Nama : ________________________ Kelas : ______________ Cari dan gariskan perkataan di bawah. 1. angsa 2. engsel 3. anjing 4. mangga 5. manggis 6.

terung 7. burung 8. songkok 9. langsir

k a w q s f r t u p

e n g s e l m e r y

b g n g s a c r t u

m s g g n n i u a s

l a n g s g r n w b

e n g k l s j g o u

m a n g g i s k j r

w a y a n r f a t u

s o n g k o k h g n

b e t h f i u p q g

1. 2 3

6. 7. 8.

4. 5

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful