WAJ3104 Literasi Bahasa 2013

1.0 Pengenalan Bahan pengajaran ialah bahan digunakan guru secara langsung semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Tujuannya adalah untuk mengekalkan penumpuan murid-murid sepanjang tempoh pembelajaran, di samping memudahkan guru menyampaikan pengajaran mereka secara berkesan dan bersistematk. Secara konsepnya, bahan pengajaran ialah alat yang direka cipta untuk kegunaan murid dan guru yang berperanan sebagai sumber pembelajaran yang boleh membantu mereka memperoleh pelbagai fakta, kemahiran dan pendapat untuk membantu proses kognitif. Bahan-bahan tersebut termasuklah pelbagai bahan bercetak dan bukan bercetak, buku teks, bahan berasaskan teknologi, ujian dan sebagainya. Seseorang guru perlu mengetahui beberapa ciri pembinaan dan

penggunaaan bahan pengajaran yang berkesan. pembinaan bahan pengajaran perlulah mengikut objektif pengajaran yang hendak dicapai selaras dengan sukatan Pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Proses membina dan menggunakan bahan pengajaran terbahagi kepada lima peringkat, iaitu memilih bahan, mengolah bahan, membina bahan, mengguna dan menilai bahan penagajran. Semua proses ini dilakukan secara berterusan dan perlu melalui beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Bahan bantu pengajaran dan pembelajaran juga membantu dan

mempercepatkan proses pemahaman murid-murid dengan menganggap onjek-objek yang konkrit membantu dalam pandangan dan pendengaran. Ini bersesuaian dengan teori Edgar Dale yang digambarkan dalam bentuk „cone of experience‟ yang antara lain menyatakan bahawa proses pembelajaran bermula dengan menangkap objek-objek konkrit dan beransur-ansur menganggap aspek semi-abstrak hingga akhirnya kepada yang lebih abstrak.

1

WAJ3104 Literasi Bahasa 2013

2. 0 Definisi Bahan Bantu Mengajar Menurut Thomas, R.Murray, Swartout, Sherwin G ( 1963)“ …hanya alat bantu mengajar yang mempunyai komunikatif tinggi yang mampu membantu pelajar memperolehi pengalaman belajar yang berfaedah bagi mengembangkan sikap ilmiah dan sikap sosial, kemantapan emosi dan daya penghargaan.” Turut disokong oleh Ngui Kuen Sang (1981: 35 )“ mengenai Bahan pengajaran dan pembelajaran, kita tidak dapat memberi takrif yang tetap walaupun pada keseluruhannya ramai pendidik menyetujui bahawa penggunaan bahan P&P adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan pandangan seseorang.” Atan Long ( 1982: 174 )“ bahan P dan P terdiri daripada pelbagai bahan dan sesuatu bahan boleh disampaikan dengan pelbagai cara, misalnya dalam bentuk buku, carta, atau dibubuh pada slaid dan dipancarkanpada skrin. Alat-alat penyampaiannya dinamakan BBM.” Penggunaan bahan bantu mengajar memberi sumbangan yang amat besar dalam mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru dan pelajar. Bahan bantu mengajar ini juga dapat menyelesaikan pelbagai masalah dalam kaedah pengajaran guru yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman (OmardinAshaari, 1999). Kamarudin Hj. Husin (1988: 242) merumuskan kepentingan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam memberi rangsangan dan minat murid-muird. Bahan P&P juga membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal. Seterusnya bahan P&P menyediakan

pengalaman baru yang tidak diperolehi dengan mudah sekaligus dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata murid-murid.

2

Janet W. pandangan atau tanggapan. saiz dan seumpanya. Sungguhpun pengamatan berkait rapat dengan darjah kecerdasan seseorang kanak-kanak. (Khairuddin Mohamad.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3. Khairuddin Mohamad (2011:16) juga mentakrifkan Pengamatan sebagai satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pacaindera dengan bantuan pengalaman-pengalaman yang lalu dan mempunyai hubungan yang rapat dengan pemikiran kita. Pengamatan ialah satu kemahiran yang boleh dikembangkan dan dipelajari. benda-benda maujud dan sebagainya mengikut jenis. kemahiran ini boleh diajar kepada kanak-kanak lemah supaya dapat membantu mereka dalam pembelajaran. al (2011). pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pacaindera dengan bantuan kuasa intelek. pengamatan pendengaran dan aktiviti pergerakan mata dan tangan. iaitu gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran(tentang sesuatu).al (2002) dalam buku Khairuddin Mohamad mentakrifkan pengamatan mempunyai maksud yang sama dengan perkataan persepsi.1. iaitu mata (melihat). aktiviti pengamatan penglihatan bertujuan untuk melatih keupayaan mata murid-murid mengecam. Oleh hal demikian. 3.0 Konsep pengamatan Menurut Khairuddin Mohamad (2011:16). warna.1 Pengamatan penglihatan Menurut Husin Fateh Din et. iaitu pengamatan penglihatan. membeza dan membandingkan bantuk-bentuk gambar. Noresah Baharom et. lidah (merasa) atau kulit (menyentuh). 3 . hidung (menghidu). pengamatan merupakan satu proses mental dan neulogi yang mempengaruhi pembentukan konsep-konsep yang jelas dan tepat. Aktiviti ini merupakan asas penting untuk murid-murid sebelum mereka diperkenalkan dengan huruf. 2011:21) 3. Learner (1971) dalam buku Khairuddin Mohamad (2011) berpendapat.1 Jenis dan komponen pengamatan Terdapat tiga jenis pengamatan. telinga (mendengar). Proses pengamatan bermula apabila wujudnya bahan pengajaran dan pembelajaran daripada rangsangan luar yang boleh dikesan oleh organ-organ deria.

Orientasi kedudukan Contoh 1 : Tunjukkan gambar yang berbeza kedudukan 4 . Diskriminasi penglihatan Contoh 1 : Aktiviti mendiskriminasi yang sama Contoh 2 : Aktiviti mendiskriminasi yang tidak sama ii.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Terdapat empat belas komponen dalam pengamatan penglihatan dan setiap satu komponen mempunyai aktiviti serta tujuannya yang tersendiri. Ingat kembali Contoh 1 : Lihat dan ingat gambar iii. Antara aktiviti dan bahan yang boleh digunakan guru di bilik darjah ialah : i.

1. memperoleh atau mendapat makna daripada apa yang telah didengar atau secara lisan. Menurut Abd. melengkapkan pendengaran dan pencantuman bunyi. Justeru itu. Pengamatan jenis ini mempunyai enam komponen. Aziz Abd. Talib (2000:72) dalam buku Husin Fateh Din (2011:49) telah menjelaskan mendengar merupakan asas dalam pembelajaran lisan. botol dan syiling 5 . penerimaan pendengaran. Aktiviti ini memerlukan murid mendengar dengan teliti.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3. Aktiviti ini bertujuan melihat keupayaan murid-murid. Antara bunyi yang boleh diwujudkan bagi tujuan ini adalah bunyi duit syiling jatuh ke lantai. Contoh aktiviti adalah meneka bunyi yang didengari secara langsung dengan pandangan mata yang terhad atau mata ditutup. Rajah 5 : Tin. fokus dan berfikir dalam tempoh masa yang singkat sebelum membuat keputusan. ingatan pendengaran. (Khairuddin Mohamad (2011:32) Antara komponen pengamatan pendengaran ialah penerimaan pendengaran. perkaitan pendengaran. kemahiran ini dapat membantu murid-murid dalam memberikan fokus kepada pelajaran dan kepada sebarang pekerjaan yang dilakukan. bunyi ketukan kerja.2 Pengamatan pendengaran Seterusnya. pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran penting untuk membantu muridmurid di sekolah agar mereka dapat memperoleh maklumat melalui pebagai kaedah sekaligus meningkat pengetahuan mereka. ketukan tin dan botol. iaitu diskriminasi pendengaran.

Justeru itu. Khairuddin Mohamad (2011:35) juga menjelaskan dua aktiviti yang dikenalpasti dan sesuai untuk aktiviti pergerakan tangan dan mata. Aktiviti ini bertujuan membantu murid-murid menguasai kemahiran asas mengerakkan tangan secara kemas.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3.al (2011:53). berpandu dan bersistematik. pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat meningkatkan kemahiran pergerakan mata dan tangan murid-murid.3 Aktiviti pergerakan tangan dan mata. Terdapat empat kemahiran yang ditekankan dalam melaksanakan aktiviti yang melibatkan pergerakan mata dan tangan iaitu: a) Melakukan latihan pergerakan tangan. Khairuddin Mohamad (2011:35) juga menyatakan bahawa Aktiviti pergerakan tangan dan mata penting dalam pengamatan. maka hasilnya akan terbentuk satu gambar atau objek yang sempurna binaannya. aktiviti menyambung titik dilaksanakan dengan meminta murid-murid melukis garisan dengan menggunakan pensel warna antara titik pada gambar mengikut urutan abjad yang disediakan. Jika murid Berjaya melukis garisan tersebut mengikut susunan yang betul. Jari-jari dan tangan perlu dilatih untuk memudahkan mereka memegang pensel dan alatan seumpamanya apabila mula menulis nanti. aktiviti ini meningkatkan kemahiran motor halus dan kognitif murid-murid. iaitu aktiviti menyambung titik dan aktiviti menyalin corak. Misalnya. c) Melakukan latihan pergerakan mata d) Melakukan latihan kordinasi tangan dan mata Turut disokong oleh Husin Fateh Din et.1. 6 . b) Menguasai gerak tangan secara bebas supaya boleh menulis dengan selesa.

Bahan tersebut dapat memberi peluang kepada murid untuk mengamati persamaan dan perbezaan objek. saiz dan warna yang sesuai agar murid dapat mengesan dan mengamati perkara yang ditekankan. Contohnya. pengamatan pendengaran dan aktiviti pergerakan mata dan tangan. Guru juga boleh menggunakan dan membina bahan maujud yang berada di persekitaran sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. gambar. guru memilih untuk mengunakan bahan alam sekitar untuk melatih pengamatan penglihatan murid dengan warna bentuk yang sebenar. pembinaan bahan dapat mencabar keupayaan murid berfikir.kriteria pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi aktiviti pengamatan. Ciri-ciri yang pertama ialah guru boleh membina bahan maujud yang bermaksud benda yang benar-benar ada.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Rajah 6 : aktivti menyambung titik mengikut abjad 3. bentuk geometri. Bahan yang dibina juga hendaklah mempunyai bentuk. aktiviti diskriminasi yang sama. iaitu pengamatan penglihatan. murid akan lebih berasa seronok dan berkeyakinan apabila dapat menyelesaikan masalah 7 . Misalnya.1. Terdapat tiga jenis pengamatan. dapat dilihat dan dipegang. Berdasarkan pengamatan penglihatan. Setiap pengamatan mempunyai kriteria pembinaan bahan yang hampir serupa dalam pengajaran dan pembelajaran.4 Kriteria. bahan dapat menguji kebolehan murid untuk membezakan kedudukan sesuatu bentuk atau gambar dan bahan yang memerlukan murid mengingat sesuatu mengikut susunan seperti gambar dan cerita. nyata. huruf dan perkataan. Misalnya. Seterusnya.

Pembinaan bahan juga tidak memerlukan kos yang banyak dan jangka masa yang panjang untuk membuatnya. menyediakan bahan yang besar dan mudah untuk murid-murid pengang bagi melatih pergerakan tangan dan jari-jari. bunyi ketukan tin dan botol dan sebagainya. Bahan yang dibina juga perlu menggunakan gambar yang besar dan sesuai mengikut tahap murid-murid tersebut. Gambar yang digunakan juga hendaklah menarik minat murid-murid misalnya gamar kartun dan lain-lain. bahan yang memerlukan murid menyusun menjadi gambar yang lengkap. Guru juga boleh menggunakan bahan maujud yang konkrit untuk menguji pengamatan pendengaran murid-murid. dimulakan dengan gambar yang mempunyai titik sedikit. Misalnya. contohnya. guru memperdengarkan pita rakaman yang mengandungi bunyi haiwan. Pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi pengamatan mata dan tangan perlulah meningkatkan kemahiran motor halus murid-murid.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 dengan usaha mereka sendiri. kemudian gambar yang mempunyai tiitk sederhana banyak hinggalah peringkat yang sukar dan rumit. vedio dan power point khususnya dapat membantu murid-murid dalam pengamatan pendengaran. Bahan maujud yang dibina juga tidak terlalu kecil dan terlalu besar sesuai mengikut fizikal murid-murid. Justeru itu. Bahan yang dibina juga harus menguji ingatan dan pemahaman murid dalam pendengaran seperti bunyi yang mudah kepada lebih sukar dan mencatumkan bunyi-bunyi yang didengar menjadi susunan perkataan. 8 . Misalnya. bahan yang dibina juga hendaklah menguji ingatan sekaligus pendengaran murid. iaitu dimulakan dengan yang mudah kepada yang lebih sukar. Bahan pengajaran dan pembelajaran juga boleh dibina dengan menggunakan teknologi terkini iaitu melalui audio. kemudian murid dapat menyepadankan bunyi tersebut dengan haiwan yang sebenar. Misalnya. Selain itu. bunyi duit syiling jatuh ke lantai. Guru boleh membina bahan menggunakan pita rakaman dan kad bergambar. rakaman suara. bahan yang dibina hendaklah menggunakan warna yang menarik dan sesuai dengan minat murid-murid. Misalnya. Ingatan juga memainkan peranan yang penting dalam pengamatan pendengaran kerana pendengaran mempunyai perkaitan dengan otak manusia. Secara tidak langsung akan melatih kordinasi tangan dan mata. Bahan yang dibina juga perlu mengikut peringkat demi peringkat.

Terdapat tiga kaedah popular dalam konteks pengajaran membaca yang boleh digunakan iaitu kaedah fonetik. Kaedah fonetik mensyaratkan murid mengenal dan mengingat bentuk huruf dan bunyi tanpa mengingat nama huruf. al( 2011) menyatakan proses membaca melibatkan kebolehan mengenal lambang-lambang dan menterjemah lambang-lambang itu semua kepada bunyi suara dan memahami makna atau tanggapan yang disampaikan oleh tulisan itu. kaedah abjad dan kaedah pandang sebut. 2011) 3. (Khairuddin Mohamad 2011:47) Atan Long (1978) dalam buku Husin Fateh Din et. Kaedah fonetik ini juga menekankan setiap bunyi-bunyi abjad yang terdapat dalam bahasa. Sabran dan Rahim Syam (1985:137) mendefinisikan membaca sebagai mengabungkan beberapa kemahiran iaitu kemahiran penglihatan yang diskriminatif. Kaedah dibentuk berdasarkan pendekatan yang dipilih dan telah dikenal pasti sesuai dengan tujuan dan objektif sesuatu kemahiran bahasa yang akan diajarkan.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3.2 Kaedah membaca Kaedah membaca merupakan prosedur menyeluruh terhadap sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa. kaedah ialah langkah-langkah atau peringkat-peringkat yang teratur yang digunakan untuk mencapai sesuatu tujuan dalam pengajaran. Setiap abjad mempunyai bunyi-bunyi tertentu dan nada juga abjad yang mempunyai lebih daripada satu bunyi. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan bunyi huruf vocal kepada murid. mengabungkan penyebutan bunyi-bunyi untuk membentuk perkataan dan berkebolehan pula memindahkan lambang-lambang yang dibacanya itu kepada sistem saraf pusat untuk menterjemah dan memahami apa yang dibacanya . menyebut buyi-bunyi yang dilambangkan oleh huruf-huruf.1 Contoh aktiviti kaedah membaca Kaedah fonetik merupakan salah satu kaedah yang menekan penguasaan murid terhadap gubungan antara huruf-huruf dan bunyi-bunyi. mendengar. Raminah Hj.(Husin Fateh Din. diikuti dengan pengenalan bunyi huruf konsonan. 9 . kemahiran mengingat.2. dan membezakan bunyi-bunyi dengan tepat dan jelas. Tegasnya.

WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 a e i o u aaaa eeee iiiiii oooo uuuu Jadual 1 :bunyi vokal Seterusnya. dan seterusnya kepada pembentukan perkataan yang bermakna. al (1994) dalam model literasi bahasa.mruid mempelajari dan menguasai huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan. Menurut Juriah Long et. muridmurid diberi latihan membaca ayat-ayat mudah yang menggunakan perkataanperkataan. 10 . setelah itu diperkenlakan dengan menyebut nama huruf-huruf konsonan. Akhir sekali. murid. Contoh : Ini kucing saya Kaedah seterusnya ialah membaca kaedah abjad yang memperkenalkan huruf-huruf (26) bahasa melayu dan diikuti dengan menyebut nama huruf-huruf tersebut. bunyi-bunyi tersebut digabungkan untuk membentuk suku kata.

Murid-murid akan membaca mengikut peringkat-peringkat yang ditentukan dalam binaan bahan tersebut.2. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. biasanya huruf besar diperkenalkan tereleih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan . Rajah 7 : memperkenalkan nama huruf A hingga Z 3.2 Kriteria-kriteria pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kaedah membaca. ia tidak menfokuskan pengajaran kepada bunyi huruf. Dalam pembinaan bahan pengajaran kaedah membaca. Zulkifley Hamid (1994) berpendapat. Walau bagaimanapun.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. manakala. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. Guru boleh membina bahan mawujud seperti kad bergambar untuk membantu murid-murid mengecam gambar dan menyebut 11 . Kemudiaan perkataan akan membentuk ayat. kaedah abjad berpegang kepada prinsip bahawa setiap perkataan terdiri daripada beberapa huruf. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. Pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil dahulu. Pembinaan bahan pandang dan sebut hendaklah mengambil kira pengalaman sedia ada murid supaya mereka mudah membuat telahan terhadap ayat atau perkataan yang dicam. Murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu sebelum membaca perkataan. Raminah Haji Sabran dan Rahi Syam (1985) pula berpendapat bahawa kedua-dua bentuk huruf kecil dan besar didedahkan serentak. murid-murid perlu diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu.

Guru mesti bijak membina bahan pengajaran dan pembelajaran untuk menarik minat dan mengekalkan ingatan murid-murid terhadap isi pelajaran yang telah dikuasainya. tanyangan 12 . ringkas dan mudah untuk dibaca. bahan berasaskan media cetak. Di samping itu. Contohnya. Contohnya. guru memberi dua warna yang berbeza pada suku kata di dalam ayat. contohnya dadu.. Pembinaan bahan boleh teridiri daripada bahan maujud. Bahan pengajaran merupakan suatu yang penting untuk melaksanakan pengajaran yang efektif dan berkesan. Hal ini kerana. Hal ini dapat dibuktikan melalui pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut tahap umur dan kemahiran yang ingin dicapai.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 perkataan berdasarkan gambar berkenaan. Bahan ini memudahkan murid membaca apabila dipancarkan pada projekter kerana murid dapat didedahkan dengan gambar yang menarik. Guru juga dapat membina bahan yang berbentuk pantun . berasaskan media elektronik. Setelah murid-murid menguasai perkataan. mengasosiasikan benda dengan bunyi. Pembinaan bahan yang baik dapat mengekalkan minat murid-murid untuk mengikuti proses pembelajaran. Guru juga perlu kreatif menyediakan bahan Pengajaran dan Pembelajaran untuk mencapai objektif pengajaran yang ditentukan. lirik lagu dan cerita untuk mendedahkan murid-murid dengan kemahiran berbahasa. Warna merupakan satu elemen yang sangat penting dalam pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran. Antaranya. barulah diperkenalkan kumpulan huruf yang membentuk perkataan berkenaan. atau bunyi huruf dengan benda. guru boleh membina bahan pengajaran dan pembelajaran yang asiosiasi membawa makna yang berkait antara satu dengan yang lain. bahan yang berkesan adalah bahan yang dapat difahami penggunaan dan pelaksanaannya kepada murid-murid. Bahan yang dibina juga hendaklah jelas. Warna membantu membuat penegasan dan mewujudkan perasaan harmoni kepada murid-murid disamping menarik perhatian murid dalam pembacaan. sebagai seorang guru yang kreatif dan proaktif perlulah sentiasa membuat tranformasi dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. guru juga boleh menyedikan bahan yang berbentuk elektronik multimedia. Hal ini akan memudahkan murid-murid membaca dengan teratur dan jelas. ICT dan apa sahaja. Pemilihan yang tepat membantu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

pratulisan merupakan suatu kemahiran di mana murid-murid telah mempunyai keupayaan menggunakan alat tulis dan mengetahui teknik serta cara gerakan tangan untuk membentuk huruf. Bahasa yang digunakan hendaklah sesuai dengan tahap kebolehan murid. 13 . setiap murid mempunyai tahap dan keupayaan kognitif yang berbeza. minat dan cita rasa murid. Contohnya. Guru hendaklah menggunakan bahasa yang sesuai. bahan P & P yang dibina mestilah mengandungi maklumat tertentu yang boleh di simpan dalam jangka masa yang panjang.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 petikan yang jelas seterusnya memberi keselesaan kepada murid-murid untuk membaca. 3. guru juga perlu memilih jenis dan saiz huruf yang senang dan memudahkan murid untuk membaca. penguasaan kemahiran pratulisan bermaksud seseorang murid itu telah bersedia dari segi fizikal dan mentalnya untuk memulakan penulisan secara mekanis. Oleh itu. (Khairuddin Mohamad 2011:73) Menurut Khairuddin Mohamad (2011:73) juga. Selain itu. Bahan yang dibina juga perlu meningkatkan keterampilan berbahasa dalam kalangan murid dan memotivasikan murid untuk membaca.3 Kemahiran pratulisan Pratulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh setiap orang murid bagi menyediakan diri kearah melahirkan lambang-lambang bunyi yang khusus dan boleh diterima oleh kelompok masyarakat. Pembinaan bahan juga perlu berdasarkan kepada objektif pengajaran. Bahan bacaan yang dibina sebaik-baiknya bersesuaian dengan keperluan. Pada peringkat ini. Hal ini kerana. penggunaan huruf besar sesuai digunakan unutk tajuk dan huruf kecil digunakan dalam ayat. Hal ini penting kerana kerana bahan yang dibina mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. perkara ini perlu diberi perhatian sebagai usaha untuk menarik minat dan memotivasi murid unutk membaca. Selain itu. mudah difahami dan ringkas dalam pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran agar murid dapat membaca dengan lancar dan memahami maksud yang tersurat. aktivti contengan dilakukan atas permukaan benda sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan yang boleh meninggalkan kesan keatas permukaan benda tersebut.

murid-murid perlu menguasai pergerakan-pergerakan motor yang dapat membantu mereka dalam penguasaan kemahiran menulis. terdapat sebelas objektif pelaksanaan aktiviti pratulisan kepada murid-murid.3. 3. Melatih pergerakan mata 14 . pratulisan merupakan satu tempoh di mana murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Dalam kemahiran pratulisan. Justeru. Dalam kemahiran ini.al (1989:193). Aktiviti ini mengandungi aktiviti fizikal dan psikomotor. Menurut Juriah Long et. Kemahiran ini termasuklah penguasaan kemahiran pergerakan tangan atau mata serta koordinasi antara tangan dan mata bagi memudahkan aktiviti tulisan.iaitu: 1. murid-murid dilatih menggunakan dan mengawal otot-otot jari dan tangan bagi memudahkan mereka memegang alat tulis dan membentuk huruf.1 Objektif pratulisan Aktiviti pratulisan penting kepada murid-murid tahap satu sebelum mereka mempelajari peringkat penulisan yang selanjutnya. Husin Fateh Din et. Melatih pergerakan tangan dan jari 2. murid-mruid dilatih mengkoordinasikan pergerakan otot-otot tangan dan mata supaya mereka berkebolehan untuk menulis dalam bentuk mendatar dari kiri ke kanan.al (2011:87) turut menyatakan pratulisan sebagai satu kemahiran yang menjadi asas kepada kemahiran tulisan mekanis. kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan boleh meninggalkan kesan dia atas permukaan benda tersebut. kanak-kanak perlu didedahkan kepada kamhiran pratulisan terlebih dahulu. Pratulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri mereka kearah melahirkan lambing-lambang bunyi khusus yang boleh diterima oleh kelompok masyarakat. Pada peringkat awal. Di samping itu. Peringkat contengan ini berkembang dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. kemahiran ini merupakan kemahiran asas untuk kemahiran tulisan mekanis.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Menurut zainal Kassan & Suhaila Abdullah (2010). Dengan kata lain.

7. di rumput tanpa menggunakan alat tulis. murid Juga dikehendaki melukis secara perlahan-lahan dan serentak. Latihan menulis mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri dan kanan. Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat. di meja. Latihan mewarna dari kiri ke kanan dan ke kiri semula 3. Guru juga perlu mengarahkan murid untuk menyebut nama bentuk semasa melukis di atas pasir. 2. Latihan. Latihan melukis bentuk asas di atas pasir.latihan membentuk garisan lurus 6. Latihan-latihan gerak jari dengan memainkan jari. maramas-ramas jari dan sebagainya. menggoyangkan tangan. Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dari garisan lurus. 4. Melatih koordinasi mata dan tangan 4. Rajah 8 : melukis bentuk asas di atas pasir 15 .WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3.3. menekankan jari. 3. Menyemai minat murid untuk datang ke sekolah tanpa rasa bosan belajar. di lantai. di atas pasir.2 Contoh aktiviti pratulisan 1. Latihan membentuk bulatan di udara. Aktiviti ini boleh dilakukan didalam bilik darjah dengan menggunakan dulang atau kotak. 5. Guru hendaklah membimbing murid menggunakan jari telunjuk semasa melukis di atas pasir.

2. 4. ranting kayu 1. Murid-murid dapat melakar rumah idaman di atas pasir menggunkaan kretiviti sendiri. Contoh aktiviti Tajuk : Rumah idaman saya Bahan bantu belajar Objketif : : Pasir di dalam kotak. Murid-murid melakar rumah menggunakan ranting kayu di atas psir. Murid-murid diberikan sekotak pasir oleh guru. Melatih pergerakan jari dan tangan murid-murid Aktiviti : 1. Murid-murid mendengar penerangan guru dan tunjuk cara melakar rumah di atas pasir. 2. Murid-murid dibahagikan kepada tiga kumpulan.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Rajah 9 : aktivti membuat garis lurus. Murid-murid bercerita tentang rumah idaman mereka kepada kelas 16 . 3.

3. guru membina bahan yang berbentuk besar agar murid dapat memegang dan melatih koordinasi tangan dan motor – motor halus murid. guru juga boleh menggunakan pelbagai jenis warna dalam pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran agar dapat menarik perhatian murid. kemudian murid-murid mencantum bahagian-bahagian gambar yang terpotong. Guru juga dapat membina bahan yang membolehkan murid-murid mengenggam dan membuka tangan secara kerap kali. Selain itu. Pembinaan bahan perlu tepat dan sesuai dengan proses koordinasi otot motor tangan dan mata juga dapat mengasah kemahiran menulis. Bahan yang dibina juga hendaklah mempunyai maklumat dan pengetahuan baharu yang dapat dipelajari oleh murid. warna dan ukuran.3 Kriteria-Kriteria Pembinaan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Pratulisan. latihan menulis berdasarkan beberapa bentuk geometri dan garisan yang hampir 17 . Misalnya. Contohnya. kemudian meminta murid untuk mengoyak dan menampal kertas pelbagai warna tersebut mengikut bahan yang dibina oleh guru. Antara kriteria-kriteria yang perlu dititikberatkan semasa membina bahan pengajaran dan pembelajaran bagi aktiviti pratulisan ialah bahan yang dibina hendaklah memberi latihan permulaan kepada murid-murid. kemudian beransur kepada melukis bentuk yang nyata yang terdapat dalam persekitaran mereka. Bahan yang dibina juga dapat memberi aktiviti penggayaan supaya perkembangan intelek murid meningkat serta membantu membina kemahiran menghasilkan tulisan yang kemas dan cantik. bahan yang dibina dapat mendedahkan murid menyusun benda mengikut golongan bagi benda yang sama bentuk. guru membina bahan yang boleh memberi murid-murid membuat contengan secara bebes. contohnya. Pengajaran tulisan bagi murid-murid adalah berdasarkan pengajaran pratulisan yang betul dan kukuh. contohnya. Contohnya.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3. guru membina bahan menggunakan kertas yang pelbagai warna. guru membina gambar yang besar dan terpotong. Hal ini dapat memberi pendedahan kepada murid dengan cara yang yang lebih berkesan melalui bahan yang dibina. Misalnya. Bahan yang dibina juga hendaklah besar dan menarik perhatian murid.

bahan yang dibina juga hendaklah mempunyai arahan dan peraturan yang ringkas dan jelas. menguntai. menggunting. rangkai kata dan ayat.L).4 Penulisan Mekanis Menurut Khairuddin Mohamad (2011:91). Aktiviti tersebut boleh membantu murid-murid menguasai kemahiran menulis selanjutnya seperti menulis huruf. Antara tujuan penulisan mekanis adalah untuk membimbing murid-murid supaya menguasai kemahiran membentuk huruf besar dan kecil dengan betul dan tepat. perkataan. Penulisan ini juga dijalankan setelah murid-murid dibimbing cara memegang pensel yang betul. al (2011:92) bahawa kemahiran menulis secara mekanis perlu dikuasai oleh murid-murid pada peringkat awal supaya dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. menulis suku kata. postur badan dan kedudukan kertas. 18 . pembinaan bahan mestilah mengikut ketepatan aktiviti pratulisan dengan memberi latihan-latihan gerak jari dengan memainkan jari. menggoyangkan tangan. Penulisan mekanis merupakan satu kemahiran yang dilaksanakan kepada murid-murid setelah mereka melalui aktiviti dan latihan pratulisan yang ditetapkan. kerusi dan meja semasa menulis. meramas-ramas jari dan sebagainya. latihan dan pengalaman asas diperlukan supaya murid-murid dapat menguasai kemahiran menulis huruf. Disamping itu. menekap dan membentuk huruf. Bahan yang dibina juga perlu bersesuaian dengan objektif pelajaran. menekankan jari. Misalnya. suku kata. segi teiga (A. Hal ini demikian kerana arahan memainkan peranan penting dalam melatih murid-murid memahami kehendak soalan dan menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Justeru. Turut disokong oleh Husin Fateh Din et. taraf penguasaan murid. Seterusnya. 3. mengentel. Antara aktiviti yang dilakukan ialah membuat corak. rangkai kata dan ayat. Guru juga perlu membina bahan mengikut jangka masa pengajaran sesuai agar bahan tersebut dapat digunakan semaksimum yang mungkin. guru menjalankan aktiviti melipat. pengetahuan dan minat murid. Contohnya bulat(huruf O dan D)segi empat sama (hururf H.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 serupa dengan bentuk-bentuk huruf.V) dan garisan bengkok (S) dan lain-lain. menjahit dan meganyam.W.

tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-mruid. (juriah Long et. 3. 2. dan menyalin huruf. Kemahiran ini dapat dikuasai melalui beberapa aktiviti seperti membuat corak. di atas pasir dan belakang rakan. menulis huruf kecil dan huruf besar A – Z di atas kertas berkotak.4.1 Objektif Penulisan Mekanis 1. suku kata. mengisi tempat kosong dengan huruf tertinggal dan latihan menulis suku kata. jari dan mengkoordinasikan pergerakan mata dan tangan dengan baik. Dapat menggerakkan otot tangan. di atas meja. membentuk. 3. kemahiran menulis mekanis yang didedahkan kepada murid-murid adalah bertujuan untuk melatih murid-murid menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad dengan betul. Rajah 10 : Titik kemasukan huruf 19 . konsep ansur maju dimulakan dengan menulis daripada titik kemasukan huruf A – Z .4. Setelah itu. bergaris empat. perkataan dan ayat. Pengulangan menulis huruf yang sama dapat memberikan pengukuhan kepada murid-murid. murid-murid dilatih menguasai kemahiran menulis huruf.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Menurut zainal Kassan & Suhaila Abdullah (2010).2 Contoh Aktiviti Penulisan Mekanis Pelbagai cara dan pendekatan sebagai medium yang digunakan oleh guru dalam proses P&P mereka. Misalnya.al 1989:201). Langkah-langkah penulisan perlu diperincikan kepada murid-murid. 3. Membentuk huruf dalam kertas bergaris dua dan bergaris tiga. Dapat melakar bentuk di udara. menekap. Guru juga dapat boleh melakukan aktiviti menulis huruf mengikut urutan. bergaris tiga dan bergaris satu.

y. warna dan saiz untuk menarik perhatian murid semasa menyelesaikan masalah yang diberikan. Bahasa melayu merupakan bahasa yang yang sepatutunya digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Hanya huruf kecil yang mempunyai „ekor‟ boleh menggunakan garisan keempat sebagai sempada.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Menulis huruf atas kertas bergaris empat memerlukan pemerhatian dan ketekunan yang lebih. Secara umumnya kriteria yang perlu ada ialah Bahan yang dibina hendaklah besar. Guru juga dapat membina bahan yang mempunyai pelbagai bentuk. Rajah 11 : menulis huruf dia tas kertas bergaris empat. Begitu juga dalam pembinaan bahan PDP. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang dibina juga hendaklah bersesuaian dengan 20 . 3. j.anak panah untuk menulis titik kemasukan huruf.4. ringkas serta menarik supaya murid boleh melihatnya dengan jelas dan tepat. bahasa yang digunakan hendaklah ringkas dan mudah untuk difahami oleh murid-murid mengikut peringkat umur mereka. Misalnya. manakala semua jenis huruf besar tidak sesuai menggunakan kertas bergaris empat semasa menulis. gaya bahasa yang digunakan hendaklah mudah untuk difahami oleh murid-murid agar aktiviti dapat berjalan dengan lancar.3 Kriteria-Kriteria Pembinaan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Penulisan Mekanis. p. seseorang guru perlu mengambil kira kriteria pembinaan dan penyesuaian bahan pengajaran. iaitu huruf g. Sebelum sesuatu bahan pengajaran dibina. Ini kerana tidak semua huruf boleh menggunakan secara maksimum garisan yang keempat. Guru juga perlu menggunakan warna yang terang dan jelas untuk menunjukkan perkara yang penting. q.

WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 umur dan keupayaan murid-murid. contohnya. Pembinaan bahan mengikut masa yang ditetapkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pratulisan Dan Tulisan Mekanis. Bahan yang dibina menjurus kepada menulis huruf mengikut urutan. guru hendaklah meyediakan bahan yang mengikut ansur maju murid-murid. bergaris tiga dan bergaris satu dan seterusnya memadankan huruf kecil dengan huruf besar. kemudian menulis huruf kecil dan huruf besar A – Z di atas kertas berkotak. Kaedah Membaca. Sebelum guru membina bahan pengajaran. Pembinaan dan pemilihan bahan hendaklah mempunyai hubungan kesesuaian dengan pekara –perkara seperti objektif dan matlamat pengajaran 21 . bahan yang dibina hendaklah berdasarkan kepada objektif pembelajaran pada masa tersebut. menulis huruf dengan titik bernombor. sederhana dan tinggi agar murid dapat mengikuti dan menerima pengajaran secara ansur maju dan berkesan. dan mengisi tempat kosong dengan huruf tertinggal. Bahan yang dibina tidak perlu terlalu banyak dan lama. objektif guru ialah memastikan murid-murid dapat menulis huruf dengan susunan yang betul dan tepat. Arahan yang ringkas akan memberikan keseronokan kepada murid-murid untuk melakukan aktiviti tersebut. Bahan yang dibina juga hendaklah sesuai dengan masa pengajaran. menyesuaikan nama huruf dengan huruf dan memadankan nama huruf dengan bunyi huruf. Bahan yang tidak terlalu rumit akan memudahkan guru untuk mengendalikan dalam pengajaran dan pembelajaran. 4. bergaris empat. Perbendaharaan kata dan bahasa yang digunakan boleh difahami oleh murid seperti yang dikehendaki oleh kumpulan atau individu. Ciri-ciri bahan yang mudah diguna dan dikendalikan ialah bahan yang mempunyai arahan dan peraturan yang ringkas dan padat. Misalnya. Bahan yang dibina hendaklah berdasarkan tajuk dan keterangan yang sesuai. Terdapat beberapa garis panduan pembinaan bahan pengajaran iaitu bahan yang dibina dan dipilih hendaklah sesuai. Bahan yang dibina perlulah bermula daripada aras rendah.0 Kriteria – Kriteria Umum Pembinaan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Pengamatan. guru perlu memastikan objektif pengajaran pada masa tersebut.

b) Ketahanan Alat dan bahan yang dibina atau dipilih itu haruslah sesuai dengan pelajar atau kelompok pelajar yang akan dijalankan supaya alat atau bahan tersebut boleh dipakai dalam jangka masa yang panjang ataupun boleh digunakan untuk muridmurid belajar sendiri. bahan-bahan yang dibina dapat memberikan rangsangan untuk pelajar berfikir dan mendorong mereka terus belajar. mungkin tidak sesuai dengan segolongan pelajar yang lain. suasana pembelajaran dan minat pelajar. Guru juga sepatutunya mengambil kira keadaan pelajarnya yang datang daripada latar belakang pengalaman sosial. bahan yang dibina hendaklah mencabar iaitu merangkumi rangsangan. Oleh hal demikian. 22 . mematuhi prinsip-prinsip seperti bahan yang konkrit kepada bahan yang abstrak. pendekatan. Antara lain. keadaan pelajar. c) Mencabar Seterusnya. Oleh itu.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 bahasa. Dengan objektif pengajaran yang tertentu. pemikiran dan tingkah laku. kaedah dan teknik pengajaran. bahan yang mengandungi fakta terasing dengan bahan yang mempunyai hubungan yang bersepadu. Ciri–ciri bahan yang dibina dan dipilih dalam proses P dan P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat muridmurid untuk belajar. a) Sesuai Bahan pengajaran yang dbina hendaklah sesuai dengan matlamat dan objektif pelajaran. bahan yang khusus kepada bahan yang umum dan bahan masa kini kepada masa akan datang. Bahan-bahan yang sesuai dengan segolongan pelajar. guru hendaklah menentukan objektif pengajaran terlebih dahulu sebelum membina dan memilih sesuatu bahan. pendidikan. Pembinaan bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik. taraf pencapaian dan sebagainya ketika menyediakan bahan. bahan yang mudah kepada yang kompleks. ekonomi. guru boleh membina bahan-bahan yang sesuai dan dapat membantu kearah pencapaian objektif tersebut.

Ketepatan kadangkala disebut sebagai ketepatan konteks stilistik. terutamanya yang berhubungan dengan fungsi dan konteks sosial. warna-warna yang 23 . ketepatan pembinaan bahan pengajaran sebagai isi kandungan bahan pengajaran yang menepati kandungan kurikulum pengajaran. Ketepatan juga bermaksud bagaimana bahasa itu dapat digunakan secara tepat. e) Reka bentuk Disamping itu. Bahan pengajaran perlu mengandungi arahan yang jelas dan ringkas untuk memberi panduan kepada murid-murid. proses pembelajaran dan pembelajaran. bahan-bahan tersebut disunting. guru perlu menggunakan warna untuk menunjukkan perkara yang penting.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 d) Ketepatan Selain itu. menunjukkan perbezaan huruf atau suku kata. Bahan pengajaran yang dibina mestilah menunjukkan perkaitan antara aspek kandungan bahasa . Dalam proses ini. Konsep ini berdasarkan daripada „communicative competence‟ yang menekankan bahawa ada terdapat peraturan-peraturan penggunaan. bahan yang dibina juga perlulah mempunyai reka bentuk yang menarik. Kita harus dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan dengan situasi ketika itu. bahan-bahan akan dibina berdasarkan perbezaan umur dan jantina. Menurut Mok Soon Sang (2011). perbezaan kawasan. tanpanya peraturan-peraturan tatabahasa adalah tidak berguna. kemudian mempunyai susunan bahan. kita harus dapat menerap situasi sosial. Biasanya melalui proses standardisasi. Bahan pengajaran juga ringkas dan menarik perhatian murid dengan adanya warna dan reka bentuk yang pelbagai. Ketepatan sesuatu bahan dengan kurikulum pengajaran bahasa adalah berdasarkan isi kandungan sesuai dengan kemampuan dan kehendak murid. Menggunakan saiz huruf yang bersesuaian dengan peringkat umur murid. maklumat yang dikemaskini dan perbendaharaan yang sesuai. maklumat atau fakta yang tepat. diubahsuai dan dibina selaras dengan kebolehan para pelajar. Contohnya. perbezaan pendidikan dan sosial dan sebagainya. bahan yang dibina juga hendaklah mempunyai kaitan dengan pengalaman murid-murid disamping dapat membina pengetahuan dan pengalaman baharu. Apabila kita menggunakan bahasa.

bahan-bahan akan disuaikan berdasarkan perbezaan umur dan jantina. 24 . perbezaan pendidikan dan sosial dan sebagainya. huruf atau simbol hendaklah ditulis dengan saiz yang sederhana besar. Guru boleh menggunakan bahan maujud supaya muridmurid dapat pegang. f) Saiz/Pengelolaan Kelas Saiz kelas besar dan kelompok pelajar yang terlibat juga perlu difikirkan semasa guru memilih alat pengajaran pembelajaran. diubahsuai selaras dengan kebolehan para pelajar. atau pengajaran biasa di bilik darjah. atau untuk pengajaran berkumpulan. i) Praktikal Bahan pengajaran seharusnya sederhana dan mudah digunakan serta menggunakan bentuk bahasa yang berdasarkan situasi sebenar. sentuh dan main bahan tersebut. bahan tersebut seharusnya tahan lasak jika digunakan berulang-rulang kali dan sekiranya digunakan untuk lebih dari satu mata pelajaran dan juga sesuai pada masa dan mata pelajaran lain. ataupun pengajaran individu g) Jimat dan murah Bahan yang dibina juga tidak semestinya daripada sumber-sumber yang mahal. bagi pengajaran kemahiran menulis. Selain itu. Guru boleh mengahsilkan bahan pengajaran dengan kretiviti dan inovasi guru contohnya menggunakan bahan terpakai dan alam semula jadi. Biasanya melalui proses standardisasi. Bahan yang boleh dilihat dari jarak jauh sesuai kelompok yang lebih besar. bahanbahan tersebut disunting. Dalam proses ini. sama ada untuk kuliah umum di dewan. h) Standardisasi dan Simplikasi Proses ini dilakukan untuk membolehkan guru mewujudkan bahan-bahan pengajaran yang dapat memenuhi keperluan para pelajar. Di sini guru harus memikirkan di mana dan bagaimana bahan bahan tersebut akan digunakan.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 berbeza harus digunakan. perbezaan kawasan. Hal ini dapat membantu murid-murid menggunakan bahasa dalam komunikasi.

membaca dan menulis. kriteria yang patut digunakan untuk bantu mengajar ialah alat tidak semestinya mahal dan perlu dibeli. 25 . Pembinaan dan pemilihan bahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang terdiri dariapda bahan-bahan dan sumber-sumber lain daripada tiga perspektif iaitu perspektif komunikasi atau fungsional. guru dan murid atau murid-murid dengan bimbingan guru. Ketiga-tiga aspek ini biasanya lebih ditumpukan ke atas murid-mruid itu sendiri. bertutur. masyarakat dan negara. kesemua kemahiran ini perlu digabungjalinkan untuk mewujudkan satu bahan pengajaran yang berkesan di dalam kelas. tidak membahayakan murid. Kesemua kemahiran ini perlu dilihat sebagai bahagian yang berhubungan antara satu samalain dan bukannya terpisahpisah.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 j) Mudah alih Bahan pengajaran yang dibina hendaklah sentiasa berfungi. Melalui penerapan ini. k) Kemahiran Kemahiran bahasa melibatkan empat jenis kemahiran. Alat itu mestilah fleksibel dan boleh digunakan untuk lebih daripada satu mata pelajaran . Ia boleh dibuat oleh guru. Seorang guru boleh menunjukan daya kreatifnya bila membuat alat bantu mengajar. tidak terlalu besar atau berat. dan tidak terlalu berat atau besar. boleh dibawa kemana-mana. iaitu kemahiran mendengar. Kesederhanaan alat penting .iaitu ia senang digunakan. Bahan-bahan dari alam sekeliling elok digunakan. bahan yang dibina juga haruslah berfungsi. ringan. Oleh itu. Menurut Azman Wan Chik (1989). perspektif struktural dan perspektif kemahiran. l) Penyerapan Nilai dan Pengetahuan Satu unsur penting yang cuba diterapkan dalam pendidikan hari ini ialah penerapan nilai (moral) di dalam semua mata pelajaran termasuk bahan pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu. senang untuk disimpan. para pelajar bukan sahaja sekadar dapat menambah pengetahuan baru tetapi juga mereka sentisa menyedari dan memahami tanggungjawab dan sumbangan pengetahuan yang dipelajari terhadap diri.

0 Rumusan Penggunaan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembeljaran adalah sebagai alat pemudah untuk membantu dalam penyampaian pengajaran guru. Oleh itu. 26 . bertujuan mencapai objektif pengajaran yang telah dirancang oleh guru dan muridmurid. Pembinaan bahan P dan P ini juga dapat mencukil bakat dan kretiviti guru untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih mencabar dan menarik. murid-murid dapat memahami pengajaran guru seterusnya dapat menerima pembelajaran dengan cepat. Guru juga terdedah dengan kemajuan sains dan teknologi apabila Berjaya membina dan meneroka bahan P dan P dan mengaplikasikannya dalam P dan P. Bahan pengajaran dan pembelajaran ini juga dapat mengelakkan proses P dan P di dalam bilik darjah menjadi bosan dan tidak menarik.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful