei Aa se !edea Ilacu i alii &mpotri!a 0oldo!ei i Rusiei "=C%( pct. 112+111( pct. 111 i urm.D. 7 se !edea( de aseme ea( Step>e s &mpotri!a Ciprului( a Turciei i a Or*a i'aiei Naiu ilor U ite "dec.%. 15B. E,ist e,cepii de la pri cipiul co form cruia pre'e a fi'ic a u ei persoa e pe teritoriul u eia di prile co tracta te are efectul de a plasa persoa a sub -urisdicia statului respecti!. De e,emplu( & ca'ul u ui stat pe teritoriul cruia se afl sediul u ei or*a i'aii i ter aio ale( &mpotri!a creia su t & dreptate pl) *erile reclama tului. Simplul fapt c sediul i cldirile Tribu alului 8e al I ter aio al se afl & Nrile de ?os u repre'i t u moti! suficie t pe tru ca statului respecti! s &i fie imputate aciu i sau omisiu i de u ate &mpotri!a i sta ei i ter aio ale care &i co dam ase pe reclama i A=alic &mpotri!a Nrilor de ?osP "dec.% i Lla*o-e!i^ &mpotri!a Nrilor de ?osP "dec.%D. 8e tru o cerere & dreptat &mpotri!a statului p)r)t( & calitatea sa de stat pe teritoriul cruia se afl sediul perma e t al u ei or*a i'aii i ter aio ale( a se !edea :ope' Cifue tes &mpotri!a Spa iei "dec.%( pct. 25+2<. 8e tru acceptarea u ei admi istraii ci!ile i ter aio ale pe teritoriul statului p)r)t( a se !edea Leri^ i alii &mpotri!a Los iei i Oere*o!i eiP "dec.%( pct. 13. 15E. 8articiparea u ui stat la o procedur & dreptat &mpotri!a sa & tr+u alt stat u presupu e( & si e( e,ercitarea e,trateritorial a -urisdiciei sale A0cEl>i eI &mpotri!a Irla dei i a Re*atului U itP "=C% "dec.%C Tres;a &mpotri!a 7lba iei i a Italiei "dec.%C 0a oilescu i Dobrescu &mpotri!a Rom) iei i Rusiei "dec.%( pct. 44+111D. 154. Rspu derea statelor co tracta te pe tru aciu ile persoa elor particulare( dei este( & mod obi uit( e,ami at di perspecti!a compatibilitii ratio e perso ae( poate depi de( de

aseme ea( de co i utul drepturilor i di!iduale *ara tate de co !e ie i de sfera obli*aiilor po'iti!e asociate acestor drepturi Aa se !edea( de e,emplu( Siliadi &mpotri!a Gra ei( pct. BB+E1C Le*a o!i^ &mpotri!a Croaiei( pct. <4+B1D. Rspu derea statului poate fi a *a-at & temeiul co !e iei dac autoritile sale aprob( & mod formal sau tacit( aciu i ale u or persoa e particulare care & calc drepturile *ara tate de co !e ie ale altor persoa e particulare care se afl sub -urisdicia sa AIlacu i alii &mpotri!a 0oldo!ei i Rusiei "=C%( pct. 11ED. 1<3. De aseme ea( Curtea a e u at pri cipii cu pri!ire la rspu derea e,trateritorial pe tru fapte pri!i d arestarea i dete ia & co te,tul u ei proceduri de e,trdare AStep>e s &mpotri!a 0alteiP " r. 1%( pct. 52D. 9. C>estiu i pri!i d rspu derea e!e tual a statelor pri la co !e ie ca urmare a u or aciu i sau omisiu i referitoare la aparte e a acestora la o or*a i'aie i ter aio al 1<1. Co !e ia u poate fi i terpretat & se sul c ar supu e co trolului Curii aciu ile i omisiu ile statelor co tracta te care su t re*leme tate de re'oluii ale Co siliului de Securitate al Or*a i'aiei Naiu ilor U ite i care au loc & ai te sau & timpul misiu ilor Or*a i'aiei Naiu ilor U ite de me i ere a pcii i a securitii i ter aio ale( deoarece acest lucru s+ar i terpreta ca o i *eri & & depli irea u ei misiu i ese iale a Or*a i'aiei Naiu ilor U ite ALe>ramii Le>rami &mpotri!a Gra eii Saramati &mpotri!a Gra ei( a =erma iei i a Nor!e*iei "=C%( pct. 19<+152D. 1<2. . ceea ce pri!ete deci'iile i sta elor i ter aio ale( Curtea i+a decli at( *e erali') d( compete a ratio e perso ae pe tru a se pro u a cu pri!ire la cererile referitoare la procedura & faa Tribu alului 8e al I ter aio al pe tru Gosta Iu*osla!ie "#T8II$%( care a fost & fii at & temeiul u ei re'oluii a Co siliului de Securitate al Or*a i'aiei Naiu ilor U ite A=alic &mpotri!a Nrilor de ?osP "dec.% i Lla*o-e!i^ &mpotri!a Nrilor de ?osP "dec.%D. 8e tru re!ocarea fu cio arilor publici pri deci'ia . altului Repre'e ta t pe tru Los ia i Oere*o!i a( a crui autoritate decur*e di re'oluiile Co siliului de Securitate al Or*a i'aiei Naiu ilor U ite( a se !edea Leri^ i alii &mpotri!a Los iei i Oere*o!i eiP "dec.%( pct. 2< i urm. 1<1. U ui stat co tracta t u i se poate imputa o preti s & clcare a co !e iei ca urmare a u ei deci'ii sau a u ei msuri adoptate de u or*a al u ei or*a i'aii i ter aio ale al crei membru este( & msura & care u s+a stabilit i ici u s+a susi ut c protecia drepturilor fu dame tale( co ferit & *e eral de aceast or*a i'aie i ter aio al( u ar fi #ec>i!ale t$ celei asi*urate de co !e ie i & msura & care statul respecti! u a fost implicat ici direct( ici i direct & s!)rirea actului & liti*iu A=aspari i &mpotri!a Italiei i a Lel*iei "dec.%D. 1<9. 7stfel( Curtea i+a decli at compete a ratio e perso ae & ceea ce pri!ete pl) *erile & dreptate &mpotri!a u or deci'ii i di!iduale( adoptate de or*a ul compete t al u ei or*a i'aii i ter aio ale( & co te,tul u ui liti*iu de mu c care face parte( & & tre*ime( di ordi ea -uridic i ter a or*a i'aiei i ter aio ale ce dei e perso alitate -uridic disti ct de cea a statelor sale membre( care u au i ter!e it & iciu fel( direct sau i direct( & liti*iu i ale cror aciu i sau omisiu i u le+ar a *a-a & !reu fel rspu derea & temeiul co !e iei/ Loi!i &mpotri!a a 19 de state membre ale Co siliului Europei "dec.% Q liti*iu i di!idual de mu c & cadrul Euroco trolC :ope' Cifue tes &mpotri!a Spa iei "dec.% Q procedur discipli ar i iiat & cadrul Co siliului Oleicol I ter aio al( pct. 2E i 24C LeI*o &mpotri!a a 9< de state membre ale Co siliului Europei "dec.% + procedur discipli ar & cadrul Co siliului Europei. . ceea ce pri!ete preti se & clcri

ale co !e iei re'ultate di re!ocarea u ui fu cio ar al Comisiei Europe e i procedura de recurs di faa Tribu alului de 8rim I sta al Comu itilor Europe e i a Curii de ?ustiie a Comu itilor Europe e/ Co ollI &mpotri!a a 15 state membre ale U iu ii Europe e "dec%. De aseme ea( pe tru o procedur & faa Oficiului Europea pe tru Lre!ete( a se !edea Rambus I c. &mpotri!a =erma iei "dec.%. Este util s se compare aceste co statri cu e,ami area efectuat de Curte pri!i d prete iile de deficie structural a u ui meca ism i ter al u ei or*a i'aii i ter aio ale + care u ar acorda drepturilor fu dame tale o protecie #ec>i!ale t$ celei asi*urate de co !e ie +( creia statele pri implicate i+au tra sferat o parte di puterile lor su!era e/ =aspari i &mpotri!a Italiei i Lel*iei "dec.%. 1<5. Curtea face disti cie & tre situaiile care implic o i ter!e ie direct sau i direct a statului p)r)t & liti*iul respecti!( a crui rspu dere i ter aio al este( astfel( a *a-at Aa se !edea Losp>orus Oa!a Wollarh Turi'm !e Ticaret 7 o im Rir;eti "Losp>orus 7irVaIs% &mpotri!a Irla dei "=C% pct. 151 Q a se compara cu Le>rami i Le>rami &mpotri!a Gra ei i Saramati &mpotri!a Gra ei( a =erma iei i a Nor!e*iei( pct. 151D( de e,emplu/ Q deci'ia de a e,clude reclama ta di corpul electoral pe ba'a u ui tratat elaborat & cadrul Comu itilor Europe e A0att>eVs &mpotri!a Re*atului U it "=C%DC Q pu erea & aplicare & detrime tul reclama tului a u ei le*i fra ce'e care tra spu ea o directi! comu itar ACa to i &mpotri!a Gra ei "=C%DC Q refu'ul de acces la i sta ele *erma e ALeer i Re*a &mpotri!a =erma iei "=C% i Uaite i Ke edI &mpotri!a =erma iei "=C%DC Q sec>estru i stituit pe teritoriul statului p)r)t de autoriti( & urma u ei deci'ii a u ui mi ister( & co formitate cu obli*aiile sale -uridice ce re'ult di le*islaia comu itar "Losp>orus 7irVaIs &mpotri!a Irla dei% "u re*ulame t comu itar adoptat & aplicarea u ei re'oluii a Co siliului de Securitate al ONU( a se !edea pct. 151+159%C Q sesi'area Curii de ?ustiie a Comu itilor Europe e de o i sta i ter ACooperatie!e 8roduce te or*a isatie !a de Nederla dse Ko;;el!isseri- U.7. &mpotri!a Nrilor de ?os "dec.%D. 1<<. 7stfel( & ceea ce pri!ete U iu ea Europea ( cererile & dreptate &mpotri!a u or state membre & pri!i a modului & care acestea aplic le*islaia comu itar u !or fi eaprat i admisibile di acest moti! ALosp>orus 7irVaIs &mpotri!a Irla dei "=C%( pct. 11BC 0att>eVs &mpotri!a Re*atului U itP "=C%( pct. 2<+15D. 1<B. . ceea ce pri!ete cererile & dreptate direct &mpotri!a i stituiilor Comu itii Europe e( care u su t parte la co !e ie( o -urisprude mai !ec>e permite ca acestea s fie declarate i admisibile ratio e perso ae ACo fHdHratio fra faise dHmocratibue du tra!ail &mpotri!a Comu itilor Europe e( & mod alter ati!/ *rupul statelor sale membre i statele membre co siderate i di!idualC i celelalte referi e citate & Losp>orus 7irVaIs &mpotri!a Irla dei( pct. 152C rece t( Cooperatie!e 8roduce te or*a isatie !a de Nederla dse Ko;;el!isseri- U.7. &mpotri!a Nrilor de ?os "dec.%D. 7ceast -urisprude este( de aseme ea( !alabil & ca'ul Oficiului Europea pe tru Lre!ete A:e 'i * 7= &mpotri!a =erma ieiP "dec.%D. 1<E. Cu pri!ire la c>estiu ea de a ti dac rspu derea u ei ri poate fi a *a-at pe ba'a Co stituiei sale( care este o a e, la u tratat i ter aio al( a se !edea Se-di^ i Gi ci &mpotri!a Los iei i Oere*o!i ei "=C%( pct. 13. L. I compatibilitatea ratio e loci 7rt. 15 M 1. Co diii de admisibilitate 1. Curtea declar i admisibil orice cerere i di!idual i trodus & !irtutea art. 19( atu ci

c) d ea co sider c/ a% ea este i compatibil cu dispo'iiile co !e iei sau ale protocoalelor sale A...D7rt. 12 M 1 i 2. Compete a Curii 1. Compete a Curii acoper toate problemele pri!i d i terpretarea i aplicarea co !e iei i a protocoalelor sale( care &i su t supuse & co diiile pre!'ute de art. 11( 19( 9< i 9B. 2. . ca' de co testare a compete ei sale( Curtea >otrte. 1. 8ri cipii 1<4. Compatibilitatea ratio e loci presupu e ca preti sa & clcare a co !e iei s fi a!ut loc & -urisdicia statului p)r)t sau pe teritoriul co trolat & mod efecti! de acest stat ACipru &mpotri!a Turciei "=C%( pct. B5+E1C Dro'd i ?a ouse; &mpotri!a Gra ei i a Spa iei( pct. E9+43D. 1B3. 7tu ci c) d cererile se refer la fapte care s+au produs pe u teritoriu e,terior celui al statului co tracta t i u e,ist icio le*tur & tre aceste fapte i orice autoritate aflat sub -urisdicia statului co tracta t( aceste cereri !or fi respi se ca fii d i compatibile ratio e loci cu co !e ia. 1B1. 7tu ci c) d cererile se refer la aciu i care s+au desfurat & afara teritoriului u ui stat co tracta t( =u!er ul poate i !oca o e,cepie prelimi ar pri!i d i compatibilitatea ratio e loci a cererii ":oi'idou &mpotri!a Turciei( pct. 55%. O aseme ea e,cepie !a fi e,ami at & temeiul art. 1 di co !e ie Acu pri!ire la & ti derea oiu ii de #-urisdicie$( co form acestui articol( a se !edea La ;o!i^ i alii &mpotri!a Lel*iei i a altor 1< state co tracta te "=C% "dec.%( pct. B5D. 1B2. Cu toate acestea( este clar c u stat este rspu 'tor de actele repre'e ta ilor si diplomatici i co sulari & stri tate i c u poate fi !orba de i compatibilitate ratio e loci & pri!i a misiu ilor diplomatice AY. &mpotri!a Republicii Gederale =erma ia "dec.%C U.0. &mpotri!a Da emarcei "dec.%( pct. 1( i referirile i cluseD sau a u or acte s!)rite la bordul u or aero a!e & matriculate & statul respecti! sau pe a!e care arborea' pa!ilio ul acestuia ALa ;o!i^ i alii &mpotri!a Lel*iei i a altor 1< state co tracta te "=C% "dec.%( pct. B1D. 1B1. . cele di urm( o co statare pri!i d i compatibilitatea ratio e loci u dispe sea' Curtea de obli*aia de a e,ami a dac reclama ii se afl sub -urisdicia u uia sau a mai multora di tre statele co tracta te( & se sul art. 1 di co !e ie "Dro'd i ?a ouse; &mpotri!a Gra ei i a Spa iei( pct. 43%. . co seci ( e,cepiile potri!it crora reclama ii u se afl sub -urisdicia u ui stat p)r)t !or fi( de re*ul( ridicate i !oc) d i compatibilitatea ratio e perso ae cu co !e ia Aa se !edea ar*ume tele susi ute de *u!er ele p)r)te & La ;o!i^ i alii &mpotri!a Lel*iei i a altor 1< state co tracta te "=C% "dec.%( pct. 15C Ilacu i alii &mpotri!a 0oldo!ei i a Rusiei "=C%( pct. 133C Ueber i Sara!ia &mpotri!a =erma iei "dec.%D. 2. Ca'uri specifice 1B9. . ceea ce pri!ete cererile referitoare la teritorii depe de te( & ca'ul & care statul co tracta t u a emis o declaraie & temeiul art. 5< "fostul art. <1% care s e,ti d aplicarea co !e iei i & ca'ul teritoriului respecti!( cererea !a fi i compatibil ratio e loci A=illoV &mpotri!a Re*atului U it( pct. <3+<2C Lui @a T>a > i alii &mpotri!a Re*atului U it "dec.%C Wo *>o * &mpotri!a 8ortu*aliei "dec.%D. =e erali') d( acest lucru se aplic( de aseme ea( protocoalelor co !e iei "muar; Gis>i * :imited &mpotri!a Re*atului U it "dec.%D. . ca'ul & care statul co tracta t a emis o aseme ea declaraie( & temeiul art. 5<( u poate fi !orba de i compatibilitate & acest se s "TIrer &mpotri!a Re*atului U it( pct. 21%. 1B5. Dac teritoriul depe de t de!i e i depe de t( declaraia e,pir & mod automat. Cererile ulterioare & dreptate &mpotri!a statului metropolita !or fi declarate i compatibile ratio e perso ae ALiserica Y. &mpotri!a Re*atului U itP "dec.%D. 1B<. 7tu ci c) d teritoriul depe de t de!i e parte a teritoriului metropolita al u ui stat

co tracta t( co !e ia se aplic & mod automat teritoriului fost depe de t Aa se !edea Oi *itab 51 i alii &mpotri!a Da emarcei "dec.%D. C. I compatibilitatea ratio e temporis 7rt. 15 M 1. Co diii de admisibilitate 1. Curtea declar i admisibil orice cerere i di!idual i trodus & !irtutea art. 19( atu ci c) d ea co sider c/ a% ea este i compatibil cu dispo'iiile co !e iei sau ale protocoalelor sale A...D 7rt. 12 M 1 i 2. Compete a Curii 1. Compete a Curii acoper toate problemele pri!i d i terpretarea i aplicarea co !e iei i a protocoalelor sale( care &i su t supuse & co diiile pre!'ute de art. 11( 19( 9< i 9B. 2. . ca' de co testare a compete ei sale( Curtea >otrte. 1. 8ri cipii *e erale 1BB. . co formitate cu pri cipiile *e erale ale dreptului i ter aio al "pri cipiul eretroacti!itii tratatelor%( dispo'iiile co !e iei u obli* o parte co tracta t ici & ceea ce pri!ete u act sau u fapt care a a!ut loc & ai te de data de i trare & !i*oare a co !e iei & pri!i a prii respecti!e( ici & ceea ce pri!ete o situaie care a & cetat s e,iste & ai te de aceast dat "Lle]i^ &mpotri!a Croaiei "=C%( pct. B3C nili> &mpotri!a Slo!e iei "=C%( pct. 193C @ar a!a i alii &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 113D. 1BE. Compete a ratio e temporis acoper doar perioada ulterioar ratificrii co !e iei sau a protocoalelor sale de ctre statul p)r)t. Co !e ia u impu e totui statelor co tracta te !reo obli*aie specific de a repara o edreptate sau u pre-udiciu cau'at & ai te de data respecti! AKopec;I &mpotri!a Slo!aciei "=C%( pct. 1ED. 1B4. De la data ratificrii( toate actele sau omisiu ile despre care se preti de c su t imputabile statului trebuie s se co forme'e co !e iei sau protocoalelor sale( iar faptele ulterioare su t de compete a Curii( c>iar dac repre'i t doar prelu *irea u ei situaii de-a e,iste te "7lmeida =arrett( 0ascare >as Galcoo i alii &mpotri!a 8ortu*aliei( pct. 91%. Cu toate acestea( Curtea poate s i seama de fapte a terioare ratificrii( cu co diia ca acestea s poat fi co siderate ca fii d la ori*i ea u ei situaii co ti ue( care s+a prelu *it dup aceast dat( sau s fie rele!a te pe tru & ele*erea faptelor care au a!ut loc dup aceast dat AOutte +C'aps;a &mpotri!a 8olo iei "=C%( pct. 19B+151D. 1E3. Curtea are obli*aia de a+i e,ami a di oficiu i & toate etapele procedurii compete a ratio e temporis( & truc)t este !orba mai de*rab de o c>estiu e de compete a Curii dec)t de admisibilitate & se sul strict al terme ului ALle]i^ &mpotri!a Croaiei "=C%( pct. <BD. 2. 7plicarea acestor pri cipii a% Data critic & raport cu ratificarea co !e iei sau cu acceptarea compete ei or*a elor co !e iei 1E1. . pri cipiu( data critic & se sul stabilirii compete ei temporale a Curii este data i trrii & !i*oare a co !e iei i a protocoalelor & pri!i a prii respecti!e Ade e,emplu( a se !edea nili> &mpotri!a Slo!e iei "=C%( pct. 1<9D. 1E2. Cu toate acestea( Co !e ia di 1453 pre!edea compete a Comisiei de a e,ami a cereri i di!iduale "art. 25%( precum i compete a Curii "art. 9<% & temeiul declaraiilor emise & acest se s de prile co tracta te. . tr+ade!r( aceste declaraii puteau s pre!ad limitri( & special temporale. . ceea ce pri!ete rile care au elaborat aseme ea declaraii dup data la care au ratificat co !e ia( Curtea i Comisia au acceptat limitarea temporal a compete ei lor pe tru faptele care au a!ut loc & tre i trarea & !i*oare a co !e iei i declaraia rele!a t AY.

&mpotri!a Italiei "dec.%C Stamoula;atos &mpotri!a =reciei " r. 1%( pct. 12D. 1E1. 7tu ci c) d u e,ist aseme ea limitri temporale pre!'ute de declaraia =u!er ului "a se !edea declaraia Gra ei di 2 octombrie 14E1%( or*a ele co !e iei admit efectul retroacti! al acceptrii compete ei lor AY. &mpotri!a Gra ei "dec.%D. Restriciile temporale i cluse & aceste declaraii rm) !alabile pe tru determi area compete ei Curii de a se pro u a cu pri!ire la cererile i di!iduale i troduse & temeiul actualului art. 19 di co !e ie( & co formitate cu art. < di 8rotocolul r. 119 ALle]i^ &mpotri!a Croaiei "=C%( pct. B2D. 7 ali') d fostul sistem & a samblul su( Curtea aprecia' c este compete t di mome tul primei declaraii & care se recu oate dreptul de recurs i di!idual & faa Comisiei( & pofida timpului scurs & tre declaraie i recu oaterea compete ei Curii ACa ;ofa; &mpotri!a Turciei( pct. 2<C Wor*iIadis &mpotri!a Turciei( pct. 29C @ar a!a i alii &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 111D. b% Gapte i sta ta ee a terioare sau posterioare i trrii & !i*oare sau declaraiei 1E9. Compete a temporal a Curii trebuie s fie stabilit & raport cu faptele co stituti!e ale preti sei i *eri e. . acest se s( este ese ial s se ide tifice & fiecare cau' specific locali'area e,act & timp a preti sei i *eri e. . aceast pri!i ( Curtea trebuie s i seama at)t de faptele de care se pl) *e reclama tul( c)t i de sfera de aplicare a dreptului *ara tat de co !e ie( a crui & clcare este i !ocat ALle]i^ &mpotri!a Croaiei "=C%( pct. E2( i @ar a!a i alii &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 111D. 1E5. 7tu ci c) d aplic acest criteriu diferitelor deci'ii -udectoreti a terioare i posterioare datei critice( Curtea are & !edere >otr)rea defi iti! susceptibil s aduc ati *ere drepturilor reclama tului A>otr)rea Curii Supreme care s+a pro u at cu pri!ire la re'ilierea co tractului de & c>iriere al reclama tei( Lle]i^ &mpotri!a Croaiei "=C%( pct. E5C sau >otr)rea curii de apel & 0r;i^ &mpotri!a Croaiei "dec.%D( & pofida e,iste ei u or recursuri ulterioare( al cror si *ur efect a fost permiterea prelu *irii acestei i *eri e A>otr)rea ulterioar a Curii Co stituio ale( care co firma >otr)rea Curii Supreme( & Lle]i^ &mpotri!a Croaiei "=C%( pct. E5C sau dou >otr)ri pro u ate de Curtea Suprem i de Curtea Co stituio al( 0r;i^ &mpotri!a CroaieiP "dec.%D. Eecul ulterior al recursurilor i troduse & se sul remedierii i *eri ei u poate determi a i cluderea acesteia & compete a temporal a Curii ALle]i^ &mpotri!a Croaiei "=C%( pct. BB+B4D. Curtea a reafirmat c i sta ele aio ale u au obli*aia de a aplica retroacti! co !e ia & ca'ul u or & clcri care au a!ut loc & ai te de data critic A@ar a!a i alii &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 113D. E,emple de cau'e/ 1E<. I *eri e a terioare datei critice i >otr)ri -udectoreti defi iti!e pro u ate ulterior/ 0elte, :td &mpotri!a 7rme ieiP "dec.%. I *eri e posterioare datei critice/ :epo-i^ &mpotri!a SerbieiP( pct. 95C Gilipo!i^ &mpotri!a SerbieiP( pct. 11. Golosirea u or probe obi ute & urma u or rele tratame te a terioare datei critice & >otr)ri 9 #. ca'ul & care o & alt parte co tracta t a recu oscut compete a Comisiei sau -urisdicia Curii( pri declaraia pre!'ut la fostul art. 25 sau la fostul art. 9< di co !e ie( umai pe tru cau'ele posterioare sau pe ba'a u or fapte

posterioare declaraiei respecti!e ( aceast restricie se !a aplica & co ti uare -urisdiciei Curii( & co formitate cu pre'e tul protocol.$-udectoreti pro u ate ulterior/ OaroutIou ia &mpotri!a 7rme iei( pct. 53. 7ciu ea & a ulare a u ui titlu de proprietate( i iiat & ai te de data critic( dar fi ali'at ulterior "Tur*ut i alii &mpotri!a Turciei( pct. B1%. Data a ulrii defi iti!e a u ui titlu de proprietate/ Ge er Rum 8atri;lipi "8atriar>at ecume ic% &mpotri!a Turciei "dec.%. 1EB. 7 se !edea( de aseme ea/ Q co dam area reclama tului i abse tia( pro u at de i sta ele *receti & ai te de declaraia formulat de =recia & temeiul art. 25( & pofida e,iste ei u ui recurs( respi s & cele di urm( i trodus &mpotri!a co dam rii dup data respecti! AStamoula;atos &mpotri!a =reciei " r. 1%( pct. 11DC Q deci'ia implicit( pro u at de Comisia electoral ce tral( & ai te de ratificare( pri care era respi s cererea reclama tului de a sem a o petiie fr aplicarea u ei tampile pe paaportul su( & timp ce procedura decla at & urma aciu ii sale se desfurase dup data respecti! AKadi;is &mpotri!a :eto iei "dec.%DC Q co cedierea reclama tului i aciu ea ci!il decla at de acesta & ai te de ratificare( urmat de >otr)rea pro u at de Curtea Co stituio al dup data respecti! A?o!a o!i^ &mpotri!a Croaiei "dec.%DC Q ordi al mi istrului pri care co ducerea societii reclama ilor era tra sferat u ui co siliu umit de mi istrul eco omiei( pri!) du+i( astfel( pe acetia de dreptul lor de acces la i sta ( & timp ce >otr)rea Curii Supreme pri care era respi s recursul reclama ilor fusese pro u at dup data critic "Kefalas i alii &mpotri!a =reciei( pct. 95%C Q co dam area reclama tului( dup declaraia rele!a t emis & temeiul art. 9<( pe tru afirmaii fcute & faa u or -ur aliti & ai te de aceast dat "Fa a &mpotri!a Turciei( pct. 92%C Q perc>e'iia sediului societii reclama tului i co fiscarea u or docume te( dei procedura subsec!e t a a!ut loc dup ratificare A@eeber &mpotri!a Esto iei " r. 1%( pct. 55C a se !edea( de aseme ea( Ki;ots i Ki;ota &mpotri!a :eto iei "dec.%D. 1EE. Cu toate acestea( & ca'ul & care reclama tul pre'i t u capt de cerere separat pri!i d compatibilitatea procedurilor ulterioare cu u articol di co !e ie( Curtea &i poate recu oate compete a ratio e temporis cu pri!ire la cile de recurs & cau' Arecurs & faa Curii Supreme &mpotri!a deci'iei -udectoriei de a pu e capt produciei i distribuirii u ui 'iar( Kerimo! &mpotri!a 7'erbaid-a ului "dec.%D. 1E4. 8ri cipiul i criteriile stabilite & >otr)rea Lle]i^ &mpotri!a Croaiei "=C% su t de ordi *e eralC caracterul specific al a umitor drepturi( precum cele *ara tate de art. 2 i 1 di co !e ie( trebuie a!ut & !edere la aplicarea acestor criterii Anili> &mpotri!a Slo!e iei "=C%( pct. 19BD. 1. Situaii specifice a% . clcri co ti ue 143. Or*a ele co !e iei admit e,ti derea compete ei lor ratio e temporis la situaiile pri!i d & clcri co ti ue( care au & ceput & ai te de i trarea & !i*oare a co !e iei( & s persist dup aceast dat ADe Lec;er &mpotri!a Lel*iei "dec.%D. 141.Curtea a rei ut aceast abordare & mai multe cau'e pri!i d dreptul de proprietate/ Q ocuparea ile*al i co ti u a u ui tere apari ) d reclama ilor de ctre 0ari ( fr desp*ubire "8apamic>alopoulos i alii &mpotri!a =reciei( pct. 93%C Q imposibilitatea reclama tului de a a!ea acces la propriul imobil( situat & partea de ord a Ciprului ":oi'idou &mpotri!a Turciei( pct. 9<+9B%C Q abse a u ei desp*ubiri defi iti!e pe tru bu uri aio ali'ate "7lmeida =arrett(

0ascare >as Galcoo i alii &mpotri!a 8ortu*aliei( pct. 91%C Q imposibilitatea co ti u a reclama tei de a rei tra & posesia bu ului su imobil i de a percepe o c>irie corespu 'toare pe tru & c>irierea casei sale( imposibilitate re'ultat di tr+o le*islaie & !i*oare & ai te i dup ratificarea 8rotocolului r. 1 de 8olo ia AOutte +C'aps;a &mpotri!a 8olo iei "=C%( pct. 152+151D. 142. :imite/ simpla pri!are a u ei persoa e de domiciliul sau de bu ul su este( & pri cipiu( u #act i sta ta eu$( care u produce o situaie co ti u de #pri!are$ de propriile drepturi ALle]i^ &mpotri!a Croaiei "=C%( pct. E< i ref.D. 8e tru ca'ul specific al deposedrilor care au urmat dup a ul 1495( & temeiul u ui re*im a terior( a se !edea referi ele citate & 8reussisc>e Treu>a d =mbO q Co. K* a. 7. &mpotri!a 8olo iei "dec.%( pct. 55+<2. 141. Caracterul co ti uu al u ei & clcri poate fi( de aseme ea( co statat & le*tur cu orice alt articol di co !e ie Acu pri!ire la art. 2 i la pedeapsa capital la care fuseser co dam ai reclama ii & ai te de data critic( a se !edea Ilacu i alii &mpotri!a 0oldo!ei i a Rusiei "=C%( pct. 93<+93ED. b% Obli*aia procedural( & temeiul art. 2( de a i !esti*a u deces/ proceduri cu pri!ire la fapte care ies di compete a temporal a Curii 149. . ceea ce pri!ete obli*aia po'iti! de a desfura o a c>et efecti!( & temeiul art. 2 di co !e ie( Curtea a co siderat+o ca repre'e t) d o obli*aie care poate s fie impus statului c>iar i atu ci c) d decesul este a terior datei critice. Curtea a stabilit pri cipiul compete ei sale temporale pe tru a !erifica respectarea obli*aiei procedurale( & temeiul art. 2( & ceea ce pri!ete u deces sur!e it & ai te de perioada acoperit de compete a sa( compete care acoper actele i[sau omisiu ile procedurale posterioare datei respecti!e( sub re'er!a a umitor limite( i ) d seama de pri cipiul securitii -uridice Anili> &mpotri!a Slo!e iei "=C%( pct. 154+ 1<B( & special pct. 1<1+1<1 + cau'a se refer la u deces sur!e it & ai te de data critic( & timp ce lacu ele sau omisiu ile di desfurarea i !esti*aiei au a!ut loc dup data respecti!D. 8e tru ca obli*aiile procedurale impuse de art. 2 s de!i aplicabile( trebuie s se stabileasc faptul c o parte importa t a msurilor procedurale au fost sau ar fi trebuit s fie puse & aplicare dup ratificarea co !e iei de ara respecti!. . tr+ade!r( a c>eta impus de art. 2( sub aspect procedural( u repre'i t o reparaie & se sul art. 15. c% Obli*aia procedural decur*) d di art. 2 de a i !esti*a dispariiile care au a!ut loc & ai te de data critic 145. Obli*aia de a i !esti*a o dispariie suspect este disti ct de obli*aia de a i !esti*a u deces suspect sau o crim suspectC o dispariie u are caracter #i sta ta eu$. 7stfel( at)t timp c)t soarta persoa ei disprute u este clarificat( obli*aia procedural de a i !esti*a !a persista & mod pote ial( iar abse a co ti u a i !esti*aiei ecesare !a fi co siderat drept o & clcare co ti u( c>iar i atu ci c) d( & cele di urm( poate fi presupus decesul A@ar a!a i alii &mpotri!a Turciei "=C%( pct. 19E+194D. d% Obli*aia procedural ce decur*e di art. 1 14<. Ootr)rea 0arii Camere & nili> &mpotri!a Slo!e iei a subli iat pri cipiile cu pri!ire la #detaabilitatea$ obli*aiilor procedurale "pct. 19E+1<1%( & special cu pri!ire la cele dou criterii aplicabile "pct. 1<2+1<1%( pe tru a stabili compete a sa ratio e temporis atu ci c) d faptele referitoare la aspectul material al art. 2 i 1 se situea' & afara perioadei re*leme tate de compete a sa( & timp ce faptele referitoare la aspectul procedural( i a ume perioada ulterioar( se

situea' cel pui parial & cadrul acestei perioade "pct. 19E% "a se !edea referi ele citate%. e% :uarea & co siderare a faptelor a terioare 14B. Curtea aprecia' c poate #i e seama de fapte a terioare ratificrii & msura & care acestea pot fi co siderate ca fii d la ori*i ea u ei situaii care s+a prelu *it dup aceast dat sau pot fi rele!a te pe tru & ele*erea faptelor care au a!ut loc dup aceast dat$ ALro ioVs;i &mpotri!a 8olo iei "=C% "dec.%( pct. B9D. f% 8rocedura sau dete ia & curs 14E. O situaie special re'ult di capetele de cerere pri!i d durata procedurii -udiciare "art. < M 1%( i iiat & ai te de ratificare( dar care co ti u dup aceast dat. Dei compete a sa se limitea' la perioada ulterioar datei critice( Curtea a luat & co siderare( & mod frec!e t( & !ederea clarificrii( fapte sur!e ite & ai te de aceast dat Ade e,emplu( Oume &mpotri!a 8olo iei "=C%( pct. 5E+54C Goti i alii &mpotri!a Italiei( pct. 51D. De aseme ea( acest lucru se aplic pe tru cau'ele pri!i d arestarea pre!e ti! "art. 5 M 1C Klia;i &mpotri!a Rusiei( pct. 5E+54% sau co diiile de dete ie "art. 1% "Kala i;o! &mpotri!a Rusiei( pct. 1<%. 144. . ceea ce pri!ete ec>itatea procedurii( Curtea poate e,ami a dac deficie ele procesului pot fi compe sate de *ara iile procedurale oferite de i !esti*aia efectuat & ai te de data critic "Larberr( 0esse*uH i ?abardo &mpotri!a Spa iei( pct. <1 i E9%. 7cio ) d astfel( -udectorii de la Strasbour* a ali'ea' procedura & a samblu "a se !edea( de aseme ea( Kero-Zr!i &mpotri!a Gi la dei( pct. 91%. 233. Captul de cerere procedural & temeiat pe art. 5 M 5 u poate i tra sub -urisdicia temporal a Curii & ca'ul & care pri!area de libertate a a!ut loc & ai te de data i trrii & !i*oare a co !e iei AKori' o &mpotri!a :eto iei "dec.%D. *% Dreptul la desp*ubire & ca' de eroare -udiciar 231. Curtea s+a declarat compete t pe tru a se pro u a cu pri!ire la u capt de cerere & temeiat pe art. 1 di 8rotocolul r. B( potri!it cruia o persoa a fost co dam at & ai te de data critic( dar co dam area a fost a ulat dup data respecti! "0at!eie! &mpotri!a Rusiei( pct. 1E%. D. I compatibilitatea ratio e materiae5 7rt. 15 M 1. Co diii de admisibilitate 1. Curtea declar i admisibil orice cerere i di!idual i trodus & !irtutea art. 19( atu ci c) d ea co sider c/ a% ea este i compatibil cu dispo'iiile co !e iei sau ale protocoalelor sale A...D 7rt. 12 M 1 i 2. Compete a Curii 1. Compete a Curii acoper toate problemele pri!i d i terpretarea i aplicarea co !e iei i a protocoalelor sale( care &i su t supuse & co diiile pre!'ute de art. 11( 19( 9< i 9B. 2. . ca' de co testare a compete ei sale( Curtea >otrte. 232. Compatibilitatea ratio e materiae a u ei cereri sau a u ui capt de cerere i e de compete a material a Curii. 8e tru ca u capt de cerere s fie compatibil ratio e materiae cu co !e ia( dreptul i !ocat de reclama t trebuie s fie prote-at de co !e ie i de protocoalele 5 7ctuali'at la 13 iu ie 2313. sale care au i trat & !i*oare. sDe e,emplu( su t i admisibile cererile pri!i d dreptul de a i se elibera u permis de co ducere AY. &mpotri!a Republicii Gederale =erma ia "dec.%D( dreptul la autodetermi are AY. &mpotri!a Nrilor de ?os "dec.%D( precum i dreptul de a i tra i de a a!ea reedi a pe teritoriul u ui stat co tracta t pe tru persoa e care u su t cete e ale statului respecti! A8etafiel Sal*ado &mpotri!a Spa iei "dec.%D( & truc)t acestea su t drepturi care u su t i cluse( ca atare( pri tre drepturile i libertile *ara tate de co !e ie.

231. Dei Curtea u este compete t s e,ami e'e preti se & clcri ale drepturilor prote-ate pri alte i strume te i ter aio ale( atu ci c) d defi ete se sul terme ilor i al oiu ilor pre!'ute & te,tul co !e iei( aceasta poate i trebuie s i seama de alte eleme te ale dreptului i ter aio al dec)t co !e ia ADemir i LaI;ara &mpotri!a Turciei "=C%( pct. E5D. 239. Curtea are obli*aia de a e,ami a compete a sa ratio e materiae la fiecare stadiu al procedurii( i difere t dac =u!er ul este sau u dec'ut di dreptul de a i !oca o astfel de e,cepie AT ase &mpotri!a 0oldo!ei "=C%( pct. 111D. 235. Su t declarate i compatibile ratio e materiae cu co !e ia cererile pri!i d o dispo'iie a co !e iei care a fcut obiectul u ei re'er!e a statului p)r)t Aa se !edea( de e,emplu( Ko'lo!a i Smir o!a &mpotri!a :eto iei "dec.%D( cu co diia ca re'er!a respecti! s fie co siderat !alid de Curte( & se sul art. 5B di co !e ie "pe tru o declaraie i terpretati! care u a fost co siderat !alid( a se !edea Lelilos &mpotri!a El!eiei%. 23<. . plus( Curtea u are compete ratio e materiae pe tru a e,ami a dac o parte co tracta t a respectat obli*aiile impuse de u a di >otr)rile Curii. 7ceasta u poate e,ami a capete de cerere de acest tip( fr s aduc ati *ere compete elor Comitetului de 0i itri al Co siliului Europei( care supra!e*>ea' e,ecutarea >otr)rilor Curii( & temeiul art. 9< M 2 di co !e ie. Cu toate acestea( rolul Comitetului de 0i itri & acest dome iu u presupu e c msurile adoptate de u stat p)r)t & !ederea remedierii & clcrii co statate de Curte u pot s ridice o ou problem( asupra creia u s+a pro u at o >otr)re i( pri urmare( s fac obiectul u ei oi cereri asupra creia Curtea ar putea s se pro u e A@erei *e*e Tierfabri;e Sc>Vei' "@*T% &mpotri!a El!eiei " r. 2% "=C%( pct. <2D. Cu alte cu!i te( Curtea poate admite u capt de cerere( co form cruia redesc>iderea u ei proceduri la i!el i ter ( & !ederea e,ecutrii u eia di >otr)rile sale( a *e erat o ou & clcare a co !e iei A@erei *e*e Tierfabri;e Sc>Vei' "@*T% &mpotri!a El!eiei " r. 2% "=C%( pct. <2C :Io s &mpotri!a Re*atului U it "dec.%D. 23B. 7stfel( marea ma-oritate a deci'iilor de i admisibilitate pe moti! de i compatibilitate ratio e materiae se refer la limitele dome iului de aplicare a articolelor di co !e ie sau di protocoalele sale( & special art. < "dreptul la u proces ec>itabil%( art. E "dreptul la respectarea !ieii pri!ate i de familie( a domiciliului i a corespo de ei% i art. 1 di 8rotocolul r. 1 "protecia proprietii%. 1. Noiu ea de #drepturi i obli*aii cu caracter ci!il$ 7rt. < M 1. Dreptul la u proces ec>itabil 1. Orice persoa are dreptul la -udecarea cau'ei sale & mod ec>itabil A...D de ctre o i sta A...D( care !a >otr& A...D asupra & clcrii drepturilor i obli*aiilor sale cu caracter ci!il A...D a% Co diii *e erale de aplicabilitate a art. < M 1 23E. Noiu ea de #drepturi i obli*aii cu caracter ci!il$ u poate fi i terpretat doar pri tro trimitere la le*islaia i ter a statului p)r)tC este !orba de o oiu e #auto om$( care reiese di co !e ie. 7rt. < M 1 di co !e ie se aplic i difere t de calitatea prilor sau de atura le*islaiei ce re*leme tea' modul de stabilire a #co testaiei$ i al autoritii compete te & acest se s "=eor*iadis &mpotri!a =reciei( pct. 19%.