Anda di halaman 1dari 10

Jennet Florian Anthony Nur Suziela Jamaun

Nurul Atika Ripin


Ozlyn Severinus

Pengenalan
Medium untuk berkomunikasi antara ahli terapi (kauselor/psikatri) dan klien. Digunakan sebagai terapi psikologi untuk meyakinkan klien untuk membangunkan/meningkatkan diri melalui satu kaedah yang telah dipersetujui. Mengetengahkan konsep bercerita sebagai idea utama dalam terapi bercerita. Berkesan untuk membina rapo.

Matlamat TB
Membantu mengenal pasti tahap kebimbangan atau distress dengan mengenal pasti watak/situasi dalam cerita. Mengenal pasti tema dan emosi yang berkaitan yang berlaku dalam hidup mereka. Membantu memikir atau meneroka alternatif bagi menyelesaikan masalahnya.

SITUASI
Nonoi merupakan seorang murid tahun 6. Dia telah gagal dalam ujian pra UPSR. Nonoi sangat kecewa dengan keputusannya dan merasakan harapan untuk lulus UPSR sangat tipis. Hal ini menyebabkan Nonoi berputus asa dan kurang keyakinan untuk lulus dalam UPSR.

GARIS PANDUAN TB

Lembut dan Sensitif


Tidak terlalu ghairah untuk menyelesaikan masalah.
Contoh: Guna situasi yang sama dengan keadaan klien, tapi tukarkan watak kepada watak lain (watak binatang)

Kreatif
Pencerita perlu ceria dan bersemangat bagi membantu klien melupakan seketika masalah yang sedang dihadapi Nada suara yang digunakan sesuai untuk menggmbarkan situasi-situasi dalam cerita. Penggunaan boneka, gambar dan replika sangat dianjurkan.

Positif
Tamatkan cerita dengan kejayaan watak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Meneroka perasaan klien secara tidak langsung semasa penceritaan. Beri peluang kepada klien untuk mencuba memikirkan penyelesaian bagi masalah yang dihadapi watak dalam cerita.

Ajak kanak-kanak turut serta bercerita


Minta klien untuk mencari jawapan daripada cerita yang disampaikan. Memberi keyakinan kepada klien untuk menyempaikan penyelesaian yang dirasakan betul dan menyelesaikan masalah watak sekaligus, menyelesaikan masalah sendiri. Guru membetulkan penyelesaian yang diberikan jika dirasakan tidak bersesuaian.

Menguasai Kemahiran Bercerita


Pilih cerita yang bersesuaian dengan klien (umur, tahap bahasa dll) Hafal isi penting cerita Sediakan ABM

Pastikan murid bersedia dari segi fizikal dan mental

Bergerak mengikut kesesuaian cerita

Mulakan cerita dengan suara yang menarik dan penuh emosi

Suara perlu lantang, jelas dan bervariasi Pandang muka klien

Soal jawab semasa sesi bercerita untuk memberi klien peluang meramal dan mencadangkan penyelesaian sendiri

Pemilihan perkataan perlu sesuai dan difahami