Anda di halaman 1dari 1

PK01 Pengurusan Panitia

ANALISA MATA PELAJARAN PEPERIKSAAN UPSR 2006 - 2012


TAHUN/MP

CALON

BMP

% L

% G

BMT

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

94
86
74
79
47
66
48

89
83
71
74
45
64
47

94.68
96.51
95.95
94.87
95.74
96.97
97.92

5.32
3.49
4.05
5.13
4.26
3.03
2.08

79
75
73
76
41
54
43

% L

% G

84.04 15.96
87.21 12.79
98.65 1.35
97.44 2.56
87.23 12.77
81.82 18.18
89.58 10.42

BI
73
63
50
55
35
48
44

% L

% G

MT % L

77.66
73.28
67.57
70.51
74.47
72.73
91.67

22.34
26.74
32.43
29.49
25.53
27.27
8.33

87
77
63
71
43
57
46

% G

SN % L

92.55 7.45
89.53 10.47
85.14 14.86
91.03 8.97
91.49 8.51
86.36 13.64
95.83 4.17

ANALISA KUALITI DAN KUANTITI PEPERIKSAAN UPSR 2006 - 2012


TAHUN

CALON

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

94
86
74
79
47
66
48

5A

JUM.
%
LULUS
LULUS
2 0RANG 68 ORANG 72.30%
1 0RANG 60 ORANG 68.60%
1 0RANG 51 ORANG 68.88%
4 ORANG 55 ORANG 69.20%
1 0RANG 31 ORANG 66.00%
0
45 ORANG 68.18%
4 ORANG 40 ORANG 83.30%

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

JUM.
GAGAL
26 ORANG
20 ORANG
23 ORANG
24 ORANG
16 ORANG
21 ORANG
8 ORANG

%
GAGAL
25.50%
30.20%
31.12%
30.80%
29.80%
36.36%
16.70%

GPS
2.38
2.31
2.31
2.24
2.23
2.42
2.07

81
78
68
73
44
60
46

% G

86.17 13.83
90.7
9.3
91.89 8.11
93.59 8.41
93.62 6.38
90.91 9.09
95.83 4.17