Anda di halaman 1dari 1

Jadual Spesikasi Ujian Pendidikan Moral tahun 6

Hasil Pembelajaran

4
Jenis soalan Objektif Struktur Esei Markah (%) Sederhana (40%) Kompleks (30%)

Jam Interaksi

Mudah (30%)

Pengetahuan

Pengetahuan

Pengetahuan

Kefahaman

Kefahaman

Kefahaman

Penilaian

Penilaian

Penilaian

Struktur

Objektif

Aplikasi

Aplikasi

Aplikasi

Analisis

Analisis

Analisis

Sintesis

Sintesis

Sintesis

Esei

BIL 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1

Kandungan Kepercayaan kepada tuhan Kebersihan fizikal & mental Harga diri Kerajinan Hemah Tingi Kasih sayang Kesederhanaan Kejujuran Baik hati Berterima kasih Kasih sayang terhadap keluarga Hormat dan Taat kepada anggota 2.2 keluarga 2.3 Tanggungjawab terhadap keluarga 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 Tanggungjawab terhadap masyarakat Toleransi dalam masyarakat Semangat bermasyarakat Peka terhadap isu semasa Kebersihan dan keindahan persekitaran Menyayangi alam sekitar Peka terhadap isu alam sekitar Hormat dan setia kepada pemimpin, raja dan negara Patuh kepada peraturan dan undangundang Cinta akan negara Keamanan dan keharmonian JUMLAH