Anda di halaman 1dari 4

SMK DAMANSARA DAMAI 1

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


NAMA :
____________________________________
BAHASA MELAYU
TINGKATAN: ________________________________
B3 DB1 E2
Menyaring maklumat daripada bahan yang dibaca
Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, kenal pasti isi-isi penting
dan senaraikan diruang jawapan yang disediakan.
Dalam soal duit, istilah cukup tidak pernah wujud dalam kamus hidup biarpun
pendapatan mencecah lima angka. Kata orang, semakin besar periuk semakin besar keraknya.
Tabiat berbelanja memang sukar dikikis atau dikawal kecuali dengan satu-satunya alternatif,
iaitu menabung. Tidak dinafikan bahawa amalan menabung bukanlah sesuatu yang mudah
untuk dilakukan. Hal ini demikian kerana menabung memerlukan kecekalan hati dan motivasi
diri yang tinggi selain ilmu yang betul mengenai kaedah menabung serta mengetahui
kepentingan amalan ini bagi setiap individu.
Kesedaran menabung dalam kalangan rakyat Malaysia masih rendah terutamanya
golongan muda. Dengan menabung, seseorang dapat membuat perancangan hidup untuk
masa hadapan. Sikap menabung akan dapat memenuhi impian seseorang untuk membeli
harta yang diimpikan. Terdapat ramai orang yang melakukannya untuk bekalan hari tua.
Kebanyakan mereka yang menabung memperuntukkan pendapatan untuk ditabung bagi
menjamin keselesaan hidup selepas bersara kelak. Apabila seseorang berpeluang membuat
tabungan, bermakna mereka juga telah mempersiapkan diri untuk menghadapi pelbagai
kemungkinan sama ada kecelakaan atau masalah kewangan. Sikap beringat sebelum kena
akan dapat mengurangkan beban yang ditanggung seperti mengalami kebakaran atau ditimpa
musibah. Amalan menabung juga amat berkait rapat dengan sikap berjimat cermat seperti
yang dituntut oleh semua agama. Hal ini demikian kerana menabung dapat mengelakkan
seseorang daripada sikap suka membazir.
Dalam situasi ekonomi yang agak suram ketika ini, jika dibuang kerja atau dipotong gaji,
inilah waktunya tabungan yang dibuat selama ini dimanfaatkan. Tabungan ini boleh dijadikan
modal untuk memulakan sesuatu perniagaan atau sebagainya sebelum mendapat pekerjaan
baharu. Justeru, seseorang haruslah berbelanja dengan berhemat supaya mereka dapat
membuat simpanan untuk kepentingan masa hadapan. Namun, diakui memang sukar untuk
menabung dengan adanya tawaran pelbagai barangan menarik dan jualan murah di sana sini.
Jadi, cara yang terbaik adalah dengan mengawal nafsu dan keinginan berbelanja dalam
kehidupan seharian.
JAWAPAN :
1.
____________________________________________________________________________
_
2.___________________________________________________________________________
__
3.___________________________________________________________________________
__

4.
____________________________________________________________________________
_
5.
____________________________________________________________________________
_
6.
____________________________________________________________________________
_
7.
____________________________________________________________________________
_
B4 DB1 E1
Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat dengan betul daripada pelbagai bahan.
Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, jawab soalan-soalan yang
berikut.
Belum beli, cikgu, jawab Ahmad dengan suara perlahan amat. Seolah-olah tidak
kedengaran. Suara anak kecil itu tidak mahu keluar bagai ada sesuatu yang tersengkang pada
batang tenggoroknya.
Itulah jawapan yang diberikan semenjak soalan itu diajukan kepadanya. Itulah juga
perbendaharaan kata yang terlontar keluar melewati bibir kering Ahmad. Dia tidak bercakap
banyak. Mukanya ditundukkan apabila bercakap dengan orang, terutamanya Cikgu Harun. Dia
tidak berani bertentang mata dengan Cikgu Harun.
Bila nak beli? tanya Cikgu Harun. Pertanyaan itu tidak berjawab. Ahmad membatukan
diri seperti selalu.
Begitulah setiap pagi semenjak tiga minggu yang lalu. Sebelum itu Ahmad memakai
selipar Jepun lusuh ke sekolah. Selepas selipar Jepun itu putus, Ahmad hanya berkaki ayam.
Tidak pernah ada kasut berwarna putih di kakinya.
Sepanjang tiga minggu itu, Cikgu Harun bertanya soalan yang sama setiap pagi.
Baginya Ahmad merosakkkan keceriaan kelas. Murid lain semuanya berpakaian lengkap.
Hanya Ahmad sahaja yang tidak. Pada fikiran Cikgu Harun, jika murid itu miskin pun, mustahil
kasut sekolah pun tidak mampu dibeli. Bukannya mahal sangat. Pasti ibu bapanya yang tidak
ambil kisah, jika Ahmad terus tidak berkasut.
Petikan cerpen Kasut Kelopak Jantung(muka surat 79 hingga 80).
JAWAPAN:
Berdasarkan petikan di atas, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat
anda sendiri.
1. Adakah Ahmad berperanan sebagai watak utama dalam cerpen ini? Berikan alasan
anda.
Ya, Ahmad berperanan sebagai watak utama dalam cerpen ini kerana
_____________________
______________________________________________________________________
________
______________________________________________________________________
________

2. Bagaimanakah reaksi Ahmad apabila sering dimarahi Cikgu Harun dan jelaskan
mengapa?
Ahmad hanya berdiam diri apabila
__________________________________________________
______________________________________________________________________
________
______________________________________________________________________
________
3. Sekiranya anda berada dalam situasi Ahmad apakah reaksi anda?
______________________________________________________________________
________
______________________________________________________________________
________
4. Nyatakan tiga nilai yang terdapat dalam petikan ini.
Antara nilai yang terdapat dalam cerpen tersebut ialah
_________________________________
______________________________________________________________________
________
Nilai yang kedua ialah
____________________________________________________________
______________________________________________________________________
________
Nilai yang terakhir daripada cerpen tersebut
ialah______________________________________
______________________________________________________________________
________
______________________________________________________________________
________
B5 DT1 E1
Menghasilkan penulisan yang lengkap dengan laras bahasa yang sesuai dan ayat yang
gramatis
Berdasarkan rajah di bawah ini, huraikan pendapat anda tentang amalan penjagaan
kesihatan diri. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Melakukan senaman

Makan makanan yang


berkhasiat

AMALAN PENJAGAAN
KESIHATAN DIRI

Menjaga kebersihan
persekitaran

JAWAPAN:

Melakukan aktiviti
riadah

Amalan penjagaan kesihatan diri sangat penting.


______________________________________
____________________________________________________________________________
_________
____________________________________________________________________________
_________
Antara amalan penjagaan kesihatan diri ialah
_________________________________________
____________________________________________________________________________
_________
____________________________________________________________________________
_________
Menjaga kebersihan persekitaran juga adalah sebahagian daripada
_______________________
____________________________________________________________________________
_________
____________________________________________________________________________
_________
Selain itu,
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________
____________________________________________________________________________
_________
____________________________________________________________________________
_________
____________________________________________________________________________
_________
Kesimpulannya,
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________
____________________________________________________________________________
_________
____________________________________________________________________________
_________
( ______ patah
perkataan)