WAJ3104 Literasi Bahasa 2013

1.0 Pengenalan Bahan pengajaran ialah bahan digunakan guru secara langsung semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Tujuannya adalah untuk mengekalkan penumpuan murid-murid sepanjang tempoh pembelajaran, di samping memudahkan guru menyampaikan pengajaran mereka secara berkesan dan bersistematk. Secara konsepnya, bahan pengajaran ialah alat yang direka cipta untuk kegunaan murid dan guru yang berperanan sebagai sumber pembelajaran yang boleh membantu mereka memperoleh pelbagai fakta, kemahiran dan pendapat untuk membantu proses kognitif. Bahan-bahan tersebut termasuklah pelbagai bahan bercetak dan bukan bercetak, buku teks, bahan berasaskan teknologi, ujian dan sebagainya. Seseorang guru perlu mengetahui beberapa ciri pembinaan dan

penggunaaan bahan pengajaran yang berkesan. pembinaan bahan pengajaran perlulah mengikut objektif pengajaran yang hendak dicapai selaras dengan sukatan Pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Proses membina dan menggunakan bahan pengajaran terbahagi kepada lima peringkat, iaitu memilih bahan, mengolah bahan, membina bahan, mengguna dan menilai bahan penagajran. Semua proses ini dilakukan secara berterusan dan perlu melalui beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Bahan bantu pengajaran dan pembelajaran juga membantu dan

mempercepatkan proses pemahaman murid-murid dengan menganggap onjek-objek yang konkrit membantu dalam pandangan dan pendengaran. Ini bersesuaian dengan teori Edgar Dale yang digambarkan dalam bentuk „cone of experience‟ yang antara lain menyatakan bahawa proses pembelajaran bermula dengan menangkap objek-objek konkrit dan beransur-ansur menganggap aspek semi-abstrak hingga akhirnya kepada yang lebih abstrak.

1

WAJ3104 Literasi Bahasa 2013

2. 0 Definisi Bahan Bantu Mengajar Menurut Thomas, R.Murray, Swartout, Sherwin G ( 1963)“ …hanya alat bantu mengajar yang mempunyai komunikatif tinggi yang mampu membantu pelajar memperolehi pengalaman belajar yang berfaedah bagi mengembangkan sikap ilmiah dan sikap sosial, kemantapan emosi dan daya penghargaan.” Turut disokong oleh Ngui Kuen Sang (1981: 35 )“ mengenai Bahan pengajaran dan pembelajaran, kita tidak dapat memberi takrif yang tetap walaupun pada keseluruhannya ramai pendidik menyetujui bahawa penggunaan bahan P&P adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan pandangan seseorang.” Atan Long ( 1982: 174 )“ bahan P dan P terdiri daripada pelbagai bahan dan sesuatu bahan boleh disampaikan dengan pelbagai cara, misalnya dalam bentuk buku, carta, atau dibubuh pada slaid dan dipancarkanpada skrin. Alat-alat penyampaiannya dinamakan BBM.” Penggunaan bahan bantu mengajar memberi sumbangan yang amat besar dalam mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru dan pelajar. Bahan bantu mengajar ini juga dapat menyelesaikan pelbagai masalah dalam kaedah pengajaran guru yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman (OmardinAshaari, 1999). Kamarudin Hj. Husin (1988: 242) merumuskan kepentingan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam memberi rangsangan dan minat murid-muird. Bahan P&P juga membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal. Seterusnya bahan P&P menyediakan

pengalaman baru yang tidak diperolehi dengan mudah sekaligus dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata murid-murid.

2

hidung (menghidu). Aktiviti ini merupakan asas penting untuk murid-murid sebelum mereka diperkenalkan dengan huruf. telinga (mendengar). Janet W. Sungguhpun pengamatan berkait rapat dengan darjah kecerdasan seseorang kanak-kanak. pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pacaindera dengan bantuan kuasa intelek. Pengamatan ialah satu kemahiran yang boleh dikembangkan dan dipelajari. kemahiran ini boleh diajar kepada kanak-kanak lemah supaya dapat membantu mereka dalam pembelajaran. 2011:21) 3.1 Pengamatan penglihatan Menurut Husin Fateh Din et. Noresah Baharom et.1. iaitu pengamatan penglihatan. Oleh hal demikian.1 Jenis dan komponen pengamatan Terdapat tiga jenis pengamatan. Khairuddin Mohamad (2011:16) juga mentakrifkan Pengamatan sebagai satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pacaindera dengan bantuan pengalaman-pengalaman yang lalu dan mempunyai hubungan yang rapat dengan pemikiran kita. 3 . warna. pengamatan pendengaran dan aktiviti pergerakan mata dan tangan. pengamatan merupakan satu proses mental dan neulogi yang mempengaruhi pembentukan konsep-konsep yang jelas dan tepat.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3. (Khairuddin Mohamad. membeza dan membandingkan bantuk-bentuk gambar. benda-benda maujud dan sebagainya mengikut jenis.al (2002) dalam buku Khairuddin Mohamad mentakrifkan pengamatan mempunyai maksud yang sama dengan perkataan persepsi. Learner (1971) dalam buku Khairuddin Mohamad (2011) berpendapat. saiz dan seumpanya. lidah (merasa) atau kulit (menyentuh).0 Konsep pengamatan Menurut Khairuddin Mohamad (2011:16). aktiviti pengamatan penglihatan bertujuan untuk melatih keupayaan mata murid-murid mengecam. iaitu gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran(tentang sesuatu). al (2011). iaitu mata (melihat). pandangan atau tanggapan. Proses pengamatan bermula apabila wujudnya bahan pengajaran dan pembelajaran daripada rangsangan luar yang boleh dikesan oleh organ-organ deria. 3.

Diskriminasi penglihatan Contoh 1 : Aktiviti mendiskriminasi yang sama Contoh 2 : Aktiviti mendiskriminasi yang tidak sama ii. Orientasi kedudukan Contoh 1 : Tunjukkan gambar yang berbeza kedudukan 4 . Antara aktiviti dan bahan yang boleh digunakan guru di bilik darjah ialah : i. Ingat kembali Contoh 1 : Lihat dan ingat gambar iii.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Terdapat empat belas komponen dalam pengamatan penglihatan dan setiap satu komponen mempunyai aktiviti serta tujuannya yang tersendiri.

(Khairuddin Mohamad (2011:32) Antara komponen pengamatan pendengaran ialah penerimaan pendengaran. Aktiviti ini bertujuan melihat keupayaan murid-murid. ketukan tin dan botol. perkaitan pendengaran. Menurut Abd. Pengamatan jenis ini mempunyai enam komponen. Talib (2000:72) dalam buku Husin Fateh Din (2011:49) telah menjelaskan mendengar merupakan asas dalam pembelajaran lisan.2 Pengamatan pendengaran Seterusnya.1. fokus dan berfikir dalam tempoh masa yang singkat sebelum membuat keputusan. Rajah 5 : Tin. ingatan pendengaran. botol dan syiling 5 . melengkapkan pendengaran dan pencantuman bunyi. iaitu diskriminasi pendengaran. Aktiviti ini memerlukan murid mendengar dengan teliti. Aziz Abd. Antara bunyi yang boleh diwujudkan bagi tujuan ini adalah bunyi duit syiling jatuh ke lantai. pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran penting untuk membantu muridmurid di sekolah agar mereka dapat memperoleh maklumat melalui pebagai kaedah sekaligus meningkat pengetahuan mereka. kemahiran ini dapat membantu murid-murid dalam memberikan fokus kepada pelajaran dan kepada sebarang pekerjaan yang dilakukan. memperoleh atau mendapat makna daripada apa yang telah didengar atau secara lisan. Contoh aktiviti adalah meneka bunyi yang didengari secara langsung dengan pandangan mata yang terhad atau mata ditutup. bunyi ketukan kerja. Justeru itu.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3. penerimaan pendengaran.

iaitu aktiviti menyambung titik dan aktiviti menyalin corak. aktiviti ini meningkatkan kemahiran motor halus dan kognitif murid-murid. aktiviti menyambung titik dilaksanakan dengan meminta murid-murid melukis garisan dengan menggunakan pensel warna antara titik pada gambar mengikut urutan abjad yang disediakan. b) Menguasai gerak tangan secara bebas supaya boleh menulis dengan selesa.1. pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dapat meningkatkan kemahiran pergerakan mata dan tangan murid-murid. Aktiviti ini bertujuan membantu murid-murid menguasai kemahiran asas mengerakkan tangan secara kemas. c) Melakukan latihan pergerakan mata d) Melakukan latihan kordinasi tangan dan mata Turut disokong oleh Husin Fateh Din et. berpandu dan bersistematik. Terdapat empat kemahiran yang ditekankan dalam melaksanakan aktiviti yang melibatkan pergerakan mata dan tangan iaitu: a) Melakukan latihan pergerakan tangan. Justeru itu. Khairuddin Mohamad (2011:35) juga menjelaskan dua aktiviti yang dikenalpasti dan sesuai untuk aktiviti pergerakan tangan dan mata. maka hasilnya akan terbentuk satu gambar atau objek yang sempurna binaannya. Jika murid Berjaya melukis garisan tersebut mengikut susunan yang betul.3 Aktiviti pergerakan tangan dan mata. Jari-jari dan tangan perlu dilatih untuk memudahkan mereka memegang pensel dan alatan seumpamanya apabila mula menulis nanti.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3. 6 . Khairuddin Mohamad (2011:35) juga menyatakan bahawa Aktiviti pergerakan tangan dan mata penting dalam pengamatan. Misalnya.al (2011:53).

WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Rajah 6 : aktivti menyambung titik mengikut abjad 3. iaitu pengamatan penglihatan. guru memilih untuk mengunakan bahan alam sekitar untuk melatih pengamatan penglihatan murid dengan warna bentuk yang sebenar. Berdasarkan pengamatan penglihatan. Setiap pengamatan mempunyai kriteria pembinaan bahan yang hampir serupa dalam pengajaran dan pembelajaran. bahan dapat menguji kebolehan murid untuk membezakan kedudukan sesuatu bentuk atau gambar dan bahan yang memerlukan murid mengingat sesuatu mengikut susunan seperti gambar dan cerita.kriteria pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi aktiviti pengamatan. gambar. huruf dan perkataan. Guru juga boleh menggunakan dan membina bahan maujud yang berada di persekitaran sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. dapat dilihat dan dipegang. Bahan yang dibina juga hendaklah mempunyai bentuk. Bahan tersebut dapat memberi peluang kepada murid untuk mengamati persamaan dan perbezaan objek. pengamatan pendengaran dan aktiviti pergerakan mata dan tangan. bentuk geometri. Misalnya. aktiviti diskriminasi yang sama.4 Kriteria. Selain itu. murid akan lebih berasa seronok dan berkeyakinan apabila dapat menyelesaikan masalah 7 . saiz dan warna yang sesuai agar murid dapat mengesan dan mengamati perkara yang ditekankan. Misalnya.1. Seterusnya. Terdapat tiga jenis pengamatan. pembinaan bahan dapat mencabar keupayaan murid berfikir. Ciri-ciri yang pertama ialah guru boleh membina bahan maujud yang bermaksud benda yang benar-benar ada. Contohnya. nyata.

bahan yang dibina juga hendaklah menguji ingatan sekaligus pendengaran murid. Justeru itu. iaitu dimulakan dengan yang mudah kepada yang lebih sukar. rakaman suara. bunyi ketukan tin dan botol dan sebagainya. Guru boleh membina bahan menggunakan pita rakaman dan kad bergambar. Gambar yang digunakan juga hendaklah menarik minat murid-murid misalnya gamar kartun dan lain-lain. contohnya. Secara tidak langsung akan melatih kordinasi tangan dan mata. bunyi duit syiling jatuh ke lantai. Pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi pengamatan mata dan tangan perlulah meningkatkan kemahiran motor halus murid-murid. Guru juga boleh menggunakan bahan maujud yang konkrit untuk menguji pengamatan pendengaran murid-murid. kemudian murid dapat menyepadankan bunyi tersebut dengan haiwan yang sebenar. Selain itu. guru memperdengarkan pita rakaman yang mengandungi bunyi haiwan. bahan yang dibina hendaklah menggunakan warna yang menarik dan sesuai dengan minat murid-murid. Bahan pengajaran dan pembelajaran juga boleh dibina dengan menggunakan teknologi terkini iaitu melalui audio. vedio dan power point khususnya dapat membantu murid-murid dalam pengamatan pendengaran. menyediakan bahan yang besar dan mudah untuk murid-murid pengang bagi melatih pergerakan tangan dan jari-jari. bahan yang memerlukan murid menyusun menjadi gambar yang lengkap. dimulakan dengan gambar yang mempunyai titik sedikit. Bahan maujud yang dibina juga tidak terlalu kecil dan terlalu besar sesuai mengikut fizikal murid-murid. Bahan yang dibina juga perlu mengikut peringkat demi peringkat. Ingatan juga memainkan peranan yang penting dalam pengamatan pendengaran kerana pendengaran mempunyai perkaitan dengan otak manusia. Misalnya. Misalnya. kemudian gambar yang mempunyai tiitk sederhana banyak hinggalah peringkat yang sukar dan rumit.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 dengan usaha mereka sendiri. 8 . Bahan yang dibina juga perlu menggunakan gambar yang besar dan sesuai mengikut tahap murid-murid tersebut. Pembinaan bahan juga tidak memerlukan kos yang banyak dan jangka masa yang panjang untuk membuatnya. Bahan yang dibina juga harus menguji ingatan dan pemahaman murid dalam pendengaran seperti bunyi yang mudah kepada lebih sukar dan mencatumkan bunyi-bunyi yang didengar menjadi susunan perkataan. Misalnya. Misalnya.

Setiap abjad mempunyai bunyi-bunyi tertentu dan nada juga abjad yang mempunyai lebih daripada satu bunyi. mendengar. 9 .(Husin Fateh Din.1 Contoh aktiviti kaedah membaca Kaedah fonetik merupakan salah satu kaedah yang menekan penguasaan murid terhadap gubungan antara huruf-huruf dan bunyi-bunyi. kemahiran mengingat. Sabran dan Rahim Syam (1985:137) mendefinisikan membaca sebagai mengabungkan beberapa kemahiran iaitu kemahiran penglihatan yang diskriminatif. Raminah Hj. dan membezakan bunyi-bunyi dengan tepat dan jelas. diikuti dengan pengenalan bunyi huruf konsonan. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan bunyi huruf vocal kepada murid. Kaedah dibentuk berdasarkan pendekatan yang dipilih dan telah dikenal pasti sesuai dengan tujuan dan objektif sesuatu kemahiran bahasa yang akan diajarkan. menyebut buyi-bunyi yang dilambangkan oleh huruf-huruf. Tegasnya. mengabungkan penyebutan bunyi-bunyi untuk membentuk perkataan dan berkebolehan pula memindahkan lambang-lambang yang dibacanya itu kepada sistem saraf pusat untuk menterjemah dan memahami apa yang dibacanya . Kaedah fonetik ini juga menekankan setiap bunyi-bunyi abjad yang terdapat dalam bahasa. (Khairuddin Mohamad 2011:47) Atan Long (1978) dalam buku Husin Fateh Din et. kaedah ialah langkah-langkah atau peringkat-peringkat yang teratur yang digunakan untuk mencapai sesuatu tujuan dalam pengajaran.2 Kaedah membaca Kaedah membaca merupakan prosedur menyeluruh terhadap sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa. 2011) 3. Kaedah fonetik mensyaratkan murid mengenal dan mengingat bentuk huruf dan bunyi tanpa mengingat nama huruf. kaedah abjad dan kaedah pandang sebut. Terdapat tiga kaedah popular dalam konteks pengajaran membaca yang boleh digunakan iaitu kaedah fonetik.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3.2. al( 2011) menyatakan proses membaca melibatkan kebolehan mengenal lambang-lambang dan menterjemah lambang-lambang itu semua kepada bunyi suara dan memahami makna atau tanggapan yang disampaikan oleh tulisan itu.

Contoh : Ini kucing saya Kaedah seterusnya ialah membaca kaedah abjad yang memperkenalkan huruf-huruf (26) bahasa melayu dan diikuti dengan menyebut nama huruf-huruf tersebut.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 a e i o u aaaa eeee iiiiii oooo uuuu Jadual 1 :bunyi vokal Seterusnya. 10 . dan seterusnya kepada pembentukan perkataan yang bermakna. Akhir sekali.mruid mempelajari dan menguasai huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan. al (1994) dalam model literasi bahasa. muridmurid diberi latihan membaca ayat-ayat mudah yang menggunakan perkataanperkataan. setelah itu diperkenlakan dengan menyebut nama huruf-huruf konsonan. Menurut Juriah Long et. murid. bunyi-bunyi tersebut digabungkan untuk membentuk suku kata.

Murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu sebelum membaca perkataan. Pembinaan bahan pandang dan sebut hendaklah mengambil kira pengalaman sedia ada murid supaya mereka mudah membuat telahan terhadap ayat atau perkataan yang dicam. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. Rajah 7 : memperkenalkan nama huruf A hingga Z 3. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. kaedah abjad berpegang kepada prinsip bahawa setiap perkataan terdiri daripada beberapa huruf.2. ia tidak menfokuskan pengajaran kepada bunyi huruf. biasanya huruf besar diperkenalkan tereleih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan . Murid-murid akan membaca mengikut peringkat-peringkat yang ditentukan dalam binaan bahan tersebut.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). Zulkifley Hamid (1994) berpendapat. Dalam pembinaan bahan pengajaran kaedah membaca. Kemudiaan perkataan akan membentuk ayat. Raminah Haji Sabran dan Rahi Syam (1985) pula berpendapat bahawa kedua-dua bentuk huruf kecil dan besar didedahkan serentak. Pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil dahulu.2 Kriteria-kriteria pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran kaedah membaca. murid-murid perlu diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Walau bagaimanapun. manakala. Guru boleh membina bahan mawujud seperti kad bergambar untuk membantu murid-murid mengecam gambar dan menyebut 11 . Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata.

guru juga boleh menyedikan bahan yang berbentuk elektronik multimedia. ICT dan apa sahaja. Pembinaan bahan yang baik dapat mengekalkan minat murid-murid untuk mengikuti proses pembelajaran. Warna membantu membuat penegasan dan mewujudkan perasaan harmoni kepada murid-murid disamping menarik perhatian murid dalam pembacaan. Warna merupakan satu elemen yang sangat penting dalam pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran.. guru memberi dua warna yang berbeza pada suku kata di dalam ayat. bahan berasaskan media cetak. Bahan ini memudahkan murid membaca apabila dipancarkan pada projekter kerana murid dapat didedahkan dengan gambar yang menarik. barulah diperkenalkan kumpulan huruf yang membentuk perkataan berkenaan.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 perkataan berdasarkan gambar berkenaan. Hal ini akan memudahkan murid-murid membaca dengan teratur dan jelas. guru boleh membina bahan pengajaran dan pembelajaran yang asiosiasi membawa makna yang berkait antara satu dengan yang lain. bahan yang berkesan adalah bahan yang dapat difahami penggunaan dan pelaksanaannya kepada murid-murid. lirik lagu dan cerita untuk mendedahkan murid-murid dengan kemahiran berbahasa. Contohnya. Contohnya. sebagai seorang guru yang kreatif dan proaktif perlulah sentiasa membuat tranformasi dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. Guru juga perlu kreatif menyediakan bahan Pengajaran dan Pembelajaran untuk mencapai objektif pengajaran yang ditentukan. mengasosiasikan benda dengan bunyi. Antaranya. Bahan pengajaran merupakan suatu yang penting untuk melaksanakan pengajaran yang efektif dan berkesan. Guru juga dapat membina bahan yang berbentuk pantun . Bahan yang dibina juga hendaklah jelas. Guru mesti bijak membina bahan pengajaran dan pembelajaran untuk menarik minat dan mengekalkan ingatan murid-murid terhadap isi pelajaran yang telah dikuasainya. Pemilihan yang tepat membantu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana. tanyangan 12 . ringkas dan mudah untuk dibaca. contohnya dadu. Setelah murid-murid menguasai perkataan. Di samping itu. berasaskan media elektronik. atau bunyi huruf dengan benda. Pembinaan bahan boleh teridiri daripada bahan maujud. Hal ini dapat dibuktikan melalui pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai mengikut tahap umur dan kemahiran yang ingin dicapai.

Selain itu. setiap murid mempunyai tahap dan keupayaan kognitif yang berbeza. minat dan cita rasa murid. 13 . Pembinaan bahan juga perlu berdasarkan kepada objektif pengajaran. Hal ini penting kerana kerana bahan yang dibina mestilah mempunyai potensi untuk memperkukuh kemahiran berbahasa. Pada peringkat ini. Bahan yang dibina juga perlu meningkatkan keterampilan berbahasa dalam kalangan murid dan memotivasikan murid untuk membaca. Guru hendaklah menggunakan bahasa yang sesuai. penguasaan kemahiran pratulisan bermaksud seseorang murid itu telah bersedia dari segi fizikal dan mentalnya untuk memulakan penulisan secara mekanis. Selain itu. bahan P & P yang dibina mestilah mengandungi maklumat tertentu yang boleh di simpan dalam jangka masa yang panjang. 3. perkara ini perlu diberi perhatian sebagai usaha untuk menarik minat dan memotivasi murid unutk membaca. Oleh itu.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 petikan yang jelas seterusnya memberi keselesaan kepada murid-murid untuk membaca. (Khairuddin Mohamad 2011:73) Menurut Khairuddin Mohamad (2011:73) juga.3 Kemahiran pratulisan Pratulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh setiap orang murid bagi menyediakan diri kearah melahirkan lambang-lambang bunyi yang khusus dan boleh diterima oleh kelompok masyarakat. mudah difahami dan ringkas dalam pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran agar murid dapat membaca dengan lancar dan memahami maksud yang tersurat. aktivti contengan dilakukan atas permukaan benda sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan yang boleh meninggalkan kesan keatas permukaan benda tersebut. Contohnya. penggunaan huruf besar sesuai digunakan unutk tajuk dan huruf kecil digunakan dalam ayat. Hal ini kerana. guru juga perlu memilih jenis dan saiz huruf yang senang dan memudahkan murid untuk membaca. pratulisan merupakan suatu kemahiran di mana murid-murid telah mempunyai keupayaan menggunakan alat tulis dan mengetahui teknik serta cara gerakan tangan untuk membentuk huruf. Bahan bacaan yang dibina sebaik-baiknya bersesuaian dengan keperluan. Bahasa yang digunakan hendaklah sesuai dengan tahap kebolehan murid.

murid-mruid dilatih mengkoordinasikan pergerakan otot-otot tangan dan mata supaya mereka berkebolehan untuk menulis dalam bentuk mendatar dari kiri ke kanan. Dalam kemahiran ini. Melatih pergerakan mata 14 . pratulisan merupakan satu tempoh di mana murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. kanak-kanak perlu didedahkan kepada kamhiran pratulisan terlebih dahulu. 3. Kemahiran ini termasuklah penguasaan kemahiran pergerakan tangan atau mata serta koordinasi antara tangan dan mata bagi memudahkan aktiviti tulisan.1 Objektif pratulisan Aktiviti pratulisan penting kepada murid-murid tahap satu sebelum mereka mempelajari peringkat penulisan yang selanjutnya. murid-murid dilatih menggunakan dan mengawal otot-otot jari dan tangan bagi memudahkan mereka memegang alat tulis dan membentuk huruf. murid-murid perlu menguasai pergerakan-pergerakan motor yang dapat membantu mereka dalam penguasaan kemahiran menulis.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Menurut zainal Kassan & Suhaila Abdullah (2010). Peringkat contengan ini berkembang dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal.3. Justeru. Dalam kemahiran pratulisan.iaitu: 1. Pratulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri mereka kearah melahirkan lambing-lambang bunyi khusus yang boleh diterima oleh kelompok masyarakat. Melatih pergerakan tangan dan jari 2. Aktiviti ini mengandungi aktiviti fizikal dan psikomotor. kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan boleh meninggalkan kesan dia atas permukaan benda tersebut.al (2011:87) turut menyatakan pratulisan sebagai satu kemahiran yang menjadi asas kepada kemahiran tulisan mekanis. kemahiran ini merupakan kemahiran asas untuk kemahiran tulisan mekanis. Dengan kata lain. Menurut Juriah Long et. Di samping itu. terdapat sebelas objektif pelaksanaan aktiviti pratulisan kepada murid-murid.al (1989:193). Pada peringkat awal. Husin Fateh Din et.

menekankan jari. 5. Guru hendaklah membimbing murid menggunakan jari telunjuk semasa melukis di atas pasir.2 Contoh aktiviti pratulisan 1.latihan membentuk garisan lurus 6.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3. Latihan membentuk bulatan di udara. di rumput tanpa menggunakan alat tulis. Latihan melukis bentuk asas di atas pasir. Melatih koordinasi mata dan tangan 4. Latihan. Guru juga perlu mengarahkan murid untuk menyebut nama bentuk semasa melukis di atas pasir. 2. di meja. 3. Aktiviti ini boleh dilakukan didalam bilik darjah dengan menggunakan dulang atau kotak. Latihan menulis mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri dan kanan. Menyemai minat murid untuk datang ke sekolah tanpa rasa bosan belajar. di lantai. 7. di atas pasir. maramas-ramas jari dan sebagainya. Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat. Latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dari garisan lurus. Latihan mewarna dari kiri ke kanan dan ke kiri semula 3. menggoyangkan tangan. murid Juga dikehendaki melukis secara perlahan-lahan dan serentak. Latihan-latihan gerak jari dengan memainkan jari. Rajah 8 : melukis bentuk asas di atas pasir 15 . 4.3.

Contoh aktiviti Tajuk : Rumah idaman saya Bahan bantu belajar Objketif : : Pasir di dalam kotak.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Rajah 9 : aktivti membuat garis lurus. Murid-murid dapat melakar rumah idaman di atas pasir menggunkaan kretiviti sendiri. Melatih pergerakan jari dan tangan murid-murid Aktiviti : 1. Murid-murid diberikan sekotak pasir oleh guru. 2. 4. 3. Murid-murid melakar rumah menggunakan ranting kayu di atas psir. Murid-murid mendengar penerangan guru dan tunjuk cara melakar rumah di atas pasir. Murid-murid dibahagikan kepada tiga kumpulan. 2. Murid-murid bercerita tentang rumah idaman mereka kepada kelas 16 . ranting kayu 1.

Pembinaan bahan perlu tepat dan sesuai dengan proses koordinasi otot motor tangan dan mata juga dapat mengasah kemahiran menulis.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 3. Misalnya. latihan menulis berdasarkan beberapa bentuk geometri dan garisan yang hampir 17 . guru membina bahan yang berbentuk besar agar murid dapat memegang dan melatih koordinasi tangan dan motor – motor halus murid. Contohnya. guru membina gambar yang besar dan terpotong. warna dan ukuran. Bahan yang dibina juga dapat memberi aktiviti penggayaan supaya perkembangan intelek murid meningkat serta membantu membina kemahiran menghasilkan tulisan yang kemas dan cantik. guru membina bahan menggunakan kertas yang pelbagai warna. Pengajaran tulisan bagi murid-murid adalah berdasarkan pengajaran pratulisan yang betul dan kukuh. contohnya. Bahan yang dibina juga hendaklah besar dan menarik perhatian murid. Guru juga dapat membina bahan yang membolehkan murid-murid mengenggam dan membuka tangan secara kerap kali. guru membina bahan yang boleh memberi murid-murid membuat contengan secara bebes. kemudian beransur kepada melukis bentuk yang nyata yang terdapat dalam persekitaran mereka. kemudian murid-murid mencantum bahagian-bahagian gambar yang terpotong. Misalnya.3. bahan yang dibina dapat mendedahkan murid menyusun benda mengikut golongan bagi benda yang sama bentuk. Hal ini dapat memberi pendedahan kepada murid dengan cara yang yang lebih berkesan melalui bahan yang dibina. Antara kriteria-kriteria yang perlu dititikberatkan semasa membina bahan pengajaran dan pembelajaran bagi aktiviti pratulisan ialah bahan yang dibina hendaklah memberi latihan permulaan kepada murid-murid. guru juga boleh menggunakan pelbagai jenis warna dalam pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran agar dapat menarik perhatian murid.3 Kriteria-Kriteria Pembinaan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Pratulisan. Contohnya. contohnya. Selain itu. kemudian meminta murid untuk mengoyak dan menampal kertas pelbagai warna tersebut mengikut bahan yang dibina oleh guru. Bahan yang dibina juga hendaklah mempunyai maklumat dan pengetahuan baharu yang dapat dipelajari oleh murid.

kerusi dan meja semasa menulis. suku kata. al (2011:92) bahawa kemahiran menulis secara mekanis perlu dikuasai oleh murid-murid pada peringkat awal supaya dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. Antara aktiviti yang dilakukan ialah membuat corak.4 Penulisan Mekanis Menurut Khairuddin Mohamad (2011:91). postur badan dan kedudukan kertas. Penulisan mekanis merupakan satu kemahiran yang dilaksanakan kepada murid-murid setelah mereka melalui aktiviti dan latihan pratulisan yang ditetapkan. segi teiga (A. guru menjalankan aktiviti melipat. Disamping itu. Guru juga perlu membina bahan mengikut jangka masa pengajaran sesuai agar bahan tersebut dapat digunakan semaksimum yang mungkin. menggunting. 3. Turut disokong oleh Husin Fateh Din et.W. menulis suku kata.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 serupa dengan bentuk-bentuk huruf. menjahit dan meganyam. bahan yang dibina juga hendaklah mempunyai arahan dan peraturan yang ringkas dan jelas. rangkai kata dan ayat. pengetahuan dan minat murid. perkataan. mengentel. menguntai. 18 . Penulisan ini juga dijalankan setelah murid-murid dibimbing cara memegang pensel yang betul. pembinaan bahan mestilah mengikut ketepatan aktiviti pratulisan dengan memberi latihan-latihan gerak jari dengan memainkan jari. Justeru.V) dan garisan bengkok (S) dan lain-lain. Hal ini demikian kerana arahan memainkan peranan penting dalam melatih murid-murid memahami kehendak soalan dan menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Bahan yang dibina juga perlu bersesuaian dengan objektif pelajaran. taraf penguasaan murid. rangkai kata dan ayat. Contohnya bulat(huruf O dan D)segi empat sama (hururf H. Seterusnya. Aktiviti tersebut boleh membantu murid-murid menguasai kemahiran menulis selanjutnya seperti menulis huruf.L). menggoyangkan tangan. Antara tujuan penulisan mekanis adalah untuk membimbing murid-murid supaya menguasai kemahiran membentuk huruf besar dan kecil dengan betul dan tepat. menekap dan membentuk huruf. meramas-ramas jari dan sebagainya. menekankan jari. Misalnya. latihan dan pengalaman asas diperlukan supaya murid-murid dapat menguasai kemahiran menulis huruf.

Rajah 10 : Titik kemasukan huruf 19 . konsep ansur maju dimulakan dengan menulis daripada titik kemasukan huruf A – Z . Misalnya. 3.tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-mruid. Langkah-langkah penulisan perlu diperincikan kepada murid-murid. Guru juga dapat boleh melakukan aktiviti menulis huruf mengikut urutan. Pengulangan menulis huruf yang sama dapat memberikan pengukuhan kepada murid-murid. bergaris tiga dan bergaris satu. di atas pasir dan belakang rakan. Membentuk huruf dalam kertas bergaris dua dan bergaris tiga. membentuk. 2.2 Contoh Aktiviti Penulisan Mekanis Pelbagai cara dan pendekatan sebagai medium yang digunakan oleh guru dalam proses P&P mereka. (juriah Long et. suku kata. menekap. murid-murid dilatih menguasai kemahiran menulis huruf. menulis huruf kecil dan huruf besar A – Z di atas kertas berkotak. Dapat melakar bentuk di udara.4.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Menurut zainal Kassan & Suhaila Abdullah (2010). dan menyalin huruf. mengisi tempat kosong dengan huruf tertinggal dan latihan menulis suku kata. jari dan mengkoordinasikan pergerakan mata dan tangan dengan baik.1 Objektif Penulisan Mekanis 1.4. Setelah itu. kemahiran menulis mekanis yang didedahkan kepada murid-murid adalah bertujuan untuk melatih murid-murid menguasai kemahiran membentuk huruf-huruf besar dan kecil dalam abjad dengan betul. bergaris empat. di atas meja.al 1989:201). perkataan dan ayat. Dapat menggerakkan otot tangan. 3. Kemahiran ini dapat dikuasai melalui beberapa aktiviti seperti membuat corak. 3.

iaitu huruf g. j. Sebelum sesuatu bahan pengajaran dibina. Secara umumnya kriteria yang perlu ada ialah Bahan yang dibina hendaklah besar. y. Rajah 11 : menulis huruf dia tas kertas bergaris empat. Guru juga perlu menggunakan warna yang terang dan jelas untuk menunjukkan perkara yang penting. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang dibina juga hendaklah bersesuaian dengan 20 . ringkas serta menarik supaya murid boleh melihatnya dengan jelas dan tepat. q. bahasa yang digunakan hendaklah ringkas dan mudah untuk difahami oleh murid-murid mengikut peringkat umur mereka.4. manakala semua jenis huruf besar tidak sesuai menggunakan kertas bergaris empat semasa menulis. warna dan saiz untuk menarik perhatian murid semasa menyelesaikan masalah yang diberikan. gaya bahasa yang digunakan hendaklah mudah untuk difahami oleh murid-murid agar aktiviti dapat berjalan dengan lancar. Ini kerana tidak semua huruf boleh menggunakan secara maksimum garisan yang keempat.anak panah untuk menulis titik kemasukan huruf. Misalnya. Hanya huruf kecil yang mempunyai „ekor‟ boleh menggunakan garisan keempat sebagai sempada.3 Kriteria-Kriteria Pembinaan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Penulisan Mekanis. Begitu juga dalam pembinaan bahan PDP. Bahasa melayu merupakan bahasa yang yang sepatutunya digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. p.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 Menulis huruf atas kertas bergaris empat memerlukan pemerhatian dan ketekunan yang lebih. seseorang guru perlu mengambil kira kriteria pembinaan dan penyesuaian bahan pengajaran. Guru juga dapat membina bahan yang mempunyai pelbagai bentuk. 3.

menyesuaikan nama huruf dengan huruf dan memadankan nama huruf dengan bunyi huruf. Bahan yang dibina tidak perlu terlalu banyak dan lama. Bahan yang dibina hendaklah berdasarkan tajuk dan keterangan yang sesuai. sederhana dan tinggi agar murid dapat mengikuti dan menerima pengajaran secara ansur maju dan berkesan.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 umur dan keupayaan murid-murid. Perbendaharaan kata dan bahasa yang digunakan boleh difahami oleh murid seperti yang dikehendaki oleh kumpulan atau individu. Terdapat beberapa garis panduan pembinaan bahan pengajaran iaitu bahan yang dibina dan dipilih hendaklah sesuai. contohnya. Bahan yang dibina menjurus kepada menulis huruf mengikut urutan. Bahan yang dibina juga hendaklah sesuai dengan masa pengajaran. bahan yang dibina hendaklah berdasarkan kepada objektif pembelajaran pada masa tersebut. Ciri-ciri bahan yang mudah diguna dan dikendalikan ialah bahan yang mempunyai arahan dan peraturan yang ringkas dan padat. 4. menulis huruf dengan titik bernombor. bergaris empat. guru perlu memastikan objektif pengajaran pada masa tersebut. Sebelum guru membina bahan pengajaran. kemudian menulis huruf kecil dan huruf besar A – Z di atas kertas berkotak. Pembinaan dan pemilihan bahan hendaklah mempunyai hubungan kesesuaian dengan pekara –perkara seperti objektif dan matlamat pengajaran 21 . Pembinaan bahan mengikut masa yang ditetapkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Arahan yang ringkas akan memberikan keseronokan kepada murid-murid untuk melakukan aktiviti tersebut. Pratulisan Dan Tulisan Mekanis. objektif guru ialah memastikan murid-murid dapat menulis huruf dengan susunan yang betul dan tepat. Misalnya. Bahan yang tidak terlalu rumit akan memudahkan guru untuk mengendalikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Membaca.0 Kriteria – Kriteria Umum Pembinaan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Pengamatan. dan mengisi tempat kosong dengan huruf tertinggal. guru hendaklah meyediakan bahan yang mengikut ansur maju murid-murid. bergaris tiga dan bergaris satu dan seterusnya memadankan huruf kecil dengan huruf besar. Bahan yang dibina perlulah bermula daripada aras rendah.

bahan yang mudah kepada yang kompleks. a) Sesuai Bahan pengajaran yang dbina hendaklah sesuai dengan matlamat dan objektif pelajaran. taraf pencapaian dan sebagainya ketika menyediakan bahan. Ciri–ciri bahan yang dibina dan dipilih dalam proses P dan P perlu memiliki ciri-ciri tersendiri yang boleh mencabar minda dan mendorong minat muridmurid untuk belajar. kaedah dan teknik pengajaran. c) Mencabar Seterusnya. guru boleh membina bahan-bahan yang sesuai dan dapat membantu kearah pencapaian objektif tersebut. bahan-bahan yang dibina dapat memberikan rangsangan untuk pelajar berfikir dan mendorong mereka terus belajar. pemikiran dan tingkah laku. bahan yang khusus kepada bahan yang umum dan bahan masa kini kepada masa akan datang. Bahan-bahan yang sesuai dengan segolongan pelajar. Antara lain. pendidikan. ekonomi. Pembinaan bahan yang sesuai dengan suasana pembelajaran akan meninggalkan kesan yang baik. keadaan pelajar. guru hendaklah menentukan objektif pengajaran terlebih dahulu sebelum membina dan memilih sesuatu bahan. Dengan objektif pengajaran yang tertentu. pendekatan. suasana pembelajaran dan minat pelajar. Oleh itu. bahan yang dibina hendaklah mencabar iaitu merangkumi rangsangan. mungkin tidak sesuai dengan segolongan pelajar yang lain. 22 .WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 bahasa. Guru juga sepatutunya mengambil kira keadaan pelajarnya yang datang daripada latar belakang pengalaman sosial. Oleh hal demikian. mematuhi prinsip-prinsip seperti bahan yang konkrit kepada bahan yang abstrak. b) Ketahanan Alat dan bahan yang dibina atau dipilih itu haruslah sesuai dengan pelajar atau kelompok pelajar yang akan dijalankan supaya alat atau bahan tersebut boleh dipakai dalam jangka masa yang panjang ataupun boleh digunakan untuk muridmurid belajar sendiri. bahan yang mengandungi fakta terasing dengan bahan yang mempunyai hubungan yang bersepadu.

Bahan pengajaran yang dibina mestilah menunjukkan perkaitan antara aspek kandungan bahasa . maklumat yang dikemaskini dan perbendaharaan yang sesuai. Ketepatan kadangkala disebut sebagai ketepatan konteks stilistik. warna-warna yang 23 . Contohnya. Menurut Mok Soon Sang (2011). bahan-bahan akan dibina berdasarkan perbezaan umur dan jantina. Dalam proses ini. maklumat atau fakta yang tepat. Bahan pengajaran perlu mengandungi arahan yang jelas dan ringkas untuk memberi panduan kepada murid-murid. guru perlu menggunakan warna untuk menunjukkan perkara yang penting. Apabila kita menggunakan bahasa. ketepatan pembinaan bahan pengajaran sebagai isi kandungan bahan pengajaran yang menepati kandungan kurikulum pengajaran. bahan-bahan tersebut disunting. Konsep ini berdasarkan daripada „communicative competence‟ yang menekankan bahawa ada terdapat peraturan-peraturan penggunaan. tanpanya peraturan-peraturan tatabahasa adalah tidak berguna. e) Reka bentuk Disamping itu. kemudian mempunyai susunan bahan. Bahan pengajaran juga ringkas dan menarik perhatian murid dengan adanya warna dan reka bentuk yang pelbagai. Menggunakan saiz huruf yang bersesuaian dengan peringkat umur murid. Kita harus dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan dengan situasi ketika itu. menunjukkan perbezaan huruf atau suku kata. Biasanya melalui proses standardisasi. diubahsuai dan dibina selaras dengan kebolehan para pelajar. perbezaan pendidikan dan sosial dan sebagainya. Ketepatan sesuatu bahan dengan kurikulum pengajaran bahasa adalah berdasarkan isi kandungan sesuai dengan kemampuan dan kehendak murid.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 d) Ketepatan Selain itu. bahan yang dibina juga perlulah mempunyai reka bentuk yang menarik. proses pembelajaran dan pembelajaran. Ketepatan juga bermaksud bagaimana bahasa itu dapat digunakan secara tepat. kita harus dapat menerap situasi sosial. perbezaan kawasan. terutamanya yang berhubungan dengan fungsi dan konteks sosial. bahan yang dibina juga hendaklah mempunyai kaitan dengan pengalaman murid-murid disamping dapat membina pengetahuan dan pengalaman baharu.

atau pengajaran biasa di bilik darjah. perbezaan pendidikan dan sosial dan sebagainya. Guru boleh mengahsilkan bahan pengajaran dengan kretiviti dan inovasi guru contohnya menggunakan bahan terpakai dan alam semula jadi. Bahan yang boleh dilihat dari jarak jauh sesuai kelompok yang lebih besar. 24 . bagi pengajaran kemahiran menulis. sentuh dan main bahan tersebut. sama ada untuk kuliah umum di dewan. Selain itu. bahan-bahan akan disuaikan berdasarkan perbezaan umur dan jantina. ataupun pengajaran individu g) Jimat dan murah Bahan yang dibina juga tidak semestinya daripada sumber-sumber yang mahal. bahan tersebut seharusnya tahan lasak jika digunakan berulang-rulang kali dan sekiranya digunakan untuk lebih dari satu mata pelajaran dan juga sesuai pada masa dan mata pelajaran lain. Dalam proses ini. huruf atau simbol hendaklah ditulis dengan saiz yang sederhana besar. h) Standardisasi dan Simplikasi Proses ini dilakukan untuk membolehkan guru mewujudkan bahan-bahan pengajaran yang dapat memenuhi keperluan para pelajar. f) Saiz/Pengelolaan Kelas Saiz kelas besar dan kelompok pelajar yang terlibat juga perlu difikirkan semasa guru memilih alat pengajaran pembelajaran. i) Praktikal Bahan pengajaran seharusnya sederhana dan mudah digunakan serta menggunakan bentuk bahasa yang berdasarkan situasi sebenar. bahanbahan tersebut disunting. atau untuk pengajaran berkumpulan. Biasanya melalui proses standardisasi.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 berbeza harus digunakan. perbezaan kawasan. Di sini guru harus memikirkan di mana dan bagaimana bahan bahan tersebut akan digunakan. Hal ini dapat membantu murid-murid menggunakan bahasa dalam komunikasi. Guru boleh menggunakan bahan maujud supaya muridmurid dapat pegang. diubahsuai selaras dengan kebolehan para pelajar.

25 . Alat itu mestilah fleksibel dan boleh digunakan untuk lebih daripada satu mata pelajaran . masyarakat dan negara. iaitu kemahiran mendengar. Oleh itu. bahan yang dibina juga haruslah berfungsi. ringan. Menurut Azman Wan Chik (1989). Kesederhanaan alat penting . kriteria yang patut digunakan untuk bantu mengajar ialah alat tidak semestinya mahal dan perlu dibeli. Pembinaan dan pemilihan bahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang terdiri dariapda bahan-bahan dan sumber-sumber lain daripada tiga perspektif iaitu perspektif komunikasi atau fungsional.iaitu ia senang digunakan.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 j) Mudah alih Bahan pengajaran yang dibina hendaklah sentiasa berfungi. Seorang guru boleh menunjukan daya kreatifnya bila membuat alat bantu mengajar. tidak membahayakan murid. membaca dan menulis. Melalui penerapan ini. bertutur. tidak terlalu besar atau berat. Di samping itu. senang untuk disimpan. guru dan murid atau murid-murid dengan bimbingan guru. Kesemua kemahiran ini perlu dilihat sebagai bahagian yang berhubungan antara satu samalain dan bukannya terpisahpisah. perspektif struktural dan perspektif kemahiran. Ketiga-tiga aspek ini biasanya lebih ditumpukan ke atas murid-mruid itu sendiri. boleh dibawa kemana-mana. kesemua kemahiran ini perlu digabungjalinkan untuk mewujudkan satu bahan pengajaran yang berkesan di dalam kelas. l) Penyerapan Nilai dan Pengetahuan Satu unsur penting yang cuba diterapkan dalam pendidikan hari ini ialah penerapan nilai (moral) di dalam semua mata pelajaran termasuk bahan pengajaran dan pembelajaran. k) Kemahiran Kemahiran bahasa melibatkan empat jenis kemahiran. dan tidak terlalu berat atau besar. Bahan-bahan dari alam sekeliling elok digunakan. para pelajar bukan sahaja sekadar dapat menambah pengetahuan baru tetapi juga mereka sentisa menyedari dan memahami tanggungjawab dan sumbangan pengetahuan yang dipelajari terhadap diri. Ia boleh dibuat oleh guru.

murid-murid dapat memahami pengajaran guru seterusnya dapat menerima pembelajaran dengan cepat. Guru juga terdedah dengan kemajuan sains dan teknologi apabila Berjaya membina dan meneroka bahan P dan P dan mengaplikasikannya dalam P dan P. bertujuan mencapai objektif pengajaran yang telah dirancang oleh guru dan muridmurid.WAJ3104 Literasi Bahasa 2013 4.0 Rumusan Penggunaan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembeljaran adalah sebagai alat pemudah untuk membantu dalam penyampaian pengajaran guru. 26 . Bahan pengajaran dan pembelajaran ini juga dapat mengelakkan proses P dan P di dalam bilik darjah menjadi bosan dan tidak menarik. Pembinaan bahan P dan P ini juga dapat mencukil bakat dan kretiviti guru untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih mencabar dan menarik. Oleh itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful