Anda di halaman 1dari 48

ANKARA NVERSTES

FEN BLMLER ENSTTS


TEZ YAZIM KILAVUZU

2013
ANKARA


Tez Yazm Klavuzu, Fen Bilimleri Enstit Kurulunun 04.11.2013 tarih ve
80 sayl toplantsnda oy birlii ile kabul edilmitir.ANKARA NVERSTES BASIMEV.2013
www.ankara.edu.tr


NDEKLER

NSZ iii
1. GR.. 1
2. GENEL BM VE YAZIM PLANI .. 1
2.1 Kat zellii ... 1
2.2 Yaz zellii.. 1
2.3 Sayfa Dzeni 2
2.4 Yazm Plan.. 2
2.5 Yaz Dili 2
2.6 Satr Aralklar. 3
2.7 Sayfa Numaralar. 3
2.8 Blm Dzeni... 3
2.9 Tez inde Kaynak Gsterme 4
2.10 Alntlar... 6
2.11 Dipnotlar. 6
2.12 Simgeler ve Ksaltmalar 7
3. EKLLER VE ZELGELER 8
3.1 ekil ve izelgelerin Yerletirilmesi... 8
3.2 ekil ve izelgelerin Numaralanmas 8
3.3 ekil ve izelge Aklamalar. 9
3.4 ekil ve izelgelerde Yaplacak Deinmeler. 10
4. TEZ KAPAI VE ZEL SAYFALAR. 11
4.1 Tez Kapa... 11
4.2 Kapak Sayfas.. 11
4.3 Tez Onay sayfas.. 11
4.4 Etik sayfas 11
4.5 zet ve Abstract... 11
4.6 nsz ( ve/veya) Teekkr). 12
4.7 indekiler Dizini 12
4.8 Ksaltmalar (ve/veya) Simgeler Dizini.. 12
4.9 ekiller Dizini... 12
4.10 izelgeler Dizini. 12
5. TEZ ERNN DZENLENMES.. 13
5.1 Giri.. 13
i
5.2 Kaynak zetleri ve/veya Kuramsal Temeller... 13
5.3 Materyal ve Yntem 13
5.4 Aratrma Bulgular. 14
5.5 Tartma ve Sonu 14
5.6 Kaynaklar. 14
5.7 Ekler.. 17
5.8 zgemi... 17
EK 1. Kapak Sayfas. 19
EK 2. Tez Onay Sayfas. 20
EK 3. Etik Sayfas.. 21
EK 4. zet... 22
EK 5. Abstract.... 23
EK 6. Teekkr... 24
EK 7. indekiler 25
EK 8. Ksaltmalar ve Simgeler Dizini.. 26
EK 9. ekiller Dizini.. 27
EK 10. izelgeler Dizini 28
EK 11. Kaynaklar.. 29
EK 12. zgemi 31
EK 13. Byklkler, Birimler, Simgeler. 32
ii

NSZAnkara niversitesi Fen Bilimleri Enstitsnde yrtlen yksek lisans ve doktora tezlerinin
yazmnda biim ve ierik ynnden uyulmas gereken kurallarn ve bilimsel sunu
standartlarnn yeniden dzenlenerek verildii bu klavuzun retim yeleri ile
rencilerimizin almalarna katk salayaca inancyla baarlar diler, sayglar sunarm.


Ankara, Kasm 2013


Prof. Dr. brahim DEMR
Enstit Mdr


iii
1.GR

Bu klavuzun amac, Ankara niversitesi Fen Bilimleri Enstits (FBE)ne bal anabilim
dallarnda hazrlanan yksek lisans ve doktora tezlerinin sunuluunda uyulacak kurallarn
tantlmas ve bilimsel sunu standartlarna uygunluun salanmasdr. Yksek lisans veya
doktora tezi hazrlayan rencilerin, bu klavuzda verilen biim ve ierik ile ilgili kurallara
uymalar zorunludur. Ayrca tezsiz yksek lisans dnem projeleri ile seminerlerin de bu
klavuzda verilen kurallara uygun olarak hazrlanmas gerekir.

2. GENEL BM VE YAZIM PLANI

2.1 Kat zellii

Tez yazmnda kullanlacak katlar A4 boyutunda (210 x 297 mm) ve en az 80 g birinci
hamur beyaz kat olmaldr.
Cilt aamasnda ise tez, FBEnden salanacak olan tez kapaklar ile ciltlenecek ve son
dzenlemeyi ieren iki adet CD (tezin biri .doc dieri .pdf uzantl olmaldr) ile birlikte
3 kopya olarak FBEne teslim edilecektir.

2.2 Yaz zellii

Tez, klavuzdaki kurallara gre bilgisayar ortamnda uygun bir programla yazlmaldr.

Yaz bykl 12 punto olmaldr. Ancak izelgelerde ya da formllerde karlalan
zorunlu hallerde daha kk punto ile yazlmaldr.

Yaz tipi olarak yaygn kullanma sahip olan Times New Roman seilmeli ve Giri
blmnden itibaren kaliteli bir yazc kullanlarak kadn her iki yzne kt alnmaldr.

Yazmda noktalama iaretlerinden sonra bir karakter boluk braklmaldr.

1

2.3 Sayfa Dzeni

Tezin sayfa yaps aada gsterilen ekilde dzenlenmelidir.


2.4 Yazm Plan

Tezler yazm kurallarna uygun olarak akc bir dille yazlmaldr. Blm ve alt blm
balklar ile paragraflar iki yana yasl olmaldr. Tm balklar koyu olmaldr.

2.5 Yaz Dili

Kolay anlalr ve sade bir dil kullanlmaldr. Cmleler edilgen yapda olmaldr (yaptm
ya da yaptk eklinde deil, yaplmtr gibi).

1. GR
Meyve suyu ve trevi iecekler, durultma ilemi uygulanp
uygulanmadna gre berrak (durultulmu) ve bulank
(pulplu) olmak zere iki tipe, ierdii doal meyve oranna
(meyve suyu veya pulpu) gre ise meyve suyu, meyve
nektar, meyve erbeti olmak zere gruba
ayrlmaktadr.Meyve oran, meyve suyu grubunda % 100;
meyve nektar grubunda, meyvesine gre deimek zere
% 25-50; meyve erbeti grubunda ise % 6-30 arasnda
deimektedir.


2 cm 4 cm
3 cm
3 cm
2
2.6 Satr Aralklar

Tezin yazmnda 1.5 satr aral kullanlmaldr. Ana balk, alt balklar ya da paragraflar
arasnda 2 satr aral kullanlmaldr. ekillerin ve izelgelerin aklamalar ile alntlar, dip
notlar, eitlikler, dizinler ve kaynaklar listesinin yazmnda ise 1 satr aral kullanlmaldr.
Benzer olarak, zet, Abstract, indekiler, ekiller Dizini, izelgeler Dizini, Ksaltmalar ve
Simgeler Dizini ve Kaynaklar gibi ana balklar 1 satr aral ile yazlabilir.

Abstract ve zet blmlerinde istenirse 10 punto kullanlabilir; ierik 250 kelimeyi
gememelidir. (YK zorunlu tutmaktadr.)

Her blm yeni bir sayfa ile balamaldr. Alt balklar iin byle bir kstlama
bulunmamaktadr.

2.7 Sayfa Numaralar

Sayfa numaralar sayfa altnda orta ksma yazlmal ve aada belirtildii gibi sayfalar
numaralandrlmaldr:

Giriten nceki tm sayfalar (Tez Onay sayfas hari) i,ii,iii,iv,v,vi,... eklinde kk harf
Romen rakamlar ile, giri blm ile balayan tez metni ise 1,2,3,... eklinde
numaralandrlmaldr.

Ekler ksmnda yer alan sayfalar ise Blm 5.7de akland gibi sralanmaldr.

2.8 Blm Dzeni

Tezin blmleri belirlenirken gereksiz ayrntya inilmemeli, blm ve alt blmlerin
birbirlerine gre ncelik srasna dikkat edilmelidir.

Birinci derece blm balklar byk harf ile ikinci derece alt blm balklarnda her
kelimenin ilk harfi byk, dierleri kk harflerle yazlmaldr. kinci dereceden balklarda
eer ve/veya/ile vb. balalar varsa, bunlar kk harflerle yazlmaldr. nc dereceden
blm balnda birinci kelimenin ilk harfi byk, dier tm kelimeler zel isim deil ise
3
kk harflerle yazlmaldr. Olabildiince nc dereceden daha ileri derecede alt
blm bal kullanlmamaldr. Tm blm balklar sol sayfa boluuna dayal olarak
numaralandrlmaldr.
rnek :

1.GR

2. KURAMSAL TEMELLER ve / veya KAYNAK ZETLER

4.1 AMKHlerin Kltr

4.1.1 Akm sitometri sonular

2.9 Tez inde Kaynak Gsterme

Tez iinde kaynak gsterme soyad ve yl sistemine gre yaplmaldr. Tez iinde gnderme
yaplrken, iki yazarl metinlerde (yerli ya da yabanc) isimler arasna ve eklenmelidir. ve
daha fazla yazarl kaynaklarda (yerli ve yabanc) ilk yazarn soyadndan sonra vd. taks
kullanlmaldr. Metin iinde yaynlar yl baznda ve eski yayndan en yeni yayna doru
sralanlamaldr.

rnekler:

(1) t , kendisine ait sonlu sayda cmlelerin arakesitine nazaran kapal ise t ya X zerinde bir
topoloji, (X, t ) ikilisine de bir topolojik uzay denir (Uluay 1978).

(2) Kaar (1990) tarafndan gbre rneinin 3-5 saat kurutma dolabnda braklmasnn,
arln duraan olmas iin yeterli olduu belirtilmitir.

(3) Ekiye (1988) gre, durultma iin gerekli jelatin dozu meyve suyundaki fenolik madde
arttka artmakta, asit miktar arttka azalmaktadr.

(4) zerinde allan hayvan grubunun verim seviyesi tatmin edici ise, bu zellik bakmndan
grlen varyasyon nemsenmeyebilir (Dzgne ve Akman 1995).

(5) Lipoliz sonucunda ya asitleri ve trleri gibi tat ve aroma veren bileikler aa
kmaktadr (Ayfer 1959, Bilgen 1973, David ve Roos 1981, Kuru vd. 1986, Ellis vd.
1999).

4
Bir komisyon ya da kurum tarafndan hazrlanan ve yazar belirtilmeyen, kurum ve kurulular
tarafndan yazarsz yaynlanan kaynaklarda, eser Trke ise Anonim, yabanc dilde ise
Anonymous ve yl olarak belirtilir.

rnek:
(1) Trkiyede elma retimi 1995 ylnda 2 100 000 tona ulam bulunmaktadr (Anonim
1996).
(2) FAO kaynaklarna gre Trkiye elma retimi asndan dnyada beinci sradadr
(Anonymous 1991).

Kaynak bir baka yayn iinde kaynak eklinde bulunuyorsa, aadaki ekillerden birisi ile
yazlr.

rnek:
(1) ztrk (1997) tarafndan bildirildiine gre; yapma gravite dnm ilk defa Baranov
(1957) tarafndan yaplmtr. (Not: ztrk (1997) Kaynaklar blmnde aka
verilmelidir)

(2)RVM (Residual Variable Method) yntemi ilk kez Geers (1969) tarafndan, silindirik
koordinatlarda klasik akustik dalga denkliine uygulanmtr (Akka ve Erdoan 1989).
(Not: Akka ve Erdoan 1989 Kaynaklar blmnde aka verilmelidir)

Ayn yazar(lar)n deiik tarihlerdeki yaynlarna ayn anda deinme yaplyorsa, yaynlar
tarih srasna gre eskiden yeniye doru virgl ile ayrlarak sralanmaldr. Ayn
yazar(lar)n ayn yla ait yaynlar ise yayn yln takip eden a, b, c harfleri ile
sralanmaldr.

rnek:
(1) En nemli sakncas bodur aack olmalar nedeniyle iek tozlarnn dalma sahalar
dar bir alanda olmaktadr (Bilgen 1968, 1973).
(2) Sperkritik ve kritik yakn koullarda enzim aktivite ve kararllklar incelenmitir
(Habulin ve Knez 2001a, b).

5
Szl ve yazl grmeler (Soyad yl) sistemi ile belirtilmelidir. Kaynaklar dizininde ise
kii ad ve yayn ylndan sonra yazl / szl grme ve adres yer almaldr.

rnek:
(1)Tek yllk yoncalarn yeil ve kuru ot verimleri, Stern (1975)in tanmlad yntemle
saptanmtr.

Elektronik gazete, dergi, ansiklopedi, kitaplar, CD-ROM ve eitli internet kaynaklar, metin
ierisinde yazar (kii/kurum) ad, internet adresi ve eriim yl verilerek belirtilmelidir.

ekil/izelgelerle ilgili kaynak gstermeler Blm 3. 4de ayrntl olarak verilmitir.

Tez iinde verilen her kaynak, tezin KAYNAKLAR blmnde mutlaka yer almaldr.

2.10 Alntlar

Tez iinde bir baka kaynaktan alnm bir blm aynen aktarlmak isteniyorsa, bu alnt
ayra ........ iinde yazlr.

rnek:

(1) Olhan (1997) organik tarmn desteklenmesi dorultusundaki grlerini organik tarmla
uraan reticilere danmanlk hizmeti verecek ve sertifikalandrma ilemini yapacak
elemanlar yetitirilmelidir eklinde ifade etmektedir.

2.11 Dipnotlar

Konuyu datc ve okumada sreklilii engelleyici nitelikteki ok ksa ve z aklamalar
birka satr halinde ayn sayfann altna dipnot olarak verilebilir. Dipnotlar sayfa iindeki ana
metinden sonra iki aralk braklarak, soldan saa sayfann ortasna kadar izilen srekli bir
izgi ile ayrlmaldr. Dipnotlar her sayfa iinde belirme srasna gre den balayarak
numaralandrlmal ve dipnot aklamas mutlaka deinmenin getii sayfada yer almaldr.
10 punto ve 1 satr aral ile yazlmaldr.
6

rnek:

3.1 Kuzey Anadolu Fay Zonunda Meydana Gelen Depremlerin lk Hareket Analizi
Sonular
Kuzey Anadoluda meydana gelen her iddetli ve ykc depremde bu fay paralarndan bir
ksm harekete gemi, fayn her iki tarafndaki bloklar, birbirlerine nazaran bir miktar yer
deitirmilerdir.
________________________________
Her bir sismograf kaydndan sadece kaydn birinci ksm kullanlarak deprem annda istasyondaki ilk yer
hareketinin deprem kaynandan uzaklaan m (bir itme mi), yoksa kaynaa doru mu (bir ekme mi) olduu
belirlenebilir. Bylece, bir deprem kaydnn birinci ksm kullanlarak deprem annda serbest kalan elastik
kuvvetlerin yn belirlenebilir.

2.12 Simgeler ve Ksaltmalar

Alfabetik sraya gre ve alt alta olmaldr. Simgeler/Ksaltmalarn tanmlar veya aklamalar
20 karakter boluk braklarak blok halinde yazlmaldr(Ek 8).

Uluslararas Standartlara ve Trk Standartlarna uyulmaldr (EK 13)

Birimlerin simgeleri iin de ayn standartlardan yararlanlmal, birim gsteren simgenin
sonuna nokta konulmamaldr.

Simgeler Dizininden sonra Ksaltmalar alt bal altnda alfabetik srayla sunulmaldr.
Tezin iinde ise ilk getii yerde ayra iinde yalnz bir kez aklanmaldr,Corafi ynlerin
ksaltmalarnda ise (rnein;D,B,KB,GD,... gibi). rnek dikkate alnmaldr.

7
3. EKLLER VE ZELGELER

ekil ve izelgelerde yer alacak tm izgi, iaret, simge, rakam ve yazlar, bilgisayar yazcs,
vb. kullanlarak yaplmal ve 10 puntodan kk olmamaldr.

3.1 ekil ve izelgelerin Yerletirilmesi

ekiller ve izelgeler metinde ilk deinildii sayfada ya da bir sonraki sayfada yer almaldr.
Bir sayfadan uzun olan izelgeler tez metni iinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutunda
uygun bir yerden blnmelidir. izelgenin devam bir sonraki sayfada ayn izelge numaras
ve (devam) ile verilmelidir. Gerekli hallerde EKLER blmnde de verilebilir. Ayrca
Katlanm ekil veya izelgeler de ekte verilmeli ve cilde girmelidir.

rnek:

(1) izelge 4.34 DSAda gz almasnda deterministik etkiler iin eik deerini geen
skopi ve DSA snrlar

izelge 4.34 DSAda gz almasnda deterministik etkiler iin eik deerini geen
skopi ve DSA snrlar (devam)

3.2 ekil ve izelgelerin Numaralanmas

Tm ekil ve izelgelerin numaralar hangi blm iinde bulunuyorsa o blm numaras
dikkate alnarak verilir. Numaralama rakamlarla yaplmaldr. ekilden ve numaradan sonra
nokta konulmamaldr.
rnek:
(1) ekil 1.1 , ekil 1.2 , ekil 1.3 ,.....,
ekil 2.1 , ekil 2.2 , ekil 2.3 ,.....,

(2) izelge 1.1 , izelge 1.2 , izelge 1.3 ,.....,
izelge 2.1 , izelge 2.2 , izelge 2.3 ,.....,

8
3.3 ekil ve izelge Aklamalar

izelge ad, izelgenin stne bir satr aral kullanlarak yazlmal, izelge adnn son satr
ile izelgenin st kenar arasnda da 1 satr aral kadar boluk braklmaldr. Alt satra
geen izelge ad ilk izelge adnn hizasndan devam edilmelidir. Birden ok satr ile devam
eden izelge adlar 10 punto da yazlabilir. izelge ve ekil adlarnn sonuna nokta veya
virgl konulmamaldr.

rnek:
(1)
ekil 2.27 Jojoba (Simmodsia chinensis (Link) C. Schneider) ve meyveleri

(2)ekil 4.2 alma alannn rnek alm noktalarn gsteren harita

Divanl
amlk Gleti
Recepli
Kamps
Karaziraat T.
Sooluk T.
Kavurkorusubeli T.
Sarhacl
1 km
A
A
B
B
YOZGAT
K
Kkmehmethy T.
Qa
Bnelek Sr.
Azizli
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y12
Y11 Y15
Y14
Y13
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y23
Y22
Y26
Y25
Y24
Y27
Y28
Y29
Y30
Y32
Y31
Y37
Y35
Y36
Y33
Y34
Y38
Y39
Y40
Y41
Y42
Y43
Y44
Y45
Y46
Y47
Ky
Tepe
Glet
Fay
rnek alm yerleri
Yk2 Yk3
Yk5
Yk6
Yk8
Yk7
Yk32
Yk62
Yk21
Yk23
Yk25
Yk29
Yk32
Yk33
Yk35
9
(3)
izelge 2.19 Farkl organik zclerde PEG-lipaz ile n-oktanol iin Vm ve Kme su
aktivitesinin (a
w
) etkisi (Bovare vd. 1993)

a
w

Benzen Toluen

Vm
a


Km
b


Vm
a


Km
b


< 0.1


0.11


0.38


0.53


0.84

a
mol min
-1
ml
-1
,
b
mM

3.4 ekil ve izelgelerde Yaplacak Deinmeler

ekil ve izelgeler ile ilgili yaplacak deinmeler aadaki gibi olmaldr.
(1) alma alan Bursa H29c1 paftas iinde, Bursann 30 km GDsunda yer almaktadr
(ekil 1.1).
(2) Polar optik fotonlar iin nn Tye gre davran ekil 2.2de gsterilmektedir.
(3) Fskiyelerin pek ok eitleri ve her eidinde deiik trleri olmakla birlikte (ekil 3.5.a, b)
genel tasarm drt tipe ayrlr.
(4) Yaplan analizler sonucunda, rneklerdeki bulanklk kaybnn aylara gre deitii
saptanmtr (izelge 4.3-4.12).
(5) Bu kategorideki meyve sularna ait Japon Gda Standartlar izelge 2.1, 2.7-2.10da
verilmitir.
(6) Peynir rneklerinin olgunlama boyunca belirlenen ortalama ya oranlar
karlatrldnda (izelge 4.3), kuru madde oranlarnda olgunlama boyunca izlenen
eilimin ya oranlarna da yansd grlmektedir.

Bir baka yayndan aynen ya da deitirilerek alnan ekil veya izelge kullanlacaksa, ekil
veya izelgenin aklama yazsnda soyad ve yl sistemine gre deinme yaplmaldr.
10
(1) ekil 2.2 Evrim yollar ve UX Arinin KO 1V bileiminin olas evrimsel konumu
(Maeder ve Mener 1988)
(2) ekil 3.4 Fermantasyon sresinin ay deminin zellikleri zerine etkisi (Hainsworth
1969dan deitirilerek alnmtr)

4. TEZ KAPAI VE ZEL SAYFALAR

4.1 Tez Kapa (Enstitden temin edilecektir.)

4.2 Kapak Sayfas (EK 1)

4.3 Tez Onay sayfas (EK 2)
nemli Not: Eer Yksek Lisans Tezi bir danman ve bir e danman tarafndan
ynetilmise, jri yeleri (e danman dahil) 5 kiiden olumaldr.

4.4 Etik sayfas (EK 3)

4.5 zet ve Abstract

Bu blm, YK Tez Merkezinin hazrlam olduu klavuza gre bu metin alanlar, italik
yaz tipi, izelge, ekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formller, semboller, alt veya st
simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya dier standart olmayan simge veya
karakterler iermemelidir. Bu blm 250 kelimeyi gememelidir. zet/Abstractta tez
almasnn amac, kapsam, kullanlan yntem(ler) ve varlan sonu(lar) ak ve z olarak
belirtilmelidir. Ancak, bunlar balk eklinde verilmemelidir. Metin aral 1, gerektii
hallerde 10 punto da yazlabilir.

retim yelerinin unvanlarnn yazmnda;

Prof. Dr. --------------------------- Prof. Dr.
Do Dr. ---------------------------- Assoc. Prof. Dr.
Yrd .Do. Dr. ----------------------- Asst. Prof. Dr.
ksaltmalar kullanlmaldr. (EK 4-5)
11

4.6 nsz ( ve/veya) Teekkr

Tezi hazrlayan tarafndan vurgulanmak istenen alma ile ilgili ek bilgiler yer alr.
Gerekiyorsa bu blmn son ksmnda, tez almasnda ve tezin hazrlanmasnda dorudan
katks bulunan kiilerle, dorudan ilgili olmad halde olaan grevi dnda katkda
bulunmu kii ve kurululara teekkr edilmelidir Teekkr edilen kiilerin varsa unvan, ad
soyad, parantez iinde grevli olduu kurulu ve almaya olan katks ksa ve z biimde
belirtilmelidir. Bu blm 2 sayfay gememelidir. Tez almas bir proje kapsamnda
gerekletirilmi ise, projenin ad ve numaras ile ilgili kuruluun ad da bu blmde
belirtilmelidir. ( EK 6).

4.7 indekiler Dizini

EK 7deki rnee uygun olarak hazrlanmaldr. Tez metninde yer alan btn blm ve alt
blm balklar, kaynaklar ve (varsa ekler) zgemi indekiler Dizininde eksiksiz olarak
aynen verilmelidir.

4.8 Ksaltmalar ve/veya Simgeler Dizini

Bu blmde metin iinde kullanlan ksaltma ve/veya simgeler belirtilmelidir. (EK 8).

4.9 ekiller Dizini

Dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve dier sayfalara balk yazlmamaldr. Her bir ekil
satr 1 ara ve 10 punto olarak da yazlabilir. (EK 9)

4.10 izelgeler Dizini

Dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve dier sayfalara balk yazlmamaldr. Her bir izelge
satr 1 ara ve 10 punto olarak da yazlabilir. (EK 10)

12
5. TEZ ERNN DZENLENMES

Tez, Giri, Kuramsal Temeller ve/veya Kaynak zetleri, Materyal ve Yntem,
Aratrma Bulgular, Tartma ve Sonu (varsa NERLER) olmak zere be ana
blmden olumaldr. Ancak tezin ama ve kapsam dorultusunda Giri blm ile Sonu
blm arasndaki dier blmler, yazarn ve danmannn uygun grd ekilde
dzenlenebilir. Tezin arkasnda Kaynaklar blm bulunmal ve gerekiyorsa Ekler ayr bir
blm olarak verilmelidir. Tezin en sonunda ise adayn zgemii yer almaldr.

5.1 Giri

Tez konusu ile ilgili hazrlayc bilgiler verildikten sonra aratrmann amac ve kapsam
aka belirtilmelidir. Daha nce yaplm almalar varsa, bunlar da Giri blm iinde
verilebilir.

Eer tez almasnda ve yazmnda olaand ve/veya tartmal bir adlandrma, snflama ve
kavram kullanlmsa, bunlarn aklamas yine Giri blmnde verilmelidir.

5.2 Kaynak zetleri ve/veya Kuramsal Temeller

zerinde allan konu ile ilgili olarak daha nce yaplm olan almalarn ksa zetler
halinde tantld blmdr. Bu blmde ayn konudaki kaynaklara tarih srasna gre
deinilmelidir.

5.3 Materyal ve Yntem

Materyal, zerinde allan ya da almada kullanlan objedir. Materyalin zellikleri,
kullanlma ekli vb. bilgiler bu blmde yer almaldr.

Yntem ise aratrmann amacna ulamasnda kullanlan teknik ya da tekniklerdir. Ak ve
anlalr bir ekilde verilmelidir.
13
Eer kullanlan yntem, uluslararas dzeyde standartlam bir yntem ise yntemin yalnzca
kaynak gsterilerek adnn verilmesi yeterlidir. Ancak standart bir yntemde herhangi bir
deiiklik yaplmsa ayrntl olarak verilmelidir.

5.4 Aratrma Bulgular

Tez almasndan elde edilen bulgular z fakat ak ve seik olarak yazlmaldr. Eer
bulgular bu blmde tartlyorsa, blm bal BULGULAR VE TARTIMA biiminde
olmaldr.

5.5 Tartma ve Sonu

Tez almas ile elde edilen bulgularn literatrdeki almalar ile karlatrlmas,
aratrcnn yorumu ile birlikte bu blmde belirtilir. Tez aratrmasndan elde edilen
sonular da ksa, z ve anlalr biimde yazlr. Eer bulgular bir nceki blmde
tartlmsa blm bal SONU olmaldr. Varsa NERLER, bir alt balk altnda
sunulabilir.

5.6 Kaynaklar

Tezde, yararlanlan kaynaklarn listelendii Kaynaklar blm bulunmaldr. Metin iinde
gnderme yaplan her kaynak Kaynaklar blmnde yer almal, Kaynaklar blmnde
yer verilen her kaynaa da metin iinde gnderme yaplmaldr. Kaynaklar blmne
alnacak yaptlar, yazarn bizzat okuyup yararland yaptlar olmaldr.

Aratrcnn, bir kaynaktan ald bilgiyi metnin genel akna uygun biimde, yeniden ifade
ederek, kimi durumlarda da zetleyerek aktarmas gerekebilir. Bu durumda bilginin aidiyeti
deimeyeceinden, kaynaa gnderme yaplmas zorunludur. Kaynak gsterilse bile, bir
yaptn tamam veya tamamna yakn bir blm bir baka almada aktarlamaz.

Kaynaklar blm hangi bilginin hangi kaynaktan alnd konusunda fikir vermez. Bu
bilgi, metnin iinde ilgili yerde, sz konusu bilgi kaynana gnderme yaplarak
aktarlmaldr. Bir kaynaktan deitirilmeden yaplan alntlar, zgn kaynakta getii
biimiyle ayra iinde gsterilmelidir.
14

Patent ve telif hakk sz konusu olan yapt, resim, izelge, forml, ekil, vb. gibi eler iin,
kaynak gstermenin yan sra, izin alnmasnn da gerekli olabilecei unutulmamaldr.

Kaynaklar soyad ve yl sistemine gre dizin haline getirilerek, yine sayfann sol kenar
boluu hizasndan balanarak yazlmaldr. Yazm bykl 12 punto ve 1 satr aral ile
yazlmal; kaynan ilk satrndan sonraki satrlar sol kenardan itibaren bir tab ierden
balanmaldr. Her bir kaynaktan sonra da 1 ara boluk verilmelidir. (EK 11)

Kaynaklarn tanmlanmasnda aadaki kurallara uyulmaldr.

1) Kitap

Soyad-virgl- ilk ad(lar)nn ba harfi -nokta- yayn yl-nokta- yaynn bal -nokta-
yaynevi-virgl-sayfa says-virgl- ehir veya lke -nokta-
rnek:
(1) Bozcuk, S. 1986. Bitki Fizyolojisi. Hatipolu yaynevi, 89, Ankara.
(2) Hallauer, A. R. 2001. Specialty corns. Marcel and Dekker, 469, London.

2) Kitap Blm
rnek:
Castillo, E., Marty, A., Condoret, J. S. ve Combes, D. 1996. Enzymatic catalysis in
nonconventional media using high polar molecules as substrates, In: Annals of the
New York Academy of Science. Dordick, J. S. ve Russell, A.J. (eds), The NewYork
Academy of Science, 206-211, New York.

3) Dergi

Soyad-virgl- ilk ad(lar)nn ba harfi -nokta- yayn yl-nokta- makale bal -nokta-
yaynland dergi-virgl-cilt ve parantez iinde say- virgl-balang ve biti sayfas-nokta-

Ayn yazar(lar)n, farkl yllardaki yaynlar veriliyorsa, nce yapt yayndan balanarak,
ayn ylda yapm olduu yaynlar veriliyorsa da metin ierisindeki deinme srasna gre
yayn ylnn yanna harf konarak alfabetik sralama yaplmaldr.
15
rnek:
Habulin, M. ve Knez, Z. 2001a. Activity and stability of lipases from different sources in
supercritical carbon dioxide and near- critical propane. Journal of Chemical
Technology and Biotechnology, 76(2), 1260-1266.

ya da daha ok yazarl makalelere atf yapldnda metin iinde vd. ksaltmas kullanlr
ve kaynak listesinde yazar adlar tam olarak verilir. Kaynaklarda kullanlan periyodiklerin
uluslararas ksaltmalar konmaldr. Eer bu ksaltmalar bilinmiyorsa periyodik orijinal adyla
yazlmaldr.

4) Baslm Tez
rnek:
Mavi, K. 2009. Kabakgil trlerinde tohum gc testlerinin kullanm ve stres koullarnda
k ile ilikileri. Doktora Tezi, Ankara niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Bahe Bitkileri
Anabilim Dal, 190, Ankara.

5) Baslmam Tez
rnek:
Zorlu, N. 2013. Tekstil atk sularndan boya gideriminde bileik ileri oksidasyon
yntemlerinin incelenmesi. Yksek lisans tezi (baslmam). Ankara niversitesi, Fen
Bilimleri Enstits, Kimya Mhendislii Anabilim Dal, 108, Ankara.

6) Kongre ve Sempozyum
rnek:
(1)Mirza, Z., Gven, A., Yldz, N. ve Mehmetolu, . 2008. Tekstil Endstrisinde
Kullanilan Boyar Maddelerin Farkl Adsorbanlarla Giderimi, 8. Ulusal Kimya
Mhendislii Kongresi (UKMK-8), 26-29 Austos, nn niversitesi, Bildiri
zetleri Kitab, DT-59, 277, Malatya.
(2) Erte, E., Gven, A., Kunter, B., Keskin N. ve Mehmetolu . 2007. Effect of Ultrasound
as Abiotic Elicitor on the Production of Trans-Resveratrol in Vitis vinifera L.,
European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6), 16-20 September, Book of
Abstracts, Vol 2, 987-988, Copenhagen, Denmark.

7) Yazl Grme
rnek:
Stern, W.R. 2005. Yazl grme. Bat Avustralya niversitesi Tarm Enstits Agronomi
Blm, Nedland, Avustralya.
16
8) Web Sitesi
Anonymous. 2003. Web Sitesi: http://www.novo.dk, Eriim Tarihi: 15.08.2013.

5.7 Ekler

Konuyu datc ve okumada sreklilii engelleyici nitelikteki ve dip not olarak
verilemeyecek kadar uzun aklamalar, bir formln karl, geni kapsaml ve ayrntl
deney verileri, rnek hesaplamalar, izimler, ekiller vb. bu blmde verilmelidir.

Her bir EK iin ayr balk seilmeli (EK 1, EK 2, EK 3 gibi), her biri yeni bir sayfadan
balamaldr. Birden fazla EK verilmesi durumunda, her bir EKin balnn yazld ayr bir
EKLER kapa konulmal ve sayfa numaras da Kaynaklar blmnn bitiini izleyen sayfa
numaras ile devam edilmelidir. Sadece bir ekimiz var ise EKLER kapa konulmamaldr.
NDEKLER dizininde de srasyla ve eksiksiz olarak verilmelidir.

5.8 zgemi
EK 12de verilen rnee uygun olarak hazrlamal ve tezin en son sayfasnda yer almaldr.
17
TEZ ER VE BALIK NUMARALAMA SSTEM

KAPAK SAYFASI (numarasz sayfa)
ONAY SAYFASI (numarasz sayfa)
ETK
ZET
ABSTRACT
NSZ (ve/veya) TEEKKR
NDEKLER
SMGELER (ve/veya) KISALTMALAR DZN
EKLLER DZN
ZELGELER DZN
1. GR
2. KURAMSAL TEMELLER ve/veya KAYNAK ZETLER
3. MATERYAL ve YNTEM
3.1 Materyal
3.2 Yntem
3.2.1 Fenolik maddelerin HPLC ile belirlenmesi
4. ARATIRMA BULGULARI
5. TARTIMA ve SONU
KAYNAKLAR
EKLER
EK 1 (Balk yazlmal)
EK 2 (Balk yazlmal)
ZGEM
18
EK 1ANKARA NVERSTES
FEN BLMLER ENSTTS

YKSEK LSANS TEZ


DEKEN ALAN JEL ELEKTROFORES YNTEM LE
Salmonella SEROTPLARNN TANISI


Ahmet Caner SNMEZ


BYOLOJ ANABLM DALI

ANKARA
2013


Her hakk sakldr

19
EK 2TEZ ONAYI


Ahmet Caner SNMEZ tarafndan hazrlanan Deiken Alan Jel Elektroforesi Yntemi
ile salmonella Serotiplarinin Tans adl tez almas 21/06/2013 tarihinde aadaki jri
tarafndan oy birlii ile Ankara niversitesi Fen Bilimleri Enstits Biyoloji Anabilim
Dalnda YKSEK LSANS TEZ olarak kabul edilmitir.


Danman : Prof. Dr. Mustafa AKELK
Ankara niversitesi Biyoloji Anabilim Dal
E Danman : (Varsa)Jri yeleri :

Bakan : Prof. Dr. Yavuz BEYATLI
Gazi niversitesi Biyoloji Anabilim Dalye : Prof. Dr. Cumhur KM
Ankara niversitesi Biyoloji Anabilim Dalye : Prof. Dr. Mustafa AKELK
Ankara niversitesi Biyoloji Anabilim DalYukardaki sonucu onaylarm.

Prof. Dr. brahim DEMR
Enstit Mdr


20
EK 3ETKAnkara niversitesi Fen Bilimleri Enstits tez yazm kurallarna uygun olarak hazrladm
bu tez iindeki btn bilgilerin doru ve tam olduunu, bilgilerin retilmesi aamasnda
bilimsel etie uygun davrandm, yararlandm btn kaynaklar atf yaparak belirttiimi
beyan ederim.

Tarih
mza
rencinin Ad Soyad

i
21
EK 4

ZET


Yksek Lisans Tezi

PARAZTOT Anagyrus pseudococci Girault (Hymenoptera: Encyrtidae) LE
KONUKUSU Planacoccus ficusRisso (Homoptera: Pseudococcidae) ARASINDAK
BYOLOJK LKLER ZERNE ARATIRMALAR


Gknur GLE
Ankara niversitesi
Fen Bilimleri Enstits
Bitki Koruma Anabilim Dal

Danman: Prof. Dr. Neet KILINER

Planococcus ficusu parazitleyebilen Anagyrus pseudococcinin baz biyolojik zellikleri
incelenmitir. almalar 28C scaklk, % 60-65 orantl nem ve 16:8 (aydnlk: karanlk)
koullarn saland laboratuvar ortamnda yaplmtr. almalarda asma unlubitinin
farkl konuku ya (dokuz,15 ve 21 gn yal bireyler) kullanlmtr. Sonuta; parazitoitin en
ok 21 gn yal asma unlubiti nimflerine yumurta brakt, dokuz gn yal nimflere
yumurta brakmad ancak bunlar zerinde konukudan beslenme davran gsterdii
saptanmtr. Parazitoitin 15 ve 21 gn yal bireylerde dii gelime sreleri srasyla ortalama
17.70.39 ve 16.650.25 gn, erkek gelime sreleri ise ortalama 16.850.29 ve 15.250.09
gn olarak bulunmutur. Parazitoitin dii mr dokuz, 15 ve 21 gn yal bireylerde srasyla
ortalama 8.51.15, 14.80.98 ve 15.650.92 gn olarak belirlenmitir. Bu deerler
parazitoitin erkek mr iin 5.870.45, 7.30.43 ve 6.70.54gn olarak saptanmtr.
Parazitoitin cinsiyet oran 1:0.912 (erkek:dii) olarak bulunmutur. Parazitoitin meydana
getirdii toplam yavru says 15 ve 21 gn yal asma unlubiti nimflerinde srasyla ortalama
22.351.68 birey/dii ve 34.82.56 birey/dii olarak tespit edilmitir. Parazitoitin mumya olu
sreleri 15 ve 21 gn yal asma unlubiti nimflerinde srasyla ortalama 7.850.11 ve
8.650.11 gn olarak bulunmutur. Toplam ve etkili kapsllenme oranlar 15 gn yal asma
unlubiti nimflerinde srasyla %49.73 ve %25 olarak, 21 gn yal asma unlubiti nimflerinde
ise %60.36 ve %37.51 olarak belirlenmitir. 15 gn yal asma unlubitinde gelien parazitotin
dl sresi (T
o
)=23.49 gn, net reme gc (R
o
)=5.15 dii/dii ve doal kaltm yetenei
(r
m
)=0.0698 dii/dii/gn olarak saptanmtr. Bu deerler 21 gn yal asma unlubitinde
gelien parazitoit iin T
o
=22.39 gn, R
o
=6.94 dii/dii ve r
m
=0.0865 dii/dii/gn olarak tespit
edilmitir.
Haziran 2004, 75 sayfa

Anahtar Kelimeler: Planococcus ficus, Anagyrus pseudococci, asma unlubiti,
Pseudococcidae, Encyrtidae, biyoloji, mumya, kapsllenme reaksiyonu, yaam izelgesi

ii
22
EK 5


ABSTRACT
Ph.D. Thesis
PROTEIN-MEMBRANE INTERACTIONS AND SEPARATION OF PROTEINS BY
MEANS OF MEMBRANE SYSTEM
Sema SALGIN
Ankara University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Chemical Engineering

Supervisor: Prof.Dr. Serpil TAKA
Co-Supervisor: Prof.Dr.Tuner H. ZDAMAR

Protein-membrane interactions were studied comprehensively using the model protein bovine
serum albumin (BSA), the model enzyme serine alkaline protease (SAP), and the
ultrafiltration membranes with different chemical structures (polyethersulphone, PES;
cellulosetriacetate, CTA) at various ionic environments. Static adsorption experiments were
carried out at the isoelectric point (IEP), under the IEP and above the IEP of the proteins for
different ionic strength values by using the membranes of 10 and 100 kDa MWCO values.
More BSA was adsorbed on hydrophobic PES membranes than on hydrophilic CTA
membranes. The highest degree of adsorption was obtained under the IEP of the proteins
whereas the minimum adsorption was occurred at the IEP. With increasing ionic strength, the
amount of the adsorbed protein decreased. SAP adsorption on PES membranes agreed well
the Hofmeister series of the ions. The zeta-potentials for the membranes and for BSA were
determined by streaming potential measurements and theoretical calculations, respectively.
The values of the zeta potential of the membranes increased with increasing pH, however,
decreased with increasing ionic strength. The electrostatic and the van der Waals interactions
energies between the membranes and BSA were calculated using the DVLO theory.
Attractive forces under the IEP, however, repulsive forces above the IEP were found to be
dominant. To detect the structural changes on the membrane surfaces after adsorption, the
membranes were analysed by FTIR-ATR, SEM and AFM. The effective diffusion
coefficients for BSA and SAP into the PES membranes were calculated by employing the
experimental data into the model, which is constructed on the basis of the mass balance in the
porous membranes.

June 2004, 178 pages

Key Words : Protein-membrane interactions membrane fouling, protein adsorption, interface
interactions, ionic environment, DLVO theory, effective diffusion coefficient

iii
23
EK 6
NSZ ve TEEKKR

almalarm ynlendiren, aratrmalarmn her aamasnda bilgi, neri ve yardmlarn
esirgemeyerek akademik ortamda olduu kadar beeri ilikilerde de engin fikirleriyle yetime
ve gelimeme katkda bulunan danman hocam sayn Prof. Dr. Sebahattin ZCANa,
almalarm sresince maddi manevi desteklerini esirgemeyen Ankara niversitesi Tarla
Bitkileri Anabilim Dal retim yelerinden Sayn Prof. Dr. Celal ERe, Doa sevgisi ve
bilimsel yaklam kendisinden renmeye altm deerli hocam Prof. Dr. Neet
ARSLANa, almalarm srasnda nemli katklarda bulunan ve ynlendiren Prof. Dr.
Gkhan SYLEMEZOLUna, (Ankara niversitesi Bahe Bitkileri Anabilim Dal retim
yesi) bilimsel almalarn yannda her aamada pratik zmleriyle bir hoca bir arkada
olarak destek olan Ankara niveritesi Tarla Bitkiler Anabilim Dal retim yelerinden Prof.
Dr. Bilal GRBZ, Do. Dr. Cengiz SANCAK, Do. Dr. Cafer S. SEVMAY ve Do. Dr.
Hayrettin KENDRe, Molekler teknikler konusunda kendilerinden ok eyler rendiim
Nebraska niversitesi (ABD) Agronomi Blmnden Dr. H. BUDAK ve Dr. I. DWEIKAT
a, projeler kapsamnda birlikte altm arkadalarm Yrd. Do. Dr. Semra MRC, Dr.
Serkan URANBEY, Dr. Khalid M. KHAWAR, Ara. Gr. Ercment O. SARIHAN, Ara.
Gr. Mehmet ATAK, Ara. Gr. Sat , Ara. Gr. M. Demir KAYA, Ara. Gr. Arif
PEK ve Muhammet KAYA ile laboratuvarda birlikte altm tm arkadalarma ve
teknisyen Hseyin C. KALYONCU ya, almalarm sresince birok fedakarlklar
gstererek beni destekleyen eim ve ocuklarma en derin duygularla teekkr ederim.


Bu tez almas, Tarmsal Biyoteknoloji AR-GE Merkezi (98K120640-DPT), leri
Aratrma ve Eitim Programlar (2001K120240-DPT) ve Papaver bracteatumun Ankara
ve Bolvadin Koullarnda Yetitiriciliinin Gelitirilmesi zerine Bir Aratrma (TMO)
konulu projeler tarafndan desteklenmitir.skender PARMAKSIZ
Ankara, Eyll 2004


iv
24
EK 7


NDEKLER


TEZ ONAY SAYFASI
ETK..i
ZET ....ii
ABSTRACT ....iii
NSZ ve TEEKKR.....iv
SMGELER ve KISALTMALAR DZN ......vi
EKLLER DZN ...vi
ZELGELER DZN ....vii
1.GR 1
2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ZETLER 3
3. MATERYAL ve YNTEM ..........23
3.1 Materyal ... 25
3.1.1 Bitki rnei ... 25
3.1.2 Meyve suyu ve nektarlar .... 25
3.2 Yntem ..... 28
3.2.1 Sperkritik akkan ekstraktr ile bitki ekstraksiyonu .... 29
4. BULGULAR ve TARTIMA ..... 42
4.1 Sperkritik Akkan Ekstraktr ile Bitki Ekstraksiyonu
Bulgular ..... 42
4.1.1 Scaklk-basn etkileimi ..... 43
5. SONU ....... 80
5.1 Deerlendirme ..... 80
5.2 neriler .... 89
KAYNAKLAR . 90
EKLER.. 95
EK 1 Duyusal Deerlendirme Formlar ..... 96
EK 2 LC/MS/MS Kalibrasyon Erileri ...... 98
EK 3 Standartlarn Toplam yon Kromatogramlar (TIC) .... 102
ZGEM ..... 124v
25
EK 8SMGELER DZN

CO
2
Karbondioksit
HCl

Hidroklorik

Asit
NaOH Sodyumhidroksit
H
2
SO
4
Slfirik

Asit
Nm Nanometre
C Santigrat
Rpm Dakikada DevirKsaltmalar

APS Amonyum Perslfat
EDTA Etilen Diamin Tetraasetik Asit
N-PAGE Native-Poliakrilamid Jel Elektroforez
ME Merkaptoetanol
MRSA Metisilin Direnli Staphylococcus aureus
MSSA Metisilin Duyarl Staphylococcus aureus
PAGE Poliakrilamid Jel Elektroforez
S. Staphylococcus
SDS Sodyum Dodesil Slfat
SDS-PAGE Sodyum Dodesil Slfat-Poliakrilamid Jel Elektroforez
TAE Tris Asetikasit EDTA
TEMED Tetra Etil Metilen Diamin
TEP Toplam Ekstraseller Protein

vi


26
EK 9EKLLER DZN


ekil 4.17 Kirmir aynda kalsiyum deerlerinin aylara gre deiimi...................................12

ekil 4.18 Kirmir aynda magnezyum deerlerinin aylara gre deiimi .............................13

ekil 4.22 Etiella zinckenellann ergin kn ve uu periyodunu belirlemede
kullanlan feromon tuza ......28

ekil 4.23 MRSA izolatlarnda elde edilen plazmid paternleri...............................................35

ekil 4.24 ok katl vektr nicemleyici....................................................................................45vii
27
EK 10
ZELGELER DZNizelge 1.1 eitli eik deerlerinde yaplan kodlamalar sonucu tekrar oluturulan
ereveler iin elde edilen snr deerleri..............................................................12

izelge 1.2 Zar geliimini tamamladktan sonra alkol dereceleri ykseltilen Narince
araplarnn genel bileimi ....15

izelge 4.1 I. Devre domates yapraklarnda inko analizine ait varyans analiz tablosu... 22

izelge 4.2 Arlatrlm polifenol oksidaz enzimi retiminde enzim aktivitesi ile enzimin
bakr kapsamlar arasndaki iliki ..........................................................................27

viii

28
EK 11

KAYNAKLAR

Anonim. 1995. Tarm istatistikleri zeti. DE yayn, 22, Ankara.

Anonymous. 1991. The state of food and agriculture 1990. FAO, 223, Rome.

Bairamov, E., akar, . and elebi, O.A. 1996. Quadratic pencil of shrdinger operators with
spectral singularities. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 216,
303-320.

Anonymous. 2013. Web Sitesi: http://www.novo.dk, Eriim Tarihi: 15.08.2013.

Castillo, E., Marty, A., Condoret, J.S. and Combes, D. 1996. Enzymatic catalysis in
nonconventional media using high polar molecules as substrates, In: Annals of the
New York Academy of Science. Dordick, J. S. and Russell, A.J. (eds), The
NewYork Academy of Science, 206-211, New York.

Day, R.A. 1996. Bilimsel bir makale nasl yazlr ve yaymlanr (eviri: G.A. Altay), 2.
Bask., TBTAK yayn, 223, Ankara.

Eki, A. 1988. Meyve suyu durultma teknii. Gda Teknolojisi Dernei Yaynlar: 9, 127,
Ankara.

Erdik, E. ve Sarkaya, Y. 1997. Temel niversite Kimyas, Cilt: I, Gazi Bro yayn, 738,
Ankara.

Erte, E., Gven, A., Kunter, B., Keskin, N. and Mehmetolu, . 2007. Effect of Ultrasound
as Abiotic Elicitor on the Production of Trans-Resveratrol in Vitis vinifera L.,
European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6), 16-20 September, Book of
Abstracts, Vol 2, 987-988, Copenhagen, Denmark.

Front, M.F. and Ross, J.V. 1985. US 4678-653, (patent gsterimi iin rnektir)

29
Habulin, M. and Knez, Z. 2001a. Activity and stability of lipases from different sources in
supercritical carbon dioxide and near- critical propane. Journal of Chemical
Technology and Biotechnology, 76(2), 1260-1266.

Habulin, M. and Knez, Z. 2001b. Pressure stability of lipases and their use in different
systems. Acta. Chim. Slov., 48, 521-532.

Mirza, Z., Gven, A., Yldz, N. ve Mehmetolu, . 2008. Tekstil Endstrisinde Kullanilan
Boyar Maddelerin Farkl Adsorbanlarla Giderimi, 8. Ulusal Kimya Mhendislii
Kongresi (UKMK-8), 26-29 Austos, nn niversitesi, Bildiri zetleri Kitab,
DT-59, 277, Malatya.

Pieper, C.M. 1998. Introduction to activity based costing. A Technical bulletin from ABC
technologies, http://www.abctech.com, Eriim Tarihi: 12.10.2004.

Stern, W.R. 1975. Yazl grme. Bat Avustralya niversitesi Tarm Enstits Agronomi
Blm, Nedland, Avustralya.

Zorlu, N. 2013. Tekstil atk sularndan boya gideriminde bileik ileri oksidasyon
yntemlerinin incelenmesi. Yksek lisans tezi (baslmam). Ankara niversitesi,
108, Ankara.


30
EK 12

ZGEM


Ad Soyad :
Doum Yeri :
Doum Tarihi :
Medeni Hali :
Yabanc Dili :

Eitim Durumu (Kurum ve Yl)
Lise : Okul Ad (Mezuniyet yl)
Lisans : niversite Ad Faklte Ad Blm Ad (Mezuniyet yl)
Yksek Lisans : niversite Ad Enstit Ad Anabilim Dal Ad
(Programa giri ay ve yl Mezuniyet ay ve yl )

alt Kurum/Kurumlar ve Yl
.

Yaynlar (SCI) (Yayn yllar dikkate alnmaldr)
.

Hakemli Dergiler (Yayn yllar dikkate alnmaldr)
.

Ulusal Kongre Sunum (Sunum tarihleri dikkate alnmaldr)
.

Uluslararas Kongre Sunum (Sunum tarihleri dikkate alnmaldr)
.

EK 13

BYKLKLER, BRMLER, SMGELER


Temel ve uygulamal bilimlerde kullanlan byklk, birim ve simge says binlercedir. Bu
liste, SI birim sistemini oluturan ve sk kullanlan balca birimleri ve simgeleri iermektedir.
Tezlerdeki saysal deerlendirmeler ve boyut deerlendirilmelerinde SI birim sistemine
uyulmas zorunludur.


1. SI Birim Sisteminin Temel Birimleri

Boyut Birim Simge

Uzunluk metre m
Ktle kilogram kg
Zaman saniye s
Elektrik akm amper A
Termodinamik scaklk kelvin K
Ik iddeti kandela cd
Madde miktar mol mol


2. SI Birimlerinin Katlar ve Askatlar

Exa 10
18
E
Peta 10
15
P
Tera 10
12
T
Giga 10
9
G
Mega 10
6
M
Kilo 10
3
k
Hekta 10
2
h
Deka 10 da
Desi 10
-1
d
Santi 10
-2
c
Mili 10
-3
m
Mikro 10
-6

Nano 10
-9
n
Piko 10
-12
p
Femto 10
-15
f

Atto 10
-18
a3. SI Birimlerinde Evrensel Deimezler


Elektron yk e 1,602192 10
-19

Avagadro says L,N 6,0221367 10
23
tanecik/mol
Faraday sabiti F 9,648531 10
4
C/mol
32
Gaz sabiti R 0,082057 Latm/mol K
8,314510 J/mol K
Boltzman sabiti k 1,38066 10
-23
J/K
Elektro magnetik
dalga faz hz c 299779249,8 m/s
Elektron ktlesi m
e
9,10953 10
-31
kg
Proton ktlesi m
p
1,67648 10
-27
kg
Ntron kltesi m
n
1,674954 10
-27
kg
Atomik ktle birimi akb 1,660566 10
-27
kg
Planck sabiti h 6,6260755 10
-34
J.s
Bohr magnetonu
B
9,27408 10
-24
J.T
-1

Yerekimi ivmesi g 9,80665 m s
-2
Gravitasyon sabiti G 6,67259 10
-11
N.m
2
kg4. Mekanik Birimler ve Is Birimleri


Kilogram kg
Ton t
Ktle m


Atomik ktle birimi akb, u, Da
Younluk d
Hacim V,v
Kuvvet, Arlk F
g
,G,w
Newton N (kg m.s
-2
)
Momentum P
Moment M
Asal momentum L
Tork M,T
Gravitasyon sabiti G (G=6,67259 10
-11
N.m
2
kg
-2
)
Impuls I
Eylemsizlik momenti I,J
Basn P
Gerilme o
Paskal Pa, N/m2
Kayma gerilmesi i
Kesme gerilmesi
Dorusal gerilme c
Hacim gerilmesi v
Esneklik modl E
Kayma modl G
Hacim modl K
Sktrlabilirlik
Dinamik srtnme faktr
Statik srtnme faktr s
Viskozite (dinamik visko.) q
Kinematik viskozite v
33
Yzey gerilim o,
Enerji E
W
Potansiyel enerji Ep
Kinetik enerji Ek
G P
Verim q
Ktle debisi qm
Hacim debisi qv
Joule J
Watt W = 1 J/s
Termodinamik scaklk derecesi T
Celcius scaklk derecesi t
Kelvin K
Celcius C
Fahrenheit F
Reomr Re
Rankin R
Is ak hz u
Is miktar Q,q
Is iletkenlik katsays , k
Is iletim katsays k
Dorusal genleme katsays
Hacim genleme katsays
Basn genleme katsays |
zotermal sktrlabilirlik X
T

Yzey s iletim katsays h
Is geirgenlik direnci R
Is difzyon katsays a
Is kapasitesi C
Ktlece s kapasitesi c
Sabit basnta s kapasitesi C
p

Sabit hacimde s kapasitesi C
v

Entalpi H
Entropi S
Helmholtz serbest enerjisi A
Gibbs serbest enerjisi G
Termodinamik i enerjisi U


5. Uzay ve Zaman Birimleri

A (dzlemde) , |, Y,
A (uzay) O
Radyan rad
Derece
Dakika '
Saniye *
Steradyan sr
34
Uzunluk L
Genilik b
Ykseklik h
Kalnlk d,s
ap D
Yarap r
Uzaklk d,r
Erilik yarap p
Erilik t
Metre m
Alan A,S
Hacim V
Litre L
Hz v, u
Asal hz e
vme a
Asal ivme o
Yerekim ivmesi g
Angstrm A
6. Periyodik Olaylarla lgili Birimler

Periyodik zaman T
Frekans f, v
Dnme frekans n
Asal frekans e
Dalga boyu
Dalga says o,
-1
, k
Faz hz c,v,c

,v

Saniye s
Hertz Hz

7. Elektrik ve Magnetizma Birimleri

Elektrik akm I
Elektrik yk Q
Hacimce yk younluu P
Elektrik alan iddeti E
Potansiyel fark (gerilim) v
Elektromotor kuvveti EMK, E
Elektrik ak younluu D
Amper A
Coulomb C
Volt V
Elektrik aks
Kapasitans C
Elektrik geirgenlik cr
Boluk elektrik geirgenlii co
Polarizasyon P
Magnetik alan iddeti H
Farad F
35
Magnetik ak younluu B
Magnetik ak C
z indktans L
Sznt faktr o
Gauss Gs
Tesla T
Weber Wb
Henry H

Magnetik geirgenlik
Boluun magnetik geirgenlii o
Magnetik ssseptibilite _
Molar magnetik ssseptibilite X
m
Bohr magneton B
m
Diren R
Ohm O
letkenlik G
Siemens S
G (elektrik akm iin) P
zdiren P
z letkenlik o
Sarm says N
Faz says m
Frekans
Dnme frekans n
Empedans z
Admitans y
Gauss magnetik ssseptibilitesi K
s

Gauss mknatslanmas M
s


8. Ik ve Elektromagnetik Ima le lgili Byklk ve Birimler


Elektromagnetik dalga yaylma hz (k hz) c
In enerjisi Q,W,E
In enerji ak hz ,
In demeti iddeti I
In younluu L
In yayma gc m
Birinci ma sabiti C
1

kinci ma sabiti C
2

Stefan boltzman sabiti o
Emisyon oran c
Foton says Np, Qp, Q
Foton younluu Lp, L
Foton yayma gc Mp,M
Foton nlama younluu Ep, E
Ik aks C, Cv
Kandela Cd
lmen Lm
36
Lks Lx
Aydnlatma E
Ik etkinlii K
Ik verimi V
CIE renk fonksiyonlar X

, Y

, Z

renk koordinatlar X, Y, Z
Spektral apsorplama

Spektral yanstma faktr e


Spektral geirme faktr Z


Spektral n younluu |


Optik younluu D

Lineer absorpsiyon katsays a
Molar absorpsiyon katsays c
Absorbans A
Geirgenlik T
Ik yolu uzunluu L
Obje uzakl P
Grnt uzakl p
Odak f
Dioptri 1/F
Krma indisi n
Spesifik evirme as

9. Akustik Byklk ve Birimleri

Ses hz c
Grup hz C
g

Ses gc P,Pa
Ses iddeti I,J
Akustik empedans Z
a
Mekanik empedans Z
m
Ses basn seviyesi L
p

Snm katsays S
Durulma zaman Z
Bel B
Logaritmik dekrement A
Snm katsays
Faz snm katsays |
Yaylma katsays
Yutuculuk o,
Yansma faktr r
Geirme faktr t
Neper Np
Ses indirgeme indisi R
Yanklama zaman T
Ses ykseklii N


10. ekirdek Reaksiyonlar 7,5, 10 ile ilgili Birimler
37

Reaksiyon enerjisi Q
Rezonans enerjisi E
r
, E
res

Tesir etkisi o
Parack ak younluu |
Parack ak younluu hz
Zayflama katsays
Ntron says n
Ntron hz v
Ntron ak younluu
Yaylma katsays D,Dn
Ntron kayna younluu S
Rezonanstan kurtulma olasl P
Ortalama serbest yol I,
Blnme bana ntron says Y
Sourma bana ntron says q
Hzl fisyon arpan c
Termik faktr f
oalma katsays k
Reaktr zaman sabiti T
Aktiflik A
Becquerel Bq
Gray Gy
Sievert Sr
Rad Rad
Rem Rem
Kerma K
Ktle enerji transfer katsays
u
/p
Pozlama hz X

11.zeltiler ve Akkanlar ile ilgili Byklkler

Konsantrasyon (deriim) C
Molarite M
Molalite m
Normalite N
Hacimce yzde % h/h (% v/v)
Yzde %
Formalite F
Mol kesri x
Milyonda bir ksm ppm
Milyarda bir ksm ppb
Val V
Reaksiyon hz r
znrlk arpm K

Aktiflik katsays a
i

Diffzyon katsays D
Rezolsyon R
Reynolds says Re
Mach says Mo
38
Froude says Fr
Edeer iletkenlik A
Vant hoff faktr i
Tama says t, u
Parakor p
Dipol momenti

12. Kimyasal Maddelerin ve Polimerlerin Adlar ile lgili Ksaltmalar

Metil Me
Etil Et
n-propil n-Pr
izo-propil i-Pr
n-btil n-Bu
tersiyerbtil t-Bu
Asetil Ac
Asetat AcO
Alkilslfonik asit esteri ASE
Akrilonitril/btadien/stiren ABS
Benzil oktil adipat OA
Benzil btil ftalat BBP
Bis-glikoleter N, N0,N1,N2 tetraasetikasit EGTA
Dietilenglikol adipat DEGA
Dietilen glikolsksinat DEGS
Dietilen glikol sebazat DEGSE
Diizooktil adipat DIOA
Diizooktil ftalat DIOP
Dioktil ftalat DOP
Dimetil formamid DMF
Dimetil slfoksit DMSO
Dietilen triamin penta asetik asit DTPA
Etilendiamin tetra asetik asit EDTA
Etoksi EtO
Etil selloz ES
Etilen glikol adipat EGA
Fenol formaldehit PF
Fenoksi PhO
Fenil Ph,C
Karboksimetil selloz CMA
Kazein CS
Metoksi MeO
Melamin formaldehit MF
Nitrilo triasetik asit NTA
Oktil desil ftalat ODP
Poliamid PA
Poli btilen tereftalat PB+P
Poli karbonat PC
Poli etilen PE
Poli propilen PP
Poli etilen oksit PEOX
39
Poli etilen tereftalat PET
Poli metil metakrilat PMMA
Poli oksimetilen POM
Poli stiren PS
Poli tetrafloretilen PTFE
Poli retan PUR
Poli vinil asetat PVA
Poli vinil klorr PVC
Poli viniliden klorr PVDC
Silikon SI
Stiren/btadien S/B
Selloz asetat CA
Selloz nitrat CN
Selloz propiyonat CP
Tribtil fosfat TBF
Trifenil fosfat TPF
Trimetilkloro silan TMCS
Tetrabtil amonyum hidroksit TBAH
Tetrahidrofuran THF
Transdiaminohekzantetraasetik asit DCTA

13. Enstrmental Analiz Sistem Ksaltmalar

Atomik absorpsiyon spektroskopisi AAS
Atomik emisyon dedektr AED
Atomik emisyon spektroskopisi AES
Atomik fluoresans spektroskopisi AFS
Anodik syrma voltummetrisi ASV
Kapiler elektroforez CE
Kapiler jel elektroforez CGE
Klorlanm hidrokarbonlar CHC
Kimyasal iyonlatrma CI
Kimyasal lminesans CL
Katot nlar tb CRT
Yk aktarma dedektr CTD
Dnml voltammetri CV
Kapiler zon elektroforez CZE
Direkt plazma akm DCP
Direkt plazma akml ktle spektrometrisi DCPMS
Diferansiyel puls voltammetri DPV
Diferansiyel tarama kalorimetrisi DSC
Diferansiyel termal analiz DTA
Elektrotermal atomik absorpsiyon ETAAS
Elektron yakalama dedektr ECO
Elektron mpakt EI
Elektro magnetik indksiyon EMI
Elektro magnetik radyasyon EMR
Kimyasal analiz elektron spektroskopisi ESCA
Elektron sipin rezonans spektroskopisi ESR
Alev atomik absorpsiyon spektroskopisi FAAS
40
Alan iyonlatrmas spektroskopisi FI
Alev iyonlama dedektr FID
Fluoresans FL
Fourier transform FT
Fourier transform infrared FTIR
Fourier transform nkleer mag.rez. FT/MMR
Fourier transform ktle spektroskopisi FTMS
Gaz kromatografisi GC
Gaz sv kromatografisi GLC
Gaz kat kromatografisi GSC
Teorik plaka edeer ykseklii HETP
Yksek performansl sv kromatografisi HPLC
yon kromatografisi IC
nfrared IR
yon seici elektrod ISE
Sv kromatografisi LC
Laser desorpsiyon kayna LD
Laser mikroprob ktle spektroskopisi LMMS
Gzlenebilme snr LOD
Ktle spektroskopisi MS
Ntron aktivasyon analizi NAA
Yakn infrared spektroskopisi NIR
Nkleer magnetik rezonans NMR
yon ifti kromatografisi PC
Foto diyod array PDA
Foto iyonlama dedektr PID
Foto mltipliye tp PMT
Kuarz kristal mikroterazi QCM
Krma indisi dedektr RID
Ters faz kromatografisi RPC
Bal standart sapma RSD
Slfr kemi SCD
Lminesans dedektr LD
Doygun kalomel elektrod SCE
Sperkritik akkan SCF
Taramal elektron mikroskop SEM
Sperkritik akkan kromatografisi SFC
Sperkritik akkan ekstraksiyonu SFE
Standart hidrojen elektrodu SHE
Sekonder iyon ktle spektroskopisi SIMS
Taramal tnel mikroskop STM
Termal analiz TA
Termal iletkenlik dedektr TCD
Termogravimetrik analiz GA
Termal iyonlama ktle spektroskopisi TIMS
nce tabaka kromotografisi TLC
Termo mekanik analiz TMA
Uu zamanl ktle spektroskopisi TOF
Ultraviyole fotoelektron spektroskopisi UPS
Ultraviyole UV
41
X-Inlar emisyon spektroskopisi XES
X-Inlar fluoresans spektroskopisi XFS
X-Inlar fluoresans spektroskopisi XRF
X-Inlar foto elektron spektroskopisi XPS
Enerji Dispersif X-nlar analizi EDAXNOT: Yukarda yer alan semboller ve ksaltmalar TS 294, TS 295, TS 296, TS 297, TS 1308,
TS 1309, TS 1517, TS 1827 ile Erdik ve Sarkaya (1997)den yararlanlarak hazrlanmtr.
42