WAJ3104 Literasi Bahasa 2013

1.0 Pengenalan Bahan pengajaran ialah bahan digunakan guru secara langsung semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Tujuannya adalah untuk mengekalkan penumpuan murid-murid sepanjang tempoh pembelajaran, di samping memudahkan guru menyampaikan pengajaran mereka secara berkesan dan bersistematk. Secara konsepnya, bahan pengajaran ialah alat yang direka cipta untuk kegunaan murid dan guru yang berperanan sebagai sumber pembelajaran yang boleh membantu mereka memperoleh pelbagai fakta, kemahiran dan pendapat untuk membantu proses kognitif. Bahan-bahan tersebut termasuklah pelbagai bahan bercetak dan bukan bercetak, buku teks, bahan berasaskan teknologi, ujian dan sebagainya. Seseorang guru perlu mengetahui beberapa ciri pembinaan dan

penggunaaan bahan pengajaran yang berkesan. pembinaan bahan pengajaran perlulah mengikut objektif pengajaran yang hendak dicapai selaras dengan sukatan Pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Proses membina dan menggunakan bahan pengajaran terbahagi kepada lima peringkat, iaitu memilih bahan, mengolah bahan, membina bahan, mengguna dan menilai bahan penagajran. Semua proses ini dilakukan secara berterusan dan perlu melalui beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Bahan bantu pengajaran dan pembelajaran juga membantu dan

mempercepatkan proses pemahaman murid-murid dengan menganggap onjek-objek yang konkrit membantu dalam pandangan dan pendengaran. Ini bersesuaian dengan teori Edgar Dale yang digambarkan dalam bentuk „cone of experience‟ yang antara lain menyatakan bahawa proses pembelajaran bermula dengan menangkap objek-objek konkrit dan beransur-ansur menganggap aspek semi-abstrak hingga akhirnya kepada yang lebih abstrak.

1

WAJ3104 Literasi Bahasa 2013

2. 0 Definisi Bahan Bantu Mengajar Menurut Thomas, R.Murray, Swartout, Sherwin G ( 1963)“ …hanya alat bantu mengajar yang mempunyai komunikatif tinggi yang mampu membantu pelajar memperolehi pengalaman belajar yang berfaedah bagi mengembangkan sikap ilmiah dan sikap sosial, kemantapan emosi dan daya penghargaan.” Turut disokong oleh Ngui Kuen Sang (1981: 35 )“ mengenai Bahan pengajaran dan pembelajaran, kita tidak dapat memberi takrif yang tetap walaupun pada keseluruhannya ramai pendidik menyetujui bahawa penggunaan bahan P&P adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan pandangan seseorang.” Atan Long ( 1982: 174 )“ bahan P dan P terdiri daripada pelbagai bahan dan sesuatu bahan boleh disampaikan dengan pelbagai cara, misalnya dalam bentuk buku, carta, atau dibubuh pada slaid dan dipancarkanpada skrin. Alat-alat penyampaiannya dinamakan BBM.” Penggunaan bahan bantu mengajar memberi sumbangan yang amat besar dalam mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru dan pelajar. Bahan bantu mengajar ini juga dapat menyelesaikan pelbagai masalah dalam kaedah pengajaran guru yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman (OmardinAshaari, 1999). Kamarudin Hj. Husin (1988: 242) merumuskan kepentingan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam memberi rangsangan dan minat murid-muird. Bahan P&P juga membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal. Seterusnya bahan P&P menyediakan

pengalaman baru yang tidak diperolehi dengan mudah sekaligus dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata murid-murid.

2

warna. Proses pengamatan bermula apabila wujudnya bahan pengajaran dan pembelajaran daripada rangsangan luar yang boleh dikesan oleh organ-organ deria. 3. (Khairuddin Mohamad. Noresah Baharom et.al (2002) dalam buku Khairuddin Mohamad mentakrifkan pengamatan mempunyai maksud yang sama dengan perkataan persepsi. Janet W.1 Jenis dan komponen pengamatan Terdapat tiga jenis pengamatan. kemahiran ini boleh diajar kepada kanak-kanak lemah supaya dapat membantu mereka dalam pembelajaran. Sungguhpun pengamatan berkait rapat dengan darjah kecerdasan seseorang kanak-kanak. saiz dan seumpanya. telinga (mendengar). aktiviti pengamatan penglihatan bertujuan untuk melatih keupayaan mata murid-murid mengecam. membeza dan membandingkan bantuk-bentuk gambar. Aktiviti ini merupakan asas penting untuk murid-murid sebelum mereka diperkenalkan dengan huruf. 3 . lidah (merasa) atau kulit (menyentuh). pengamatan merupakan satu proses mental dan neulogi yang mempengaruhi pembentukan konsep-konsep yang jelas dan tepat. pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pacaindera dengan bantuan kuasa intelek. iaitu pengamatan penglihatan.1. Pengamatan ialah satu kemahiran yang boleh dikembangkan dan dipelajari. 2011:21) 3. iaitu mata (melihat). pengamatan pendengaran dan aktiviti pergerakan mata dan tangan. iaitu gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran(tentang sesuatu).0 Konsep pengamatan Menurut Khairuddin Mohamad (2011:16). benda-benda maujud dan sebagainya mengikut jenis.1 Pengamatan penglihatan Menurut Husin Fateh Din et. hidung (menghidu). Oleh hal demikian.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3. Learner (1971) dalam buku Khairuddin Mohamad (2011) berpendapat. pandangan atau tanggapan. al (2011). Khairuddin Mohamad (2011:16) juga mentakrifkan Pengamatan sebagai satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pacaindera dengan bantuan pengalaman-pengalaman yang lalu dan mempunyai hubungan yang rapat dengan pemikiran kita.

Orientasi kedudukan Contoh 1 : Tunjukkan gambar yang berbeza kedudukan 4 . Diskriminasi penglihatan Contoh 1 : Aktiviti mendiskriminasi yang sama Contoh 2 : Aktiviti mendiskriminasi yang tidak sama ii. Ingat kembali Contoh 1 : Lihat dan ingat gambar iii.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Terdapat empat belas komponen dalam pengamatan penglihatan dan setiap satu komponen mempunyai aktiviti serta tujuannya yang tersendiri. Antara aktiviti dan bahan yang boleh digunakan guru di bilik darjah ialah : i.

botol dan syiling 5 . Rajah 5 : Tin. Aktiviti ini memerlukan murid mendengar dengan teliti.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3. Aziz Abd. Menurut Abd. iaitu diskriminasi pendengaran. penerimaan pendengaran. fokus dan berfikir dalam tempoh masa yang singkat sebelum membuat keputusan. Aktiviti ini bertujuan melihat keupayaan murid-murid. (Khairuddin Mohamad (2011:32) Antara komponen pengamatan pendengaran ialah penerimaan pendengaran. pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran penting untuk membantu muridmurid di sekolah agar mereka dapat memperoleh maklumat melalui pebagai kaedah sekaligus meningkat pengetahuan mereka. memperoleh atau mendapat makna daripada apa yang telah didengar atau secara lisan. perkaitan pendengaran. ingatan pendengaran. kemahiran ini dapat membantu murid-murid dalam memberikan fokus kepada pelajaran dan kepada sebarang pekerjaan yang dilakukan. Justeru itu. melengkapkan pendengaran dan pencantuman bunyi. bunyi ketukan kerja. Contoh aktiviti adalah meneka bunyi yang didengari secara langsung dengan pandangan mata yang terhad atau mata ditutup.2 Pengamatan pendengaran Seterusnya.1. Talib (2000:72) dalam buku Husin Fateh Din (2011:49) telah menjelaskan mendengar merupakan asas dalam pembelajaran lisan. Antara bunyi yang boleh diwujudkan bagi tujuan ini adalah bunyi duit syiling jatuh ke lantai. Pengamatan jenis ini mempunyai enam komponen. ketukan tin dan botol.

Misalnya. Jari-jari dan tangan perlu dilatih untuk memudahkan mereka memegang pensel dan alatan seumpamanya apabila mula menulis nanti. aktiviti ini meningkatkan kemahiran motor halus dan kognitif murid-murid.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3. 6 . aktiviti menyambung titik dilaksanakan dengan meminta murid-murid melukis garisan dengan menggunakan pensel warna antara titik pada gambar mengikut urutan abjad yang disediakan. Jika murid Berjaya melukis garisan tersebut mengikut susunan yang betul. maka hasilnya akan terbentuk satu gambar atau objek yang sempurna binaannya. b) Menguasai gerak tangan secara bebas supaya boleh menulis dengan selesa. Justeru itu. Khairuddin Mohamad (2011:35) juga menyatakan bahawa Aktiviti pergerakan tangan dan mata penting dalam pengamatan. Terdapat empat kemahiran yang ditekankan dalam melaksanakan aktiviti yang melibatkan pergerakan mata dan tangan iaitu: a) Melakukan latihan pergerakan tangan.al (2011:53). berpandu dan bersistematik. Khairuddin Mohamad (2011:35) juga menjelaskan dua aktiviti yang dikenalpasti dan sesuai untuk aktiviti pergerakan tangan dan mata. Aktiviti ini bertujuan membantu murid-murid menguasai kemahiran asas mengerakkan tangan secara kemas.1. pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat meningkatkan kemahiran pergerakan mata dan tangan murid-murid.3 Aktiviti pergerakan tangan dan mata. iaitu aktiviti menyambung titik dan aktiviti menyalin corak. c) Melakukan latihan pergerakan mata d) Melakukan latihan kordinasi tangan dan mata Turut disokong oleh Husin Fateh Din et.

WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Rajah 6 : aktivti menyambung titik mengikut abjad 3. pengamatan pendengaran dan aktiviti pergerakan mata dan tangan. bentuk geometri. murid akan lebih berasa seronok dan berkeyakinan apabila dapat menyelesaikan masalah 7 .1. dapat dilihat dan dipegang. aktiviti diskriminasi yang sama. saiz dan warna yang sesuai agar murid dapat mengesan dan mengamati perkara yang ditekankan.kriteria pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi aktiviti pengamatan. Guru juga boleh menggunakan dan membina bahan maujud yang berada di persekitaran sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. guru memilih untuk mengunakan bahan alam sekitar untuk melatih pengamatan penglihatan murid dengan warna bentuk yang sebenar. bahan dapat menguji kebolehan murid untuk membezakan kedudukan sesuatu bentuk atau gambar dan bahan yang memerlukan murid mengingat sesuatu mengikut susunan seperti gambar dan cerita. Misalnya. Bahan tersebut dapat memberi peluang kepada murid untuk mengamati persamaan dan perbezaan objek. Bahan yang dibina juga hendaklah mempunyai bentuk. Misalnya. Setiap pengamatan mempunyai kriteria pembinaan bahan yang hampir serupa dalam pengajaran dan pembelajaran.4 Kriteria. Terdapat tiga jenis pengamatan. pembinaan bahan dapat mencabar keupayaan murid berfikir. huruf dan perkataan. nyata. Selain itu. Contohnya. Berdasarkan pengamatan penglihatan. iaitu pengamatan penglihatan. gambar. Ciri-ciri yang pertama ialah guru boleh membina bahan maujud yang bermaksud benda yang benar-benar ada. Seterusnya.

Guru boleh membina bahan menggunakan pita rakaman dan kad bergambar. Bahan yang dibina juga perlu menggunakan gambar yang besar dan sesuai mengikut tahap murid-murid tersebut. Guru juga boleh menggunakan bahan maujud yang konkrit untuk menguji pengamatan pendengaran murid-murid. Pembinaan bahan juga tidak memerlukan kos yang banyak dan jangka masa yang panjang untuk membuatnya. Misalnya. Misalnya. bunyi duit syiling jatuh ke lantai. Justeru itu. contohnya. Bahan yang dibina juga perlu mengikut peringkat demi peringkat. Misalnya. 8 . Bahan yang dibina juga harus menguji ingatan dan pemahaman murid dalam pendengaran seperti bunyi yang mudah kepada lebih sukar dan mencatumkan bunyi-bunyi yang didengar menjadi susunan perkataan. Bahan maujud yang dibina juga tidak terlalu kecil dan terlalu besar sesuai mengikut fizikal murid-murid. guru memperdengarkan pita rakaman yang mengandungi bunyi haiwan. Bahan pengajaran dan pembelajaran juga boleh dibina dengan menggunakan teknologi terkini iaitu melalui audio. Gambar yang digunakan juga hendaklah menarik minat murid-murid misalnya gamar kartun dan lain-lain. iaitu dimulakan dengan yang mudah kepada yang lebih sukar. bunyi ketukan tin dan botol dan sebagainya. kemudian gambar yang mempunyai tiitk sederhana banyak hinggalah peringkat yang sukar dan rumit. Secara tidak langsung akan melatih kordinasi tangan dan mata. kemudian murid dapat menyepadankan bunyi tersebut dengan haiwan yang sebenar. rakaman suara. Ingatan juga memainkan peranan yang penting dalam pengamatan pendengaran kerana pendengaran mempunyai perkaitan dengan otak manusia. vedio dan power point khususnya dapat membantu murid-murid dalam pengamatan pendengaran. Pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi pengamatan mata dan tangan perlulah meningkatkan kemahiran motor halus murid-murid. menyediakan bahan yang besar dan mudah untuk murid-murid pengang bagi melatih pergerakan tangan dan jari-jari. Selain itu.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 dengan usaha mereka sendiri. bahan yang memerlukan murid menyusun menjadi gambar yang lengkap. bahan yang dibina hendaklah menggunakan warna yang menarik dan sesuai dengan minat murid-murid. bahan yang dibina juga hendaklah menguji ingatan sekaligus pendengaran murid. dimulakan dengan gambar yang mempunyai titik sedikit. Misalnya.

Raminah Hj. menyebut buyi-bunyi yang dilambangkan oleh huruf-huruf. 9 . Sabran dan Rahim Syam (1985:137) mendefinisikan membaca sebagai mengabungkan beberapa kemahiran iaitu kemahiran penglihatan yang diskriminatif.2 Kaedah membaca Kaedah membaca merupakan prosedur menyeluruh terhadap sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3.(Husin Fateh Din. mengabungkan penyebutan bunyi-bunyi untuk membentuk perkataan dan berkebolehan pula memindahkan lambang-lambang yang dibacanya itu kepada sistem saraf pusat untuk menterjemah dan memahami apa yang dibacanya .2. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan bunyi huruf vocal kepada murid. dan membezakan bunyi-bunyi dengan tepat dan jelas.1 Contoh aktiviti kaedah membaca Kaedah fonetik merupakan salah satu kaedah yang menekan penguasaan murid terhadap gubungan antara huruf-huruf dan bunyi-bunyi. Terdapat tiga kaedah popular dalam konteks pengajaran membaca yang boleh digunakan iaitu kaedah fonetik. Setiap abjad mempunyai bunyi-bunyi tertentu dan nada juga abjad yang mempunyai lebih daripada satu bunyi. Kaedah fonetik mensyaratkan murid mengenal dan mengingat bentuk huruf dan bunyi tanpa mengingat nama huruf. Tegasnya. kaedah abjad dan kaedah pandang sebut. 2011) 3. Kaedah dibentuk berdasarkan pendekatan yang dipilih dan telah dikenal pasti sesuai dengan tujuan dan objektif sesuatu kemahiran bahasa yang akan diajarkan. kemahiran mengingat. al( 2011) menyatakan proses membaca melibatkan kebolehan mengenal lambang-lambang dan menterjemah lambang-lambang itu semua kepada bunyi suara dan memahami makna atau tanggapan yang disampaikan oleh tulisan itu. (Khairuddin Mohamad 2011:47) Atan Long (1978) dalam buku Husin Fateh Din et. mendengar. diikuti dengan pengenalan bunyi huruf konsonan. kaedah ialah langkah-langkah atau peringkat-peringkat yang teratur yang digunakan untuk mencapai sesuatu tujuan dalam pengajaran. Kaedah fonetik ini juga menekankan setiap bunyi-bunyi abjad yang terdapat dalam bahasa.

muridmurid diberi latihan membaca ayat-ayat mudah yang menggunakan perkataanperkataan. bunyi-bunyi tersebut digabungkan untuk membentuk suku kata. al (1994) dalam model literasi bahasa. Akhir sekali. dan seterusnya kepada pembentukan perkataan yang bermakna. Contoh : Ini kucing saya Kaedah seterusnya ialah membaca kaedah abjad yang memperkenalkan huruf-huruf (26) bahasa melayu dan diikuti dengan menyebut nama huruf-huruf tersebut. murid.mruid mempelajari dan menguasai huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan. Menurut Juriah Long et. setelah itu diperkenlakan dengan menyebut nama huruf-huruf konsonan. 10 .WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 a e i o u aaaa eeee iiiiii oooo uuuu Jadual 1 :bunyi vokal Seterusnya.

Pembinaan bahan pandang dan sebut hendaklah mengambil kira pengalaman sedia ada murid supaya mereka mudah membuat telahan terhadap ayat atau perkataan yang dicam. Kemudiaan perkataan akan membentuk ayat. kaedah abjad berpegang kepada prinsip bahawa setiap perkataan terdiri daripada beberapa huruf. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. Murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu sebelum membaca perkataan.2 Kriteria-kriteria pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kaedah membaca. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. Walau bagaimanapun. ia tidak menfokuskan pengajaran kepada bunyi huruf.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). Dalam pembinaan bahan pengajaran kaedah membaca. Rajah 7 : memperkenalkan nama huruf A hingga Z 3. Guru boleh membina bahan mawujud seperti kad bergambar untuk membantu murid-murid mengecam gambar dan menyebut 11 .2. Raminah Haji Sabran dan Rahi Syam (1985) pula berpendapat bahawa kedua-dua bentuk huruf kecil dan besar didedahkan serentak. Murid-murid akan membaca mengikut peringkat-peringkat yang ditentukan dalam binaan bahan tersebut. Pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil dahulu. Zulkifley Hamid (1994) berpendapat. biasanya huruf besar diperkenalkan tereleih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan . dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. murid-murid perlu diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. manakala. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar.

Guru juga perlu kreatif menyediakan bahan Pengajaran dan Pembelajaran untuk mencapai objektif pengajaran yang ditentukan. guru juga boleh menyedikan bahan yang berbentuk elektronik multimedia. Pembinaan bahan boleh teridiri daripada bahan maujud. ringkas dan mudah untuk dibaca.. Antaranya. Bahan ini memudahkan murid membaca apabila dipancarkan pada projekter kerana murid dapat didedahkan dengan gambar yang menarik. Di samping itu.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 perkataan berdasarkan gambar berkenaan. bahan berasaskan media cetak. contohnya dadu. guru boleh membina bahan pengajaran dan pembelajaran yang asiosiasi membawa makna yang berkait antara satu dengan yang lain. Guru mesti bijak membina bahan pengajaran dan pembelajaran untuk menarik minat dan mengekalkan ingatan murid-murid terhadap isi pelajaran yang telah dikuasainya. Bahan pengajaran merupakan suatu yang penting untuk melaksanakan pengajaran yang efektif dan berkesan. mengasosiasikan benda dengan bunyi. Warna membantu membuat penegasan dan mewujudkan perasaan harmoni kepada murid-murid disamping menarik perhatian murid dalam pembacaan. Pemilihan yang tepat membantu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Bahan yang dibina juga hendaklah jelas. Contohnya. guru memberi dua warna yang berbeza pada suku kata di dalam ayat. atau bunyi huruf dengan benda. Warna merupakan satu elemen yang sangat penting dalam pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran. barulah diperkenalkan kumpulan huruf yang membentuk perkataan berkenaan. ICT dan apa sahaja. Hal ini dapat dibuktikan melalui pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut tahap umur dan kemahiran yang ingin dicapai. Hal ini kerana. Pembinaan bahan yang baik dapat mengekalkan minat murid-murid untuk mengikuti proses pembelajaran. bahan yang berkesan adalah bahan yang dapat difahami penggunaan dan pelaksanaannya kepada murid-murid. Contohnya. Hal ini akan memudahkan murid-murid membaca dengan teratur dan jelas. Setelah murid-murid menguasai perkataan. sebagai seorang guru yang kreatif dan proaktif perlulah sentiasa membuat tranformasi dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. lirik lagu dan cerita untuk mendedahkan murid-murid dengan kemahiran berbahasa. berasaskan media elektronik. tanyangan 12 . Guru juga dapat membina bahan yang berbentuk pantun .

setiap murid mempunyai tahap dan keupayaan kognitif yang berbeza. Guru hendaklah menggunakan bahasa yang sesuai. aktivti contengan dilakukan atas permukaan benda sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan yang boleh meninggalkan kesan keatas permukaan benda tersebut. mudah difahami dan ringkas dalam pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran agar murid dapat membaca dengan lancar dan memahami maksud yang tersurat. perkara ini perlu diberi perhatian sebagai usaha untuk menarik minat dan memotivasi murid unutk membaca. minat dan cita rasa murid. guru juga perlu memilih jenis dan saiz huruf yang senang dan memudahkan murid untuk membaca. Oleh itu. Bahan bacaan yang dibina sebaik-baiknya bersesuaian dengan keperluan. pratulisan merupakan suatu kemahiran di mana murid-murid telah mempunyai keupayaan menggunakan alat tulis dan mengetahui teknik serta cara gerakan tangan untuk membentuk huruf. penguasaan kemahiran pratulisan bermaksud seseorang murid itu telah bersedia dari segi fizikal dan mentalnya untuk memulakan penulisan secara mekanis. Bahan yang dibina juga perlu meningkatkan keterampilan berbahasa dalam kalangan murid dan memotivasikan murid untuk membaca. 13 . Bahasa yang digunakan hendaklah sesuai dengan tahap kebolehan murid. Hal ini penting kerana kerana bahan yang dibina mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. (Khairuddin Mohamad 2011:73) Menurut Khairuddin Mohamad (2011:73) juga. Hal ini kerana.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 petikan yang jelas seterusnya memberi keselesaan kepada murid-murid untuk membaca. penggunaan huruf besar sesuai digunakan unutk tajuk dan huruf kecil digunakan dalam ayat. Contohnya. Pada peringkat ini.3 Kemahiran pratulisan Pratulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh setiap orang murid bagi menyediakan diri kearah melahirkan lambang-lambang bunyi yang khusus dan boleh diterima oleh kelompok masyarakat. Pembinaan bahan juga perlu berdasarkan kepada objektif pengajaran. bahan P & P yang dibina mestilah mengandungi maklumat tertentu yang boleh di simpan dalam jangka masa yang panjang. Selain itu. 3. Selain itu.

kemahiran ini merupakan kemahiran asas untuk kemahiran tulisan mekanis.iaitu: 1. murid-murid dilatih menggunakan dan mengawal otot-otot jari dan tangan bagi memudahkan mereka memegang alat tulis dan membentuk huruf. Husin Fateh Din et.1 Objektif pratulisan Aktiviti pratulisan penting kepada murid-murid tahap satu sebelum mereka mempelajari peringkat penulisan yang selanjutnya. Menurut Juriah Long et. Di samping itu. Dalam kemahiran pratulisan. Aktiviti ini mengandungi aktiviti fizikal dan psikomotor. Peringkat contengan ini berkembang dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal.3. Melatih pergerakan tangan dan jari 2.al (2011:87) turut menyatakan pratulisan sebagai satu kemahiran yang menjadi asas kepada kemahiran tulisan mekanis. kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan boleh meninggalkan kesan dia atas permukaan benda tersebut. pratulisan merupakan satu tempoh di mana murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Pada peringkat awal. Kemahiran ini termasuklah penguasaan kemahiran pergerakan tangan atau mata serta koordinasi antara tangan dan mata bagi memudahkan aktiviti tulisan. Dengan kata lain. Melatih pergerakan mata 14 . kanak-kanak perlu didedahkan kepada kamhiran pratulisan terlebih dahulu. murid-murid perlu menguasai pergerakan-pergerakan motor yang dapat membantu mereka dalam penguasaan kemahiran menulis. terdapat sebelas objektif pelaksanaan aktiviti pratulisan kepada murid-murid.al (1989:193).WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Menurut zainal Kassan & Suhaila Abdullah (2010). murid-mruid dilatih mengkoordinasikan pergerakan otot-otot tangan dan mata supaya mereka berkebolehan untuk menulis dalam bentuk mendatar dari kiri ke kanan. Dalam kemahiran ini. 3. Pratulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri mereka kearah melahirkan lambing-lambang bunyi khusus yang boleh diterima oleh kelompok masyarakat. Justeru.

Guru hendaklah membimbing murid menggunakan jari telunjuk semasa melukis di atas pasir. Latihan menulis mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri dan kanan.latihan membentuk garisan lurus 6. di lantai. 5. di atas pasir. Latihan. Latihan melukis bentuk asas di atas pasir. Guru juga perlu mengarahkan murid untuk menyebut nama bentuk semasa melukis di atas pasir. Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat. Menyemai minat murid untuk datang ke sekolah tanpa rasa bosan belajar. 3. di rumput tanpa menggunakan alat tulis. 4. Latihan-latihan gerak jari dengan memainkan jari. Aktiviti ini boleh dilakukan didalam bilik darjah dengan menggunakan dulang atau kotak. di meja. menggoyangkan tangan. Latihan mewarna dari kiri ke kanan dan ke kiri semula 3. Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dari garisan lurus.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3.2 Contoh aktiviti pratulisan 1. Rajah 8 : melukis bentuk asas di atas pasir 15 . 7. menekankan jari.3. murid Juga dikehendaki melukis secara perlahan-lahan dan serentak. maramas-ramas jari dan sebagainya. Latihan membentuk bulatan di udara. 2. Melatih koordinasi mata dan tangan 4.

Murid-murid bercerita tentang rumah idaman mereka kepada kelas 16 . ranting kayu 1. Murid-murid melakar rumah menggunakan ranting kayu di atas psir. Contoh aktiviti Tajuk : Rumah idaman saya Bahan bantu belajar Objketif : : Pasir di dalam kotak. 3. Murid-murid dibahagikan kepada tiga kumpulan.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Rajah 9 : aktivti membuat garis lurus. 4. Murid-murid dapat melakar rumah idaman di atas pasir menggunkaan kretiviti sendiri. Melatih pergerakan jari dan tangan murid-murid Aktiviti : 1. Murid-murid diberikan sekotak pasir oleh guru. 2. Murid-murid mendengar penerangan guru dan tunjuk cara melakar rumah di atas pasir. 2.

guru membina bahan yang boleh memberi murid-murid membuat contengan secara bebes. contohnya. Misalnya.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3. Misalnya. Bahan yang dibina juga hendaklah besar dan menarik perhatian murid. Antara kriteria-kriteria yang perlu dititikberatkan semasa membina bahan pengajaran dan pembelajaran bagi aktiviti pratulisan ialah bahan yang dibina hendaklah memberi latihan permulaan kepada murid-murid. kemudian murid-murid mencantum bahagian-bahagian gambar yang terpotong. Bahan yang dibina juga hendaklah mempunyai maklumat dan pengetahuan baharu yang dapat dipelajari oleh murid. kemudian beransur kepada melukis bentuk yang nyata yang terdapat dalam persekitaran mereka. Hal ini dapat memberi pendedahan kepada murid dengan cara yang yang lebih berkesan melalui bahan yang dibina. guru membina bahan yang berbentuk besar agar murid dapat memegang dan melatih koordinasi tangan dan motor – motor halus murid. warna dan ukuran. Contohnya. latihan menulis berdasarkan beberapa bentuk geometri dan garisan yang hampir 17 . guru membina gambar yang besar dan terpotong. Guru juga dapat membina bahan yang membolehkan murid-murid mengenggam dan membuka tangan secara kerap kali. Selain itu. Pengajaran tulisan bagi murid-murid adalah berdasarkan pengajaran pratulisan yang betul dan kukuh. Bahan yang dibina juga dapat memberi aktiviti penggayaan supaya perkembangan intelek murid meningkat serta membantu membina kemahiran menghasilkan tulisan yang kemas dan cantik. kemudian meminta murid untuk mengoyak dan menampal kertas pelbagai warna tersebut mengikut bahan yang dibina oleh guru.3. contohnya. Pembinaan bahan perlu tepat dan sesuai dengan proses koordinasi otot motor tangan dan mata juga dapat mengasah kemahiran menulis. bahan yang dibina dapat mendedahkan murid menyusun benda mengikut golongan bagi benda yang sama bentuk.3 Kriteria-Kriteria Pembinaan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Pratulisan. Contohnya. guru membina bahan menggunakan kertas yang pelbagai warna. guru juga boleh menggunakan pelbagai jenis warna dalam pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran agar dapat menarik perhatian murid.

taraf penguasaan murid. Hal ini demikian kerana arahan memainkan peranan penting dalam melatih murid-murid memahami kehendak soalan dan menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Guru juga perlu membina bahan mengikut jangka masa pengajaran sesuai agar bahan tersebut dapat digunakan semaksimum yang mungkin. Turut disokong oleh Husin Fateh Din et. 18 . menekankan jari. Antara aktiviti yang dilakukan ialah membuat corak. rangkai kata dan ayat. 3.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 serupa dengan bentuk-bentuk huruf. Penulisan mekanis merupakan satu kemahiran yang dilaksanakan kepada murid-murid setelah mereka melalui aktiviti dan latihan pratulisan yang ditetapkan. al (2011:92) bahawa kemahiran menulis secara mekanis perlu dikuasai oleh murid-murid pada peringkat awal supaya dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. segi teiga (A. suku kata. menguntai. latihan dan pengalaman asas diperlukan supaya murid-murid dapat menguasai kemahiran menulis huruf. menulis suku kata. pembinaan bahan mestilah mengikut ketepatan aktiviti pratulisan dengan memberi latihan-latihan gerak jari dengan memainkan jari. rangkai kata dan ayat. perkataan. guru menjalankan aktiviti melipat. Bahan yang dibina juga perlu bersesuaian dengan objektif pelajaran. Misalnya. bahan yang dibina juga hendaklah mempunyai arahan dan peraturan yang ringkas dan jelas. kerusi dan meja semasa menulis. menggunting. Disamping itu.4 Penulisan Mekanis Menurut Khairuddin Mohamad (2011:91).V) dan garisan bengkok (S) dan lain-lain. Justeru. meramas-ramas jari dan sebagainya. Aktiviti tersebut boleh membantu murid-murid menguasai kemahiran menulis selanjutnya seperti menulis huruf. pengetahuan dan minat murid.W. Contohnya bulat(huruf O dan D)segi empat sama (hururf H. mengentel. menggoyangkan tangan. Penulisan ini juga dijalankan setelah murid-murid dibimbing cara memegang pensel yang betul. menekap dan membentuk huruf. postur badan dan kedudukan kertas. menjahit dan meganyam. Seterusnya. Antara tujuan penulisan mekanis adalah untuk membimbing murid-murid supaya menguasai kemahiran membentuk huruf besar dan kecil dengan betul dan tepat.L).

suku kata. bergaris empat. konsep ansur maju dimulakan dengan menulis daripada titik kemasukan huruf A – Z .4. 3.al 1989:201).2 Contoh Aktiviti Penulisan Mekanis Pelbagai cara dan pendekatan sebagai medium yang digunakan oleh guru dalam proses P&P mereka. 2. 3.4. Rajah 10 : Titik kemasukan huruf 19 . Guru juga dapat boleh melakukan aktiviti menulis huruf mengikut urutan. bergaris tiga dan bergaris satu. di atas pasir dan belakang rakan. menulis huruf kecil dan huruf besar A – Z di atas kertas berkotak. perkataan dan ayat. Misalnya. Dapat menggerakkan otot tangan. Kemahiran ini dapat dikuasai melalui beberapa aktiviti seperti membuat corak. 3. Langkah-langkah penulisan perlu diperincikan kepada murid-murid.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Menurut zainal Kassan & Suhaila Abdullah (2010). dan menyalin huruf. jari dan mengkoordinasikan pergerakan mata dan tangan dengan baik. murid-murid dilatih menguasai kemahiran menulis huruf.tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-mruid. Membentuk huruf dalam kertas bergaris dua dan bergaris tiga. menekap. Pengulangan menulis huruf yang sama dapat memberikan pengukuhan kepada murid-murid. (juriah Long et.1 Objektif Penulisan Mekanis 1. Setelah itu. Dapat melakar bentuk di udara. di atas meja. membentuk. mengisi tempat kosong dengan huruf tertinggal dan latihan menulis suku kata. kemahiran menulis mekanis yang didedahkan kepada murid-murid adalah bertujuan untuk melatih murid-murid menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad dengan betul.

3 Kriteria-Kriteria Pembinaan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Penulisan Mekanis.anak panah untuk menulis titik kemasukan huruf. Ini kerana tidak semua huruf boleh menggunakan secara maksimum garisan yang keempat. Misalnya. j. gaya bahasa yang digunakan hendaklah mudah untuk difahami oleh murid-murid agar aktiviti dapat berjalan dengan lancar. p. manakala semua jenis huruf besar tidak sesuai menggunakan kertas bergaris empat semasa menulis. y. Begitu juga dalam pembinaan bahan PDP.4.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Menulis huruf atas kertas bergaris empat memerlukan pemerhatian dan ketekunan yang lebih. Rajah 11 : menulis huruf dia tas kertas bergaris empat. Sebelum sesuatu bahan pengajaran dibina. bahasa yang digunakan hendaklah ringkas dan mudah untuk difahami oleh murid-murid mengikut peringkat umur mereka. ringkas serta menarik supaya murid boleh melihatnya dengan jelas dan tepat. 3. Guru juga perlu menggunakan warna yang terang dan jelas untuk menunjukkan perkara yang penting. Hanya huruf kecil yang mempunyai „ekor‟ boleh menggunakan garisan keempat sebagai sempada. seseorang guru perlu mengambil kira kriteria pembinaan dan penyesuaian bahan pengajaran. warna dan saiz untuk menarik perhatian murid semasa menyelesaikan masalah yang diberikan. Bahasa melayu merupakan bahasa yang yang sepatutunya digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang dibina juga hendaklah bersesuaian dengan 20 . iaitu huruf g. Guru juga dapat membina bahan yang mempunyai pelbagai bentuk. Secara umumnya kriteria yang perlu ada ialah Bahan yang dibina hendaklah besar. q.

dan mengisi tempat kosong dengan huruf tertinggal. Bahan yang tidak terlalu rumit akan memudahkan guru untuk mengendalikan dalam pengajaran dan pembelajaran. guru hendaklah meyediakan bahan yang mengikut ansur maju murid-murid. Sebelum guru membina bahan pengajaran. Bahan yang dibina perlulah bermula daripada aras rendah. Perbendaharaan kata dan bahasa yang digunakan boleh difahami oleh murid seperti yang dikehendaki oleh kumpulan atau individu. Bahan yang dibina tidak perlu terlalu banyak dan lama. bahan yang dibina hendaklah berdasarkan kepada objektif pembelajaran pada masa tersebut. menyesuaikan nama huruf dengan huruf dan memadankan nama huruf dengan bunyi huruf. contohnya. sederhana dan tinggi agar murid dapat mengikuti dan menerima pengajaran secara ansur maju dan berkesan. Misalnya. Bahan yang dibina juga hendaklah sesuai dengan masa pengajaran. Arahan yang ringkas akan memberikan keseronokan kepada murid-murid untuk melakukan aktiviti tersebut. bergaris empat. menulis huruf dengan titik bernombor. Pembinaan dan pemilihan bahan hendaklah mempunyai hubungan kesesuaian dengan pekara –perkara seperti objektif dan matlamat pengajaran 21 . objektif guru ialah memastikan murid-murid dapat menulis huruf dengan susunan yang betul dan tepat. guru perlu memastikan objektif pengajaran pada masa tersebut. Pratulisan Dan Tulisan Mekanis. Ciri-ciri bahan yang mudah diguna dan dikendalikan ialah bahan yang mempunyai arahan dan peraturan yang ringkas dan padat.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 umur dan keupayaan murid-murid. Terdapat beberapa garis panduan pembinaan bahan pengajaran iaitu bahan yang dibina dan dipilih hendaklah sesuai. Kaedah Membaca.0 Kriteria – Kriteria Umum Pembinaan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Pengamatan. bergaris tiga dan bergaris satu dan seterusnya memadankan huruf kecil dengan huruf besar. Pembinaan bahan mengikut masa yang ditetapkan dalam pengajaran dan pembelajaran. kemudian menulis huruf kecil dan huruf besar A – Z di atas kertas berkotak. Bahan yang dibina hendaklah berdasarkan tajuk dan keterangan yang sesuai. Bahan yang dibina menjurus kepada menulis huruf mengikut urutan. 4.

taraf pencapaian dan sebagainya ketika menyediakan bahan. Dengan objektif pengajaran yang tertentu. Oleh hal demikian. Pembinaan bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik. bahan yang dibina hendaklah mencabar iaitu merangkumi rangsangan. kaedah dan teknik pengajaran. c) Mencabar Seterusnya. pendidikan. bahan-bahan yang dibina dapat memberikan rangsangan untuk pelajar berfikir dan mendorong mereka terus belajar. guru boleh membina bahan-bahan yang sesuai dan dapat membantu kearah pencapaian objektif tersebut. mungkin tidak sesuai dengan segolongan pelajar yang lain. guru hendaklah menentukan objektif pengajaran terlebih dahulu sebelum membina dan memilih sesuatu bahan. bahan yang mengandungi fakta terasing dengan bahan yang mempunyai hubungan yang bersepadu. Guru juga sepatutunya mengambil kira keadaan pelajarnya yang datang daripada latar belakang pengalaman sosial. suasana pembelajaran dan minat pelajar. Ciri–ciri bahan yang dibina dan dipilih dalam proses P dan P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat muridmurid untuk belajar. Oleh itu. ekonomi. Antara lain.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 bahasa. pendekatan. a) Sesuai Bahan pengajaran yang dbina hendaklah sesuai dengan matlamat dan objektif pelajaran. bahan yang mudah kepada yang kompleks. 22 . bahan yang khusus kepada bahan yang umum dan bahan masa kini kepada masa akan datang. keadaan pelajar. Bahan-bahan yang sesuai dengan segolongan pelajar. mematuhi prinsip-prinsip seperti bahan yang konkrit kepada bahan yang abstrak. pemikiran dan tingkah laku. b) Ketahanan Alat dan bahan yang dibina atau dipilih itu haruslah sesuai dengan pelajar atau kelompok pelajar yang akan dijalankan supaya alat atau bahan tersebut boleh dipakai dalam jangka masa yang panjang ataupun boleh digunakan untuk muridmurid belajar sendiri.

Bahan pengajaran yang dibina mestilah menunjukkan perkaitan antara aspek kandungan bahasa . Menggunakan saiz huruf yang bersesuaian dengan peringkat umur murid. Ketepatan juga bermaksud bagaimana bahasa itu dapat digunakan secara tepat. perbezaan pendidikan dan sosial dan sebagainya. tanpanya peraturan-peraturan tatabahasa adalah tidak berguna. Ketepatan kadangkala disebut sebagai ketepatan konteks stilistik. menunjukkan perbezaan huruf atau suku kata. guru perlu menggunakan warna untuk menunjukkan perkara yang penting. maklumat yang dikemaskini dan perbendaharaan yang sesuai. Bahan pengajaran juga ringkas dan menarik perhatian murid dengan adanya warna dan reka bentuk yang pelbagai. Konsep ini berdasarkan daripada „communicative competence‟ yang menekankan bahawa ada terdapat peraturan-peraturan penggunaan. e) Reka bentuk Disamping itu. bahan-bahan tersebut disunting. Kita harus dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan dengan situasi ketika itu. perbezaan kawasan. Contohnya.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 d) Ketepatan Selain itu. Dalam proses ini. maklumat atau fakta yang tepat. proses pembelajaran dan pembelajaran. Ketepatan sesuatu bahan dengan kurikulum pengajaran bahasa adalah berdasarkan isi kandungan sesuai dengan kemampuan dan kehendak murid. Menurut Mok Soon Sang (2011). kemudian mempunyai susunan bahan. ketepatan pembinaan bahan pengajaran sebagai isi kandungan bahan pengajaran yang menepati kandungan kurikulum pengajaran. Apabila kita menggunakan bahasa. bahan yang dibina juga hendaklah mempunyai kaitan dengan pengalaman murid-murid disamping dapat membina pengetahuan dan pengalaman baharu. bahan yang dibina juga perlulah mempunyai reka bentuk yang menarik. kita harus dapat menerap situasi sosial. Bahan pengajaran perlu mengandungi arahan yang jelas dan ringkas untuk memberi panduan kepada murid-murid. Biasanya melalui proses standardisasi. bahan-bahan akan dibina berdasarkan perbezaan umur dan jantina. diubahsuai dan dibina selaras dengan kebolehan para pelajar. terutamanya yang berhubungan dengan fungsi dan konteks sosial. warna-warna yang 23 .

sentuh dan main bahan tersebut.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 berbeza harus digunakan. perbezaan kawasan. Di sini guru harus memikirkan di mana dan bagaimana bahan bahan tersebut akan digunakan. ataupun pengajaran individu g) Jimat dan murah Bahan yang dibina juga tidak semestinya daripada sumber-sumber yang mahal. Bahan yang boleh dilihat dari jarak jauh sesuai kelompok yang lebih besar. bahan tersebut seharusnya tahan lasak jika digunakan berulang-rulang kali dan sekiranya digunakan untuk lebih dari satu mata pelajaran dan juga sesuai pada masa dan mata pelajaran lain. Guru boleh mengahsilkan bahan pengajaran dengan kretiviti dan inovasi guru contohnya menggunakan bahan terpakai dan alam semula jadi. bagi pengajaran kemahiran menulis. i) Praktikal Bahan pengajaran seharusnya sederhana dan mudah digunakan serta menggunakan bentuk bahasa yang berdasarkan situasi sebenar. Selain itu. perbezaan pendidikan dan sosial dan sebagainya. 24 . Guru boleh menggunakan bahan maujud supaya muridmurid dapat pegang. Hal ini dapat membantu murid-murid menggunakan bahasa dalam komunikasi. f) Saiz/Pengelolaan Kelas Saiz kelas besar dan kelompok pelajar yang terlibat juga perlu difikirkan semasa guru memilih alat pengajaran pembelajaran. bahan-bahan akan disuaikan berdasarkan perbezaan umur dan jantina. huruf atau simbol hendaklah ditulis dengan saiz yang sederhana besar. atau pengajaran biasa di bilik darjah. sama ada untuk kuliah umum di dewan. atau untuk pengajaran berkumpulan. h) Standardisasi dan Simplikasi Proses ini dilakukan untuk membolehkan guru mewujudkan bahan-bahan pengajaran yang dapat memenuhi keperluan para pelajar. Dalam proses ini. Biasanya melalui proses standardisasi. bahanbahan tersebut disunting. diubahsuai selaras dengan kebolehan para pelajar.

l) Penyerapan Nilai dan Pengetahuan Satu unsur penting yang cuba diterapkan dalam pendidikan hari ini ialah penerapan nilai (moral) di dalam semua mata pelajaran termasuk bahan pengajaran dan pembelajaran. guru dan murid atau murid-murid dengan bimbingan guru. senang untuk disimpan. bahan yang dibina juga haruslah berfungsi. Oleh itu.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 j) Mudah alih Bahan pengajaran yang dibina hendaklah sentiasa berfungi. kriteria yang patut digunakan untuk bantu mengajar ialah alat tidak semestinya mahal dan perlu dibeli. k) Kemahiran Kemahiran bahasa melibatkan empat jenis kemahiran. Alat itu mestilah fleksibel dan boleh digunakan untuk lebih daripada satu mata pelajaran . Ketiga-tiga aspek ini biasanya lebih ditumpukan ke atas murid-mruid itu sendiri. Kesederhanaan alat penting . iaitu kemahiran mendengar. Bahan-bahan dari alam sekeliling elok digunakan. boleh dibawa kemana-mana. Pembinaan dan pemilihan bahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang terdiri dariapda bahan-bahan dan sumber-sumber lain daripada tiga perspektif iaitu perspektif komunikasi atau fungsional. ringan. bertutur. kesemua kemahiran ini perlu digabungjalinkan untuk mewujudkan satu bahan pengajaran yang berkesan di dalam kelas. Di samping itu. dan tidak terlalu berat atau besar. para pelajar bukan sahaja sekadar dapat menambah pengetahuan baru tetapi juga mereka sentisa menyedari dan memahami tanggungjawab dan sumbangan pengetahuan yang dipelajari terhadap diri.iaitu ia senang digunakan. 25 . Ia boleh dibuat oleh guru. Melalui penerapan ini. Kesemua kemahiran ini perlu dilihat sebagai bahagian yang berhubungan antara satu samalain dan bukannya terpisahpisah. tidak terlalu besar atau berat. Seorang guru boleh menunjukan daya kreatifnya bila membuat alat bantu mengajar. Menurut Azman Wan Chik (1989). masyarakat dan negara. perspektif struktural dan perspektif kemahiran. tidak membahayakan murid. membaca dan menulis.

Oleh itu. bertujuan mencapai objektif pengajaran yang telah dirancang oleh guru dan muridmurid. Bahan pengajaran dan pembelajaran ini juga dapat mengelakkan proses P dan P di dalam bilik darjah menjadi bosan dan tidak menarik. murid-murid dapat memahami pengajaran guru seterusnya dapat menerima pembelajaran dengan cepat. Guru juga terdedah dengan kemajuan sains dan teknologi apabila Berjaya membina dan meneroka bahan P dan P dan mengaplikasikannya dalam P dan P.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 4. Pembinaan bahan P dan P ini juga dapat mencukil bakat dan kretiviti guru untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih mencabar dan menarik. 26 .0 Rumusan Penggunaan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembeljaran adalah sebagai alat pemudah untuk membantu dalam penyampaian pengajaran guru.