Anda di halaman 1dari 5

PSI TINGKATAN 4

Bab Tajuk Perkataan Maksud

1 Iman fitrah Iman pengakuan atau iqrar dengan lisan,


manusia membenarkan dalam hatindan
dibuktikan dengan amalan zahir.

Fitrah Sesuatu yang semulajadi wujud dalam


diri manusia mengikut apa yang terbaik
untuk kepentingan manusia itu sendiri.

3 Islam sebagai addin Rahmat Hidayah bermaksud penunjuk atau


yang membawa hidayah pemimpin.
rahmat

6 Pengenalan ilmu Usul Asas, sumber, kaedah atau dalil.


usul fiqh

Al fiqh Pengetahuan ttg hukum syarak yang


berkaitan dgn perbuatan mukalaf yang
difahami melalui dalil tafsili (‫)تفصيلي‬.

Ilmu usul Ilmu ttg kaedah2 mengistinbat hukum


fiqh syarak yang berkaitan dengan
perbuatan mukalaf dari dalil tafsili.

7 Hukum syarak Hukum ‫ خطاب ألله‬yang berkaitan dengan


syarak perbuatan mukalaf samada berbentuk
tuntutan (‫)اقتضاء‬,pilihan (‫)تخيير‬atau ‫ وضعي‬.

‫ اقتضاء‬Tuntutan melaksanakn sesuatu perintah


sama ada tuntutan tersebut pasti atau
tidak.

‫ خطاب ألله تخيير‬yang member pilihan kepada


mukalaf sama ada hendak melakukan
sesuatu atau tidak.

‫ خطاب ألله وضعي‬yang menunjukkan sesuatu


sebagai sebab, syarat atau penghalang
bagi sesuatu hukum.

‫ خطاب ألله حكوم تكليفي‬yang mengandungi tuntutan


keatas mukalaf supaya melakukan atau
meninggalkan sesuatu perbuatan atau
mngandungi pilihan sama ada hendak
melakukan sesuatu atau tidak.

‫ خطاب ألله حكوم وضعي‬yang menjadikan


sesuatusebagai sebab, syarat atau
penghalang (‫ )مانع‬kepada sesuatu
hukum.

8 Dalil 2 dan hukum ‫ القرءان‬Kitab Allah yang diturunkan kepada


syarak ‫ الكريم‬Nabi Muhammad dalam bahasa arab,
PSI TINGKATAN 4
9 Dalil 2 dan hukum ‫الستحا ن‬ menggunakan qias yang tidak nyata
yang tidak dengan meninggalkan qias yang nyata
disepakati atau mengecualikan sesuatu perkara
dari dalil atau kaedah umum
berdasarkan dalil dalil yang tertentu.

‫المصالح‬ menentukan hukum sesuatu


berdasarkan kepada kemaslahatan
tertentu yang tiada ketentuan nas
mahupun ijmak yang menerima atau
menolak.

‫الستصحا ب‬ menggunakan sesuatu hukum yang


sabit melalui dalil pada masa lalu
sehingga ada dalil lain mengubahnya.
ْْ‫سد الذراءع‬ menghalang perkara perkara harus
yang boleh membawa kepada perkara
yang haram.

‫قول الصحا بى‬ kata kata atau perbuatan orang yang


pernah bertemu dengan rasulullah
(sahabat nabi) dalam keadan beriman
serta berdampingan dengannya untuk
jangka masa yang lama.

‫ عمل اهل‬perkataan atau perbuatan yang


‫ المدى نة‬disampaikan oleh penduduk madinah
dalam lingkungan tiga kurun hijrah
yang pertama.

‫ شرع من قبلنا‬syariat rasul rasul terdahulu yang


terdapat dalam al quran atau sunnah,
tetapi tiada arahan supaya kuta
mengikuti atau menghindari.

‫ العرف والعادة‬perkataan atau perbuatan yang menjadi


kebiasaan sekumpulan manusia dan
diterima baik oleh akal yang sejahtera.

10 Rukhsah Tayammum menyapu debu tanah yang bersih


tayammum kemuka dan kedua tapak tangan
sebagai ganti kepada wuduk
keseluruhannya atau kepada basuhan
mana mana anggota wuduk atau
kepada mandi wajib.

11 Qiamullail Qiamullail bangun pada waktu malam selepas


tidur dengan tujuan untuk beribadat
kepada Allah.
PSI TINGKATAN 4
12 Puasa ramadhan Puasa menahan diri daripada melakukan
perkara perkara yang membatalkan
puasa, mulai dari terbit fajar sehingga
terbenam matahari disertai dengan niat

17 Syak dalam solat Khusyuk melakukan solat dengan penuh


dalam solat perhatian kepada Allah yang dilakukan
dengan anggota badan dan hati serta
menjaga syarat, rukun dan adab adab
solat dengan sempurna.

Sujud sahwi sujud dua kali yang dilakukan selepas


membaca tahiat akhir dan sebelum
memberi salam.

18 Wasiat Wasiat pesanan yang dibuat oleh seorang


kepada seorang yang lain supaya
melakuakan kebaikan terhadap harta
yang dimiliki selepas dia meninggal
dunia.

Wakaf menahan harta benda yang berfaedah


yang masih kekal manfaatnya dari
diurus oleh tuan harta tersebut atau
orang lain untuk tujuan yang harus
kerana mendekatkan diri kepada Allah.

Hibah atau satu akad yang dapat memindahkan


Hadiah milik sesuatu barangan tanpa perlu
menukarganti, kerana ia dibuat secara
sukarela.

20 Sejarah ibadah haji Haji mengunjungi baitullah di mekah untuk


melakukan ibadah tertentu pada waktu
tertentu, berdasarkan syarat tertentu.

Umrah mengunjungi baitullah di mekah untuk


melakukan ibadah tertentu pada bila
bila masa.

21 Manasik haji Wukuf berada di arafah walaupun seketika,


bermula dari gelincir matahari pada hari
ke 9 zulhujjah sehingga terbit fajar hari
ke 10 zulhijjah.

Sai' (‫)سعى‬ berjalan berulang alik dari safa ke


marwah sebanyak tujuh kali.

‫ تحلل‬bebas daripada pantang larang semasa


dalam ihram.
PSI TINGKATAN 4
Miqat ketentuan masa untuk seseorang
zamani berniat ihram.

Miqat ketentuan tempat untuk seseorang


makani berniat ihram.

22 Pelaksanaan haji ‫ حج افراد‬mengerjakan haji dan umrah secara


berasingan.

‫ حج تمتع‬mengerjakan umrah terlebih dahulu


sebelum menunaikan haji dalam bulan
haji.

‫ حج قرا ن‬mengerjakan haji dan umrah dalam


bulan haji secara serentak.

Dam denda yang wajib dilaksanakan oleh


orang yang menunaikan haji atau
umrah jika dia melakukan kesalahan.

‫ ترتيب‬wajib dilakukan mengikut urutan.

‫ تقد ير‬gantiannya telah ditetapkan oleh syarak


tanpa berlebih kurang.

‫ تعد يل‬syarak memerintahkan supaya menilai


dan berpindah kepada gantian
berdasarkan nilaian tersebut.

‫ تخيير‬boleh dipilih untuk melakukan mana


mana perkara yang ditetapkan.

Haji mabrur haji yang tidak bercampur dengan


kejahatan dan diterima oleh Allah.

23 Niabah dalam haji Niabah seseorang itu tidak mengerjakan haji


dalam haji dengan sendiri, tetapi haji dikerjakan
oleh orang lain sama ada semasa dia
masih hidup atau setelah dia meninggal
dunia.

25 Sembelihan Sembelihan menghilangkan nyawa binatang daratan


yang halal dimakan dengan
menggunakan alat yang tajam.

26 Qorban Qorban penyembelihan binatang ‫ النا م‬yang


dilakukan pada hari kesepuluh zulhijjah
sehingga hari tasyriq, ia dilakukan
bertujuan beribadat kepada Allah.

27 Aqiqah Aqiqah penyembelihan binatang ‫ النا م‬yang


dilakukan ketika mencukur rambut bayi
PSI TINGKATAN 4
yang baru dilahirkan.

28 Muamalah Muamalah tatacara atau peraturan dalam


perhubungan antara sesama manusia
untuk memenuhi keperluan masing
masing.

29 Pengenalan Jual beli memindahmilik dengan ganti atas dasar


muamalah dalam kerelaan.
islam 1

‫ خيا ر‬pilihan, pembeli dan penjual diberi hak


untuk membuat pilihan.

‫بيع السلم‬ jualan assalam, jual beli dengan


bayaran harganya secara tunai semasa
akad dan penyerahan barang ditangguh
sehingga kesatu masa yang ditetapkan.

‫ البيع بيثن آجل‬jualan dengan harga tangguh, menjual


sesuatu dengan disegerakan
penyerahan barang yang dijual kepada
pembeli dan ditangguhkan bayaran
harganya sehingga kesuatu masa yang
ditetapkan atau dengan bayaran
beransur ansur.

30 Pengenalan Syarikat sesuatu kontrak antara dua pihak yang


muamalah dalam berkongsi modal dan untung.
islam 2

‫ المضاربه‬akad antara 2 pihak yang


mengandungi penyerahan modal oleh 1
pihak kepada 1 pihak yang lagi untuk
berniaga dengan berkongsi untung.

‫ رهن‬gadaian yang menjadikan sesuatu


barang yang berharga sebagai
sandaran bagi hutang yang boleh
dibayar dengannya.

‫ ود يعه‬menyerahkan harta benda yang dimiliki


kepada orang lain untuk menjaganya.

‫ تكا فل‬satu kontrak dimana seseorg itu


bertnggjwb membantu seseorang lain
apabila berlaku sesuatu kejadian yang
ditentukan dalam kontrak.

Saham suatu kepentingan dalam syarikat.