Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN MATEMATIK TAHUN 5

Tarikh Masa Kehadiran Kelas Tajuk Bidang HPK

: 14 .01.2013 : 7.50 - 8.50 am ( 1 jam ) : 30/30 : 5 Berlian : Timbangan Berat : Ukuran dan sukatan : Aras 1 : a) Mengenal alat-alat timbang b) Membaca alat-alat timbang dalam unit kg dan g.

Pengetahuan : Murid pernah melihat alat timbang di kedai runcit. Sedia Ada Murid Objektif : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : b) Membaca alat-alat timbang dengan betul dan tepat. c) Mengukur berat dalam unit kg dan g. Nilai murni : Berkepimpinan, bekerjasama dan mendengar arahan. Pembelajaran a) Mengenal alat-alat timbang yang berlainan skala.

RANCANGAN PENGAJARAN MATEMATIK TAHUN 5

LANGKAH

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Guru menunjukkan gambar jenisjenis alat timbang yang berlainan skala. 2. Guru bertanya kepada murid di timbang tersebut. 3. Murid-murid akan memberi jawapan sama ada mereka boleh dapati alat-alat tersebut di pasar atau di pasar raya atau di pasar malam. 4. Guru bertanya kepada murid apakah kegunaan alat tersebut. 5. Murid akan memberi jawapan untuk menimbang daging, sayur, beras, gula dan sebagainya. Segala jawapan diterima. BBM :

NOTA

Set Induksi Pengenalan bagi jenis-jenis ( 5 minit ) alat timbang

Gambar alat-alat timbang KBKK :

mana mereka boleh dapati alat-alat Menganalisa bahan

Langkah 1 ( 15 minit )

Membaca alat timbang 500 g 0.5 kg

1. Guru menerangkan cara mengguna BBM : kan alat-alat timbang tersebut dan cara membaca skala pada alat timbang tersebut. Contohnya: setiap satu skala bagi penimbang 2 skala ia bernilai KBKK : Menganalisa dan Gambar alat-alat timbang.

500 g atau 0.5 kg setiap satu skala. membuat pemerhatian

RANCANGAN PENGAJARAN MATEMATIK TAHUN 5

LANGKAH

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 250 g 0.25 kg Bagi penimbang berskala 4, setiap satu skala bernilai 250 g atau 0.25 kg.

NOTA

Bagi penimbang skala 5, setiap 200 g satu skala bernilai 200 g atau 0.2kg. 0.2 kg

100 g Bagi penimbang skala 10, setiap 0.1 kg satu skala bernilai 100 g atau 0.1 kg

2. 4 orang murid akan dipilih untuk membaca skala yang ditunjukkan 2.5 kg 2500 g 1.25 kg 1250 g pada gambar penimbang tersebut.

3.4 kg 3400 g

2.2 kg 2200 g

RANCANGAN PENGAJARAN MATEMATIK TAHUN 5

LANGKAH

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid dibahagi kepada 5 kumpulan. BBM : 2. Setiap kumpulan akan diberi 1 objek serta jadual. 3. Guru memberi arahan kepada kumpulan untuk menimbang objek yang sama. Contoh: 2 biji durian. 4. Guru dan murid membuat pemerhatian terhadap bacaan pada alat penimbang. 5. Guru membuat penegasan bahawa bacaan skala pada alat penimbang Teknik : hendaklah bermula dari sifar. KBKK :

NOTA

Langkah 2 ( 15 minit )

Gerak kerja kumpulan.

Jadual, alat timbang,

jenis alat penimbang dan beberapa buah-buahan Nilai murni : Bekerjasama, mendengar arahan berkepimpinan.

Menganalisa

Kerja amali

Langkah 3 ( 5 minit )

Perbincangan hasil kerja

1. Wakil murid bagi setiap kumpulan Nilai murni : akan mencatatkan setiap hasil disediakan di papan hitam. 2. Guru telah menyediakan jawapan yang sebenar bagi hasil kerja tersebut dan memaparkan jawapan di papan hitam. Bekerjasama, berkepimpinan. KBKK : Menganalisa pemerhatian di dalam jadual yang mendengar arahan

Langkah 4 ( 25 minit )

Latihan bertulis

1. Guru mengedarkan lembaran kerja Nilai murni : mengenai bacaan pada alat timbang. 2. Murid membuat latihan dengan bantuan guru. Bekerjasama, mendengar arahan berkepimpinan. KBKK : Menganalisa

RANCANGAN PENGAJARAN MATEMATIK TAHUN 5

LANGKAH

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Seorang murid dipilih untuk mem buat rumusan mengenai tajuk yang mereka pelajari pada hari ini dengan bantuan guru iaitu " cara membaca timbang dengan betul dan tepat ". 2. Guru memberi penghargaan kepada kumpulan murid yang telah berjaya mengisi jadual penimbang dengan betul dan tepat. KBKK :

NOTA

Penutup ( 5 minit )

Rumusan

Membuat rumusan

RANCANGAN PENGAJARAN MATEMATIK TAHUN 5

NAMA KUMPULAN BAHAN 1 biji durian 2 biji durian 10 biji pulasan 15 biji rambutan 10 biji manggis KG G

Anda mungkin juga menyukai