Anda di halaman 1dari 11

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran : Kelas Bil. Murid Hari Tarikh Masa Tema Tajuk : : : : :

Bahasa Melayu 5 Yakin

Rabu 20 Februari 2013 9.15 10.10 pagi Institusi Pelajaran Usaha Tidak Henti Kejayaan Menanti

: :

Fokus Utama

8.2

: Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu

penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) : Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Fokus Sampingan

5.2

: Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan

sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) : Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan

tanda baca. 9.3 : Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil

daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) : Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid murid pernah mendengar intonasi sewaktu bercerita. : Murid murid telah mengetahui ayat tunggal dan ayat majmuk.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid murid dapat : 1) membaca cerita dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2) menyusun enam maklumat mengikut urutan berdasarkan cerita yang dibaca dengan tepat. 3) Membina dan menulis sembilan ayat tunggal atau ayat majmuk berdasarkan kata ganda dengan betul.

Sistem Bahasa :

Tatabahasa :

Kata ganda

Pengisian Kurikulum

Ilmu - Matematik - Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Nilai Murni

- Yakin, sentiasa berusaha, kerjasama, teliti,

terus berusaha.

(a) (b) (c) (d)

Bahan Bantu Mengajar : audio lagu Gemuruh. lirik lagu Gemuruh. edaran teks. lembaran kerja.

LANGKAH/MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Set Induksi ( 5 minit )

Nyanyian lagu Gemuruh. Lirik Lagu Gemuruh Bila Bertalu Rentak Dikalbu Hasrat Yang Tersirat Semakin Ku Buru Bila Bergema Laungan Gempita Harapan Bernyala Nadi Ku Berganda Gemuruh Jiwa Semangat Membara Dari Puncak Ingin Ke Angkasa Berkalungkan Bintang Berkelipan Menyerlah Jauh Dari Yang Biasa Ungkapan Ini Bukan Sekadar Bermimpi Segalanya Kan Pasti Terbukti Nanti Gemuruh Jiwa

1.

Guru

Kecerdasan Pelbagai

meminta murid-

murid berada dalam - Verbal keadaan sedia dan selesa bagi memulakan pengajaran. linguistik Muzik Strategi Berpusatkan murid Mediatif Soal jawab Nilai Murni

2.

Guru

mengedarkan lirik lagu Gemuruh dan

Semangat Membara Dari Puncak Ingin Ke Angkasa Berkalungkan Bintang Berkelipan Menyerlah Jauh Dari Yang Biasa Soalan guru : Apakah mesej yang ingin disampaikan melalui lagu tersebut? Jawapan : Kita hendaklah sentiasa berusaha dan tidak berputus asa untuk mencapai kejayaan.

meminta murid

Yakin Sentiasa berusaha BBM

membaca secara imbasan (scanning). -

Audio lagu Gemuruh

3.

Guru

memasang audio lagu Gemuruh dan Gemuruh meminta murid menyanyi dengan penuh semangat. Lirik lagu

4.

Guru

bersoal jawab dengan murid mengenai lagu yang dinyanyikan.

5.

Guru

mengaitkan aktiviti yang dijalankan dengan tajuk

pelajaran yang akan dipelajari.

Tajuk pelajaran :Usaha Tidak Henti Kejayaan Menanti.

Langkah 1 (10 minit )

Membaca cerita berdasarkan teks.

1.

Guru

KBT Pembelajaran konstektual Pembelajaran koperatif Kecerdasan Pelbagai Verbal linguistik. Strategi Berpusatkan bahan Nilai murni Kerjasama Yakin BBM Teks cerita

mengedarkan tekscerita kepada setiap

(TEKS CERITA : RUJUK LAMPIRAN)

murid.

2.

Murid

diminta membaca

secara senyap dan mengenal pasti sebutan dan intonasi teks tersebut. -

3.

Murid

diminta membaca teks cerita secara bergilir gilir mengikut jantina dengan sebutan dan intonasi yang betul.

4.

Guru

melakukan penilaian terhadap bacaan murid.

Langkah 2 (10 minit)

Aktiviti menyusun maklumat mengikut keutamaan berdasarkan cerita

1.

Guru -

KBT Pembelajaran konstruktivis me Kemahiran berfikir

mengedarkan edaran lembaran

kerja kepada setiap murid. -

Arahan guru :

i.Rujuk teks cerita.

2.

Murid

ii.Lihat susunan
ayat yang terdapat dalam kotak.

mendengar arahan guru bagaimana untuk melengkapkan lembaran kerja tersebut. -

Strategi Berpusatkan murid Induktif Nilai Teliti Yakin BBM

iii.Susun ayat
mengikut keutamaan

3.
berdasarkan

Murid diberi

masa untuk cerita. menyiapkan lembaran kerja. ayat yang betul dalam satu perenggan sahaja. kerja Teks cerita Lembaran

iv.Tulis susunan

4.

Guru

Kad susunan

melakukan bimbingan kepada murid yang memerlukan.

Guru memaparkan kad susunan dan meminta murid menyusunnya mengikut keutamaan.

5.

Guru

menyemak jawapan bersama sama dengan murid.

Setiap murid menyemak jawapan masing masing.

Langkah 3 (25 minit)

Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat topik.

1.

Guru -

KBT Kemahiran berfikir Strategi Penerangan Koperatif Pengajaran berpusatkan murid

memberikan

penerangan kepada murid mengenai

Penyerapan sistem bahasa. Tatabahasa : Kata ganda

kata ganda.

2.

Murid

mendengar penerangan guru dengan teliti.

Aktiviti mencari kata ganda dalam teks cerita.

3.

Murid -

Nilai Murni: Kerjasama Teliti Yakin Terus

diminta untuk

menyalin nota yang ditulis oleh guru. -

berusaha

4.

Murid -

BBM Teks cerita

diminta berada secara

berpasangan untuk melakukan aktiviti seterusnya.

5.

Murid

diminta untuk mengenal pasti dan menggaris kata ganda yang terdapat di dalam teks cerita.

6.

Murid

menulis kata ganda yang telah dikenal pasti mengikut jenisnya.

7.

Guru

menyemak hasil kerja setiap pasangan.

8.

Murid

membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah berpandukan kata ganda secara individu.

9.

Guru

memberikan bimbingan kepada murid yang memerlukan.

Rumusan isi pelajaran Soalan guru: 1. Nyatakan pribahasa yang boleh dikaitkan dengan

Penutup (5 minit)

2.

Guru

Strategi

cerita ini? Jawapan : 1. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. 2. Ibarat mencurahkan air ke atas daun keladi. 3. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. merumuskan pelajaran isi - Soal jawab yang - Sumbang saran

dipelajari hari ini.

3.

Guru sesi

melakukan

soal jawab dengan murid.

4.

Guru meminta murid melakukan aktiviti regangan otot badan dan ke atas.