Anda di halaman 1dari 8

KHIDMAT MASYARAKAT Gotong-Royong Perdana Membasmi Denggi SKSD

1.0

NAMA PROGRAM Gotong-Royong Perdana Membasmi Denggi SKSD

2.0

PENDAHULUAN Program Gotong-Royong Perdana Membasmi Denggi SKSD ini adalah merupakan satu aktiviti di SK Sungai Duri yang dikendalikan oleh guru-guru peserta Program Pensiswazahan Guru Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang. Ia juga adalah merupakan satu program khidmat masyarakat yang perlu dijalankan oleh peserta PPG bagi program Bina Insan Guru (BIG) Fasa 2. Para peserta terdiri daripada murid-murid tahun 4 dan 5 dari pelbagai kelab dan persatuan di SK Sungai Duri.

Motif utama program ini diadakan adalah untuk membersihkan kawasan persekitaran sekolah menjadi kawasan yang bebas dari nyamuk aedes dan memperbaiki lokaliti supaya kondusif dan selamat dari masalah demam denggi. Ia juga merupakan salah satu aktiviti tahunan bagi semua kelab dan persatuan di SK Sungai Duri. Melalui program ini juga, ia diharapkan akan dapat meningkatkan semangat kerjasama dan semangat berdikari dalam diri murid di samping dapat menanam sikap kepentingan menjaga kebersihan persekitaran dan kesihatan dalam melalui kehidupan sebagai murid sekolah serta mendidik murid menjadi lebih bertanggung jawab, beretika dan menghargai alam sekitar.

3.0

OBJEKTIF 3.1 Menghapuskan kawasan tempat pembiakan nyamuk aedes di

persekitaran sekolah. 3.2 Memberi kesedaran betapa pentingnya menjaga kawasan persekitaran supaya bebas daripada nyamuk aedes. 3.3 Memberi pengetahuan kepada murid mengenai bahayanya nyamuk aedes dan demam denggi.
1

KHIDMAT MASYARAKAT Gotong-Royong Perdana Membasmi Denggi SKSD

3.4

Menyemai

sikap

kerajinan,

bertanggungjawab,

tolak

ansur

dan

mementingkan kebersihan dan kesihatan dalam diri murid. 3.5 Memberi peluang kepada setiap peserta mengembangkan lagi potensi kendiri secara seimbang dan menyeluruh. 3.6 Mengeratkan hubungan dan kemesraan di antara peserta dengan guru dan sesama murid.

4.0

RASIONAL Adalah diharapkan dengan terlaksananya program ini dengan tersusun mengikut setiap perancangan, segala matlamat dan objektif yang dirangka akan tercapai dengan penuh jayanya.

5.0

TEMPAT, TARIKH & MASA 5.1 Tempat : Kawasan Persekitaran SK Sungai Duri. i. Sekitar Taman Sains dan padang.

ii. Sekitar Bahagian Setor sukan. iii. Sekitar luaran dan dalam kelas bangunan baru. iv. Sekitar luaran dan dalam kelas bangunan lama. v. Sekitar dataran perhimpunan, belakang kantin dan taman permainan murid Pra sekolah.

5.2

Tarikh

: 22 Jun 2013 (Sabtu)

5.3

Masa

: 8.00 pagi hingga 11.00 pagi.

KHIDMAT MASYARAKAT Gotong-Royong Perdana Membasmi Denggi SKSD

6.0

KUMPULAN SASARAN BIL KELAB / PERSATUAN B.Malaysia B.Inggeris Sains Matematik Pend. Islam SPBT Rakan Sebaya Rukun Negara Pusat Sumber Kompang KKJR Cegah Jenayah BILANGAN PESERTA TAHUN 4 L P 3 1 3 1 1 1 3 2 1 2 1 2 4 3 1 3 TAHUN 5 L P 3 1 1 4 1 2 2 1 1 2 6 4 4 2 7 4 4 5 3 1 JUMLAH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

12 7 10 7 12 7 10 4 7 5 4 5 90

JUMLAH BESAR *Nama peserta seperti dalam lampiran I.

KHIDMAT MASYARAKAT Gotong-Royong Perdana Membasmi Denggi SKSD

7.0

JAWATANKUASA PROGRAM Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi : : : En. Abdul Jalil b. Sulaiman (GB) Pn. Faridah bt. Othman (PK Hem) i. Cik Siti Zakiah bt. Johari (PK Pen) ii. Pn. Nor Aini bt. Senapi (PK Ptg)

Penyelaras Program

En. Saifullizam b. Ibrahim (SCE-A Kohort 1 PPG)

Setiausaha

En. Mohd Hamdi b. Abdul Rahim (SCE-A Kohort 2 PPG)

Penolong Setiausaha

Pn. Hasimah bt. Ramli (SCE-B Kohort 2 PPG)

Bendahari

Pn. Siti Mariam bt. Ismail (SCE-B Kohort 1 PPG)

Ahli Jawatan kuasa Pendaftaran Nama i. Pn. Jamnah bt. Ismail

Bidang Tugas menyediakan dan mengambil kedatangan murid-murid.

(BMM-A Kohort 2 PPG) ii. Pn. Hasimah bt. Ramli

Peralatan Nama i. En. Nordin b. Othman Bidang Tugas menyediakan peralatan dan

ii. En. Ahmad Hisham b. Mohamed

bahan untuk program seperti baldi, sabun, penyapu, plastik sampah dan lain-lain.

KHIDMAT MASYARAKAT Gotong-Royong Perdana Membasmi Denggi SKSD

Makanan & Minuman Nama i. Pn. Hasimah bt. Ramli Bidang Tugas mengurus dan menyediakan

ii. Pn. Siti Mariam bt. Ismail

makanan dan minuman muridmurid dan guru-guru.

Jurufoto Nama i. En. Mohd Hamdi b. Abdul Rahim Bidang Tugas mengambil gambar-gambar

ii. En. Saifulizam b. Ibrahim

bagi program gotong-royong.

Dokumentasi Nama i. Pn.Jamnah bt. Ismail Bidang Tugas Menyediakan kertas kerja dan laporan berkenaan program

ii. En. Mohd Hamdi b. Abdul Rahim

gotong-royong.

KHIDMAT MASYARAKAT Gotong-Royong Perdana Membasmi Denggi SKSD

8.0

ATURCARA PROGRAM MASA 7.45 pagi PERKARA - Mengambil kedatangan murid. - Taklimat tentang aktiviti gotong8.00 pagi royong. - Pembahagian kumpulan dan kawasan. - Mengambil peralatan yang 8.15 pagi diperlukan. - Bertolak ke kawasan masing-masing 8.30 pagi 9.30 pagi 10.00 pagi 11.00 pagi Melakukan tugasan gotong-royong Jamuan ringan Melakukan tugasan gotong-royong Bersurai Baldi, berus, penyapu, sabun, plastik sampah dan lain-lain. ikut kawasan. Kantin ikut kawasan. * Kawasan seperti 4.1. CATATAN

KHIDMAT MASYARAKAT Gotong-Royong Perdana Membasmi Denggi SKSD

9.0

ANGGARAN PERBELANJAAN BIL 1. BUTIRAN PERBELANJAAN Makanan & Minuman Peserta Sarapan Pagi Air Milo Panas + Nasi Lemak JUMLAH BESAR * Makanan dan minuman peserta dibekalkan oleh Baong Interprise. RM 225.00 (RM 2.50 X 90 org) RM 225.00 JUMLAH

10.0

PENUTUP Semoga segala ilmu dan pelajaran yang kami sampaikan dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka supaya bebas dari permasalahan nyamuk aedes dan demam denggi demi untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Kami amat berbesar hati dan berterima kasih atas

segala sokongan dan sumbangan yang diberikan oleh guru-guru, ibu bapa dan pihak pentadbir sekolah terutama guru besar yang telah memberikan kebenaran dan sepenuh kerjasama bagi menjayakan program yang telah dirancang. Adalah diharapkan agar apa yang dirancang ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.

KHIDMAT MASYARAKAT Gotong-Royong Perdana Membasmi Denggi SKSD

Disediakan oleh,

Tarikh :

............................................................ (MOHD HAMDI BIN ABDUL RAHIM) Setiausaha Program Khidmat Masyarakat

Disokong oleh,

......................................... (FARIDAH BT OTHMAN) P.Kanan HEM SK Sungai Duri

Diluluskan oleh,

.........,........................................... (ABDUL JALIL BIN SULAIMAN) Guru Besar SK Sungai Duri