Anda di halaman 1dari 3

KERTAS CADANGAN MEMBINA BENGKEL MENCUCI KERETA UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

1.0 TUJUAN Kertas cadangan ini dikemukakan bertujuan untuk mendapatkan peruntukan kewangan. MATLAMAT Memperkenalkan cara bekerja kepada pelajar-pelajar Pendidikan Khas serta melakukan sesi terapi kepada mereka. Di samping itu dapat melatih pelajar-pelajar yang berkebolehan untuk menjadi lebih berkemahiran dalam bidang mencuci kereta serta mempelajari bagaimana bidang keusahawanan dalam mencuci kereta. Pelajarpelajar dapat mempelajari teknik-teknik yang betul dalam membersihkan kereta. OBJEKTIF 3.1 3.! 3.3 3." Menyediakan prasarana bengkel yang kondusif untuk kemudahan pelajar mempelajari kemahiran mencuci kereta. Melahirkan Pelajar yang berbakat dan berpotensi dalam bidang perniagaan dan keusahawanan Meningkatkan keyakinan dan keupayaan diri pelajar dalam mengharugi sesuatu. Menyediakan pelajar satu kemahiran dalam diri mereka bagi membantu mereka berdikari.

2.0

3.0

4.0

LATAR BELAKANG ".1 #engkel Mencuci Kereta. #engkel mencuci kereta merupakan satu rancangan PPK$ dalam membentuk dan membangunkan pelajar yang berkemahiran. Pada tahun !%%& beberapa orang pelajar telah diberikan kemahiran mencuci kereta. Kemahiran tersebut dilakukan dengan hanya membasuh kereta dengan menggunakan air di dalam baldi dan getah paip sahaja. 'adi dengan adanya bengkel ini pelajar-pelajar akan mempelajari lebih banyak lagi kemahiran dalam bidang mencuci kereta ini. (leh itu banyak lagi alatan yang masih tidak terdapat di dalam bengkel tersebut.

5.0

CADANGAN KOS PEMBELIAN

).1 ).! ).3 )."

3%* + 1)* awning lantai pendawaian elektrik longkang sistem paip Mesin Pam air Mesin 0now -ak penyimpan barang

, -M ./%%.%% , -M 1)%%.%% , -M 1)%%.%% , -M 3%%.%% RM10000.00

6.0

PENUTUP Kelulusan peruntukan bagi program ini diharapkan dapat merealisasikan harapan untuk memperkasakan lagi kemahiran bagi pelajar-pelajar Pendidikan Khas. Pelajar-pelajar akan lebih teruja untuk melakukan akti1iti pembelajaran. Perkembangan yang sihat ini akan menaikkan nama 0MK 0ultan 2bdullah di peringkat Daerah 3egeri dan Kebangsaan dalam kurikulum pendidikan khas. Disediakan (leh

4444444444444.4.. 53. 6202378 $09-2: #$3 2#D78 ;262# <7-7 M2=2 P582'2-23 P53D$D$D$K23 K620 0MK 078=23 2#D78826 Disemak (leh

4444444444444. 53. M(6D '(#-$ #$3 0782$M23 P53(8(3< K2323 P53D$D$D$K23 K620 0MK 078=23 2#D78826

Disahkan (leh 444444444444..

D-. 26M2D '22:2- #$3 M702 P53<5=72 0MK 078=23 2#D78826