Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SATAK,RAUB SENARAI SEMAK SISTEM FAIL PBS

FAIL PENGURUSAN PENTAKSIRAN PANITIA


JENIS FAIL 2. Fail pendua (fail kulit keras - ring file) KANDUNGAN 2.1 PEKELILING-PEKELILING Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD Surat-menyurat berkaitan PBS 2.2 CARTA ORGANISASI PBS PANITIA Struktur Jawatankuasa Jadual petugas pemtaksiran Carta organisasi 2.3 MAKLUMAT GURU PBS PANITIA Senarai Guru PBS Panitia Biodata Guru PBS Panitia Surat lantikan sebagai guru PBS/Pentaksir MP Jadual waktu mengajar MP 2.4 PERANCANGAN PBS PANITIA Takwim aktiviti PBS Panitia Program tahunan PBS Rancangan tahunan m/p PBS 2.5 MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA Minit mesyuarat tahunan atau bulanan Minit mesyuarat khas (kes khas) jika ada Laporan aktiviti PBS Panitia 2.6 LAPORAN PRESTASI TAHUNAN Data murid PBS Analisis Pentaksiran Setengah Tahun dan Akhir Tahun Graf pencapaian keseluruhan MP dan Pencapaian Standard 2.7 LAPORAN PENCERAPAN Jadual pencerapan Laporan pencerapan guru PBS Laporan pencerapan oleh Pegawai KPM/JPN/PPD/Nazir 2.8 KES-KES KHAS Murid yang kerap tidak datang ke sekolah Murid yang tidak ada maklumat/Murid luar negara Murid berkeperluan khas Kes-kes lain ADA( )/ TIADA (X)