Anda di halaman 1dari 2

KERINGANAN SEMBAHYANG BAGI MUSAFIR

Sembahyang Qasran
Bilamana seseoarang di dalam bepergian jauh (musafir) boleh meng-qasran
sembahnyangnya yaitu dengan mengurangi 2 rakaat pada sembahyang yang jumlahnya 4
rakaat, jadi tanpa tasyahud awal sebab sembahyangnya hanya 2 rakaat.
Syarat-syarat Sembahyang Qasran:
1. Jika bepergian yang tidak maksiat.
2. Jika bepergian yang jauhnya tidak kurang dari 82 km
3. Hanya untuk sembahyang yang jumlahnya 4 rakaat
4. Harus berniat qasran
Cara Membaca Niat Sembahyang Qasran
Sembahyang zuhur qasran, niatnya adalah:
‫اصلي فرض الظهر ركعتي قصرا ل تعال‬
Niat Ashar Qasran:
‫اصلي فرض العصر ركعتي قصرا ل تعال‬
Niat Isya Qasran:
‫اصلي فرض العشاء ركعتي قصرا ل تعال‬

Sembahyang Jamak Qasran


Bagi musafir boleh menggabungkan sembahyang zuhur dan ashar dalam sau waktu, boleh
dilakukan di dalam waktu zuhur maupun ashar. Begitu halnya dengan sembahyang
maghrib dan isya.
Jika mendahulukan/memajukan sembahyang ashar qasran ke dalam waktu zuhur atau
memajukan sembahyang isya qasran ke dalam waktu maghrib maka ini disebut jamak
takdim. Dan bila mengakhirkan/menundanya maka disebut jamak takhir.
Tetapi mesti menjadi pehatian dan diingat, bila seseorang akan mengahkir/menunda
sembahyang zuhur ke dalam waktu ashar maka sewaktu dia berada pada waktu zuhur
harus berniat menunda sembahyang tersebut (berniat tanpa sembahyang), dengan
niatnya sebagai berikut:
‫نويت تأخي الظهر ال العصر‬
Dan penundaan sembahyang maghrib ke dalam waktu isya maka di saat dia berada pada
waktu maghrib berniat
‫نويت تأخي الغرب ال العشاء‬

Jamak Takdim
Sembahyang jamak takdim untuk zuhur qasran dan ashar qasran (yang dilakukan pada
waktu zuhur), niatnya:
‫اصلي فرض الظهر ركعتي مموعا مع العصر قصرا ل تعال‬
Lalu niat ashar qasran yang dimajukan adalah:
‫اصلي فرض العصر ركعتي مقدما قصرا ل تعال‬

Sembahyang jamak takdim untuk maghrib dan isya (yang dilakukan pada waktu
maghrib), niatnya:
‫اصلي فرض الغرب ثلث ركعات مموعا مع العشاء ل تعال‬
Lalu niat isya qasran yang dimajukan adalah:
‫اصلي فرض العشاء ركعتي مقدما قصرا ل تعال‬

Jamak Takhir
Sembahyang jamak takhir untuk zuhur qasran dan ashar qasran (yang dilakukan pada
waktu ashar) maka niat zuhur yang diundurkan/diakhirkan adalah:
‫اصلي فرض الظهر ركعتي مؤخرا قصرا ل تعال‬
Lalu ashar qasrannya:
‫اصلي فرض العصر ركعتي قصرا ل تعال‬
Sembahyang jamak takhir untuk maghrib dan isya qasran (yang dilakukan pada waktu
isya) maka niat maghrib yang diundurkan/diakhirkan adalah:
‫اصلي فرض الغرب ثلث ركعات مؤخرا ل تعال‬
Lalu niat isya qasrannya:
‫قصرا ل تعال‬ ‫اصلي فرض العشاء ركعتي‬